open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Л И С Т
09.02.2005 N 08-01/45
Начальнику відділення

Національної служби

посередництва і примирення

в Херсонській області

Ситнику П.І.

Шановний Павле Івановичу!
Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП)
розглянула листа відділення НСПП в Херсонській області від
02 лютого 2004 року N 01-21/01-11 щодо надання роз'яснень з
окремих питань, що виникли при висуненні вимог найманих
працівників до власника чи уповноваженого ним органу
(представника) відповідно до Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
1. Стосовно питання висунення вимог найманими працівниками
Дочірнього підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" ВКЦ "Петровець". Відповідно до статті 3 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) сторонами
колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому рівні є
наймані працівники (окремі категорії найманих працівників)
підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів
або профспілкова організація чи інша уповноважена найманими
працівниками організація та власник підприємства, установи,
організації або уповноважений ним орган чи представник; Відповідно до пункту 1 статті 62 Господарського кодексу
України ( 436-15 ), підприємство - самостійний суб'єкт
господарювання, створений компетентним органом державної влади або
органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для
задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного
здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої
господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та
іншими законами. Підприємство, якщо законом не встановлено інше,
діє на основі статуту. Підприємство є юридичною особою, має
відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах
банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. Відповідно до частини 8 статті 63 Господарського кодексу
України ( 436-15 ), у випадках існування залежності від іншого
підприємства, передбачених статтею 126 цього Кодексу, підприємство
визнається дочірнім. Державний класифікатор України "Класифікація
організаційно-правових форм господарювання" ДК 002:2004,
затверджений Державним комітетом України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97
( v0097609-04 ), визначає дочірнє підприємство, як підприємство,
єдиним засновником якого є інше підприємство (підприємство,
залежне від іншого). Стаття 126 Господарського кодексу України ( 436-15 ) визначає
випадки існування асоційованих підприємств. Асоційовані
підприємства (господарські організації) - це група суб'єктів
господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами
економічної та/або організаційної залежності у формі участі в
статутному фонді та/або управлінні. Залежність між асоційованими
підприємствами може бути простою і вирішальною. Проста залежність між асоційованими підприємствами виникає у
разі, якщо одне з них має можливість блокувати прийняття рішень
іншим (залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно
до закону та/ або установчих документів цього підприємства
кваліфікованою більшістю голосів. Вирішальна залежність між асоційованими підприємствами
виникає у разі, якщо між підприємствами встановлюються відносини
контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі
контролюючого підприємства в статутному фонді та/або загальних
зборах чи інших органах управління іншого (дочірнього)
підприємства, зокрема володіння контрольним пакетом акцій.
Відносини вирішальної залежності можуть встановлюватися за умови
отримання згоди відповідних органів Антимонопольного комітету
України. Відповідно до статті 58 Господарського кодексу України
( 436-15 ) про наявність простої та вирішальної залежності має
бути зазначено у відомостях державної реєстрації залежного
(дочірнього) підприємства та опубліковано в органах преси. Якщо з вини контролюючого підприємства дочірнім підприємством
було укладено (здійснено) невигідні для нього угоди або операції,
то контролююче підприємство повинно компенсувати завдані
дочірньому підприємству збитки. Якщо дочірнє підприємство з вини контролюючого підприємства
опиниться у стані неплатоспроможності і буде визнано банкрутом, то
субсидіарну відповідальність перед кредиторами дочірнього
підприємства нестиме контролююче підприємство. Таким чином, якщо згідно установчих документів та відомостей
державної реєстрації Дочірнього підприємства ВАТ "Херсонські
комбайни" ВКЦ "Петровець" між цим підприємством та ВАТ "Херсонські
комбайни" встановлені відносини вирішальної залежності, як це
передбачено статтею 126 Господарського кодексу України ( 436-15 ),
наймані працівники Дочірнього підприємства ВАТ "Херсонські
комбайни" ВКЦ "Петровець" можуть висувати вимоги до органів
управління ВАТ "Херсонські комбайни", як до представників
власника, якщо вирішення поставлених питань належить до їх
компетенції. Разом з тим, вимоги найманих працівників не повинні
суперечити змісту статті 2 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) і не
торкатися питань управління підприємством та господарських
відносин між контролюючим та дочірнім підприємством.
2. Стосовно питання дати одержання керуючим санацією вимог
найманих працівників Акціонерного товариства відкритого типу фірми
"Херсонвзуття" та моменту виникнення колективного трудового спору. Відповідно до пункту 2.5 Положення про порядок визначення
сторін колективного трудового спору (конфлікту), формування вимог
найманих працівників або профспілки, розгляду вимог найманих
працівників або профспілки, прийняття рішення про вступ в
колективний трудовий спір (конфлікт) на підприємствах, в установах
чи організаціях, на яких проводиться процедура відновлення
платоспроможності або визнання їх банкрутом, затвердженого наказом
Національної служби посередництва і примирення від 27 жовтня 2003
року N 493 ( v0493299-03 ), в разі, якщо господарським судом
винесено ухвалу про санацію і керівник боржника відсторонюється
від посади у порядку, визначеному законодавством про працю, а
повноваження органів управління передаються керуючому санацією, то
сторонами колективного трудового спору є наймані працівники
(окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи,
організації чи їх структурних підрозділів або первинна
профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками
організація та керуючий санацією. Відповідно до норм Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та
вказаного Положення ( v0493299-03 ), вимоги найманих працівників
оформляються відповідним протоколом і надсилаються керівнику або
органу управління боржника чи арбітражному керуючому (розпоряднику
майна, керуючому санацією, ліквідатору). Разом із протоколом про
затвердження вимог керівнику або органу управління боржника чи
арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією,
ліквідатору) надсилається рішення про визначення органу чи особи,
які будуть представляти їх інтереси. Дата вручення вимог керівнику або органу управління боржника
чи арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією,
ліквідатору) повинна бути зафіксована в журналі або в інших
реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції або у формі
підпису безпосередньо керівника або керівника органу управління
боржника чи арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) або уповноваженої ними особи на другому
екземплярі вимог, що залишається в представника найманих
працівників, або поштовим документом (квитанція), що підтверджує
відправку вимог рекомендованим листом. Керівник або орган управління боржника чи арбітражний
керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)
зобов'язаний розглянути вимоги найманих працівників та повідомити
їх представників про своє рішення у триденний строк з дня
одержання вимог. Виконуючи відповідно до положень Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) функції органу управління
підприємством-боржником, керуючий санацією відповідно до частини
четвертої статті 3-1 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" має право
передавати частину своїх повноважень в питаннях поточного
управління підприємством іншим особам, наприклад у випадках своєї
відсутності, у тому числі тимчасової непрацездатності. Таким чином, відповідні повноваження керуючого санацією
АТВТ фірми "Херсонвзуття" щодо управління підприємством та
вирішення питань, що є предметом вимог найманих працівників,
можуть бути передані іншій особі на період його тимчасової
непрацездатності, що на практиці і здійснюється, оскільки
підприємство не може залишатися без управління. Найманим працівникам АТВТ фірми "Херсонвзуття" слід
керуватися нормою частини першої статті 6 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), яка передбачає, що колективний трудовий спір
(конфлікт) виникає з моменту, коли строки розгляду вимог,
передбачених цим Законом, закінчилися, а відповіді від власника не
надійшло. Причини, з яких власник або уповноважений ним орган чи
представник не розглянув у встановлений Законом строк вимоги
найманих працівників, не мають вирішального значення, за умов
дотримання найманими працівниками положень статей 4 та 6 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)". Тому моментом виникнення колективного трудового спору
(конфлікту) відповідно до статей 5, 6 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
та пункту 2.5 Положення про порядок визначення сторін колективного
трудового спору (конфлікту), формування вимог найманих працівників
або профспілки, розгляду вимог найманих працівників або
профспілки, прийняття рішення про вступ в колективний трудовий
спір (конфлікт) на підприємствах, в установах чи організаціях, на
яких проводиться процедура відновлення платоспроможності або
визнання їх банкрутом, що затверджено наказом НСПП від
27.10.2003 року N 493 ( v0493299-03 ), може бути визначена дата,
наступна після 4 лютого 2005 року, прийняття представницьким
органом найманих працівників рішення про вступ в колективний
трудовий спір.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: