open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 31 жовтня 2011 р. N 1124

Київ
Про внесення змін

до постанов Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 978

і від 8 серпня 2007 р. N 1019
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1187 ( 1187-2015-п ) від 30.12.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001 р. N 978 ( 978-2001-п ) "Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1491) і від 8 серпня 2007 р.
N 1019 ( 1019-2007-п ) "Про ліцензування діяльності з надання
освітніх послуг" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60,
ст. 2379; 2011 р., N 61, ст. 2435, N 62, ст. 2469) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2011 р. N 1124
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2001 р. N 978 ( 978-2001-п )

і від 8 серпня 2007 р. N 1019 ( 1019-2007-п )

1. У Положенні про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
9 серпня 2001 р. N 978 ( 978-2001-п ):
1) абзац другий пункту 2 після слів "навчальному закладі"
доповнити словами "(відокремленому підрозділі навчального
закладу)";
2) у другому реченні пункту 4 слова "за погодженням з
Мінпраці та Мінфіном" виключити;
3) у підпункті 1 пункту 8 слова "вимогам ДАК" замінити
словами "установленим МОНмолодьспортом вимогам";
4) пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Навчальний заклад, який заявив про акредитацію за певним
рівнем, подає до МОНмолодьспорту:
1) копії ліцензії на надання освітніх послуг та сертифікатів
про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей;
2) розглянутий вченою (педагогічною) радою звіт про
результати освітньої та наукової діяльності навчального закладу за
підписом керівника, скріпленим печаткою навчального закладу, який
включає:
довідку про вищий навчальний заклад;
загальні відомості про кадрове і матеріально-технічне
забезпечення;
перелік усіх спеціальностей, за якими заклад проводить
підготовку (перепідготовку), та їх рівні акредитації;
загальну кількість студентів, їх розподіл за напрямами
підготовки, спеціальностями та формами навчання;
результати діяльності аспірантури і докторантури за останні
п'ять років (для вищого навчального закладу IV рівня акредитації);
дані про міжнародні зв'язки з навчальними закладами та
освітніми організаціями;
відомості щодо видання і підготовки до видання підручників та
навчальних посібників, у тому числі з грифом МОНмолодьспорту, за
останні п'ять років.";
5) у пункті 11 цифри і слова "10-денний термін" замінити
цифрами і словами "20-денний строк";
6) у підпункті 2 пункту 16 слово "викладачів" замінити
словами "науково-педагогічних працівників, які працюють у ньому за
основним місцем роботи";
7) у назві розділу "Права та обов'язки акредитованого
навчального закладу" слово "акредитованого" виключити;
8) підпункт 2 пункту 17 викласти у такій редакції:
"2) на продовження строку дії ліцензії на строк дії
сертифіката про акредитацію окремих напрямів підготовки
(спеціальностей);";
9) пункт 18 викласти у такій редакції:
"18. Вищі навчальні заклади, акредитовані за III-IV рівнем,
можуть бути включені після проходження в установленому порядку
державної атестації до державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави.";
10) у пункті 19:
абзац перший викласти у такій редакції:
"19. Навчальні заклади, акредитовані за напрямами підготовки
(спеціальностями) або певним рівнем, зобов'язані дотримуватися
встановлених МОНмолодьспортом акредитаційних вимог.";
в абзаці другому слова "вимог ДАК щодо акредитації" замінити
словами "зазначених вимог";
11) доповнити Положення пунктом 19-1 такого змісту:
"19-1. Рівень акредитації вищого навчального закладу
змінюється на підставі результатів акредитації.
Фінансування вищих навчальних закладів державної та
комунальної форми власності здійснюється залежно від рівня
акредитації вищого навчального закладу, який підтверджується
сертифікатом про акредитацію вищого навчального закладу.
Вищий навчальний заклад, який отримав ліцензію на здійснення
підготовки з окремих напрямів підготовки (спеціальностей) за
освітньо-професійними програмами більш високого рівня акредитації,
фінансується за тим рівнем акредитації, який підтверджено
сертифікатом про акредитацію вищого навчального закладу.";
12) пункт 20 викласти у такій редакції:
"20. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням
акредитації у вищих навчальних закладах державної та комунальної
форми власності, здійснюється за рахунок коштів відповідного
бюджету.
Відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням експертів для
проведення акредитаційної експертизи, здійснюється навчальним
закладом відповідно до законодавства.
Оплата праці експертів проводиться навчальним закладом з
розрахунку шість годин на день, але не більш як 18 годин (голови
експертної комісії - з розрахунку вісім годин на день, але не
більш як 24 години) за період проведення акредитаційної експертизи
з розрахунку ставки погодинної оплати праці професорів, що
проводять заняття із студентами вищих навчальних закладів
III-IV рівня акредитації.
Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням акредитації,
здійснюється за рахунок навчального закладу у розмірі
24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Оплата витрат
здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок ДАК, відкритий
у банку.";
13) у тексті Положення ( 978-2001-п ) слово "МОН" замінити
словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1187
( 1187-2015-п ) від 30.12.2015 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: