open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 9 листопада 2011 р. N 1376

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 356 ( 356-2018-п ) від 10.05.2018 }
Про внесення змін до Порядку акредитації

центру сертифікації ключів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку акредитації центру сертифікації ключів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня
2004 р. N 903 ( 903-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 28, ст. 1884; 2006 р., N 50, ст. 3324), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 листопада 2011 р. N 1376
ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку акредитації

центру сертифікації ключів ( 903-2004-п )

1. У пункті 4 слова "та у друкованих засобах масової
інформації" виключити.
2. Абзац п'ятий пункту 6 викласти у такій редакції:
"код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки
платника податків (ідентифікаційний номер);".
3. У пункті 8 цифру "5" замінити цифрою "6".
4. Абзац четвертий пункту 13 викласти у такій редакції:
"закінчення строку дії атестата відповідності комплексної
системи захисту інформації чи втрати чинності таким атестатом або
модернізації програмно-технічного комплексу акредитованого
центру;".
5. У пункті 14:
1) абзац третій після слова "послуг" доповнити словом
"електронного";
2) абзац п'ятий після слів "встановлених вимог" доповнити
словами "щодо надання послуг електронного цифрового підпису згідно
із законодавством";
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Про прийняте рішення центральний засвідчувальний орган в
одноденний строк повідомляє акредитованому центру, а також
розміщує відповідну інформацію на власному веб-сайті.".
6. Пункт 16 після слів "вносить до Реєстру" доповнити словами
"після передачі акредитованим центром документованої інформації на
зберігання центральному засвідчувальному органу".
7. Пункт 19 викласти у такій редакції:
"19. За проведення акредитації справляється плата у розмірі,
встановленому Кабінетом Міністрів України.".
8. Абзац восьмий пункту 20 викласти у такій редакції:
"використовує надійні засоби електронного цифрового підпису,
програмно-технічний комплекс, засоби криптографічного захисту
інформації відповідно до вимог Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації і Мін'юсту.".
9. У додатках до Порядку ( 903-2004-п ):
1) у додатку 1 ( 903-2004-п ):
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців.";
у пункті 4 слова "паспорта або іншого" замінити словами
"паспорта, довіреності або іншого";
доповнити додаток ( 903-2004-п ) пунктом 18 такого змісту:
"18. Довіреність особи для представництва інтересів центру
перед центральним засвідчувальним органом.";
2) додаток 2 ( 903-2004-п ) викласти у такій редакції:

"Додаток 2

до Порядку

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 9 листопада 2011 р. N 1376)
Центральний засвідчувальний орган
СВІДОЦТВО

про акредитацію центру сертифікації ключів
Серія ___________ N ____________

Згідно з рішенням центрального засвідчувального органу
від __ ______ 20__ р. N ____
__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця),
__________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника
податків (ідентифікаційний номер)
відповідає вимогам до акредитованого центру сертифікації ключів та
внесений ______ ____________ 20__ р. до Реєстру суб'єктів, які
надають послуги електронного цифрового підпису, за
N ____
Місцезнаходження акредитованого центру сертифікації ключів
__________________________________________________________________
Свідоцтво дійсне до ___ ____________ 20__ р.
_________________________ ________ ______________________
(посада керівника органу) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: