open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2011 N 1394
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за N 1369/20107
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства фінансів

N 17 ( z0233-14 ) від 22.01.2014 }
Про затвердження Положення про реєстрацію

платників податку на додану вартість
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

фінансів

N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012

N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

Відповідно до статей 180-184, 209 Податкового кодексу України
( 2755-17 ), Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
N 446 ( 446/2011 ), та Положення про Державну податкову службу
України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня
2011 року N 584 ( 584/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на
додану вартість, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної
податкової адміністрації України: від 22.12.2010 N 978 ( z1400-10 ) "Про затвердження Положення
про реєстрацію платників податку на додану вартість",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за
N 1400/18695; від 14.04.2000 N 170 ( z0256-00 ) "Про внесення доповнень до
нормативно-правових актів", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 04.05.2000 за N 256/4477.
3. Не підлягають обов'язковій перереєстрації платники податку
на додану вартість, внесені до реєстру платників податку на додану
вартість до набрання чинності цим наказом. Не підлягають
обов'язковій заміні свідоцтва про реєстрацію платників податку на
додану вартість, видані платникам органами державної податкової
служби до набрання чинності цим наказом.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України
(Чмерук М.О.), Департаменту інформатизації та обліку платників
податків Державної податкової служби України (Лаба М.С.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., заступника
Голови Державної податкової служби України Клименка О.В.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва С.І.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

07.11.2011 N 1394
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за N 1369/20107

ПОЛОЖЕННЯ

про реєстрацію платників податку на додану вартість
{ У тексті Положення посилання на підпункт "и" пункту 184.1

статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) та підпункт "и"

пункту 5.1 розділу V Положення замінено відповідно

посиланнями на підпункт "з" пункту 184.1 статті 184

розділу V Кодексу та підпункт "з" пункту 5.1 розділу V

Положення згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144

( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до розділу V "Податок
на додану вартість" Податкового кодексу України ( 2755-17 )
(далі - Кодекс), Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та інших нормативно-правових актів.
1.2. Цим Положенням визначається порядок: реєстрації платників податку на додану вартість; анулювання реєстрації платників податку на додану вартість; ведення реєстру платників податку на додану вартість
(далі - Реєстр); присвоєння індивідуального податкового номера платника
податку на додану вартість; оприлюднення даних з Реєстру; перереєстрації платників податку на додану вартість та заміни
свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість; ведення документації при реєстрації/анулюванні реєстрації
платників податку на додану вартість; засвідчення копій свідоцтв про реєстрацію платників податку
на додану вартість.
1.3. Цим Положенням визначаються форми: заяв про реєстрацію платників податку на додану вартість; свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість; документів про анулювання реєстрації платників податку на
додану вартість; журналів реєстрації платників податку на додану вартість; інших документів з питань реєстрації/анулювання реєстрації,
перереєстрації та заміни свідоцтв про реєстрацію платників податку
на додану вартість.
1.4. Особа - будь-яка з осіб, наведених у підпункті 14.1.139
пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу ( 2755-17 ): { Абзац
перший пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій
організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з
іноземними інвестиціями, яка: { Абзац другий пункту 1.4 розділу I
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012; в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом,
крім єдиного податку; { Абзац третій пункту 1.4 розділу I в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 або
7 відсотків; { Абзац четвертий пункту 1.4 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012; в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або
10 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом
( 2755-17 ) порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі
3 або 7 відсотків; { Абзац п'ятий пункту 1.4 розділу I в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } б) фізична особа - підприємець, яка: { Абзац пункту 1.4
розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом
( 2755-17 ), крім єдиного податку; { Абзац пункту 1.4 розділу I в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 або
7 відсотків; { Абзац пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або
10 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом
порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 або
7 відсотків; { Абзац пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } в) юридична особа, фізична особа, фізична особа -
підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;
{ Абзац пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } г) представництво нерезидента, що не має статусу юридичної
особи; { Абзац пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } ґ) інвестор (оператор) відповідно до угоди про розподіл
продукції, на якого покладено ведення податкового обліку з податку
на додану вартість за угодою про розподіл продукції. { Абзац
пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 1.4.1. Для цілей оподаткування дві чи більше осіб, які
здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи,
вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником
податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами
договору, окремо від обліку господарських результатів такого
платника податку. 1.4.2. Якщо інвестор (оператор) за угодою про розподіл
продукції вважає за доцільне добровільно зареєструватися як
платник податку на додану вартість, така реєстрація здійснюється
за його заявою. Підпункт 1.4.2 пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 1.4.3. Якщо особи, не зареєстровані як платники податку,
ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають
оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під
час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого
податку. 1.4.4. Особою, відповідальною за нарахування та сплату
податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому
числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як
платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на
митній території України, є отримувач послуг. Особи, зазначені у цьому підпункті, мають права, виконують
обов'язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як
платники податку.
1.5. Відповідно до пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) для цілей оподаткування платником податку на додану
вартість (далі - платник ПДВ) є: 1.5.1. Будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і
реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у
порядку, визначеному статтею 183 розділу V Кодексу ( 2755-17 ). 1.5.2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає
реєстрації як платник податку. 1.5.3. Будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію
України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку
покладається відповідальність за сплату податків у разі
переміщення товарів через митний кордон України відповідно до
Митного кодексу України ( 4495-17 ), а також: 1.5.3.1. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних
режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від
оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених
митним законодавством; 1.5.3.2. Особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні
товарів на митну територію України, податкову пільгу не за
цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання
згідно із Кодексом ( 2755-17 ), а також будь-які інші особи, що
використовують податкову пільгу, яку для них не призначено. Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення
на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи
суб'єктами підприємницької діяльності, які не є платниками
податку, культурних цінностей, зазначених у пункті 197.7
статті 197 розділу V Кодексу ( 2755-17 ). 1.5.4. Особа, що веде облік результатів діяльності за
договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи. 1.5.5. Особа - управитель майна, яка веде окремий податковий
облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій,
пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за
договорами управління майном. Для цілей оподаткування господарські відносини між
управителем майна з власної господарської діяльності та його
діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі
окремих цивільно-правових договорів (далі - управитель майна).
Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які
здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування,
фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та
фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону. 1.5.6. Особа, що проводить операції з постачання
конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного
безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку
зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших
законних підставах переходить у власність держави (у тому числі
майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України)
( 92-15 ), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми
операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1
статті 181 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), а також незалежно від
того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із
законодавством. 1.5.7. Особа, уповноважена вносити податок з об'єктів
оподаткування, які виникають внаслідок поставки послуг
підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності,
що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. 1.5.8. Особа - інвестор (оператор), який веде окремий
податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл
продукції. Пункт 1.5 розділу I доповнено новим підпунктом 1.5.8 згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 1.5.9. Положення цього пункту не поширюються на осіб -
нерезидентів, які надають послуги з підготовки до зняття і зняття
енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, фінансування
яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної
допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі,
відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським
банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності
Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні ( 996_004 ) та Угоди про
грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським
банком реконструкції та розвитку, Урядом України та Чорнобильською
атомною електростанцією ( 996_729 ).
1.6. Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється
індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати
податку. 1.6.1. Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього
інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до
моменту анулювання реєстрації платника ПДВ. 1.6.2. Використання індивідуального податкового номера,
наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й
користуванні всіма видами документів, які пов'язані з розрахунками
при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану
вартість, оформленні податкового кредиту. 1.6.3. Індивідуальний податковий номер становить: 1.6.3.1. Для юридичних осіб - 12-розрядний числовий код такої
структури: 1-7-й знаки - перші 7 знаків коду за Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ)
без контрольного числа; 8-й та 9-й знаки - код області за системою
кодування, прийнятою в органах державної податкової служби
(далі - податкові органи); 10-й та 11-й знаки - код
адміністративного району за системою кодування, прийнятою в
податкових органах; 12-й знак - контрольний розряд, алгоритм
формування якого встановлює центральний орган державної податкової
служби. 1.6.3.2. Для фізичних осіб - 10-значний реєстраційний номер
облікової картки платника податків. Для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно
яких замість реєстраційного номера облікової картки платника
податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) внесено серію
та номер паспорта, індивідуальний податковий номер становить
10-значний номер, що включає номер паспорта. 1.6.3.3. Для осіб, відповідальних за нарахування та сплату
податку на додану вартість до бюджету під час виконання договорів
про спільну діяльність без створення юридичної особи, управителів
майна за договорами управління майном, інвесторів (операторів)
відповідно до угод про розподіл продукції, на яких покладено
ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодами
про розподіл продукції, - 9-значний податковий номер, який надають
податкові органи згідно з порядком обліку платників податків і
зборів ( z1562-11 ), визначеним центральним органом державної
податкової служби відповідно до пункту 63.10 статті 63 розділу II
Кодексу ( 2755-17 ) (далі - Порядок обліку). Такі особи у
реєстраційній заяві проставляють зазначений податковий номер, який
повинен відповідати індивідуальному податковому номеру. { Абзац
перший підпункту 1.6.3.3 підпункту 1.6.3 пункту 1.6 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку на
додану вартість до бюджету під час виконання декількох договорів
про спільну діяльність або договорів управління майном або угод
про розподіл продукції, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
видається на кожний із зазначених договорів або на кожну із
зазначених угод. { Абзац другий підпункту 1.6.3.3 підпункту 1.6.3
пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 1.6.3.4. Для представництв нерезидентів в Україні
індивідуальний податковий номер формується у такому самому
порядку, як і для юридичних осіб. 1.6.3.5. Для представництв нерезидентів в Україні, які були
зареєстровані платниками ПДВ до 1 червня 2006 року і не мають коду
ЄДРПОУ, індивідуальним податковим номером є 9-значний податковий
номер, який надають податкові органи. Перереєстрація таких
представництв нерезидентів як платників ПДВ, а також заміна їм
відповідних свідоцтв здійснюються після включення таких
відокремлених підрозділів до ЄДРПОУ. 1.7. Особи, які включені до системи подання податкових
документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні
заяви засобами електронного зв'язку в електронній формі з
дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та
електронний документообіг" ( 851-15 ), "Про електронний цифровий
підпис" ( 852-15 ). Подання реєстраційної заяви в електронній формі здійснюється
за правилами, встановленими для підготовки і подання податкових
документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного
зв'язку та формату (стандарту) електронного документа звітності
платників податків. Правила, порядок та строки розгляду податковими органами
реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими
самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовому вигляді.
{ Розділ I доповнено пунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
II. Реєстр платників податку на додану вартість
2.1. Реєстр - це автоматизований банк даних, створений
відповідно до пункту 183.12 статті 183 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) для забезпечення: реєстрації та єдиного обліку платників ПДВ; єдиних принципів ідентифікації платників ПДВ; контролю за справлянням податку на додану вартість; організації суцільного й вибіркового аналізу. Складовою частиною Реєстру є реєстр суб'єктів спеціального
режиму оподаткування.
2.2. У Реєстр включаються такі види даних: ідентифікаційні - індивідуальний податковий номер та номер
свідоцтва платника ПДВ, код ЄДРПОУ, податковий номер, який надають
податкові органи, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, а також найменування - для юридичних осіб та прізвище,
ім'я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців; довідкові - дані про місцезнаходження (місце проживання),
телефони платника ПДВ, прізвища, імена, по батькові та
реєстраційні номери облікових карток платника податків керівника і
головного бухгалтера юридичної особи - платника ПДВ; реєстраційні - дані про реєстрацію, перереєстрацію,
анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації платників ПДВ,
виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування,
зміни режимів оподаткування податком на додану вартість; класифікаційні - дані про види діяльності суб'єкта
спеціального режиму оподаткування; кількісні - дані щодо загальних сум оподатковуваних операцій
та вартості поставлених товарів, які вказуються у реєстраційних
заявах; інші дані, передбачені формами документів, встановленими цим
Положенням.
2.3. Формування та ведення Реєстру здійснює центральний орган
державної податкової служби. Дані Реєстру передаються до
податкових органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (далі - регіональні податкові органи), а
також податкових органів у районах, містах, районах у містах,
міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих податкових органів
(далі - районні податкові органи). Податкові органи забезпечують достовірність даних про
платників податків у Реєстрі, їх захист від несанкціонованого
доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.
2.4. З числа обов'язків щодо ведення Реєстру центральний
орган державної податкової служби здійснює: розробку організаційних та методологічних принципів ведення
Реєстру; організацію реєстрації платників ПДВ; присвоєння платникам ПДВ індивідуальних податкових номерів; формування номерів свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ; розробку технології та програмно-технічних засобів ведення
Реєстру; виконання функцій адміністратора бази даних Реєстру
(накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та
актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом
доступу тощо); { Абзац сьомий пункту 2.4 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 } автоматизоване ведення бази Реєстру; розробку нормативних документів на створення, ведення та
користування даними Реєстру; оприлюднення даних з Реєстру.
2.5. Регіональні податкові органи здійснюють: виконання функцій адміністратора бази даних регіонального
рівня (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та
актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом
доступу тощо); { Абзац другий пункту 2.5 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 } забезпечення організації реєстрації та облік платників ПДВ,
що перебувають на їх території; організацію роботи з передавання змін і доповнень до Реєстру
до підпорядкованих районних податкових органів. { Абзац четвертий
пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
2.6. Районні податкові органи здійснюють: приймання заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності
нормативним документам; обробку даних заяв та документів щодо реєстрації,
перереєстрації, анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації
платників ПДВ, виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування;
{ Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
приймання файлів з Реєстру з присвоєними індивідуальними
податковими номерами та номерами свідоцтв про реєстрацію платників
ПДВ; { Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012 } видачу, заміну свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ та
засвідчення їх копій; виконання функцій адміністратора бази даних районного рівня
(накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та
актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом
доступу тощо); моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру; формування бази даних платників ПДВ районного рівня.
2.7. Використання даних Реєстру державними органами
здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 2.7.1. Дані з Реєстру про видані та анульовані свідоцтва про
реєстрацію платників ПДВ передаються центральним органом державної
податкової служби до спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи, який доводить таку
інформацію до відома митних органів. 2.7.2. Порядок і умови надання центральним органом державної
податкової служби даних з Реєстру про видані та анульовані
свідоцтва про реєстрацію платників ПДВ іншим державним органам
встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне
співробітництво.
2.8. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) для інформування платників ПДВ центральний орган
державної податкової служби щодекади оприлюднює на веб-сайті
центрального органу державної податкової служби (www.sts.gov.ua):
{ Абзац перший пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища,
імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації,
індивідуального податкового номера, номера та дати початку дії
свідоцтва про реєстрацію; інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ
за заявою платника ПДВ або з ініціативи податкових органів чи за
рішенням суду, а саме: про анульовані свідоцтва платників ПДВ із
зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат, причин та
підстав для анулювання свідоцтв. Додатково до таких даних з реєстру суб'єктів спеціального
режиму оподаткування оприлюднюються дані про дату реєстрації
суб'єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення із
такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське
підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах. Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і
дати оновлення інформації.
2.9. Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та
відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені
відповідно до цього Положення, то право доступу до таких
відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання
вважається доведеною до відома заінтересованих осіб.
2.10. Якщо за ініціативою податкового органу анульовано
реєстрацію особи як платника ПДВ або виключено особу з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування, то право доступу цієї
особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке
анулювання є доведеною до її відома з дати: отримання такою особою відповідного рішення про анулювання у
випадку, передбаченому у підпункті 5.5.4.3 підпункту 5.5.4
пункту 5.5 розділу V цього Положення; оприлюднення відомостей про таке анулювання відповідно до
цього Положення у випадку, передбаченому у підпункті 5.5.4.4
підпункту 5.5.4 пункту 5.5 розділу V цього Положення.
2.11. Платники ПДВ, які до податкових органів подають
податкові декларації та іншу звітність в електронній формі, можуть
направити до Реєстру запит щодо підтвердження достовірності
індивідуальних податкових номерів та номерів Свідоцтв своїх
продавців або покупців, надавши їх список та вказавши щодо кожного
контрагента - об'єкта запиту реквізити (індивідуальний податковий
номер та номер Свідоцтва). За результатами перевірки наявності записів у Реєстрі у
файлі-відповіді по кожному об'єкту запиту надається одна із ознак
про те, що в Реєстрі із зазначеною сукупністю реквізитів: наявний запис у переліку зареєстрованих платників ПДВ; наявний запис у переліку анульованих свідоцтв платників ПДВ; відсутній запис у переліках зареєстрованих платників ПДВ та
анульованих свідоцтв платників ПДВ. Розділ II доповнено пунктом 2.11 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
III. Реєстрація платників податку на додану вартість
3.1. Реєстрація осіб платниками ПДВ, перереєстрація та заміна
свідоцтв про таку реєстрацію проводяться шляхом внесення записів
до Реєстру із формуванням за кожним таким записом окремого номера
свідоцтва і визначення дати початку його дії та дати анулювання. Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати
реєстрації, внесеної до Реєстру. Реєстрація платника ПДВ є
анульованою з дати анулювання свідоцтва про таку реєстрацію та
виключення цього платника ПДВ з Реєстру згідно з розділом V цього
Положення.
3.2. Платником ПДВ можуть бути зареєстровані особи, визначені
у пункті 1.4 розділу I цього Положення та які відповідають вимогам
пункту 1.5 розділу I цього Положення. Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на
обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем
проживання відповідно до Порядку обліку ( z1562-11 ).
3.3. Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з
постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з
розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або
глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі
протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує
300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така
особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ в податковому
органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з
дотриманням вимог, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу,
крім особи, яка є платником єдиного податку.
3.4. Відповідно до пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і
відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є
платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних
операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми,
вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку,
така реєстрація здійснюється за її заявою. { Абзац перший пункту
3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
{ Абзац другий пункту 3.4 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
3.5. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи
прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, подає
до податкового органу за своїм місцезнаходженням (місцем
проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість
за формою N 1-ПДВ (додаток 1) ( za369-11 ). 3.5.1. Така заява подається особисто такою фізичною особою
або безпосередньо керівником або представником юридичної особи -
платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та
повноважень) до податкового органу за місцезнаходженням (місцем
проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як
платника податку. 3.5.2. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана
податковому органу: а) особами, що підлягають обов'язковій реєстрації згідно з
пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 3.3
цього розділу), - не пізніше 10 числа календарного місяця, що
настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних
операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу; б) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію
платниками ПДВ (пункт 3.4 цього розділу), або особами, які
відповідають вимогам підпункту 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 1.5.6 пункту 1.5 розділу I цього
Положення), - не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку
податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками
ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових
накладних. 3.5.3. Реєстраційна заява обов'язково має бути підписана
заявником (заявниками) із зазначенням дати. Усі розділи
реєстраційної заяви підлягають заповненню. 3.5.4. У заяві про реєстрацію платника ПДВ указується спосіб
отримання свідоцтва про таку реєстрацію - поштою або безпосередньо
в податковому органі. Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва поштою, то
оплату вартості поштових послуг щодо відправлення свідоцтва така
особа має здійснити до отримання свідоцтва шляхом подання до
податкового органу поштових марок на суму, що відповідає вартості
послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованого листа з
повідомленням про вручення. 3.5.5. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації
як платник ПДВ і у випадках та в порядку, передбачених статтею 183
розділу V Кодексу ( 2755-17 ), не подала до податкового органу
реєстраційної заяви, несе відповідальність за ненарахування або
несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права
нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного
відшкодування.
3.6. У разі обрання або переходу на спрощену систему
оподаткування, зміни ставки єдиного податку або відмови від
спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ у
порядку, визначеному Кодексом ( 2755-17 ), та за загальними
правилами, встановленими цим Положенням. Реєстрація таких осіб
здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування.
Реєстраційна заява у таких випадках подається з урахуванням таких
особливостей: { Абзац перший пункту 3.6 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 3.6.1. У разі переходу осіб із спрощеної системи
оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших
податків і зборів, установлених Кодексом ( 2755-17 ), у випадках,
визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, реєстраційна заява
подається: не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому
здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, установлених
Кодексом, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним
пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), при яких
реєстрація платниками ПДВ є обов'язковою; не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового
періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та
матимуть право на податковий кредит і виписку податкових
накладних, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним
пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), та
вважають за доцільне добровільно зареєструватись як платники ПДВ. 3.6.2. Платник єдиного податку третьої або четвертої групи,
який застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, а
також платник єдиного податку п'ятої або шостої групи, який
застосовує ставку єдиного податку в розмірі 10 відсотків (крім
платника єдиного податку, який відповідає абзацу восьмому
пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ), у разі
добровільної зміни ставки єдиного податку відповідно до
підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу V
Кодексу подає реєстраційну заяву не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку календарного кварталу, в якому буде
застосовуватись ставка єдиного податку у розмірі 3 або
7 відсотків. У разі відповідності таких платників єдиного податку вимогам,
визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182
розділу V Кодексу ( 2755-17 ), реєстрація їх платниками ПДВ діє з
першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися
ставка єдиного податку у розмірі 3 або 7 відсотків. Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 3.6.3. Особа, яка не зареєстрована платником ПДВ та не
перебуває на спрощеній системі оподаткування, у разі бажання
перейти на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки
єдиного податку у розмірі 3 або 7 відсотків в обов'язковому
порядку подає реєстраційну заяву та повинна одночасно відповідати
вимогам: встановленим для третьої - шостої груп платників єдиного
податку (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу
восьмому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 );
{ Абзац другий підпункту 3.6.3 пункту 3.6 розділу III в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1
статті 182 розділу V Кодексу ( 2755-17 ). Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає
перейти на сплату єдиного податку із ставкою 3 або 7 відсотків. Якщо податковим органом прийнято рішення про відмову у
реєстрації особи платником ПДВ, така особа відмовляється від
застосування спрощеної системи оподаткування або обирає ставку
єдиного податку у розмірі 5 або 10 відсотків. Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } 3.6.4. Якщо платники єдиного податку першої групи у
календарному кварталі або платники єдиного податку другої групи у
податковому (звітному) кварталі перевищили обсяг доходу,
визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 розділу
XIV Кодексу ( 2755-17 ), та одночасно відповідають вимогам,
встановленим для третьої або п'ятої групи платників єдиного
податку та визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1
статті 182 розділу V Кодексу, такі платники єдиного податку можуть
перейти на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 або 7
відсотків із сплатою ПДВ. Якщо платники єдиного податку третьої або четвертої групи у
податковому (звітному) періоді перевищили обсяг доходу, визначений
для таких платників у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу
( 2755-17 ), та одночасно відповідають вимогам, встановленим для
п'ятої або шостої групи платників єдиного податку та визначеним
пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V
Кодексу, такі платники єдиного податку можуть перейти на
застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків із
сплатою ПДВ. У цьому разі реєстраційна заява подається одночасно із заявою
про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 або
7 відсотків не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним
кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. У разі відмови в реєстрації платником ПДВ такі платники
єдиного податку переходять на застосування ставки єдиного податку
у розмірі 5 або 10 відсотків доходу або відмовляються від
застосування спрощеної системи оподаткування. Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 3.6.5. Платник єдиного податку першої - шостої групи може
самостійно добровільно прийняти рішення про перехід на сплату
єдиного податку із ставкою єдиного податку 3 або 7 відсотків, якщо
така особа одночасно відповідає вимогам: { Абзац перший підпункту
3.6.5 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } встановленим для третьої - шостої групи платників єдиного
податку; { Абзац другий підпункту 3.6.5 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1
статті 182 розділу V Кодексу ( 2755-17 ). Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає
перейти на сплату єдиного податку із ставкою 3 або 7 відсотків.
{ Абзац четвертий підпункту 3.6.5 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } Пункт 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
3.7. Особи, зазначені у пункті 183.3 статті 183 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт "б" підпункту 3.5.2 пункту 3.5 цього
розділу), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день
реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового
періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться
платниками ПДВ та матимуть право на виписку податкових накладних.
{ Абзац перший пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012;
в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }
{ Абзац другий пункту 3.7 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
3.7.1. Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви
до бажаного дня реєстрації у особи виникнуть обставини або
операції, при яких реєстрація платником ПДВ є обов'язковою згідно
з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(пункт 3.3 цього розділу), така особа зобов'язана подати повторну
реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 183.2 статті 183
розділу V Кодексу (підпункт "а" підпункту 3.5.2 пункту 3.5 цього
розділу). У цьому разі реєстрація платника ПДВ з бажаного дня
реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у
загальному порядку згідно з цим Положенням.
{ Підпункт 3.7.2 пункту 3.7 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
3.7.2. Якщо особа, яка переходить на сплату інших податків і
зборів, встановлених Кодексом, зі спрощеної системи оподаткування,
подала до податкового органу реєстраційну заяву без зазначення
бажаного дня реєстрації й останній день строку у 5 робочих днів
від дня отримання реєстраційної заяви передує даті переходу такої
особи на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, то
датою реєстрації такої особи платником ПДВ визначається перший
день переходу такої особи на сплату інших податків і зборів,
встановлених Кодексом. Підпункт 3.7.2 пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } 3.7.3. Якщо особа вказала у реєстраційній заяві бажаний день
реєстрації та такий день визначений згідно з цим пунктом, то дата
реєстрації такої особи відповідає бажаному дню реєстрації,
вказаному у реєстраційній заяві. Якщо визначення бажаного дня
реєстрації не відповідає цьому пункту, то датою реєстрації такої
особи платником ПДВ є дата внесення відповідного запису до
Реєстру.
3.8. При реєстрації платника ПДВ обов'язково проводиться
перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про
платників податку - юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. Відомості про заявника мають бути включені до Єдиного
державного реєстру. Дані реєстраційної заяви мають бути
достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру. З метою перевірки достовірності даних про заявника податковий
орган може звернутись до державного реєстратора за отриманням
витягу з Єдиного державного реєстру. З метою підтвердження достовірності відомостей про здійснення
особою постачання товарів/послуг або відповідність особи вимогам,
визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1
статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), така особа відповідно до підпункту 20.1.6 пункту 20.1
статті 20 розділу I Кодексу, пункту 73.3 статті 73 розділу II
Кодексу подає до податкового органу документи, що підтверджують
такі відомості.
3.9. Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові
реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено
печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб),
відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка
має документально підтверджене повноваження щодо підпису
реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ,
відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру,
то протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви податковий
орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову
заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття
попередньої). Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
3.10. Податковий орган відмовляє в реєстрації особи як
платника ПДВ, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви
та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює
постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним
статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та
пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 1.5
розділу I, пункти 3.3, 3.4, підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу III
цього Положення), або якщо існують обставини, які є підставою для
анулювання реєстрації згідно із статтею 184 розділу V Кодексу
(пункт 5.1 розділу V цього Положення).
3.11. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації
особи як платника ПДВ податковий орган зобов'язаний видати
заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення)
свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за
формою N 2-ПДВ (додаток 2) (далі - Свідоцтво) не пізніше
наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня
реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві, або протягом
5 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо
бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи
такий день настає раніше дати, що припадає на останній день
строку, встановленого для реєстрації платника ПДВ податковим
органом. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у
заяві особи, настає після завершення 5 робочих днів від дати
надходження реєстраційної заяви, податковий орган зобов'язаний
видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про
вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника ПДВ не
пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ,
зазначеного у його заяві. { Абзац перший пункту 3.11 розділу III
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } Бланк Свідоцтва виготовляється на спеціальному папері, що
забезпечує захист від підробки. 3.11.1. Перебіг строку у 5 робочих днів, установленого для
податкової реєстрації, розпочинається з першого календарного дня,
що настає за днем отримання податковим органом заяви про
реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання
заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім
днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або
неробочим робочий день. Підпункт 3.11.1 пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } 3.11.2. Свідоцтво видається (направляється) платнику ПДВ у
такому порядку: 3.11.2.1. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва
поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання)
платника ПДВ, указаним у Свідоцтві, з повідомленням про вручення
за рахунок одержувача. У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник
ПДВ - фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ -
юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа
за наявності належним чином оформленої довіреності від платника
ПДВ (далі - Представник платника). Особа, яка отримує Свідоцтво,
має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Відомості про отримання Свідоцтва платником ПДВ чи
Представником платника вказуються у корінці Свідоцтва. До корінця
Свідоцтва долучаються довіреність у разі одержання Свідоцтва
особою за довіреністю або повідомлення про вручення - у разі
надсилання поштою Свідоцтва платнику ПДВ. 3.11.2.2. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва
безпосередньо в податковому органі та протягом 5 робочих днів від
дня надходження до податкового органу заяви про реєстрацію не
отримала Свідоцтво з будь-яких причин, податковий орган у другій
половині останнього календарного дня строку у 5 робочих днів
надсилає за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ
Свідоцтво поштовим відправленням з післяплатою за рахунок
одержувача. Підпункт 3.11.2.2 підпункту 3.11.2 пункту 3.11 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 3.11.2.3. Якщо податковий орган або пошта не може вручити
платнику ПДВ Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням посадових осіб,
відмовою прийняти таке Свідоцтво, відсутністю за місцезнаходженням
(місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного
підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації
структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої
інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до
неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом
зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника
податків. У цьому разі платник ПДВ чи Представник платника може
отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати
анулювання реєстрації згідно з цим Положенням. При цьому
податковий орган здійснює заходи щодо встановлення
місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком
обліку ( z1562-11 ). 3.11.3. У Свідоцтві найменування (прізвище, ім'я, по
батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ
вказуються повністю, усі поля Свідоцтва заповнюються способом
комп'ютерного друку та виконуються українською мовою прописними
літерами. 3.11.4. Оригінал Свідоцтва повинен зберігатися платником ПДВ.
3.12. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до
Реєстру та зазначається у Свідоцтві, є дата, що відповідає даті
здійснення запису в Реєстрі про таку реєстрацію або бажаному дню
реєстрації. При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно
реєструється платником ПДВ, не враховуються періоди попередніх
реєстрацій, які були анульовані. Датою податкової реєстрації
такого платника ПДВ є дата його нової реєстрації незалежно від
строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової
реєстрації такої особи до дня подання заяви про повторну податкову
реєстрацію.
3.13. Під час реєстрації датою початку дії Свідоцтва, яка
зазначається у Свідоцтві, є дата податкової реєстрації.
3.14. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на
який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у
Свідоцтві, зазначене Свідоцтво видається тільки на такий строк. 3.14.1. У таких випадках у лівій верхній частині Свідоцтва та
на корінці Свідоцтва вчиняються однакові спеціальні записи
"Свідоцтво дійсне до" і зазначається дата закінчення строку, на
який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у
Свідоцтві. 3.14.2. Якщо до/після закінчення зазначеного строку у
порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується,
Свідоцтво із зазначеним терміном дії підлягає заміні у такому
самому порядку, як і при перереєстрації.
3.15. Особа, утворена у результаті реорганізації платника ПДВ
(крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється
платником ПДВ як інша новоутворена особа в порядку, визначеному
Кодексом ( 2755-17 ) та цим Положенням, у тому числі у разі, коли
до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з
розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу. 3.15.1. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи,
утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації
платника ПДВ - юридичної особи, припиненої в результаті
перетворення, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру
про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, то
реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться
за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням. 3.15.2. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи,
утвореної в результаті перетворення, є дата завершення
перетворення та така юридична особа протягом 10 робочих днів, що
настають за датою завершення перетворення, одночасно подає
податковому органу заяви про реєстрацію її платником ПДВ та про
анулювання такої реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення,
то у цьому випадку датами реєстрації платником ПДВ новоутвореної
юридичної особи та анулювання такої реєстрації припиненої
юридичної особи є дата внесення до Реєстру відповідних записів.
{ Абзац перший підпункту 3.15.2 пункту 3.15 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } До початку дії нового Свідоцтва юридична особа, утворена у
результаті перетворення, використовує реквізити старого Свідоцтва
припиненої юридичної особи.
3.16. Копії Свідоцтва, достовірність яких засвідчена
податковим органом, повинні розміщуватися в доступних для огляду
місцях у приміщенні платника податку та в усіх його філіях
(відділеннях), представництвах. 3.16.1. Для засвідчення копій Свідоцтва платник ПДВ подає до
податкового органу заяву про засвідчення копій Свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану вартість за формою N 2-РК
(додаток 3) ( zb369-11 ), додає відповідну кількість копій
Свідоцтва та при поданні заяви пред'являє оригінал Свідоцтва. 3.16.2. Податковий орган може відмовити у засвідченні копій
Свідоцтва, якщо дані про платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві,
змінилися, не відповідають даним Реєстру або якщо Свідоцтво
підлягає заміні згідно з цим Положенням. 3.16.3. Засвідчені копії Свідоцтва видаються платнику ПДВ або
Представнику податковим органом протягом трьох робочих днів від
дня отримання відповідної заяви за умови пред'явлення оригіналу
Свідоцтва. Податковим органом на кожній копії Свідоцтва у лівій
верхній частині робиться спеціальний запис "Копія (підлягає
поверненню до податкового органу)". У нижній частині копії
Свідоцтва мають міститися найменування податкового органу, дата
засвідчення копії Свідоцтва, прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи податкового органу, яка засвідчує копію Свідоцтва, підпис
цієї особи, скріплений печаткою податкового органу. У разі видачі платнику ПДВ засвідченої копії Свідоцтва для
відкриття спеціального рахунку в установі банку відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року N 11
( 11-2011-п ) "Про затвердження Порядку акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану
вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках" на копії
Свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис
"Копія для установи банку". 3.16.4. Усі засвідчені копії Свідоцтва підлягають поверненню
до податкових органів у разі анулювання реєстрації, заміни
Свідоцтва чи втрати Свідоцтва одночасно з поверненням Свідоцтва
або поданням відповідної заяви платником ПДВ (крім випадку,
визначеного абзацом другим підпункту 3.16.3 цього пункту). 3.16.5. Засвідчені копії Свідоцтва, що зіпсовані, зношені або
перестали використовуватись, можуть бути повернені платником ПДВ
до податкового органу у будь-який час разом із супровідним листом. 3.16.6. У разі втрати засвідчених копій Свідоцтва платник ПДВ
письмово повідомляє податковий орган про втрату таких копій та
надає пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або
керівника платника ПДВ (для юридичних осіб). 3.16.7. Інформація щодо кількості засвідчених та виданих
податковим органом копій Свідоцтва, повернених та втрачених
засвідчених копій Свідоцтва вноситься до бази даних платників ПДВ
районного рівня.
3.17. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про
результати розгляду (зареєстровано, відмовлено у реєстрації,
запропоновано подати нову заяву) та дані Свідоцтв уносяться до
журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою
N 2-РЖ (додаток 4).
3.18. Реєстраційні заяви з будь-якими позначками, заяви про
видачу засвідчених копій Свідоцтва, документи, додані до таких
заяв, корінець Свідоцтва, повідомлення і пояснення щодо Свідоцтва
чи його засвідчених копій та інші документи щодо реєстрації
платника ПДВ зберігаються в обліковій справі (реєстраційній
частині) такого платника податків.
IV. Перереєстрація платників податку на додану вартість
4.1. Перереєстрація платника ПДВ проводиться та Свідоцтво
підлягає заміні у разі виникнення змін у даних платника ПДВ, які
стосуються коду ЄДРПОУ, податкового номера, який надається
податковими органами, та/або найменування (прізвища, імені, по
батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника
ПДВ, і якщо зміни не пов'язані із припиненням платника ПДВ, крім
випадків, визначених підпунктом 3.15.1 пункту 3.15 розділу III
цього Положення. У разі зміни платником ПДВ місцезнаходження (місця
проживання) або його переведення на обслуговування до іншого
податкового органу зняття такого платника з обліку в одному
податковому органі і взяття на облік в іншому здійснюються в
порядку, встановленому центральним органом державної податкової
служби. У разі зміни даних про платника ПДВ, які зазначаються у
Свідоцтві, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у
записах Свідоцтва та/або Реєстру, втрати або непридатності
Свідоцтва для користування платник ПДВ подає реєстраційну заяву до
податкового органу протягом 10 робочих днів, що настають за днем,
коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для
перереєстрації та заміни Свідоцтва. { Пункт 4.1 розділу IV
доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво замість
попереднього з дотриманням правил та у строки, що визначені для
реєстрації платників ПДВ. { Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим
абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
4.2. Для заміни Свідоцтва платник ПДВ подає до податкового
органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву
з позначкою "Перереєстрація". До такої заяви мають бути додані
Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. У реєстраційній заяві
платник ПДВ вказує дані станом на дату заповнення заяви, у тому
числі зазначає критерії, за якими станом на дату заповнення заяви
особа відповідає статусу платника ПДВ згідно з розділом V Кодексу
( 2755-17 ). { Абзац перший пункту 4.2 розділу IV в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ
не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою
анулювання попереднього Свідоцтва є останній день строку у
5 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з
позначкою "Перереєстрація". { Абзац другий пункту 4.2 розділу IV в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою початку
дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва може
бути встановлений день до закінчення строку у 5 робочих днів від
дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою
"Перереєстрація". При цьому дата реєстрації платником ПДВ не
змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою
анулювання старого Свідоцтва є бажана дата перереєстрації
платником ПДВ. { Абзац третій пункту 4.2 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
4.3. У період перереєстрації до початку дії нового Свідоцтва
платник ПДВ використовує реквізити старого Свідоцтва. За потреби
податковий орган повертає платнику ПДВ на цей період старе
Свідоцтво та необхідну кількість засвідчених копій старого
Свідоцтва із спеціальними записами про термін дії: "Свідоцтво дійсне до строку у 5 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної
заяви>, { Абзац другий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } запис зроблено ". Запис у Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва
засвідчується підписом керівника (заступника керівника)
податкового органу та печаткою. Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування
юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією
юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення
або пов'язані з перетворенням юридичної особи у випадку,
визначеному підпунктом 3.15.1 пункту 3.15 розділу III цього
Положення, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові
фізичної особи - підприємця при використанні реквізитів старого
свідоцтва такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє
найменування (прізвище, ім'я, по батькові). { Пункт 4.3 розділу IV
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
4.4. Перереєстрація платника ПДВ у зв'язку із зміною
місцезнаходження (місця проживання), яка відповідно до Порядку
обліку ( z1562-11 ) передбачає зняття з обліку платника ПДВ в
одному податковому органі і взяття на облік в іншому, здійснюється
із урахуванням таких особливостей: 4.4.1. У податковому органі за попереднім місцезнаходженням
(місцем проживання) на підставі заяви, поданої до такого органу,
проводиться перереєстрація платника ПДВ у порядку, визначеному
пунктами 4.2 та 4.3 цього розділу. При цьому нове Свідоцтво
видається із зазначенням терміну дії, який відповідає даті
закінчення 30 днів, що настають за днем, до якого перебуватиме на
обліку платник ПДВ в податковому органі за попереднім
місцезнаходженням (місцем проживання). Термін дії Свідоцтва
вказується на Свідоцтві та корінці Свідоцтва за правилами,
визначеними у пункті 4.3 цього розділу. 4.4.2. Перереєстрація згідно з підпунктом 4.4.1 цього
пункту не є обов'язковою, якщо строк перебування на обліку
платника ПДВ у податковому органі за попереднім місцезнаходженням
(місцем проживання) не перевищуватиме одного місяця після
реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) згідно із
законодавством. 4.4.3. Протягом 10 робочих днів після взяття на облік у
податковому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання)
платник ПДВ зобов'язаний подати до цього податкового органу
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Зміна місцезнаходження".
Перереєстрація проводиться у порядку, визначеному пунктами 4.2 та
4.3 цього розділу. Підпункт 4.4.3 пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } 4.4.4. Перереєстрація платника ПДВ у зв'язку із включенням/не
включенням до Реєстру великих платників податків на наступний рік,
внаслідок чого змінюється основне місце обліку платника податків,
та переведенням до/з спеціалізованого органу державної податкової
служби чи іншого органу державної податкової служби, що здійснює
податкове супроводження великих платників податків (далі -
спеціалізований податковий орган), здійснюється у такому порядку: 4.4.4.1. У разі включення платника ПДВ до Реєстру великих
платників податків у податковому органі за попереднім місцем
обліку здійснюються процедури зняття з обліку, а в
спеціалізованому податковому органі - процедури взяття на облік. У разі невключення платника ПДВ до Реєстру великих платників
податків у спеціалізованому податковому органі здійснюються
процедури зняття з обліку, а в податковому органі за попереднім
місцем обліку - процедури взяття на облік. 4.4.4.2. Повідомлення про включення/невключення платника
податків до Реєстру великих платників податків направляється
податковим органом платнику ПДВ згідно з Порядком обліку
( z1562-11 ). Платник ПДВ протягом 10 робочих днів після дня взяття на
облік у податковому органі за новим місцем обліку зобов'язаний
подати заяву до спеціалізованого податкового органу або іншого
податкового органу. Перереєстрація платника ПДВ проводиться у
порядку, визначеному пунктами 4.2 та 4.3 цього розділу. { Абзац
другий підпункту 4.4.4.2 підпункту 4.4.4 пункту 4.4 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 4.4.5. У разі проведення процедур зняття з обліку/взяття на
облік платника ПДВ податковий орган, який знімає з обліку платника
ПДВ, надає інформацію про кількість засвідчених копій Свідоцтва
податковому органу, який здійснює взяття на облік платника ПДВ. 4.4.6. Замість зіпсованого, зношеного або втраченого
Свідоцтва видається нове Свідоцтво. 4.4.6.1. Для отримання нового Свідоцтва у разі псування чи
зношення платник ПДВ подає до податкового органу, в якому
перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою
"Перереєстрація у зв'язку із псуванням Свідоцтва", Свідоцтво, усі
засвідчені копії Свідоцтва. 4.4.6.2. Для отримання нового Свідоцтва при втраті платник
ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку,
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку
з утратою Свідоцтва", усі засвідчені копії Свідоцтва, пояснення за
підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника
ПДВ (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва. 4.4.6.3. При отриманні документів відповідно до
підпункту 4.4.6.1 або 4.4.6.2 цього пункту податковий орган
уносить відповідний запис до Реєстру, видає нове Свідоцтво (за
новим номером) у такому самому порядку, як і при реєстрації. При
цьому не змінюється дата реєстрації платником ПДВ. Датою початку
дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є
останній день строку у 5 робочих днів від дня отримання
реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація у зв'язку із
псуванням (утратою) Свідоцтва". Підпункт 4.4.6.3 підпункту 4.4.6 пункту 4.4 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 4.4.6.4. Якщо про втрату Свідоцтва платник ПДВ повідомляє
податковий орган одночасно з поданням заяви про анулювання
реєстрації згідно з розділом V цього Положення, то: нове Свідоцтво не видається у разі задоволення заяви про
анулювання реєстрації; видається нове Свідоцтво замість утраченого у разі відмови в
анулюванні реєстрації. 4.4.7. Перереєстрація платника ПДВ та заміна Свідоцтва не є
обов'язковими у зв'язку із зміною форми Свідоцтва. 4.4.7.1. Якщо код ЄДРПОУ, податковий номер, який надають
податкові органи, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ не змінилися,
видане податковим органом Свідоцтво за старою формою залишається
чинним та не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у
даних платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві. При цьому датою
реєстрації платником ПДВ вважається дата видачі, зазначена у
Свідоцтві за старою формою, а датою початку дії Свідоцтва є дата
видачі, зазначена у такому Свідоцтві. 4.4.7.2. За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ
Свідоцтво за старою формою може бути замінене на Свідоцтво за
новою формою у такому самому порядку, як і при перереєстрації. 4.4.8. Перереєстрація платника ПДВ не є обов'язковою у
зв'язку із зміною найменування чи статусу податкового органу, який
видав Свідоцтво, а також у випадках ліквідації чи реорганізації
такого органу (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення),
при яких здійснюється зняття з обліку платника ПДВ в одному
податковому органі та взяття на облік в іншому. Якщо дані платника ПДВ не змінилися, видане таким податковим
органом Свідоцтво залишається чинним та не підлягає обов'язковій
заміні до виникнення змін у даних платника ПДВ. За бажанням та
згідно із заявою платника ПДВ Свідоцтво може бути замінене у
такому самому порядку, як і при перереєстрації. 4.4.9. У разі встановлення розбіжностей між даними Свідоцтва
та Реєстру або невідповідності внесених до Свідоцтва та/або
Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру (крім
випадків, визначених пунктом 4.1 цього розділу), наявності
неправильних записів або помилок у записах Свідоцтва та/або
Реєстру податковий орган за основним місцем обліку платника ПДВ
з'ясовує причини та обставини таких розбіжностей. У разі підтвердження недостовірності даних податковий орган
інформує про виявлені розбіжності платника ПДВ та центральний
орган державної податкової служби. Відповідні коригування у
Свідоцтві та/або Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією
платника ПДВ та видачею нового Свідоцтва. Для цього платник ПДВ
подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку,
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку
із помилками (невідповідностями)", Свідоцтво та усі засвідчені
копії Свідоцтва (крім випадку, визначеного абзацом другим
підпункту 3.16.3 пункту 3.16 розділу III цього Положення) та
додаток до реєстраційної заяви - згоду на проведення відповідних
змін із зазначенням їх суті. При цьому датою початку дії нового
Свідоцтва та датою анулювання попереднього Свідоцтва є останній
день строку у 5 робочих днів від дня отримання реєстраційної
заяви. { Абзац другий підпункту 4.4.9 пункту 4.4 розділу IV в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим підпунктом 4.4.9 згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
V. Анулювання реєстрації платників

податку на додану вартість
5.1. Реєстрація діє до дати анулювання, яке відбувається у
випадках, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), якщо: а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом
попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації,
якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що
надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була
меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), за умови сплати суми податкових зобов'язань у
випадках, визначених розділом V Кодексу; б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла
рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс,
передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до
законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із
податку у випадках, визначених розділом V Кодексу ( 2755-17 ); Підпункт "б" пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012,
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку,
реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не
передбачає сплати податку на додану вартість; г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом
12 послідовних податкових місяців не подає податковому органу
декларації з податку на додану вартість та/або подає таку
декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про
відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою
формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту; ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як
платник податку, визнані рішенням суду недійсними; д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію
юридичної особи - банкрута; е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична
особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу
звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано
(скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду; є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла,
її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно
відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність; ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи
або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або
запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу; з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як
платника податку на додану вартість.
{ Підпункт "и" пункту 5.1 розділу V виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
5.1.1. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "а"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункт "а" цього пункту) може бути ініційоване платником ПДВ
після спливу 12 календарних місяців реєстрації особи платником
ПДВ, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та
місяцю реєстрації особи платником ПДВ. Загальна вартість
оподатковуваних товарів/послуг за останні 12 календарних місяців
визначається за даними податкових декларацій за останні
12 поточних календарних місяців, що були подані до податкового
органу. 5.1.2. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "б"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункт "б" цього пункту) може бути ініційоване платником ПДВ -
юридичною особою після складання комісією з припинення (комісією з
реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором
ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого
балансу у разі реорганізації платника податку відповідно до
законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення
(якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в
результаті перетворення, є дата завершення перетворення). Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012 } 5.1.3. При розгляді питання анулювання реєстрації згідно з
підпунктом "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) (підпункт "г" цього пункту) 12 місяців визначаються із
урахуванням того, що: не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи
платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня
іншого, ніж перший день календарного місяця; включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які
подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив
строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій)
до отримання чи складання податковим органом документа, який є
підставою для анулювання реєстрації.
5.2. Анулювання реєстрації здійснюється шляхом виключення
платника ПДВ з Реєстру. Свідоцтво про реєстрацію платника податку
вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника
податку.
5.3. Анулювання реєстрації за ініціативою платника ПДВ може
бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "а"-"з"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункти "а"-"з" пункту 5.1 цього розділу). 5.3.1. Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до
податкового органу за місцем перебування на обліку заяву про
анулювання реєстрації платника ПДВ за формою N 3-ПДВ (додаток 5)
( zc369-11 ). Разом із поданням такої заяви платник ПДВ зобов'язаний
повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії
Свідоцтва. Якщо такі додатки відсутні, то податковий орган не
приймає до розгляду заяву про анулювання реєстрації. Якщо в заяві про анулювання реєстрації не зазначені
обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не
скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних
осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи
особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо
підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання
реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня
отримання заяви податковий орган звертається до особи з письмовою
пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації
(із зазначенням підстав неприйняття попередньої). 5.3.2. Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника
ПДВ приймається податковим органом протягом 10 календарних днів.
Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ
вказуються у відповідній графі заяви за формою N 3-ПДВ
( zc369-11 ). 5.3.2.1. Податковий орган анулює реєстрацію особи як платника
ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що
він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), та за умови проведення розрахунків із бюджетом за
податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду для
випадків, визначених підпунктами "а", "б" цього пункту Кодексу.
Дата анулювання реєстрації визначається згідно з пунктом 5.7 цього
розділу. 5.3.2.2. Про анулювання реєстрації платника податку
податковий орган письмово повідомляє особу протягом трьох робочих
днів після дня анулювання такої реєстрації. 5.3.2.3. У разі відсутності законних підстав для анулювання
реєстрації платника ПДВ або якщо особа відповідає критеріям,
згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою, податковим
органом протягом 10 календарних днів після надходження заяви
платника податку про анулювання реєстрації надається письмове
пояснення (відмова в анулюванні реєстрації) та повертається
Свідоцтво разом із засвідченими копіями Свідоцтва під розписку
платника ПДВ (Представника платника) або направляється поштовим
відправленням з післяплатою за рахунок такого платника ПДВ. 5.3.2.4. У разі якщо платником податку, яким подано заяву про
анулювання реєстрації у випадках, визначених підпунктами "а", "б"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), не
проведено розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями
останнього податкового періоду, податковий орган протягом
10 календарних днів після надходження заяви платника податку про
анулювання реєстрації звертається до особи з письмовою пропозицією
надати нову заяву про анулювання реєстрації після проведення
розрахунків із бюджетом.
{ Абзац другий підпункту 5.3.2.4 підпункту 5.3.2 пункту 5.3
розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
5.4. Якщо на підставі заяви суб'єкта господарювання, який
зареєстрований платником ПДВ, податковим органом прийнято рішення
про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде
платником ПДВ відповідно до розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ), але
цей звітний період ще не настав, то на Свідоцтві, корінці
Свідоцтва та всіх засвідчених копіях Свідоцтва у лівій верхній
частині робиться спеціальний запис: { Абзац перший пункту 5.4
розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 } "Свідоцтво дійсне до що передує переходу платника на сплату єдиного податку>, запис зроблено ". Запис на Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва
засвідчується підписом керівника (заступника керівника)
податкового органу та печаткою. Свідоцтво та копії з такою
відміткою повертаються платнику ПДВ при видачі документів, що
підтверджують право на застосування спрощеної системи
оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. Після
закінчення терміну дії Свідоцтво з такою відміткою та його копії
здаються платником єдиного податку до податкового органу разом із
заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ. Після цього
податковий орган виключає особу з Реєстру останнім днем звітного
періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови
сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності. { Абзац четвертий пункту 5.4
розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
5.5. Анулювання реєстрації за ініціативою відповідного
податкового органу може бути здійснене на підставах, визначених у
підпунктах "б"-"з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) (підпункти "б"-"з" пункту 5.1 цього розділу). 5.5.1. Податкові органи здійснюють постійний моніторинг
платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про
анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних
підстав. 5.5.2. Рішення про анулювання реєстрації за ініціативою
податкового органу приймаються за наявності відповідних
підтвердних документів (відомостей). Такими документами є: 5.5.2.1. Заява про припинення платника ПДВ за формою N 8-ОПП
(додаток 17 до Порядку обліку) ( z1562-11 ), будь-яке інше
повідомлення платника ПДВ, уповноваженого ним органу чи особи щодо
прийняття рішення про припинення платника ПДВ за власним бажанням,
відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису про
рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу
щодо припинення юридичної особи, прийняття фізичною особою рішення
щодо припинення підприємницької діяльності, перебування юридичної
особи в процесі припинення чи фізичної особи - підприємця в
процесі припинення підприємницької діяльності та для юридичних
осіб - затверджений ліквідаційний баланс, передавальний акт або
розподільчий баланс (підстава - підпункт "б" пункту 184.1 статті
184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ). Підпункт 5.5.2.1 підпункту 5.5.2 пункту 5.5 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 } 5.5.2.2. Свідоцтво або корінець Свідоцтва платника єдиного
податку суб'єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов
(підстава - підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ): є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно
до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу; є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків
відповідно до підпункту 2 підпункту 293.3.1 пункту 293.3
статті 293 розділу XIV Кодексу і не переходить у встановленому
Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі
3 відсотки; є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 10 відсотків
відповідно до підпункту 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 статті
293 розділу XIV Кодексу і не переходить у встановленому Кодексом
порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі
відсотків; є фізичною особою - підприємцем, яка провадить діяльність з
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку має
відповідати абзацу восьмому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV
Кодексу; є платником єдиного податку третьої або п'ятої групи та
відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу
XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку,
встановленого для інших груп платників єдиного податку. Підпункт 5.5.2.2 підпункту 5.5.2 пункту 5.5 розділу V в редакції
Наказів Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012,
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 5.5.2.3. Довідка підрозділу оподаткування юридичних або
фізичних осіб про подання/неподання платником ПДВ податковому
органу декларації з податку на додану вартість протягом
12 послідовних податкових місяців та/або реєстр (перелік)
податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12
послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність
постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування
податкового зобов'язання чи податкового кредиту у таких
деклараціях (податкових розрахунках) протягом 12 послідовних
податкових місяців (підстава - підпункт "г" пункту 184.1
статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ). У реєстрі (переліку)
зазначаються дані про реєстрацію особи платником ПДВ та по кожній
декларації (податковому розрахунку) - податковий період, дата
надходження декларації (податкового розрахунку) до податкового
органу, загальні обсяги постачання/придбання товарів, здійснених з
метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту,
звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках
податкової декларації (податкового розрахунку). 5.5.2.4. Судове рішення, повідомлення державного реєстратора,
відомості з Єдиного державного реєстру щодо визнання недійсними
установчих документів (підстава - підпункт "ґ" пункту 184.1
статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ). 5.5.2.5. Ухвала суду про ліквідацію юридичної особи -
банкрута, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного
державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру
запису про припинення банкрута (підстава - підпункт "д"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ). 5.5.2.6. Судове рішення щодо припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не
пов'язане з банкрутством, повідомлення державного реєстратора,
відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо
такого рішення (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184
розділу V Кодексу) ( 2755-17 ). 5.5.2.7. Судове рішення про анулювання (скасування, визнання
недійсною) податкової реєстрації чи Свідоцтва, про звільнення від
сплати податку на додану вартість (підстава - підпункт "е"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ). 5.5.2.8. Судове рішення, повідомлення державного реєстратора,
відомості з Єдиного державного реєстру щодо скасування державної
реєстрації платника ПДВ (підстава - підпункт "е" пункту 184.1
статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ). 5.5.2.9. Інформація органів реєстрації актів цивільного
стану, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного
державного реєстру щодо смерті фізичної особи - підприємця
(підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V
Кодексу) ( 2755-17 ). 5.5.2.10. Судове рішення про оголошення фізичної особи -
підприємця померлою, про визнання фізичної особи - підприємця
безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи - підприємця
недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, інформація
органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного
реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо такого
рішення (підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V
Кодексу) ( 2755-17 ). 5.5.2.11. Повідомлення державного реєстратора, відомості з
Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність
юридичної особи або фізичної особи - підприємця за
місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність
підтвердження відомостей про юридичну особу (підстава -
підпункт "ж" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)
( 2755-17 ). 5.5.2.12. Свідоцтво або копія Свідоцтва, яким підтверджується
закінчення терміну дії Свідоцтва (підстава - підпункт "з" пункту
184.1 статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ). Підпункт 5.5.2.12 підпункту 5.5.2 пункту 5.5 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 5.5.2.13. Документ, який підтверджує закінчення строку, на
який було створено платника ПДВ, укладено договір про спільну
діяльність, договір управління майном, угоду про розподіл
продукції (підстава - підпункт "з" пункту 184.1 статті 184
розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).
{ Підпункт 5.5.2.14 підпункту 5.5.2 пункту 5.5 розділу V
виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
5.5.2.14. Інші підтвердні документи (відомості) у випадках,
передбачених Кодексом ( 2755-17 ). 5.5.3. За наявності зазначених підтвердних документів
(відомостей) податковий орган приймає рішення про анулювання
реєстрації особи - платника ПДВ незалежно від здійснення
податковим органом документальних та камеральних перевірок такої
особи і їх результатів, а також обов'язку такої особи бути
зареєстрованою та/або нараховувати чи сплачувати податок на додану
вартість відповідно до законодавства. 5.5.4. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за
ініціативою податкового органу оформляється за формою N 6-РПДВ
(додаток 6). Таке рішення складається у двох примірниках комісією,
утвореною відповідно до розпорядження податкового органу, та
підписується керівником податкового органу. У рішенні про
анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково вказуються підстави
(одна або декілька) для такого анулювання з посиланням на
відповідні норми Кодексу ( 2755-17 ). { Абзац перший підпункту
5.5.4 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 5.5.4.1. Дата підписання рішення про анулювання реєстрації
платника ПДВ уважається днем прийняття такого рішення. Рішення про
анулювання реєстрації платників ПДВ у день підписання реєструються
у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за
формою N 6-РЖ (додаток 7). Номер рішення відповідає порядковому
номеру запису в цьому журналі. 5.5.4.2. Один примірник рішення зберігається в обліковій
справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи
копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв
рішення про анулювання реєстрації, мають бути додані до цього
примірника рішення. 5.5.4.3. Протягом трьох робочих днів після дня анулювання
один примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ
надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано,
за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи, вказаним у
Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення
(комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора
такої особи - за місцезнаходженням комісії. Примірник рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ уважається надісланим
(врученим) платнику ПДВ, якщо його надіслано листом з
повідомленням про вручення або передано під розписку самому
платнику податку чи Представнику платника. Підпункт 5.5.4.3 підпункту 5.5.4 пункту 5.5 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 } 5.5.4.4. Якщо податковий орган або пошта не може вручити
платнику податку примірник рішення про анулювання реєстрації
платника ПДВ у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою
прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем
проживання) платника податку, то працівник того структурного
підрозділу, яким надсилалось таке рішення, на підставі інформації
від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої
інформації оформляє відповідну довідку, у якій вказує причину, що
призвела до неможливості вручення примірника рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ. Зазначена довідка разом з
примірником рішення про анулювання реєстрації, що не був вручений,
долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього
платника. Примірник рішення, що не був вручений, може бути
переданий під розписку самому платнику податку чи Представнику
платника в разі письмового або усного звернення до податкового
органу, де зберігається облікова справа платника податків. 5.5.4.5. Податковий орган, який прийняв рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ, з власної ініціативи, за
заявою особи, реєстрацію якої анульовано, чи на підставі
повідомлення третіх осіб може виправити допущені у рішенні про
анулювання реєстрації описки чи помилки, не змінюючи при цьому
підстав прийняття такого рішення. Такі зміни вносяться шляхом
прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у
рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ. Якщо у зв'язку із внесенням змін до рішення про анулювання
реєстрації платника ПДВ необхідне внесення змін до Реєстру,
засвідчена копія додаткового рішення направляється до центрального
органу державної податкової служби. Податковий орган, який прийняв додаткове рішення, направляє
таке рішення особі, реєстрацію якої анульовано. Підпункт 5.5.4 пункту 5.5 розділу V доповнено підпунктом 5.5.4.5
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } 5.5.5. Якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою
податкового органу, платник податку зобов'язаний повернути
податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва
разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня
прийняття рішення про анулювання.
5.6. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за
ініціативою податкового органу може бути оскаржене в
адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56 Кодексу
( 2755-17 ) або до суду. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою
податкового органу може бути скасоване податковим органом вищого
рівня під час проведення процедури його адміністративного
оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності
такого рішення актам законодавства, а також у разі скасування
судових рішень чи записів у Єдиному державному реєстрі, на
підставі яких було прийняте рішення про анулювання реєстрації.
{ Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 5.6.1. Підставою для внесення до Реєстру запису про відміну
анулювання реєстрації, що відбулась за ініціативою податкового
органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення
податкового органу про скасування рішення про анулювання
реєстрації платника ПДВ під час адміністративного оскарження.
Рішення із копіями відповідних документів направляються до
центрального органу державної податкової служби для внесення
відповідних змін до Реєстру. Рішення податкового органу про скасування рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ викладається з описом ситуації,
посиланням на Кодекс ( 2755-17 ), зазначенням мотивів та
обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та
підписується керівником такого органу чи особою, яка виконує його
обов'язки або є заступником керівника. Підпункт 5.6.1 пункту 5.6 розділу V в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 5.6.2. У разі відміни рішення про анулювання реєстрації, якщо
інше не визначено судовим рішенням, податковий орган видає
платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого
Свідоцтва на підставі реєстраційної заяви з позначкою
"Перереєстрація" та рішення про відміну анулювання реєстрації. При
цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку
дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є дата
внесення відповідного запису до Реєстру. 5.6.3. Якщо на дату відміни рішення про анулювання реєстрації
особа зареєстрована платником ПДВ повторно, податковий орган видає
платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого
Свідоцтва в такому самому порядку, як і при перереєстрації. При
цьому дата повторної реєстрації платником ПДВ змінюється на дату
попередньої реєстрації платником ПДВ, а дата анулювання останнього
Свідоцтва попередньої реєстрації змінюється на дату початку дії
першого Свідоцтва повторної реєстрації платником ПДВ. 5.6.4. Якщо на дату скасування рішення про анулювання
реєстрації особа зареєстрована як платник єдиного податку, умова
сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість,
відміна анулювання реєстрації проводиться без перереєстрації із
одночасним анулюванням реєстрації платника ПДВ відповідно до
підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ). Анулювання реєстрації проводиться за заявою про
анулювання реєстрації платника ПДВ або за рішенням податкового
органу з дати, що передує дню переходу особи до застосування
відповідної ставки єдиного податку. При цьому дата реєстрації
платником ПДВ не змінюється, дата анулювання реєстрації змінюється
на дату, що передує дню переходу особи до відповідної ставки
єдиного податку, причина анулювання змінюється відповідно до
підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ). { Пункт 5.6 розділу V доповнено підпунктом 5.6.4
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } 5.7. Анулювання реєстрації здійснюється на дату: подання заяви платником податку або прийняття рішення
податковим органом про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про
реєстрацію платника податку не було визначено граничного строку
дії; зазначену в судовому рішенні; закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника
податку; що передує дню втрати особою статусу платника податку на
додану вартість. Пункт 5.7 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
5.8. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку
останнім звітним (податковим) періодом є період, який
розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього
податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації. 5.8.1. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку
по яких були включені до складу податкового кредиту, не були
використані в оподатковуваних операціях у межах господарської
діяльності, такий платник податку в останньому звітному
(податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації
як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання
по таких товарах/послугах, необоротних активах, виходячи із
звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів,
крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок
реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття,
перетворення, поділу та виділення відповідно до закону. Підпункт 5.8.1 пункту 5.8 розділу V в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 5.8.2. З дати анулювання реєстрації особи як платника податку
така особа позбавляється права на віднесення сум податку до
податкового кредиту, виписку податкових накладних. 5.8.3. У разі якщо за результатами останнього податкового
періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування,
таке відшкодування надається протягом строків, визначених
розділом V Кодексу ( 2755-17 ), незалежно від того, чи буде така
особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату
отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні. 5.8.4. Відповідно до статті 337 розділу XVIII Кодексу
( 2755-17 ) у разі подання інвестором (його постійним
представництвом), зареєстрованим як платник ПДВ за угодою про
розподіл продукції, податковому органу декларації (податкового
розрахунку) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність
оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних
податкових місяців, анулювання реєстрації платника ПДВ не
відбувається. Підпункт 5.8.4 пункту 5.8 розділу V із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } 5.8.5. У разі анулювання реєстрації як платника ПДВ платники
єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за
ставкою у розмірі 5 або 10 відсотків або відмовитися від
застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви
щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування
спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку наступного календарного кварталу, в якому
здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ. Пункт 5.8 розділу V доповнено новим підпунктом 5.8.5 згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
VI. Реєстрація платників податку на додану вартість

як суб'єктів спеціального режиму оподаткування
6.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у
сфері сільського і лісового господарства та рибальства та
відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (далі - сільськогосподарське
підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування. 6.1.1. Сільськогосподарським вважається підприємство,
основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним
сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих
виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій
питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг
становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг,
поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових
періодів сукупно. Ця норма діє з урахуванням того, що: для новоутвореного сільськогосподарського підприємства,
зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить
господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така
питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за
наслідками кожного окремого звітного податкового періоду; з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної
діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються
оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що
перебували у складі його основних фондів не менше ніж
12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі
операції не були постійними і не становили окремої підприємницької
діяльності. 6.1.2. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у
групах 1-24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно
з УКТ ЗЕД ( 2371б-14 ), та послуги, які отримані в результаті
здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17
статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) поширюється дія
спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового
господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються,
відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а
послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом
спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у
інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх
виробником. Норми статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) не поширюються
на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного
виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно
з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30) ( 2371а-14 ).
6.2. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта
спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське
підприємство реєструється у відповідному податковому органі з
дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) для реєстрації платників ПДВ. У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, крім
відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника
податку на додану вартість на загальних підставах, повинен
міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського
підприємства. 6.2.1. Заява про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за формою N 1-РС (додаток 8)
( zd369-11 ) має бути подана сільськогосподарським підприємством
до податкового органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до
початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на
застосування спеціального режиму оподаткування, та у місяці, який
передує початку такого податкового періоду. Якщо місяцю, в якому подається заява за формою N 1-РС
( zd369-11 ), передує місяць, в якому сільськогосподарським
підприємством, не зареєстрованим як платник ПДВ, вперше досягнуто
обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу
V Кодексу ( 2755-17 ), таке підприємство спочатку реєструється
платником ПДВ на загальних умовах відповідно до розділу III цього
Положення, після чого переходить на застосування спеціального
режиму оподаткування згідно з цим розділом. { Підпункт 6.2.1
пункту 6.2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } 6.2.2. У заяві за формою N 1-РС ( zd369-11 )
сільськогосподарським підприємством вказується питома вага
вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній
вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом 12
послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують
місяцю, в якому подається заява. 6.2.3. Заява має містити виключний перелік видів економічної
діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під
дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері
сільського та лісового господарства, а також рибальства та
визначені статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ). Достовірність відомостей про види економічної діяльності
сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з
Єдиного державного реєстру, який додається до заяви та містить
відомості про види економічної діяльності сільськогосподарського
підприємства на основі національного класифікатора України ДК
009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"
( vb457609-10 ), затвердженого наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 11.10.2010 N 457 ( v0457609-10 ) (із змінами) (далі -
КВЕД-2010). До 31.12.2012 дані про види економічної діяльності
можуть бути надані на основі національного класифікатора України
ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності"
( va375202-05 ), затвердженого наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами) (далі -
КВЕД-2005), якщо в Єдиному державному реєстрі щодо заявника
містяться відомості про види економічної діяльності на основі
КВЕД-2005. Підпункт 6.2.3 пункту 6.2 розділу VI в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 } 6.2.4. За результатами розгляду заяви про реєстрацію за
формою N 1-РС ( zd369-11 ) податковий орган протягом 5 робочих
днів видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за
рахунок заявника) Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за формою N 2-РС (додаток 9)
(далі - Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у видачі такого
Спеціального свідоцтва у разі подання недостовірних даних або у
випадках, визначених пунктом 6.3 цього розділу. Підпункт 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 } 6.2.4.1. Якщо сільськогосподарське підприємство не було
зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то реєстрація як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється із
дотриманням вимог пунктів 3.2, 3.8 розділу III цього Положення. У цьому разі датою реєстрації платником ПДВ, датою реєстрації
суб'єктом спеціального режиму оподаткування та датою початку дії
Спеціального свідоцтва є дата, що відповідає першому дню
податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство
виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму
оподаткування. 6.2.4.2. Якщо сільськогосподарське підприємство, яке виявило
бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування,
зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то заміна
Свідоцтва на Спеціальне свідоцтво та реєстрація такого
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
проводяться за процедурами перереєстрації, визначеними цим
Положенням. У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється,
датою реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування,
датою анулювання Свідоцтва та датою початку дії Спеціального
свідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з
якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на
застосування спеціального режиму оподаткування. 6.2.5. Спеціальне свідоцтво виготовляється на спеціальному
папері, що забезпечує захист від підробки. Заява про реєстрацію та
корінець Спеціального свідоцтва зберігаються в обліковій справі
(реєстраційній частині) платника податків. На підставі відомостей, вказаних у заяві про реєстрацію,
поданій сільськогосподарським підприємством згідно з
підпунктом 6.2.1 цього пункту, податковий орган у Спеціальному
свідоцтві зазначає виключний перелік видів діяльності, що
підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у
сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та
визначені статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) на основі
КВЕД-2010 ( vb457609-10 ) або до 31.12.2012 на основі КВЕД-2005
( va375202-05 ). { Абзац другий підпункту 6.2.5 пункту 6.2 розділу
VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 } У разі виникнення змін у даних про види діяльності
сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму
оподаткування (у тому числі зміни кодів КВЕД-2005 ( va375202-05 )
на коди КВЕД-2010) ( vb457609-10 ) Спеціальне свідоцтво підлягає
заміні у порядку, визначеному пунктом 6.5 цього розділу. { Абзац
третій підпункту 6.2.5 пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012 } 6.2.6. Після видачі, заміни чи анулювання Спеціального
свідоцтва дані вносяться до реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування. Щодо кожного Спеціального свідоцтва до реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування вносяться дані про види
діяльності сільськогосподарського підприємства, зазначені у
Спеціальному свідоцтві, дата реєстрації суб'єктом спеціального
режиму оподаткування, дата початку дії та дата анулювання
Спеціального свідоцтва, дата виключення із реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої
сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на
загальних підставах.
6.3. Податковий орган відмовляє сільськогосподарському
підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування, якщо такий платник податків: а) вказує у заяві про реєстрацію види діяльності, які не
підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у
сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та
не визначені статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) на основі
КВЕД-2010 ( vb457609-10 ) або до 31.12.2012 на основі КВЕД-2005
( va375202-05 ); Підпункт "а" пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012 } б) перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та
звітності зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або 10
відсотків; Підпункт "б" пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012, N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } в) був виключений із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування у зв'язку з перевищенням питомої ваги
несільськогосподарських товарів (послуг) та від дати такого
виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб'єктом
спеціального режиму оподаткування не спливло 12 послідовних
звітних податкових періодів; г) поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних
податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари
(послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх
поставлених товарів (послуг), або не відповідає іншим критеріям,
встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) (підпункт 6.1.1 пункту 6.1 цього розділу); ґ) не підпадає під визначення сільськогосподарського
підприємства, є особою, яка не може бути зареєстрована як суб'єкт
спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми
статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ); д) не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з
пунктом 1.5 розділу I цього Положення або за наявності підстав для
анулювання реєстрації платника ПДВ, визначених пунктом 5.1 розділу
V цього Положення, або за яких підлягає анулюванню Спеціальне
свідоцтво згідно з пунктами 209.11, 209.12 статті 209 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) (пункти 6.4, 6.9 цього розділу); е) подав заяву з порушенням строків, визначених пунктом 183.3
статті 183 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 6.2.1
пункту 6.2 цього розділу).
6.4. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє
протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів
сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких
перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг,
то: на таке підприємство не поширюється спеціальний режим
оподаткування, встановлений статтею 209 розділу V Кодексу
( 2755-17 ). Таке підприємство зобов'язане визначити податкове
зобов'язання з цього податку за підсумками звітного податкового
періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити
податок до бюджету в загальному порядку; податковий орган виключає таке підприємство з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно
включити його до такого реєстру після закінчення наступних
12 послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав,
визначених статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) та цим
Положенням; таке підприємство вважається платником зазначеного податку на
загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено
таке перевищення. 6.4.1. Для новоствореного сільськогосподарського
підприємства, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму
оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства
до спливу 12 календарних місяців, що настають за датою державної
реєстрації такого підприємства, питома вага сільськогосподарських
товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного
податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного
податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське
підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє
сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких
перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)
у цьому місяці, то вважається, що такий суб'єкт досяг перевищення
та до нього застосовуються норми цього пункту, починаючи з першого
числа такого звітного податкового періоду (місяця). 6.4.2. У випадку, визначеному цим пунктом, з першого числа
місяця, в якому було допущено перевищення, Спеціальне свідоцтво
прирівнюється до Свідоцтва та сільськогосподарське підприємство
вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за
загальними правилами, встановленими розділом V Кодексу
( 2755-17 ). Реєстрацію такого платника ПДВ може бути анульовано
згідно з розділом V цього Положення. 6.4.3. У випадку, визначеному цим пунктом, не пізніше
20 календарного дня з моменту досягнення перевищення
сільськогосподарське підприємство зобов'язане подати до
податкового органу, в якому воно зареєстроване як суб'єкт
спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації
як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану
вартість за формою N 3-РС (додаток 10) ( ze369-11 ) разом із
Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями, а також
заяву про реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах
за формою N 1-ПДВ ( za369-11 ). Податковий орган видає Свідоцтво у порядку, визначеному
підпунктом 6.9.1 пункту 6.9 цього розділу. 6.4.4. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяву
(заяви) у строки, встановлені цим пунктом, та податковий орган за
результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі
поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної
перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку,
який пройшов із часу досягнення перевищення, податковий орган
приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства
з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою
N 6-РРС (додаток 11). На підставі такого рішення податковий орган
виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування, проводить анулювання Спеціального свідоцтва та
реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на
загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами
перереєстрації. У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється,
датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання
рішення про виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство
вважається платником податку на загальних підставах, є перше число
місяця, в якому було допущено перевищення, датою анулювання
Спеціального свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є
дата внесення до Реєстру запису про перереєстрацію. 6.4.5. Якщо за результатами документальної або камеральної
перевірки податковий орган встановить, що підприємство не
відповідало критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 6.1.1 пункту 6.1 цього
розділу), на момент подання заяви про реєстрацію
сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального
режиму оподаткування, яка стала підставою для видачі Спеціального
свідоцтва, то податковий орган приймає рішення про виключення
сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування за формою N 6- РРС. На підставі
такого рішення податковий орган виключає таке підприємство з
реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, проводить
анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрацію
сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на загальних
умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами
перереєстрації. У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється,
датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання
рішення, датою, з якої сільськогосподарське підприємство
вважається платником податку на загальних підставах, є дата
реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта
спеціального режиму оподаткування, датою анулювання Спеціального
свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є дата внесення до
Реєстру запису про перереєстрацію. 6.4.6. Якщо сільськогосподарське підприємство після
досягнення перевищення подало заяву про зняття з реєстрації як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про
реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах, але
не повідомило, що причиною зняття з реєстрації є перевищення, то
після встановлення такого факту податковим органом на підставі
рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з
реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою
N 6-РРС в такому реєстрі проводиться коригування дати, з якої
сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на
загальних підставах, на перше число місяця, в якому було допущено
перевищення. Дати реєстрації платником податку на додану вартість,
виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
та анулювання Спеціального свідоцтва не змінюються.
6.5. Перереєстрація платника податку із спеціальним режимом
оподаткування або заміна Спеціального свідоцтва здійснюються у
разі: виникнення змін (доповнень) у даних платника податку, що
вказуються у Спеціальному свідоцтві, або у разі втрати
Спеціального свідоцтва; зміни місцезнаходження або переведення на обслуговування до
спеціалізованого податкового органу. У таких випадках перереєстрація здійснюється відповідно до
розділу IV цього Положення з урахуванням того, що: для перереєстрації сільськогосподарського підприємства -
суб'єкта спеціального режиму оподаткування або заміни Спеціального
свідоцтва подається заява про реєстрацію за формою N 1-РС
( zd369-11 ) із позначкою "Перереєстрація"; платнику податку із спеціальним режимом оподаткування
видається Спеціальне свідоцтво.
6.6. Якщо датою державної реєстрації сільськогосподарського
підприємства, утвореного в результаті перетворення суб'єкта
спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, є
дата завершення перетворення та таке сільськогосподарське
підприємство протягом 10 робочих днів, що настають за датою
завершення перетворення, одночасно подає податковому органу заяви
про реєстрацію його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за формою N 1-РС ( zd369-11 ) та про
зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за формою N 3-РС ( ze369-11 )
сільськогосподарського підприємства, припиненого шляхом
перетворення, то датами реєстрації платником ПДВ та суб'єктом
спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
новоутвореного сільськогосподарського підприємства, анулювання
реєстрації платником ПДВ та виключення з реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування припиненого
сільськогосподарського підприємства є дата внесення до Реєстру
відповідних записів. { Абзац перший пункту 6.6 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у
заяві за формою N 1-РС ( zd369-11 ) новоствореним
сільськогосподарським підприємством не вказується. Спеціальний
режим оподаткування податком на додану вартість застосовується
новоствореним сільськогосподарським підприємством з дати
завершення перетворення.
6.7. Сільськогосподарським підприємством, якому видане
Спеціальне свідоцтво, застосовується спеціальний режим
оподаткування з урахуванням такого: 6.7.1. При провадженні діяльності, яка відповідає видам
діяльності, вказаним у Спеціальному свідоцтві, та постачанні
сільськогосподарських товарів (послуг), що є такими відповідно до
пунктів 209.7, 209.8 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункт 6.1.2 пункту 6.1 цього розділу), сільськогосподарським
підприємством застосовується спеціальний режим оподаткування з
дати реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування,
вказаної у Спеціальному свідоцтві, до: останнього числа місяця, який передує місяцю, в якому було
допущено перевищення, визначене у пункті 209.11 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4 цього розділу); дати виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто
перевищення, визначеного у пункті 209.11 статті 209 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4 цього розділу). 6.7.2. Сільськогосподарським підприємством - суб'єктом
спеціального режиму оподаткування суми податку на додану вартість
розраховуються та сплачуються до бюджету за загальними правилами
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) та ставками, визначеними статтею 193
розділу V Кодексу при постачанні несільськогосподарських товарів
(послуг) або товарів (послуг), одержаних від провадження видів
діяльності, не вказаних у Спеціальному свідоцтві, а також
починаючи з першого числа місяця, в якому було допущено
перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу
(пункт 6.4 цього розділу), чи з дати виключення з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим
Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначеного
пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.4 цього
розділу). 6.7.3. При постачанні товарів (послуг) та виписці податкових
накладних сільськогосподарським підприємством - суб'єктом
спеціального режиму оподаткування використовуються індивідуальний
податковий номер, зазначений у Спеціальному свідоцтві, та номер
такого свідоцтва.
6.8. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального
режиму оподаткування не має права реєструватися суб'єктом
спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати
податку на додану вартість, відмінний від загальних норм розділу V
Кодексу ( 2755-17 ), чи звільнення від сплати цього податку. Якщо на підставі заяви юридичної особи - суб'єкта
спеціального режиму оподаткування про видачу Свідоцтва платника
єдиного податку із ставкою 5 або 10 відсотків податковим органом
прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду
переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
і при цьому не буде платником ПДВ відповідно до підпункту 2,
підпункту 293.3.1 або підпункту 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3
статті 293 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ), але цей звітний період
ще не настав, то на Спеціальному свідоцтві, корінці Спеціального
свідоцтва та всіх засвідчених копіях Спеціального свідоцтва у
лівій верхній частині робиться спеціальний запис: { Абзац другий
пункту 6.8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 } "Свідоцтво дійсне до що передує переходу платника на сплату єдиного податку>, запис зроблено ". Запис на Спеціальному свідоцтві та всіх засвідчених копіях
Спеціального свідоцтва засвідчується підписом керівника
(заступника керівника) податкового органу та печаткою. Спеціальне
свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються
сільськогосподарському підприємству - суб'єкту спеціального режиму
оподаткування при видачі документів, що підтверджують його право
на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з
певного звітного періоду. Після закінчення терміну дії
Спеціального свідоцтва з такою відміткою сільськогосподарське
підприємство подає заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта
спеціального режиму оподаткування за формою N 3-РС ( ze369-11 )
разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями.
Після цього податковий орган виключає сільськогосподарське
підприємство з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує
переходу суб'єкта спеціального режиму оподаткування на обрані ним
умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності. Пункт 6.8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
6.9. Спеціальне свідоцтво підлягає анулюванню у разі, якщо: а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття
його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку
на загальних підставах; б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації
платником податку на загальних підставах; в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом
ліквідації або реорганізації; г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової
звітності з податку протягом останніх 12 послідовних звітних
податкових періодів. За наявності інших підстав, визначених у підпунктах "б"-"з"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункти "б"-"з" пункту 5.1 розділу V цього Положення),
проводиться анулювання реєстрації платника ПДВ -
сільськогосподарського підприємства, що включає анулювання
Спеціального свідоцтва, виключення такого підприємства з Реєстру
та реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування. У таких випадках сільськогосподарське підприємство
зобов'язане повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво. 6.9.1. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі,
визначеній у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за
ініціативою сільськогосподарського підприємства. 6.9.1.1. Для анулювання Спеціального свідоцтва
сільськогосподарське підприємство подає до податкового органу, в
якому воно зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму
оподаткування, заяву: про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість за формою N 3-РС
( ze369-11 ) та реєстраційну заяву платника податку на додану
вартість за формою N 1-ПДВ ( za369-11 ) з позначкою
"Перереєстрація", якщо було допущено перевищення, визначене
пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4
цього розділу); про реєстрацію його платником податку на додану вартість на
загальних умовах за формою N 1-ПДВ ( za369-11 ) з позначкою
"Перереєстрація", якщо не було допущено перевищення, визначеного
пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4
цього розділу). До таких заяв додаються Спеціальне свідоцтво та всі його
засвідчені копії. 6.9.1.2. Податковий орган протягом 5 робочих днів від дня
отримання таких заяв видає заявнику (відправляє поштою з
повідомленням про вручення за рахунок заявника) Свідоцтво за
процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням. { Абзац
перший підпункту 6.9.1.2 підпункту 6.9.1 пункту 6.9 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 } При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою
початку дії нового Свідоцтва, датою анулювання Спеціального
свідоцтва та датою виключення сільськогосподарського підприємства
з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата
внесення відповідного запису до Реєстру. Датою, з якої
сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на
загальних підставах, є: перше число місяця, в якому було допущено перевищення,
визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(пункт 6.4 цього розділу); дата виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування - в інших випадках,
визначених розділом V Кодексу ( 2755-17 ) та цим Положенням. 6.9.2. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі,
визначеній у підпункті "б" цього пункту, може бути здійснене за
ініціативою податкового органу у порядку, визначеному
пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4
цього розділу). У таких випадках податковий орган видає
сільськогосподарському підприємству Свідоцтво лише в обмін на
оригінал та всі завірені копії Спеціального свідоцтва, яке було
анульоване. 6.9.3. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставах,
визначених у підпунктах "в", "г" пункту 209.12 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункти "в", "г" цього пункту),
або в інших випадках, визначених у підпунктах "б"-"з" пункту 184.1
статті 184 розділу V Кодексу (підпункти "б"-"з" пункту 5.1
розділу V цього Положення), може бути здійснене за ініціативою
сільськогосподарського підприємства або податкового органу. У таких випадках одночасно з анулюванням Спеціального
свідоцтва здійснюється анулювання реєстрації платника ПДВ,
зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, за
правилами та у строки, що визначені пунктом 184.1 статті 184
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 5.1 розділу V цього
Положення). 6.9.3.1. Для анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання
реєстрації за ініціативою сільськогосподарського підприємства
подається: заява про зняття сільськогосподарського підприємства з
реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком
на додану вартість за формою N 3-РС ( ze369-11 ) - у випадках,
визначених у підпунктах "в", "г" пункту 209.12 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункти "в", "г" цього пункту); заява про анулювання реєстрації платника податку на додану
вартість за формою N 3-ПДВ ( zc369-11 ) - у інших випадках,
визначених у підпунктах "б" - "з" пункту 184.1 статті 184
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункти "б" - "з" пункту 5.1
розділу V цього Положення). Такі заяви подаються разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма
його завіреними копіями. 6.9.3.2. Анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання
реєстрації за ініціативою податкового органу оформляється рішенням
про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою N 6-РПДВ. У таких
випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути
податковому органу Спеціальне свідоцтво протягом 20 календарних
днів від дня прийняття рішення про анулювання. 6.9.4. Якщо анулювання Спеціального свідоцтва проведене за
ініціативою податкового органу, то один примірник рішення про
виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування зберігається в обліковій справі
(реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії
документів, на підставі яких податковий орган прийняв рішення про
таке виключення, мають бути додані до цього примірника рішення. 6.9.4.1. Протягом трьох робочих днів після перереєстрації
один примірник рішення про виключення сільськогосподарського
підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
надсилається податковим органом такому підприємству за правилами,
встановленими підпунктом 5.5.4 пункту 5.5 розділу V цього
Положення для направлення рішення про анулювання реєстрації
платника ПДВ. 6.9.4.2. Рішення про виключення сільськогосподарського
підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
у день їх підписання реєструються у журналі обліку рішень про
виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування за формою N 6-РЖС (додаток 12).
Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому
журналі. 6.9.4.3. Оскарження рішення податкового органу про анулювання
реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого як суб'єкт спеціального
режиму оподаткування, та/або рішення про анулювання Спеціального
свідоцтва і виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування здійснюється за процедурами, визначеними пунктом 5.6
розділу V цього Положення. У разі відміни анулювання реєстрації платника ПДВ - суб'єкта
спеціального режиму оподаткування дати реєстрації платником ПДВ та
реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування
не змінюються, а датою початку дії нового Спеціального свідоцтва
та датою анулювання попереднього Спеціального свідоцтва є дата
внесення відповідного запису до Реєстру. У разі відміни анулювання Спеціального свідоцтва і виключення
підприємства із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування, що були проведені шляхом зняття підприємства з
реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та
реєстрації як платника ПДВ на загальних підставах із видачею
Свідоцтва, дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму
оподаткування не змінюється, а датою початку дії нового
Спеціального свідоцтва, датою анулювання попереднього Спеціального
свідоцтва та датою анулювання Свідоцтва є дата внесення
відповідного запису до Реєстру. Підпункт 6.9.4 пункту 6.9 розділу VI доповнено новим підпунктом
6.9.4.3 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 )
від 06.11.2012 }
6.10. Інформація про виключення сільськогосподарського
підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
оприлюднюється у порядку, визначеному пунктом 2.8 розділу II цього
Положення.
6.11. Засвідчення копій Спеціального свідоцтва здійснюється
за правилами, встановленими пунктом 3.16 розділу III цього
Положення.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

Додаток 1

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 1-ПДВ

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА

платника податку на додану вартість

( za369-11 )
{ Нову редакцію Додатку 1 див. в Наказах Міністерства фінансів
N 144 ( za319-12 ) від 10.02.2012, N 1144 ( za157-12 ) від
06.11.2012 }

Додаток 2

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 2-ПДВ

(Державний

Герб

України)
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО N _________ НБ N 000000

про реєстрацію платника податку

на додану вартість

Індивідуальний податковий номер _____________________________
Найменування (для платника, відповідального за утримання та
внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну
діяльність / договору управління майном / угоди про розподіл
продукції, доповнюється його кодом ЄДРПОУ та словами
"відповідальний за утримання та внесення ПДВ до
бюджету під час виконання договору про спільну діяльність /
договору управління майном / угоди про розподіл продукції") або
прізвище, ім'я та по батькові
платника ________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) платника ________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Найменування податкового органу, що видав Свідоцтво _________ _________________________________________________________________
Дата реєстрації платником податку на додану вартість "__" _________ 20__ року.
Дата початку дії Свідоцтва "__" _____________ 20__ року.
_______________________________________ ____________________

(керівник податкового органу) (підпис)
М.П.
======================== лінія відрізу ==========================
Корінець Форма N 2-ПДВ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО N _________ НБ N 000000

про реєстрацію платника податку

на додану вартість
Індивідуальний податковий номер _____________________________ Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) платника ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата реєстрації платником податку на додану вартість "___" ____________ 20__ року.
Дата початку дії Свідоцтва "__" ___________ 20__ року.
Спосіб вручення Свідоцтва* __________________________________

(направлено поштою /

видано платнику податків)
"__" ____________ 20___ року.
Свідоцтво одержав(ла)** ___________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_______________

* До цього корінця мають бути додані: у разі отримання
Свідоцтва за довіреністю - така довіреність; у разі направлення
Свідоцтва поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного
листа платнику податків чи Представнику платника. ** У разі направлення Свідоцтва поштою не заповнюється.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

Додаток 3

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 2-РК

ЗАЯВА

про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію

платника податку на додану вартість

( zb369-11 )

Додаток 4

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 2-РЖ

ЖУРНАЛ

реєстрації платників податку на додану вартість*
________________________________________________

(юридичних або фізичних осіб)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Номер | Дата |Податковий|Найменування| Результат |Індивідуальний| Номер | Номер та | Дата |Дата початку| Спосіб та | Кількість | реєстрації|реєстрації| номер / | або |розгляду заяви | податковий |Свідоцтва / |серія бланка|реєстрації| дії | дата |засвідчених | заяви | заяви | номер та | прізвище, |(зареєстровано,|номер платника|Спеціального|Свідоцтва / |платником |Свідоцтва / | отримання | копій | | | серія | ім'я та по | відмовлено в | | свідоцтва |Спеціального| податку |Спеціального|Свідоцтва / |Свідоцтва / | | |паспорта**| батькові | реєстрації, | | | свідоцтва | | свідоцтва |Спеціального|Спеціального| | | | платника | запропоновано | | | | | | свідоцтва |свідоцтва та| | | | | подати нову | | | | | | платником | дата їх | | | | | заяву) | | | | | |(поштою або |засвідчення | | | | | | | | | | |під розписку| | | | | | | | | | | |платника чи | | | | | | | | | | | |Представника| | | | | | | | | | | | платника) | | ----------+----------+----------+------------+---------------+--------------+------------+------------+----------+------------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------+----------+----------+------------+---------------+--------------+------------+------------+----------+------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+------------+---------------+--------------+------------+------------+----------+------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | ----------+----------+----------+------------+---------------+--------------+------------+------------+----------+------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних
осіб. ** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це податковий орган і мають
відмітку у паспорті.

Додаток 5

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 3-ПДВ

ЗАЯВА

про анулювання реєстрації

платника податку на додану вартість

( zc369-11 )
{ Зміни до Додатку 5 див. в Наказі Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012; нову редакцію Додатку 5 див. в Наказі
Міністерства фінансів N 1144 ( zb157-12 ) від 06.11.2012 }

Додаток 6

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 6-РПДВ
"__" ___________ 20__ року N _________
(заповнюється у разі направлення
платнику примірника рішення поштою)

РІШЕННЯ N ___________

про анулювання реєстрації платника

податку на додану вартість

_________________________________________________________________

(найменування платника або прізвище, ім'я,

по батькові для фізичних осіб - підприємців)
________________________________________________________________,

(місцезнаходження платника або місце проживання

для фізичних осіб - підприємців)
зареєстрованого ________________________________________________,

(підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта

та причина реєстрації платником податку)
індивідуальний податковий номер ________________________________,
Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво N _____________________________,
(непотрібне закреслити)
дата початку дії "__" __________ ____ року на бланку ф. N ______,
серія _____ N ___________,
дата реєстрації платником ПДВ "___" _____________ _____ року.
_________________________________________________________________

(найменування податкового органу, що видав Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво (непотрібне закреслити))
Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження ____ _________________________________ від "__" ______ 20__ року N ___
(найменування податкового органу)
Комісією встановлено:
1. Платник __________________________________________________

(подія, яка є підставою для анулювання реєстрації

платника ПДВ)
_____________________________________________________________, що
підтверджено ____________________________________________________ _________________________________________________________________
(документ, який підтверджує наявність підстав для анулювання

реєстрації платника ПДВ)
від "___" ____________ ____ року N ____________.
2. Платник ___________________ податкові декларації з податку

(подає та/або не подає)
на додану вартість протягом періоду з ___________ до ____________
з показниками, які свідчать про _________________________________

(наявність, відсутність)
постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування
податкового зобов'язання чи податкового кредиту, та має за
останні 12 календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій __ ________________________________________________________ гривень.
Аркуш 1
Лицьовий бік
Продовження рішення N ___________

про анулювання реєстрації платника податку

на додану вартість
3. Розмір податкової заборгованості з ПДВ на дату складання
рішення __________ гривень.
4. Факт відсутності чи неможливість установити
місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб):
підтверджено повідомленням N ___________ від "___" ___________

(дані податкової міліції)
20___ року.

5. Ліквідатор __________________ про використання Свідоцтва /

(не повідомляв, повідомляв)
Спеціального свідоцтва (непотрібне закреслити) при проведенні
ліквідаційної процедури. Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво
(непотрібне закреслити) ______________________________________ на

(перереєстроване, не перереєстроване)
ліквідатора (ліквідаційну комісію).
6. На Свідоцтві / Спеціальному свідоцтві (непотрібне
закреслити) визначений термін його дії до "___" _____ 20___ року.
Висновок комісії:
Перелічені документи є підставою для анулювання реєстрації
платника податку на додану вартість, реквізити якого вказано
вище, у зв'язку з _______________________________________________ _________________________________________________________________
та відповідно до ________________________________________________

(підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта)
Днем прийняття рішення про анулювання реєстрації є дата його
підписання керівником податкового органу.
Датою анулювання реєстрації є _______________________________

(дата затвердження рішення

або інша дата (указати))
Рішення складене "___" ____________ 20__ року у двох
примірниках: перший - в облікову справу платника (реєстраційну
частину) разом із копіями документів, що стали підставою для
анулювання реєстрації; другий - платнику податків.
Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу
Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво (непотрібне закреслити) та всі
його засвідчені копії разом із супровідним листом протягом 20
календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання.
Керівник податкового органу
_____________________________ ________ "__" _________ 20__ року
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)
М.П.
Аркуш 2

Сторінка 1
Зворотний бік
Заповнюється тільки на примірнику рішення, що залишається в
податковому органі
Голова комісії
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Підписи членів комісії:
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
=================================================================
Спосіб вручення примірника рішення платнику _____________________ _________________________________________________________________

(поштою або під розписку платника податків

чи Представника платника)
Примірник рішення одержав(ла) ___________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
"___" ___________ 20___ року __________________

(підпис)
=================================================================
Платник ПДВ виключений із Реєстру "___" _____________ _____ року
_________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові інспектора,

відповідального за ведення Реєстру)
Аркуш 2

Сторінка 2

Додаток 7

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 6-РЖ

ЖУРНАЛ

обліку рішень про анулювання реєстрації

платників податку на додану вартість*
__________________________________________

(юридичних або фізичних осіб)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Номер | Дата |Податковий|Індивідуальний|Найменування| Номер та | Номер та | Дата | Підстава | Дата | Спосіб та | Причина | рішення|затвердження| номер / | податковий | або |дата початку|серія бланка|реєстрації| для |анулювання| дата |неможливості| | рішення | номер та |номер платника| прізвище, | дії |Свідоцтва / |платником |анулювання|реєстрації| отримання | вручення | | | серія | | ім'я та по |Свідоцтва / |Спеціального| ПДВ |реєстрації| | примірника | примірника | | |паспорта**| | батькові |Спеціального| свідоцтва | | платника | | рішення | рішення | | | | | платника | свідоцтва | | | ПДВ | | платником |платнику та | | | | | | | | | | |(поштою або | дата | | | | | | | | | | |під розписку| складання | | | | | | | | | | |платника чи |відповідної | | | | | | | | | | |Представника| довідки | | | | | | | | | | | платника) | | -------+------------+----------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------+------------+----------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | -------+------------+----------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | -------+------------+----------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних
осіб. ** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це податковий орган і мають
відмітку у паспорті.

Додаток 8

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 1-РС

ЗАЯВА

про реєстрацію сільськогосподарського

( zd369-11 )
{ Нову редакцію Додатку 8 див. в Наказі Міністерства фінансів
N 144 ( zb319-12 ) від 10.02.2012 }

Додаток 9

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 2-РС

СВІДОЦТВО

про реєстрацію сільськогосподарського підприємства

як суб'єкта спеціального режиму оподаткування

податком на додану вартість

( zc319-12 )
{ Нову редакцію Додатку 9 див. в Наказі Міністерства фінансів
N 144 ( zc319-12 ) від 10.02.2012 }

Додаток 10

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 3-РС

ЗАЯВА

сільськогосподарського підприємства про зняття

з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму

оподаткування податком на додану вартість

( ze369-11 )
{ Зміни до Додатку 10 див. в Наказі Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 }

Додаток 11

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 6-РРС
"__" ____________ 20__ року N _____
(заповнюється у разі направлення
платнику примірника рішення поштою)

РІШЕННЯ N ___________

про виключення сільськогосподарського підприємства

з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

_________________________________________________________________

(найменування платника)
________________________________________________________________,

(місцезнаходження платника)
Дата державної реєстрації підприємства "__" __________ 20__ року,
індивідуальний податковий номер ________________________________,
Спеціальне свідоцтво N ________, на бланку ф. N ______, серія ___
N ________, видане ______________________________________________

(найменування податкового органу,

що видав Спеціальне свідоцтво)
----------------------------------------------------------------------- Дата реєстрації | Дата реєстрації | Дата початку дії платником податку |суб'єктом спеціального | Спеціального свідоцтва на додану вартість | режиму оподаткування | "__" _______ ___ року |"__" _______ 20__ року | "__" _______ 20__ року
Виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського
підприємства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу
------------------------------------------------------------------ Номер підпункту| Назва виду економічної діяльності відповідно | пункту 209.17 | до номера підпункту (у дужках вказується код | статті 209 роз-| КВЕД із зазначенням класифікатора "КВЕД-2010 | ділу V Кодексу | ( vb457609-10 )" або "КВЕД-2005 | ( 2755-17 ) | ( va375202-05 )") | ---------------+------------------------------------------------| | | ---------------+------------------------------------------------| | | ---------------+------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження _________________________________ _________________________________ від "__" _______ 20__ року N __
(найменування податкового органу)
Аркуш 1

Лицьовий бік
Продовження рішення N ___________

про виключення сільськогосподарського підприємства

з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
Комісією встановлено:
За даними ___________________________________________________

(документ / документи, який / які підтверджує /

підтверджують наявність підстав для виключення з реєстру)
_________________________________________________________________
сільськогосподарське підприємство протягом ______________________ _________________________________________________________________

(12 послідовних звітних податкових періодів або звітного

податкового періоду (місяця) для новоствореного

підприємства (зазначити період або місяць))
мало сукупну вартість поставок всіх товарів (послуг) ___ гривень,
у тому числі несільськогосподарських товарів (послуг) __ гривень,
що становить _____ відсотків та перевищує 25 відсотків вартості
всіх поставлених товарів (послуг).
Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану
вартість за ф. N 1-РС подана сільськогосподарським підприємством
до податкового органу "___" ____________ 20___ року.
Заява про зняття сільськогосподарського підприємства
з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за ф. N 3-РС подана
сільськогосподарським підприємством до податкового органу
"___" _________________________ 20___ року.
(вказати дату або зазначити "не подана")
Причини зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування та/або реєстрації як платника податку на додану
вартість на загальних підставах _________________________________ _________________________________________________________________
(якщо заява була подана, то вказати причину згідно із заявою)
Перше число місяця, в якому було допущено перевищення,
"__" ____________ 20___ року.
Висновок комісії:
Перелічені документи є підставою для ________________________ _________________________________________________________________
(виключення підприємства з реєстру суб'єктів спеціального

режиму оподаткування / проведення коригування дати,

з якої підприємство вважається платником податку

на загальних підставах)
у зв'язку з _____________________________________________________

(підстава для виключення або коригування)
та відповідно до ________________________________________________

(підпункт, пункт, стаття

та назва законодавчого акта)
Днем прийняття рішення про виключення та датою виключення є
дата підписання цього рішення керівником податкового органу.
Дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається
платником податку на загальних підставах, "__" _______ 20__ року.
Рішення складене "__" ______ 20___ року у двох примірниках:
перший - в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом
із копіями документів, що стали підставою для виключення з
реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування; другий -
платнику податків.
На підставі цього рішення податкового органу проведені
анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрація
сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану
вартість на загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за
процедурами перереєстрації. Платник податку зобов'язаний
повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво та всі його
засвідчені копії. Податковий орган видає сільськогосподарському
підприємству Свідоцтво лише в обмін на оригінал та всі завірені
копії Спеціального свідоцтва, яке було анульоване.
Керівник податкового органу
_____________________________ ________ "__" _________ 20__ року
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)
М.П.
Аркуш 2

Сторінка 1
Зворотний бік
Заповнюється тільки на примірнику рішення, що залишається в
податковому органі
Голова комісії
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Підписи членів комісії:
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
=================================================================
Спосіб вручення примірника рішення платнику _________________ _________________________________________________________________

(поштою або під розписку платника податків

чи Представника платника)
Примірник рішення одержав(ла) _______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
"__" ____________ 20__ року. _____________________

(підпис)
=================================================================
Платник ПДВ виключений із реєстру "__" ___________ 20__ року.
_________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові інспектора,

відповідального за ведення Реєстру)
Аркуш 2

Сторінка 2
{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }

Додаток 12

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість
Форма N 6-РЖС

ЖУРНАЛ

обліку рішень про виключення сільськогосподарських

підприємств із реєстру суб'єктів спеціального

режиму оподаткування

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Номер | Дата | Код |Індивідуальний|Найменування| Дата | Дата | Номер та | Номер та |Підстава для | Дата | Спосіб та | Причина | рішення|затвердження|ЄДРПОУ| податковий | |реєстрації| реєстрації |дата видачі |серія бланка|виключення з |виключення з | дата |неможливості| | рішення | | номер | |платником | суб'єктом |Спеціального|Спеціального| реєстру | реєстру | отримання | вручення | | | | | |податку на|спеціального | свідоцтва | свідоцтва | суб'єктів | суб'єктів | примірника | примірника | | | | | | додану | режиму | | |спеціального |спеціального | рішення | рішення | | | | | | вартість |оподаткування| | | режиму | режиму | платником |платнику та | | | | | | | | | |оподаткування|оподаткування|(поштою або | дата | | | | | | | | | | | |під розписку| складання | | | | | | | | | | | |платника чи |відповідної | | | | | | | | | | | |Представника| довідки | | | | | | | | | | | | платника) | | -------+------------+------+--------------+------------+----------+-------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------+------------+------+--------------+------------+----------+-------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | -------+------------+------+--------------+------------+----------+-------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | -------+------------+------+--------------+------------+----------+-------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: