open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 листопада 2011 р. N 1126

Київ
Про внесення змін та визнання такими,

що втратили чинність, деяких актів

Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 533 ( 533-2012-п ) від 13.06.2012

N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012

N 593 ( 593-2013-п ) від 11.07.2013

N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013

N 449 ( 449-2016-п ) від 22.07.2016

N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016

N 477 ( 477-2016-п ) від 27.07.2016

N 457 ( 457-2017-п ) від 04.07.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією
постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. N 1126
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов

Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким
складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114
( 114-91-п ), - із змінами, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 20 березня 1998 р. N 349 ( 349-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 12, ст. 449), від 7 червня
1999 р. N 986 ( 986-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 23, ст. 1055), від 8 червня 2005 р. N 428 ( 428-2005-п )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283), від 6 червня
2007 р. N 798 ( 798-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 42, ст. 1674), від 9 липня 2008 р. N 624 ( 624-2008-п )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1699) і від 8 грудня
2009 р. N 1432 ( 1432-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 11, ст. 522):
1) у пункті 8:
абзаци чотирнадцятий і сімнадцятий викласти в такій редакції:
"у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком
суду або рішенням суду про притягнення до адміністративної
відповідальності за вчинення адміністративного корупційного
правопорушення;";
"у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;";
абзац вісімнадцятий виключити;
2) у пункті 15 слова "займатися іншою оплачуваною або
підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської
практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час)" замінити
словами "займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім
викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики,
інструкторської та суддівської практики із спорту) та
підприємницької діяльності";
3) у пункті 40:
підпункт "з" викласти в такій редакції:
"з) особи рядового і начальницького складу не можуть
перебувати з близькими особами, до яких належать особи, зазначені
в абзаці другому частини першої статті 1 Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), у відносинах
прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від
її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні)
питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування
заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень,
контролю за їх виконанням.";
в абзаці тринадцятому слова ", крім випадків, передбачених
законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого
самоврядування" виключити;
4) підпункти "ї" та "й" пунктів 63 і 64 викласти в такій
редакції:
"ї) у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій
особі;
й) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо
притягнення до відповідальності за вчинення злочину або
адміністративного корупційного правопорушення.";
5) пункт 67 викласти в такій редакції:
"67. Особи рядового або начальницького складу, засуджені за
вчинення злочину або притягнуті до адміністративної
відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення,
підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у
триденний строк з дня отримання органом внутрішніх справ копії
відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 533
( 533-2012-п ) від 13.06.2012 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

5. У Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 р. N 169 ( 169-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351; 2004 р., N 46, ст. 3044;
2005 р., N 20, ст. 1080; 2009 р., N 39, ст. 1318; 2010 р., N 11,
ст. 522):
1) абзаци п'ятий - дев'ятий пункту 13 замінити абзацами
такого змісту:
"копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 );
копію документа, який посвідчує особу;
медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою
МОЗ;
письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
копію військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов'язаних);
довідку про допуск до державної таємниці (у разі його
наявності).";
2) пункт 17-1 виключити;
3) у пункті 21 слова "Про засади запобігання та протидії
корупції" замінити словами "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ).

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 457
( 457-2017-п ) від 04.07.2017 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 593
( 593-2013-п ) від 11.07.2013 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 449
( 449-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 477
( 477-2016-п ) від 27.07.2016 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606
( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606
( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

12. У розділі II Класифікатора звернень громадян,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 р. N 858 ( 858-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 73, ст. 2461; 2009 р., N 96, ст. 3310):
1) позицію "240 Факти корупції" замінити такою позицією:
"240 Інше";
2) позицію "250 Інше" виключити.

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. N 1126
ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р.
N 641 ( 641-95-п ) "Про застосування статті 13 Закону України "Про
державну службу" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 279).
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня
2007 р. N 657 ( 657-2007-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до
доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до
2011 року".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р.
N 532 ( 532-2008-п ) "Деякі питання реалізації державної
антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 42, ст. 1397).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р.
N 1135 ( 1135-2008-п ) "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 641" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 100, ст. 3326).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня
2009 р. N 44 ( 44-2009-р ) "Про внесення зміни до плану заходів
щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху
до доброчесності" на період до 2010 року".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2009 р.
N 410 ( 410-2009-п ) "Про затвердження Положення про Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політики" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1128).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р.
N 416 ( 416-2009-п ) "Деякі питання Урядового уповноваженого з
питань антикорупційної політики" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 33, ст. 1134).
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня
2009 р. N 1013 ( 1013-2009-р ) "Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 657".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня
2009 р. N 1057 ( 1057-2009-п ) "Питання реалізації антикорупційної
політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 78, ст. 2640).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р.
N 1315 ( 1315-2009-п ) "Про затвердження Порядку накопичення та
оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до
відповідальності за корупційні правопорушення" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 95, ст. 3263).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р.
N 1338 ( 1338-2009-п ) "Про заходи щодо посилення протидії
корупції" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3310).
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р.
N 1346 ( 1346-2009-п ) "Про затвердження Методології проведення
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 97, ст. 3356).
13. Пункти 1 та 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 8 грудня 2009 р. N 1422 ( 1422-2009-п ) "Питання
запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 14).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р.
N 1432 ( 1432-2009-п ) "Деякі питання організації проведення
спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття
посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів
місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 11, ст. 522).
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня
2009 р. N 1688 ( 1688-2009-р ) "Про схвалення Засад
антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 11, ст. 550).
16. Розпорядження Кабінету Міністрів Українивід 16 грудня
2009 р. N 1686 ( 1686-2009-р ) "Про затвердження плану заходів з
проведення роз'яснювальної роботи з питань застосування основних
норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 р. N 192 ( 192-2010-р ) "Про доповнення плану заходів щодо
реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до
доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до
2011 року".
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня
2010 р. N 849 ( 849-2010-п ) "Питання забезпечення реалізації
статті 19 Закону України "Про засади запобігання та протидії
корупції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 70, ст. 2524).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: