open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 листопада 2011 р. N 1122

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 821 ( 821-2018-п ) від 10.10.2018 }
Про внесення змін до Порядку обов'язкової

передачі документованої інформації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку обов'язкової передачі документованої
інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1454 ( 1454-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 44, ст. 2896), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. N 1122
ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку обов'язкової передачі

документованої інформації

( 1454-2004-п )

1. Пункти 2 і 8 викласти у такій редакції:
"2. Акредитований центр, що засвідчив свій відкритий ключ у
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі,
здійснює передачу паперових та електронних документів (далі -
документована інформація) центральному засвідчувальному органу або
засвідчувальному центру.
Електронні документи - сформовані акредитованим центром
сертифікати, електронний реєстр сертифікатів, електронні
документи, на підставі яких були сформовані, скасовані, блоковані
та поновлені сертифікати підписувачів (якщо такий спосіб
передбачений регламентом роботи акредитованого центру), список
відкликаних сертифікатів.
Паперові документи - договори, на підставі яких підписувачам
надавалися послуги електронного цифрового підпису, документи, на
підставі яких були сформовані, скасовані, блоковані та поновлені
сертифікати підписувачів, а також засвідчені в установленому
порядку копії рішень (ухвал) судів щодо відшкодування збитків,
завданих внаслідок неналежного виконання акредитованим центром
своїх обов'язків.";
"8. Акредитований центр:
повідомляє за три місяці до припинення своєї діяльності
центральному засвідчувальному органові або засвідчувальному центру
про рішення щодо припинення діяльності;
узгоджує не пізніше ніж за 30 днів до припинення діяльності з
центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром
умови передачі документованої інформації.".
2. Абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:
"9. Акредитований центр зобов'язаний подати за 15 днів до
припинення своєї діяльності разом із заявою, в якій зазначаються
підстави і дата її припинення, на погодження до центрального
засвідчувального органу або засвідчувального центру акт
приймання-передачі документованої інформації.".
3. Пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Розгляд заяви центральним засвідчувальним органом або
засвідчувальним центром здійснюється не пізніше ніж за п'ять днів
до припинення діяльності акредитованого центру.
Установлення відповідності документованої інформації переліку
в акті приймання-передачі, приймання її центральним
засвідчувальним органом або засвідчувальним центром, а також
підписання акта його керівником здійснюються протягом доби,
визначеної як дата припинення діяльності акредитованого центру.
Під час передачі документованої інформації на зберігання
центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру
перший примірник акта приймання-передачі залишається в
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі,
другий видається керівникові акредитованого центру, третій
надсилається контролюючому органові.".
4. Доповнити Порядок ( 1454-2004-п ) пунктом 15-1 такого
змісту:
"15-1. У разі скасування акредитації акредитований центр
передає за актом приймання-передачі центральному засвідчувальному
органу:
електронні документи протягом 10 робочих днів з моменту
прийняття рішення про скасування акредитації;
паперові документи протягом 20 робочих днів з моменту
прийняття рішення про скасування акредитації.
Акт приймання-передачі, в якому зазначаються дата передачі,
номер і назва документа, кількість аркушів у документі, тип та
номер носія інформації, складається в трьох примірниках.
Перший примірник акта залишається в центральному
засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі, другий
видається керівникові акредитованого центру, акредитацію якого
скасовано, третій надсилається контролюючому органові.".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: