open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2011 N 417
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 листопада 2011 р.

за N 1292/20030

Про затвердження Змін

до Зводу відомостей, що становлять

державну таємницю

Відповідно до статей 10, 11, 12 Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ), Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12, на
підставі рішення державного експерта з питань таємниць
Прем'єр-міністра України Азарова М.Я. про скасування рішень про
віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованого у
Службі безпеки України 21.10.2011 за N 1076, та рішень державного
експерта з питань таємниць Прем'єр-міністра України Азарова М.Я.
про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у
Службі безпеки України 21.10.2011 за N 1077-1082, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України
від 12.08.2005 N 440 ( z0902-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.08.2005 за N 902/11182 (зі змінами), що
додаються.
2. Начальнику Департаменту охорони державної таємниці та
ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. З цим наказом ознайомити керівний та особовий склад Служби
безпеки України.
4. Керівникам державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, у яких
здійснювалося засекречування матеріальних носіїв інформації, або
керівникам державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, які є їх правонаступниками, чи
керівникам вищого рівня протягом шести місяців забезпечити зміну
грифа секретності або розсекречування цих матеріальних носіїв
інформації відповідно до внесених змін до Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю, та письмово повідомити про це
керівників державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, яким були передані такі
матеріальні носії секретної інформації.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Служби В.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України

09.11.2011 N 417
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 листопада 2011 р.

за N 1292/20030

ЗМІНИ

до Зводу відомостей, що становлять

державну таємницю, затвердженого наказом

Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440

( z0902-05 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 17.08.2005 за N 902/11182

1. У пункті 5 Загальних положень Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю ( z0902-05 ) (далі - ЗВДТ):
1.1. Після абзацу сімнадцятого доповнити абзацом
вісімнадцятим такого змісту: "МЕВП - Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України". У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцятий вважати
відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять першим.
1.2. Абзац двадцять другий виключити. У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять сьомий
вважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять шостим.
2. Статтю 2.3.1 викласти в такій редакції:
"------------------------------------------------------------------- | 2.3.1 |Відомості за сукупністю всіх складових | Т | 5 | КМУ | | |показників про системи фізичного | | | | | |захисту або охорони уразливого у | | | | | |терористичному відношенні окремого | | | | | |об'єкта, що розкривають інформацію про | | | | | |його диверсійну стійкість. Перелік | | | | | |уразливих у терористичному відношенні | | | | | |об'єктів, відомості про системи | | | | | |фізичного захисту або охорони яких (що | | | | | |розкривають інформацію про їх | | | | | |диверсійну стійкість) становлять | | | | | |державну таємницю, визначається | | | | | |державним експертом з питань таємниць | | | | | |КМУ | | | | -------------------------------------------------------------------".
3. Статтю 2.3.3 викласти в такій редакції:
"------------------------------------------------------------------- | 2.3.3 |Відомості за сукупністю всіх | Т | 5 | КМУ | | |показників про розташування (у | | | | | |прив'язці до назви та зображення | | | | | |населеного пункту, місцевості, річки, | | | | | |водоймища, будівлі тощо), потужність, | | | | | |систему охорони, захисту підземних | | | | | |сховищ нафти (газу) в цілому щодо | | | | | |України | | | | -------------------------------------------------------------------".
4. Статтю 2.6.1 викласти в такій редакції:
"------------------------------------------------------------------- | 2.6.1 |Відомості про балансові запаси урану | Т | 5 | КМУ | | |чи за сукупністю всіх складових | | | | | |показників про запаси руди (із | | | | | |зазначенням вмісту в ній урану) в | | | | | |цілому щодо окремого родовища (крім | | | | | |родовищ, визначених переліком | | | | | |державного експерта з питань таємниць | | | | | |МЕВП) | | | | -------------------------------------------------------------------".
5. Статтю 2.6.2 викласти в такій редакції:
"------------------------------------------------------------------- | 2.6.2 |Відомості за сукупністю всіх | Т | 5 | КМУ | | |показників про загальну кількість | | | | | |уранової руди, товарних розчинів, | | | | | |концентратів, окисів, закису-окису | | | | | |природного урану (із зазначенням | | | | | |відсоткового вмісту в них урану) в | | | | | |цілому щодо: підприємства, шахти, | | | | | |заводу видобувної галузі (крім | | | | | |об'єктів, визначених переліком | | | | | |державного експерта з питань таємниць | | | | | |МЕВП). Ці відомості можуть бути | | | | | |передані до МАГАТЕ за рішенням | | | | | |державного експерта з питань таємниць | | | | | |МЕВП в рамках чинного законодавства | | | | | |України | | | | -------------------------------------------------------------------".
6. Статтю 2.6.3 викласти в такій редакції:
"------------------------------------------------------------------- | 2.6.3 |Відомості за сукупністю всіх | Т | 5 | КМУ | | |показників про виробничі потужності, | | | | | |плани виробництва (місячні, | | | | | |квартальні, річні) урану в рудах | | | | | |(товарних розчинах, концентратах, | | | | | |окисах), закису-окису природного | | | | | |урану, дані про виконання цих планів в | | | | | |натуральному виразі в цілому щодо: | | | | | |підприємства, шахти, заводу (крім | | | | | |об'єктів, визначених переліком | | | | | |державного експерта з питань таємниць | | | | | |МЕВП). Ці відомості можуть бути | | | | | |передані до МАГАТЕ за рішенням | | | | | |державного експерта з питань таємниць | | | | | |МЕВП в рамках чинного законодавства | | | | | |України | | | | -------------------------------------------------------------------".
7. Статтю 2.6.4 викласти в такій редакції:
"------------------------------------------------------------------- | 2.6.4 |Відомості за сукупністю всіх | Т | 5 | КМУ | | |показників про зміст планових, звітних | | | | | |калькуляцій собівартості урану в рудах | | | | | |(концентратах, окисах), закису-окису | | | | | |природного урану в цілому щодо: | | | | | |підприємства, шахти, заводу (крім | | | | | |об'єктів, визначених переліком | | | | | |державного експерта з питань таємниць | | | | | |МЕВП). Ці відомості можуть бути | | | | | |передані до МАГАТЕ за рішенням | | | | | |державного експерта з питань таємниць | | | | | |МЕВП в рамках чинного законодавства | | | | | |України | | | | -------------------------------------------------------------------".
Т.в.о. начальника
Департаменту охорони
державної таємниці
та ліцензування В.Атаманенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: