open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 листопада 2011 р. N 1120

Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 269

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня
2004 р. N 269 ( 269-2004-п ) "Про затвердження Порядку зарахування
та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним
фондом або органами праці та соціального захисту населення
установам (закладам), де особи перебувають на повному державному
утриманні" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 599;
2006 р., N 40, ст. 2682) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. N 1120
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови

Кабінету Міністрів України

від 4 березня 2004 р. N 269

( 269-2004-п )

1. У постанові ( 269-2004-п ):
у назві та пункті 1 постанови слова "зарахування та
використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом
або органами праці та соціального захисту населення установам
(закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні"
замінити словами "перерахування Пенсійним фондом України або
органами праці та соціального захисту населення коштів установам
(закладам), у яких особи перебувають на повному державному
утриманні, та їх використання";
в абзаці другому пункту 2 слова "Пенсійного фонду" замінити
словами "Пенсійного фонду України".
2. Порядок зарахування та використання коштів, що підлягають
перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального
захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на
повному державному утриманні, затверджений зазначеною постановою,
та додаток до нього викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 березня 2004 р. N 269 ( 269-2004-п )

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. N 1120)
ПОРЯДОК

перерахування Пенсійним фондом України

або органами праці та соціального захисту

населення коштів установам (закладам),

у яких особи перебувають на повному

державному утриманні, та їх використання

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування Пенсійним
фондом України або органами праці та соціального захисту населення
коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному
державному утриманні (далі - установи), та їх використання.
Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які перебувають в
установах на платній основі.
2. Адміністрація установи надсилає у триденний строк після
взяття особи на повне державне утримання органам Пенсійного фонду
України або органам праці та соціального захисту населення за
місцем перебування особи у них на обліку та за місцезнаходженням
установи відповідне повідомлення:
1) письмову заяву особи про перерахування установі різниці:
між сумою призначеної їй пенсії та сумою пенсії, яка
виплачується такій особі і непрацездатним членам її сім'ї
відповідно до частин першої, другої і абзацу другого частини
четвертої статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), - органові Пенсійного
фонду України;
між розміром призначеної державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і розміром державної
соціальної допомоги, яка виплачується таким особам відповідно до
частин першої і четвертої статті 13 Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
( 2109-14 ), - органові праці та соціального захисту населення;
2) довідку про вартість утримання особи в установі.
3. У разі недієздатності особи зазначена у пункті 2 цього
Порядку заява подається опікуном (піклувальником) (стосовно
дитини - батьками або опікуном (піклувальником) адміністрації
установи.
Якщо такій особі не призначено опікуна (піклувальника), заява
подається адміністрацією установи за погодженням з органом опіки
та піклування.
4. Орган Пенсійного фонду України або орган праці та
соціального захисту населення за місцем перебування у них особи на
обліку надсилає в десятиденний строк після надходження від
установи повідомлення про взяття особи на повне державне утримання
органові Пенсійного фонду України або органові праці та
соціального захисту населення за місцезнаходженням установи
пенсійну (особову) справу такої особи.
5. На підставі документів, що надійшли відповідно до пунктів
2 і 4 цього Порядку, видається у п'ятиденний строк за
місцезнаходженням установи:
органом Пенсійного фонду України - розпорядження з
визначенням суми, яку необхідно виплатити особі і непрацездатним
членам її сім'ї згідно з частинами першою, другою і абзацом другим
частини четвертої статті 48 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), і
суми, яку необхідно перерахувати установі згідно з частинами
третьою і четвертою статті 48 зазначеного Закону ( 1058-15 );
органом праці та соціального захисту населення -
розпорядження з визначенням суми, яку необхідно виплатити інваліду
з дитинства та дитині-інваліду відповідно до частин першої і
четвертої статті 13 Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), і
суми, яку необхідно перерахувати установі згідно з частинами
другою і четвертою статті 13 зазначеного Закону ( 2109-14 ).
Після видачі зазначених розпоряджень орган Пенсійного фонду
України або орган праці та соціального захисту населення робить
відповідний запис у пенсійній (особовій) справі особи і до 20
числа місяця, за який проводиться виплата, перераховує кошти
установі.
6. Перерахування коштів установі починається з 1 числа
наступного місяця і здійснюється на підставі платіжних доручень,
до яких додається список осіб, що подали заяви про таке
перерахування, за формою згідно з додатком.
Якщо зазначена заява відкликається, перерахування коштів
установі припиняється з 1 числа наступного місяця.
У разі зміни в установленому порядку розміру пенсії або
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам проводиться перерахунок сум, які необхідно
виплатити особі та перерахувати установі.
7. Адміністрація установи у разі:
1) перебування особи на канікулах, на лікуванні тощо -
надсилає у триденний строк з дати вибуття особи повідомлення із
зазначенням такої дати та дати її повернення органові Пенсійного
фонду України або органові праці та соціального захисту населення
за місцезнаходженням установи, який видає розпорядження про
припинення перерахування частини пенсії або державної соціальної
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам установі за весь
період відсутності особи (з дати вибуття до дати повернення
включно) з подальшою їх виплатою особі в установленому порядку;
2) переведення особи до іншої установи - надсилає у триденний
строк з дати переведення особи повідомлення із зазначенням такої
дати органові Пенсійного фонду України або органові праці та
соціального захисту населення за місцезнаходженням установи, який
видає розпорядження про припинення перерахування частини пенсії
або державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам установі з наступного дня після переведення
з подальшою їх виплатою в установленому порядку;
3) самовільного вибуття особи з установи - надсилає у
триденний строк з дати вибуття особи органові Пенсійного фонду
України або органові праці та соціального захисту населення за
місцезнаходженням установи, який видає розпорядження про
припинення перерахування частини пенсії або державної соціальної
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам установі з
наступного дня після вибуття з подальшою їх виплатою в
установленому порядку;
4) смерті особи - повертає органові Пенсійного фонду України
або органові праці та соціального захисту населення за
місцезнаходженням установи частину пенсії або державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
починаючи з дня, що настає за днем смерті особи.
8. Адміністрація установи відкриває в органах Казначейства,
що здійснюють її фінансове обслуговування, спеціальні реєстраційні
рахунки для зарахування коштів відповідно до частин третьої і
четвертої статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) або частин другої і
четвертої статті 13 Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ),
про що повідомляє органу Пенсійного фонду України або органу праці
та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи.
9. Зарахування та використання коштів, що перераховані
установам, здійснюються згідно з вимогами бюджетного законодавства
для поліпшення умов перебування осіб в установах (забезпечення
продуктами харчування, медикаментами, предметами і матеріалами,
м'яким та твердим інвентарем; придбання обладнання і предметів
довгострокового користування; проведення капітального ремонту
приміщень житлової групи та обслуговуючих приміщень, їдальні,
пральні, лазні, а також окремих вузлів і систем, які є складовою
частиною таких об'єктів; надання ритуальних послуг). Перелік
товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких спрямовуються зазначені
кошти, затверджується Мінсоцполітики.
10. У разі зміни вартості утримання особи в установі
адміністрація установи до 5 числа місяця, що настає за місяцем, у
якому відбулася така зміна, подає органові Пенсійного фонду
України або органові праці та соціального захисту населення за
місцезнаходженням установи довідку про вартість утримання особи в
установі, на підставі якої проводиться перерахунок різниці між
сумою призначеної особі пенсії та сумою пенсії, яка виплачується
такій особі і непрацездатним членам її сім'ї відповідно до частин
першої, другої і абзацу другого частини четвертої статті 48 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), та різниці між розміром призначеної державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується таким
особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону
України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам" ( 2109-14 ).
При цьому кошти перераховуються установі органом Пенсійного
фонду України або органом праці та соціального захисту населення з
1 числа наступного місяця після надходження зазначеної довідки.
11. Відповідальність за своєчасне подання документів для
призначення (перерахунку) пенсії або державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, переведення їх виплати
за новим місцем проживання особи покладається на адміністрацію
установи, в якій перебуває чи перебувала така особа.

Додаток

до Порядку

СПИСОК N _____

від _____ _____________ 200__ р.

осіб, що подали заяви про перерахування __________________________

(найменування установи _________________________________________________________________

(закладу), її місцезнаходження та поточний рахунок) _________________________________________________________________
(найменування банку, який перераховує пенсію або державну _________________________________________________________________
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам)
МФО ___________ код ______________ за ____ ___________ 200__ р.
різниці між сумою призначеної пенсії та сумою пенсії, яка
виплачується особам та непрацездатним членам їх сімей відповідно
до частин першої, другої і абзацу другого частини четвертої статті
48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування", або різниці між розміром призначеної державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам і
розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується таким
особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону
України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам"
------------------------------------------------------------------ Порядко-|Прізвище, ім'я та| Номер особового |Сума, що підлягає| вий |по батькові особи|рахунка (пенсійного| перерахуванню | номер | | посвідчення) | | -----------------------------------------------------------------
____________________
Усього
_____________________ ________________ _______________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ___________________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище) М.П.
Перераховано _____________________________________________________

(найменування органу Пенсійного фонду України
__________________________________________________________________

або органу праці та соціального захисту населення)
платіжним дорученням від ____ __________ 200__ р. N _______".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: