open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо погашення заборгованості перед

Державним бюджетом України за субкредитами,

наданими енергогенеруючим компаніям
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.243 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474,
N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 32, N 21, ст. 192,
ст. 202, N 22, ст. 212, ст. 213, ст. 214, ст. 215, N 23, ст. 228,
ст. 229) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "300.619.997,8" та "46.108.486,5"
замінити відповідно цифрами "300.781.997,8" та "46.270.486,5";
у частині другій цифри "339.022.103,1" та "46.284.530,5"
замінити відповідно цифрами "339.184.103,1" та "46.446.530,5";
2) статтю 4 доповнити пунктом 43 такого змісту:
"43) плата енергогенеруючих компаній за надання державних
гарантій та плата за користування субкредитами, наданими на
впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії";
3) у пункті 50 статті 14 слово та цифри "пунктом 41" замінити
словом та цифрами "пунктами 41, 43";
4) внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до
додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 листопада 2011 року

N 4011-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо погашення заборгованості перед

Державним бюджетом України за субкредитами,

наданими енергогенеруючим компаніям"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------- Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний | | класифікацією доходів | | фонд | фонд | | бюджету ( v0011201-11 ) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |300 781 997,8|254 511 511,3| 46 270 486,5| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів (без |298 274 875,7|252 004 389,2| 46 270 486,5| |урахування міжбюджетних | | | | |трансфертів) | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 20000000|Неподаткові надходження | 42 421 187,2| 18 027 191,9| 24 393 995,3| --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24000000|Інші неподаткові | 7 120 416,9| 1 141 201,4| 5 979 215,5| |надходження | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110000|Доходи від операцій з | 510 832,9| 347 982,9| 162 850,0| |кредитування та надання | | | | |гарантій | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110100|Плата за надання державних | 201 343,2| 180 343,2| 21 000,0| |гарантій та кредитів | | | | |(позик), залучених державою| | | | |та/або під державні | | | | |гарантії | | | | --------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| 24110200|Плата за користування | 306 905,7| 165 905,7| 141 000,0| |кредитами (позиками), | | | | |залученими державою | | | | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

щодо погашення заборгованості перед

Державним бюджетом України за субкредитами,

наданими енергогенеруючим компаніям"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | креди- |кації | | | | | | | | | | | | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |Всього: |292 737 572,6|248 312 688,2| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 924 884,4|46 446 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 556 771,9|339 184 103,1| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1100000| |Міністерство енергетики | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 769 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 738 847,1| 10 020 967,1| | |та вугільної | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101000| |Апарат Міністерства | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 769 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 738 847,1| 10 020 967,1| | |енергетики та вугільної | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1101070| 0431 |Реструктуризація | 888 002,1| | | | 888 002,1| 731 297,1| | | | 731 297,1| 1 619 299,2| | |вугільної та | | | | | | | | | | | | | |торфодобувної | | | | | | | | | | | | | |промисловості, у тому | | | | | | | | | | | | | |числі погашення | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за спожиту| | | | | | | | | | | | | |у минулих періодах | | | | | | | | | | | | | |електричну енергію у сумі| | | | | | | | | | | | | |541 000 тис. гривень | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: