open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
04.11.2011  № 755


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за № 1486/20224

{Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 801 від 29.07.2016}

ПОЛОЖЕННЯ
про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 813 від 17.10.2012}

I. Загальні положення

1.1. Фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт (далі - ФАП/ФП) є структурним підрозділом амбулаторії центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД), що забезпечує надання долікарської медичної допомоги населенню відповідного населеного пункту.

1.2. ФАП/ФП має статус відокремленого структурного підрозділу ЦПМСД.

1.3. ФАП/ФП створюється у населеному пункті з населенням 300 осіб і більше, де немає інших надавачів безоплатної первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ПМСД), з метою забезпечення належної доступності ПМСД жителям цього населеного пункту.

1.4. ФАП/ФП перебуває у віданні лікаря, до якого прикріплені жителі населеного пункту, де розташований ФАП/ФП.

II. Предмет діяльності

2.1. Основними завданнями ФАП/ФП є:

2.1.1. Надання населенню долікарської медичної допомоги.

2.1.2. Участь у наданні екстреної медичної допомоги у населеному пункті, де розташований ФАП/ФП.

2.1.3. Організація ПМСД у ФАП/ФП лікарем амбулаторії.

2.1.4. Участь у наданні медичної допомоги у медичних пунктах тимчасового базування (далі - МПТБ), які розташовані в населених пунктах, що закріплені за лікарем, до відання якого належить ФАП/ФП.

2.1.5. Проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики основних епідемічних та неепідемічних захворювань.

2.1.6. Забезпечення ефективного використання наявних ресурсів ФАП/ФП.

2.1.7. Забезпечення безпечного перебування хворого у ФАП/ФП.

2.1.8. Дотримання безпечних умов праці персоналу.

2.1.9. Забезпечення проходження працівниками профілактичних медичних оглядів.

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань ФАП/ФП:

2.2.1. Забезпечує виконання призначень лікаря в умовах ФАП/ФП та вдома.

2.2.2. Забезпечує надання долікарської невідкладної медичної допомоги.

2.2.3. Бере участь у наданні екстреної медичної допомоги.

2.2.4. Бере участь у наданні медичної допомоги у МПТБ, які розташовані в населених пунктах, що закріплені за лікарем, до відання якого належить ФАП/ФП.

2.2.5. Здійснює спостереження за розвитком дітей і підлітків та інформує лікаря про його результати, у тому числі невідкладно у разі погіршення стану здоров'я дитини.

2.2.6. Здійснює проведення заходів щодо раннього виявлення захворювань, у тому числі соціально небезпечних.

2.2.7. Спрямовує пацієнтів на консультацію до лікаря амбулаторії та у разі необхідності здійснює виклик лікаря для огляду пацієнта у ФАП/ФП або вдома.

2.2.8. Організовує огляд лікарем населення з метою диспансеризації та вторинної профілактики хронічних захворювань удома, у ФАП/ФП і в амбулаторії.

2.2.9. Здійснює протиепідемічні заходи щодо інфекційних та паразитарних хвороб під керівництвом лікаря, у віданні якого перебуває ФАП/ФП.

2.2.10. Здійснює під керівництвом лікаря контроль за перебігом хронічних неінфекційних захворювань.

2.2.11. Інформує державну санітарно-епідеміологічну службу про інфекційні, паразитарні та професійні захворювання, отруєння населення та виявлені випадки порушення чинних санітарно-гігієнічних вимог.

2.2.12. Звітує про виконану роботу відповідно до підпорядкування.

2.2.13. Забезпечує здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідно до вимог законодавства.

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 813 від 17.10.2012}

III. Права та обов'язки

3.1. ФАП/ФП має право:

3.1.1. Самостійно здійснювати виклик бригади швидкої медичної допомоги.

3.1.2. За погодженням з лікарем, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, планувати роботу та затверджувати графік роботи ФАП/ФП, та відвідування МПТБ.

3.2. ФАП/ФП забезпечує:

3.2.1. Належне і вчасне виконання призначень лікаря, у віданні якого перебуває ФАП/ФП.

3.2.2. Дбайливе та ефективне використання майна ФАП/ФП.

3.2.3. Створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

3.2.4. Вчасне звітування та надання оперативної інформації за запитом лікаря, у віданні якого перебуває ФАП/ФП.

IV. Управління

4.1. ФАП/ФП очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головним лікарем ЦПМСД відповідно до чинного законодавства.

4.2. Завідувач ФАП/ФП:

4.2.1. Здійснює керівництво ФАП/ФП.

4.2.2. Надає лікарю, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, пропозиції щодо прийняття та переведення на інші посади працівників ФАП/ФП.

4.2.3. Організовує за погодженням з лікарем, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність у ФАП/ФП.

4.2.4. Організовує надання якісної медичної допомоги населенню.

4.2.5. Забезпечує своєчасне отримання, належне зберігання та використання лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими.

4.2.6. Організовує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов функціонування ФАП/ФП.

4.2.7. Контролює дотримання вимог ведення медичної документації, організовує підготовку звітів та подає їх лікарю, до відання якого належить ФАП/ФП.

4.2.8. Сприяє своєчасному підвищенню кваліфікації працівниками ФАП/ФП.

4.2.9. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

4.2.10. Аналізує показники роботи ФАП/ФП, здійснює контроль за якістю надання медичної допомоги.

4.2.11. Відповідає за стан роботи ФАП/ФП та якість надання медичної допомоги.

V. Взаємодія та контроль діяльності

5.1. ФАП/ФП взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, установами та громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров'я населення.

5.2. У ФАП/ФП проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку лікаря, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги

М.К. Хобзей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: