open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

21.03.2012 N 177

( z0506-12 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 квітня 2012 р.

за N 507/20820

ЗМІНИ

до Правил перевезення небезпечних вантажів

( z0180-09 )

1. У главі 3:
1.1. Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 після цифр "274" доповнити
цифрами та словами "318 або в разі невідповідності його
найменування тарифній номенклатурі".
1.2. У пункті 3.7: абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту: "3.7. Вимоги до перевезення небезпечних вантажів в обмежених
кількостях. В обмежених кількостях перевозяться вантажі у контейнерах та
вагонах. У разі перевезення вагонною відправкою таких вантажів
масою більше 8 т повинні виконуватися вимоги цих Правил у повному
обсязі."; доповнити пункт новим підпунктом 3.7.12 такого змісту: "3.7.12. Перевезення небезпечних вантажів в обмежених
кількостях на зазначених вище умовах здійснюється до 30.07.2015.
Відповідно до документів, прийнятих КЕ ООН, допускається
перевозити небезпечні вантажі в обмежених кількостях на умовах,
встановлених главою 3.4 Додатка 2 до СМГС ( 998_011 ).".
1.3. В абзаці першому колонки 19 підпункту 3.8.2 пункту 3.8
слова "штемпелем у верхній частині накладної" виключити.
2. У главі 5:
2.1. У пункті 5.4: у підпункті 5.4.7: доповнити підпункт після абзацу третього абзацом четвертим
такого змісту: "Знаки-табло небезпеки та табличка оранжевого кольору, що
нанесені на транспортні засоби, за якими неможливо визначити
інформацію про небезпеку вантажу (клас, символ небезпеки, колір
знака, номер аварійної картки, номер ООН, ідентифікаційний номер
небезпеки), повинні бути відновлені. Транспортні засоби хоча б з
одним пошкодженим елементом марковання до перевезення не
приймаються.". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим; в абзаці п'ятому третє речення виключити; у підпункті 5.4.13: після слів "ідентифікаційним номером небезпеки" доповнити
словами "(табличка оранжевого кольору)"; підпункт "а" доповнити новим абзацом такого змісту: "Для вантажів, не віднесених до номера ООН, табличка
оранжевого кольору не наноситься.".
2.2. У підпункті 5.5.3 пункту 5.5: підпункт "е" доповнити новим абзацом такого змісту: "Така інформація при одержанні вантажу зазначається у
графі 53 "Підтвердження одержання вантажу" накладної."; абзац третій підпункту "з" після літер та цифри "ГП 1"
доповнити літерами та знаком "АК N"; підпункт "ї" доповнити підпунктом такого змісту: "4) При перевезенні порожніх вагонів-цистерн з-під скраплених
газів з класифікаційними кодами 2A, 2O, 2F, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC,
2TOC в накладній повинен зазначатися остаточний тиск у котлі після
вивантаження (у МПа або бар)."; доповнити підпункт новими підпунктами "к", "л", "м" такого
змісту: "к) Якщо перевезення небезпечних вантажів, упакованих в
обмежених кількостях, не підпадає під дію цих Правил, вносити
інформацію, зазначену в підпункті 5.5.3, у накладну не потрібно. л) При перевезенні фумігованого вагона або контейнера (номер
ООН 3359) у накладній додатково зазначаються дата фумігації, тип і
кількість фуміганта. м) При перевезенні вантажів, зазначених у додатку 2 до цих
Правил, які не підпадають під їх дію, у накладній зазначається
"Вантаж не належить до класу _______.".
2.3. У пункті 5.6: абзац перший підпункту 5.6.1 після літер та цифр "CW 47"
доповнити словами та цифрами "або CW 55"; у підпункті "г" підпункту 5.6.5 абзац перший виключити. У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно
першим та другим.
3. У пункті 6.2 глави 6: в абзаці третьому слова "або контейнер" виключити; абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: "Свідоцтво
може надаватися відправником в електронному вигляді.".
4. У пункті 7.5 глави 7: у підпункті 7.5.1: абзац перший після слова "знаками" доповнити словом
"основної"; таблицю 5 викласти у такій редакції: "Таблиця 5. Сумісне завантаження в один вагон або контейнер
-------------------------------------------------------------------------------- | Номер |1 |1.4|1.5|1.6|2.1,|3 |4.1|4.1|4.2|4.3|5.1|5.2|5.2|6.1|6.2|7A|8 | 9 | | знака | | | | |2.2,| | |+1 | | | | |+1 | | |7B| | | |небезпеки| | | | |2.3 | | | | | | | | | | |7C| | | |---------+--------------+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 1 | Див. 7.5.2 | | | | | | | | | | | | | |б) | |---------| |----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 1.4 | | а) |а)|а) | |а) |а) | |а) | |а) |а) |а)|а)|а),| | | | | | | | | | | | | | | | |б),| | | | | | | | | | | | | | | | |в) | |---------| |----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |б) | |---------| |----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | |б) | |---------+--------------+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| |2.1, 2.2,| |а) | | | + | | | | | + | | | | + | + | |+ | + | | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 3 | |а) | | | |+ | + | | | + | | | | + | + |+ |+ | + | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 4.1 | |а) | | | |+ | + | | + | + | | | | + | + |+ |+ | + | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 4.1 + 1 | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 4.2 | |а) | | | | | + | | + | + | | | | + | + |+ |+ | + | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 4.3 | |а) | | | + |+ | + | | + | + | | | | + | + |+ |+ | + | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 5.1 | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 5.2 | |а) | | | | | | | | | | + | + | | | | | | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 5.2 + 1 | | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 6.1 | |а) | | | + |+ | + | | + | + | | | | + | + |+ |+ | + | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 6.2 | |а) | | | + |+ | + | | + | + | | | | + | + |+ |+ | + | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 7A, 7B, | |а) | | | |+ | + | | + | + | | | | + | + |+ |+ | + | | 7C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 8 | |а) | | | + |+ | + | | + | + | | | | + | + |+ |+ | + | |---------+--+---+---+---+----+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+---| | 9 |б)|а),|б) |б) | + |+ | + | | + | + | | | | + | + |+ |+ | + | | | |б),| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в) | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
________________

"+" - сумісне завантаження дозволено.

а) Дозволяється сумісне завантаження з речовинами і виробами,
що мають класифікаційний шифр 1.4S. б) Дозволяється сумісне завантаження вантажів класу
1 рятувальних засобів та пристроїв класу 9 (NN ООН 2990, 3072
та 3268). в) Дозволяється сумісне завантаження газонаповнювальних
пристроїв, надувних подушок або пристроїв натягу ременів безпеки
класифікаційного шифру 1.4G (N ООН 0503) та вантажів класу 9
(N ООН 3268).";
підпункт 7.5.2 виключити. У зв'язку з цим підпункт 7.5.3 уважати відповідно
підпунктом 7.5.2.
5. У главі 8:
5.1. У пункті 8.3: у колонках першій та другій таблиці 7 підпункту 8.3.6 цифри
та літеру "5.5.4 в" замінити цифрами та літерою "5.6.5 б"; у підпункті 8.3.14: в абзаці другому слово "вагони" замінити словом "локомотиви"; в абзаці п'ятому слова "місцевих інструкціях з обслуговування
під'їзних колій" замінити словами "інструкціях про порядок
обслуговування та організацію руху на під'їзних коліях".
5.2. В абзаці першому підпункту 8.5.4 пункту 8.5 слово
"особистим" замінити словом "особовим".
6. У додатку 2 ( zb180-09 ) до підпункту 2.7.1 пункту 2.7
Правил ( z0180-09 ): у колонці 19 додатка 2 цифри та літеру "5.5.4 в" замінити
цифрами та літерою "5.6.5 б"; у додаток 2 внести такі зміни:
------------------------------------------------------------------------------ | N ООН | Найменування вантажу |Колонка| Зміна | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Засоби мийні рідкі | 16 |Доповнити літерами "КВ", | | | | |"УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Добавки адгезійні "Амдор" | 1-22 |Виключити позицію | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Каніфоль соснова | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Каучук | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Кислота адипінова | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Лапроли | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Мазут з температурою спалаху | 1-22 |Виключити позицію | | |більше 91 град.С | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Мазут з температурою спалаху | 1-22 |Виключити позицію | | |не більше 91 град.С | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Масло ПОД (відходи виробництва| 3-22 |Інформацію в колонках | | |капролактаму) | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Метилацетоацетат | 1-22 |Виключити позицію | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |N-Метилпіролідон | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW63" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Доповнити літерами "ВЦ", | | | | |"КЦ" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Доповнити словами та | | | | |літерою "Найменування | | | | |вантажу, "Х", трафарет | | | | |приписки" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Натрію силікат | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Осушувач-сирець (на основі | 3-22 |Інформацію в колонках | | |полігліколів) | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Паливо моторне з температурою | 1-22 |Виключити позицію | | |спалаху більше 60 град.С | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Паливо нафтове | 1-22 |Виключити позицію | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Парафін нафтовий рідкий, | 1-22 |Виключити позицію | | |фракція С | | | | | 13 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Парафін нафтовий рідкий, | 1-22 |Виключити позицію | | |широка фракція | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Пентаеритрит | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Поліетиленгліколь, водний | 3-22 |Інформацію в колонках | | |розчин | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Поліефіри | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Препарат ОС-20 | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |1,2-Пропіленгліколь | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Спирт ізооктиловий | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Смоли карбамідоформальдегідні | 3-22 |Інформацію в колонках | | | | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Смола піролізна, важка | 1-22 |Виключити позицію | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |Без номера |Смоли нафтові важкі (з | 1-22 |Виключити позицію | | |температурою спалаху більше | | | | |60 град.С, але не більше | | | | |91 град.С) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0081 |РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, | 21 |Доповнити цифрами "617" | | |ТИП A | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0082 |РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, | 21 |Доповнити цифрами "617" | | |ТИП B | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0083 |РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, | 21 |Доповнити цифрами "617" | | |ТИП C | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0084 |РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, | 21 |Доповнити цифрами "617" | | |ТИП D | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0144 |НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ | 21 |Доповнити цифрами "500" | | |РОЗЧИН з масовою часткою | | | | |нітрогліцерину більше 1%, | | | | |але не більше 10% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0161 |ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ | 4 |Цифри "109" замінити | | | | |цифрами "190" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0223 |ДОБРИВО АМІАЧНО-НІТРАТНЕ | 1-22 |Виключити позицію | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0241 |РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, | 21 |Доповнити цифрами "617" | | |ТИП E | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0331 |РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, | 21 |Доповнити цифрами "617" | | |ТИП B | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |0332 |РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, | 21 |Доповнити цифрами "617" | | |ТИП E | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1002 |ПОВІТРЯ СТИСНЕНЕ | 21 |Цифри "292" замінити | | | | |цифрами "655" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1017 |ХЛОР | 8 |Цифри "2342" замінити | | | | |цифрами "2362" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW71" | | | |-------+-------------------------| | | | 18 |Доповнити словом | | | | |"Окисник" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1046 |ГЕЛІЙ СТИСНЕНИЙ | 16 |У чисельнику доповнити | | | | |літерами "СКВ" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1051 |ВОДЕНЬ ЦІАНІСТИЙ | 15 |Доповнити літерами та | | |СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить | |цифрами "CW47" | | |менше 3% води |-------+-------------------------| | | | 16 |Літери "КВ", "УК" | | | | |замінити літерами "СКВ", | | | | |"СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1057 |ЗАПАЛЬНИЧКИ або БАЛОНЧИКИ ДЛЯ | 21 |Доповнити цифрами "201" | | |ЗАПРАВКИ ЗАПАЛЬНИЧОК, що | | | | |містять займистий газ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1066 |АЗОТ СТИСНЕНИЙ | 21 |Доповнити цифрами "653" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1067 |ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИД (АЗОТУ | 15 |Доповнити літерами та | | |ДІОКСИД) | |цифрами "CW47", "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1072 |КИСЕНЬ СТИСНЕНИЙ | 21 |Доповнити цифрами "355" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1076 |ФОСГЕН | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW47", "CW73"| |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1079-1087, | | 15 |Доповнити літерами та | |1952, 1958,| | |цифрами "CW63" | |1962, 1965,| | | | |1967-1969, | | | | |1971, 1972,| | | | |1974, | | | | |1976-1984 | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1092 |АКРОЛЕЇН СТАБІЛІЗОВАНИЙ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1098 |СПИРТ АЛІЛОВИЙ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1135 |ЕТИЛЕНХЛОРГІДРИН | 21 |Доповнити цифрами "354" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1143 |КРОТОНАЛЬДЕГІД або | 11 |Літеру та цифри "P001" | | |КРОТОНАЛЬДЕГІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1163 |ДИМЕТИЛГІДРАЗИН НЕСИМЕТРИЧНИЙ | 16 |Горизонтальною лінією | | | | |розділити графу навпіл. | | | | |Літери "СКВ", "СК" | | | | |перенести у верхню | | | | |частину графи, а літери | | | | |"ВЦ", "КЦ" - у нижню | | | | |частину | | | |-------+-------------------------| | | | 20 |Під літерою та цифрою | | | | |"М2" горизонтальною | | | | |лінією розділити графу | | | | |навпіл. У нижній частині | | | | |доповнити літерою та | | | | |цифрою "М1" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Виключити слова "Спускати| | | | |з гірки обережно" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1182 |ЕТИЛХЛОРФОРМІАТ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1185 |ЕТИЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1223 |ГАС | 15 |Літери та цифри "CW65" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрами "CW67" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1238 |МЕТИЛХЛОРФОРМІАТ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55", "CW63" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Доповнити літерами "ВЦ, | | | | |КЦ" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Доповнити словами та | | | | |літерою "Найменування | | | | |вантажу, "Х", трафарет | | | | |приписки" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1239 |ЕФІР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВИЙ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1244 |МЕТИЛГІДРАЗИН | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW 46, CW47", | | | | |"CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Літери "КВ", "УК" | | | | |замінити літерами "СКВ", | | | | |"СК" | | | |-------+-------------------------| | | | 20 |Під літерою та цифрою | | | | |"М2" горизонтальною | | | | |лінією розділити графу | | | | |навпіл. У нижній частині | | | | |доповнити літерою та | | | | |цифрою "М1" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Слова "Спускати з гірки | | | | |обережно" виключити | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1251 |МЕТИЛВІНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ| 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1259 |НІКЕЛЮ КАРБОНІЛ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1262 |ОКТАНИ | 15 |Літери та цифри "CW63" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрами "CW67" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Слова та літеру | | | | |"Найменування вантажу, | | | | |"Х", трафарет приписки" | | | | |замінити словом та | | | | |літерою "Бензин", "С" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що | 21 |Доповнити цифрами "163" | | |містять легкозаймисті | | | | |розчинники | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що | 21 |Доповнити цифрами "163" | | |містять легкозаймисті | | | | |розчинники (тиск парів при | | | | |50 град.С більше 100 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |Рідина парфумерна "Канська" | 21 |Доповнити цифрами "163" | |(перший | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |Сировина парфумерно-косметична| 21 |Доповнити цифрами "163" | |(перший |"Дефанол" | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що | 21 |Доповнити цифрами "163" | | |містять легкозаймисті | | | | |розчинники (тиск парів при | | | | |50 град.С не більше 100 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |Рідина парфумерна "Канська" | 21 |Доповнити цифрами "163" | |(другий | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |Сировина парфумерно-косметична| 21 |Доповнити цифрами "163" | |(другий |"Дефанол" | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що | 21 |Доповнити цифрами "163" | | |містять легкозаймисті | | | | |розчинники (нев'язкі) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що | 21 |Доповнити цифрами "163" | | |містять легкозаймисті | | | | |розчинники (з температурою | | | | |спалаху менше 23 град.С, | | | | |в'язкі; температура кипіння не| | | | |більше 35 град.С) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що | 21 |Доповнити цифрами "163" | | |містять легкозаймисті | | | | |розчинники (з температурою | | | | |спалаху менше 23 град.С, | | | | |в'язкі; тиск парів при | | | | |температурі 50 град.С більше | | | | |100 кПа, температура кипіння | | | | |більше 35 град.С) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1266 |ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що | 21 |Доповнити цифрами "163" | | |містять легкозаймисті | | | | |розчинники (з температурою | | | | |спалаху менше 23 град.С, | | | | |в'язкі; тиск парів при | | | | |температурі 50 град.С не | | | | |більше 100 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1267 (група|НАФТА СИРА | 21 |Цифри "649" замінити | |паковання | | |цифрами "357" | |I) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1267 |НАФТА СИРА (тиск парів при | 21 |Цифри "649" замінити | | |50 град.С більше 110 кПа) | |цифрами "357" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1267 |НАФТА СИРА (тиск парів при | 21 |Цифри "649" замінити | | |50 град.С не більше 110 кПа) | |цифрами "357" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1267 (група|НАФТА СИРА | 21 |Доповнити цифрами "357" | |паковання | | | | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або | 21 |Виключити цифри "649" | | |НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Конденсат піролізний | 21 |Виключити цифри "649" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Полімердистилят | 21 |Виключити цифри "649" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або | 21 |Виключити цифри "649" | | |НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск | | | | |парів при 50 град.С більше | | | | |110 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Алкілбензин | 21 |Виключити цифри "649" | |(перший | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Алкілбензоли легкозаймисті | 21 |Виключити цифри "649" | |(перший | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Ефір петролейний | 21 |Виключити цифри "649" | |(перший | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Лакойль | 21 |Виключити цифри "649" | |(перший | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Лігроїн | 21 |Виключити цифри "649" | |(перший | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Нафта | 21 |Виключити цифри "649" | |(перший | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Піробензол | 21 |Виключити цифри "649" | |(перший | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Піроконденсат | 21 |Виключити цифри "649" | |(перший |гідростабілізований нафтовий | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Фракція бензинова прямої гонки| 21 |Виключити цифри "649" | |(перший | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К. або | 21 |Виключити цифри "649" | | |НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск | | | | |парів при 50 град.С не більше | | | | |110 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Алкілбензин | 21 |Виключити цифри "649" | |(другий | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Алкілбензоли легкозаймисті | 21 |Виключити цифри "649" | |(другий | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Ефір петролейний | 21 |Виключити цифри "649" | |(другий | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Лакойль | 21 |Виключити цифри "649" | |(другий | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Лігроїн | 21 |Виключити цифри "649" | |(другий | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Нафта | 21 |Виключити цифри "649" | |(другий | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Піробензол | 21 |Виключити цифри "649" | |(другий | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Піроконденсат | 21 |Виключити цифри "649" | |(другий |гідростабілізований нафтовий | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1268 |Фракція бензинова прямої гонки| 21 |Виключити цифри "649" | |(другий | | | | |рядок) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1310 |АМОНІЮ ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |10% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1320 |ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |15% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1321 |ДИНІТРОФЕНОЛЯТИ ЗВОЛОЖЕНІ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |15% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1322 |ДИНІТРОРЕЗОРЦИН ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |15% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1325 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА | 15 |Виключити літери та цифри| | |ОРГАНІЧНА, Н.З.К., | |"CW54" | | |генератори вогнегасного | | | | |аерозолю типу ПАГ, | | | | |капролактам, модифікатори | | | | |легкозаймисті тверді, | | | | |циклододекан, метионін | | | | |кормовий | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1325 |Камфен технічний | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW54" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW63" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Доповнити літерами "ВЦ", | | | | |"КЦ" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1334 |НАФТАЛІН СИРИЙ або НАФТАЛІН | 21 |Доповнити цифрами "501" | | |ОЧИЩЕНИЙ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1336 |НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) | 15 |Доповнити літерами та | | |ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою | |цифрами "CW72" | | |води не менше 20% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1337 |НІТРОКРОХМАЛЬ ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |20% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1344 |ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА | 15 |Доповнити літерами та | | |ПІКРИНОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙ з | |цифрами "CW72" | | |масовою часткою води не менше | | | | |30% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1347 |СРІБЛА ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |30% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1348 |НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ | 15 |Доповнити літерами та | | |ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою | |цифрами "CW72" | | |води не менше 15% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1349 |НАТРІЮ ПІКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |20% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1354 |Пікрилхлорид зволожений див. | 15 |Доповнити літерами та | | |ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з | |цифрами "CW72" | | |масовою часткою води не менше | | | | |30% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1355 |КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА | 15 |Доповнити літерами та | | |ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою | |цифрами "CW72" | | |води не менше 30% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1356 |ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) | 15 |Доповнити літерами та | | |ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою | |цифрами "CW72" | | |води не менше 30% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1357 |СЕЧОВИНИ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |20% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1361 |ВУГІЛЛЯ або САЖА тваринного | 16 |Доповнити літерами "УК" | | |або рослинного походження (два| | | | |рази) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1362 |ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | 16 |Літери "СК" замінити | | | | |літерами "УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1389 |АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ РІДКА| 21 |Виключити цифри "274" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1390 |АМІДИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ | 21 |Виключити цифри "274" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1391 |МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або| 2 |Виключити слова та цифри | |(перший |МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ | |"з температурою спалаху | |рядок) |ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою | |більше 60 град.С" | | |спалаху більше 60 град.С |-------+-------------------------| | | | 21 |Виключити цифри "274" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1391 |МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або| 1-22 |Виключити позицію | |(другий |МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ | | | |рядок) |ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою | | | | |спалаху не більше 60 град.С | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1392 |АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ | 21 |Виключити цифри "274" | | |МЕТАЛІВ РІДКА | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1393 |ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ,| 21 |Виключити цифри "274" | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1397 |АЛЮМІНІЮ ФОСФІД | 21 |Доповнити цифрами "507" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1408 |ФЕРОСИЛІЦІЙ з масовою часткою | 21 |Доповнити цифрами "223" | | |кремнію не менше 30%, але | | | | |менше 90% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1421 |ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ РІДКИЙ, | 21 |Виключити цифри "274" | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1450 |БРОМАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. | 21 |Цифри "604" замінити | | | | |цифрами "350" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1454 |КАЛЬЦІЮ НІТРАТ | 18 |Видалити літеру "Х" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1461 |ХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. | 21 |Цифри "605" замінити | | | | |цифрами "351" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1462 |ХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. | 21 |Цифри "606" замінити | | | | |цифрами "352 509" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1474 |МАГНІЮ НІТРАТ | 21 |Доповнити цифрами "332" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1477 (групи|НІТРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. | 21 |Цифри "274" замінити | |паковання | | |цифрами "511" | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1481 (групи|ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.| 21 |Виключити цифри "274" | |паковання | | | | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1482 (групи|ПЕРМАНГАНАТИ НЕОРГАНІЧНІ, | 21 |Цифри "608" замінити | |паковання |Н.З.К. | |цифрами "353" | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1483 (групи|ПЕРОКСИДИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К. | 21 |Виключити цифри "274" | |паковання | | | | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1510 |ТЕТРАНІТРОМЕТАН | 3 |Цифри "5.1" замінити | | | | |цифрами "6.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 5 |Цифри та знак "5.1 + 6.1"| | | | |замінити цифрами та | | | | |знаком "6.1 + 5.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 6 |Цифри "559" замінити | | | | |цифрами "665" | | | |-------+-------------------------| | | | 7 |Літери та цифру "OT1" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрою "TO1" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "5151" замінити | | | | |цифрами "6161" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифру "MP2" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрами "MP8 MP17" | | | |-------+-------------------------| | | | 13 |Виключити літеру та цифру| | | | |"W5" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Літери та цифри "CW24 | | | | |CW28 CW48" замінити | | | | |літерами та цифрами "CW13| | | | |CW28 CW31 CW48" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1517 |ЦИРКОНІЮ ПІКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з| 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |20% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1541 |АЦЕТОНЦІАНГІДРИН | 15 |Доповнити літерами та | | |СТАБІЛІЗОВАНИЙ | |цифрами "CW77" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1544 (група|АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ, Н.З.К. або | 15 |Замість літер та цифр | |паковання |АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ ТВЕРДІ, Н.З.К.| |"CW46" доповнити літерами| |I) | | |та цифрами "CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1544 (групи|АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ, Н.З.К. або | 15 |Виключити літери та цифри| |паковання |АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ ТВЕРДІ, Н.З.К.| |"CW46" | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1544 |Цинхонін | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1564 (групи|БАРІЮ СПОЛУКА, Н.З.К. | 21 |Доповнити цифрами "513" | |паковання | | | | |II, III) | | | | | | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1571 |БАРІЮ АЗИД ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |50% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1580 |ХЛОРПІКРИН | 11 |Літеру та цифри " P602" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P601" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1588 (група|ЦІАНІДИ НЕОРГАНІЧНІ ТВЕРДІ, | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |Н.З.К. | |цифрами "CW73" | |I) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1588 |Ціанплав | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1588 (групи|ЦІАНІДИ НЕОРГАНІЧНІ ТВЕРДІ, | 15 |Виключити літери та цифри| |паковання |Н.З.К. | |"CW46", "CW47" | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1595 |ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1605 |ЕТИЛЕНДИБРОМІД | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1613 |КИСЛОТИ ЦІАНИСТОВОДНЕВОЇ | 15 |Замість літер та цифр | | |ВОДНИЙ РОЗЧИН (ВОДНЮ ЦІАНІДУ | |"CW46" доповнити літерами| | |ВОДНИЙ РОЗЧИН), що містить не | |та цифрами "CW73" | | |більше 20% ціанистого водню | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1614 |ВОДНЮ ЦІАНІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ, | 15 |Замість літер та цифр | | |що містить води менше 3% та | |"CW46" доповнити літерами| | |абсорбований пористим інертним| |та цифрами "CW47", | | |матеріалом | |"CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1647 |МЕТИЛБРОМІДУ ТА | 21 |Доповнити цифрами "354" | | |ЕТИЛЕНДИБРОМІДУ СУМІШ РІДКА | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1649 |ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО | 2 |Виключити слова та цифри | |(перший |МОТОРНОГО ПАЛИВА з | |"з температурою спалаху | |рядок) |температурою спалаху більше | |більше 60 град.С" | | |60 град.С |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1649 |Рідина етилова | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW53", "CW77" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1649 |ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО | 1-22 |Виключити позицію | |(другий |МОТОРНОГО ПАЛИВА з | | | |рядок) |температурою спалаху не більше| | | | |60 град.С | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1670 |ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1695 |ХЛОРАЦЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW47", "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1704 |ТЕТРАЕТИЛДИТІОПІРОФОСФАТ | 7 |Літеру та цифру "Т2" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрою "Т1" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифри "MP10" | | | | |літерами та цифрами | | | | |"MP15" | | | |-------+-------------------------| | | | 13 |Виключити літеру та цифри| | | | |"W11" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1722 |АЛІЛХЛОРФОРМІАТ | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1748 |КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або | 21 |Виключити цифри "313", | |(група |КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ | |"589" | |паковання |СУХА, що містить більше 39% | | | |II) |активного хлору (8,8% | | | | |активного кисню) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1748 |КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або | 8 |Цифри "5112" замінити | |(група |КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ | |цифрами "5113" | |паковання |СУХА, що містить більше 39% |-------+-------------------------| |III) |активного хлору (8,8% | 21 |Виключити цифри "589" | | |активного кисню) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1752 |ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 21 |Доповнити цифрами "354" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1760 (група|Бактерициди марок СНПХ, ЛПЕ | 6 |Цифри "80" замінити | |паковання |корозійні рідкі | |цифрами "88" | |I) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1779 |КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою | 18 |Доповнити словами "Легко | | |часткою кислоти більше 85% | |займається" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1783 (група|ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН | 8 |Цифри "8012" замінити | |паковання | | |цифрами "8013" | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1791 (групи|ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН | 21 |Доповнити цифрами "521" | |паковання | | | | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1809 |ФОСФОРУ ТРИХЛОРИД | 21 |Доповнити цифрами "354" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1810 |ФОСФОРУ ОКСИХЛОРИД | 3 |Цифру "8" замінити | | | | |цифрами "6.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 5 |Цифру "8" замінити | | | | |цифрами і знаком "6.1+8" | | | |-------+-------------------------| | | | 6 |Літеру та цифри "X80" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "X668" | | | |-------+-------------------------| | | | 7 |Літеру та цифру "C1" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "TC3" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "8012" замінити | | | | |цифрами "6171" | | | |-------+-------------------------| | | | 9 |Цифру "II" замінити | | | | |цифрою "I" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифри "MP15" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрами "MP8 MP17" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW13 CW28 CW31" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1830 |КИСЛОТА СІРЧАНА, що містить | 15 |Доповнити літерами та | | |більше 51% кислоти | |цифрами "CW63" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1831 |КИСЛОТА СІРЧАНА ДИМЛЯЧА | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW63" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1834 |СУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 3 |Цифру "8" замінити | | | | |цифрами "6.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 5 |Цифру "8" замінити | | | | |цифрами та знаком "6.1+8"| | | |-------+-------------------------| | | | 6 |Літеру та цифри "X88" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "X668" | | | |-------+-------------------------| | | | 7 |Літеру та цифру "C1" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "TC3" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "8011" замінити | | | | |цифрами "6171" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW13 CW28 CW31" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1838 |ТИТАНУ ТЕТРАХЛОРИД | 3 |Цифру "8" замінити | | | | |цифрами "6.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 5 |Цифру "8" замінити | | | | |цифрами та знаком "6.1+8"| | | |-------+-------------------------| | | | 6 |Літеру та цифри "X80" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "X668" | | | |-------+-------------------------| | | | 7 |Літеру та цифру "C1" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "TC3" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "8012" замінити | | | | |цифрами "6171" | | | |-------+-------------------------| | | | 9 |Цифру "II" замінити | | | | |цифрою "I" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літери та цифри "P001 | | | | |IBC02" замінити літерою | | | | |та цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифри "MP15" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрами "MP8 MP17" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW13 CW28 CW31" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1851 |ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ | 21 |Виключити цифри "274" | | |ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1863 (група|Паливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 | 6 |Цифри "33" замінити | |паковання | | |цифрами "30" | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 (група|Смола фенолформальдегідна | 1-22 |Виключити позицію | |паковання |рідка легкозаймиста | | | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 (група|Смола фенолформальдегідна, | 1-22 |Виключити позицію | |паковання |розчин у ксилолі | | | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 (група|Смоли акрилові, розчин у | 1-22 |Виключити позицію | |паковання |суміші ізопропілового спирту | | | |III) |та ацетону | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 (група|Смоли алкідноакрилові, розчин | 1-22 |Виключити позицію | |паковання |у ксилолі | | | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 (група|Смоли карбамідоформальдегідні,| 1-22 |Виключити позицію | |паковання |розчин у бутанолі | | ||III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 (група|Смоли меламіноформальдегідні, | 1-22 |Виключити позицію | |паковання |розчин у бутанолі | | | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 (група|Смоли поліефірні ненасичені | 1-22 |Виключити позицію | |паковання |стирольні "Камфест" | | | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 |СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з| 6 |Цифри "30" замінити | | |температурою спалаху менше | |цифрами "33" | | |23 град.С, в'язкий; | | | | |температура кипіння не | | | | |більше 35 град.С) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 |СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з| 6 |Цифри "30" замінити | | |температурою спалаху менше | |цифрами "33" | | |23 град.С, в'язкий; тиск парів| | | | |при температурі 50 град.С | | | | |більше 110 кПа; температура | | | | |кипіння більше 35 град.С) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1866 |СМОЛИ РОЗЧИН легкозаймистий (з| 6 |Цифри "30" замінити | | |температурою спалаху менше | |цифрами "33" | | |23 град.С, в'язкий; тиск парів| | | | |при температурі 50 град.С не | | | | |більше 110 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1892 |ЕТИЛДИХЛОРАРСИН | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1908 |ХЛОРИТУ РОЗЧИН | 21 |Доповнити цифрами "521" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1910 |Кальцію оксид | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW75" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Доповнити літерами "УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1935 |ЦІАНІДУ РОЗЧИН, Н.З.К. | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1950 |АЕРОЗОЛІ | 21 |Цифри "190 625" замінити | | | | |дванадцять разів цифрами | | | | |"190 327 344 625" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1953 |Суміші газові моносилану з | 15 |Замість літер та цифр | | |аргоном | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1953 |Суміші газові моносилану з | 15 |Замість літер та цифр | | |воднем | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1956 |ГАЗ СТИСНЕНИЙ, Н.З.К. | 21 |Виключити цифри "292" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1964 |ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ | 15 |Доповнити літерами та | | |СТИСНЕНА, Н.З.К. | |цифрами "CW63" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Під літерами "КВ, УК" | | | | |горизонтальною лінією | | | | |розділити графу навпіл. У| | | | |нижній частині доповнити | | | | |літерами "ВЦ, КЦ" | | | |-------+-------------------------| | | | 19 |Під цифрами "3/0-0-1-0" | | | | |горизонтальною лінією | | | | |розділити графу навпіл. У| | | | |нижній частині доповнити | | | | |цифрами "3/0-0-3-0" | | | |-------+-------------------------| | | | 20 |Під літерою та цифрою | | | | |"М2" горизонтальною | | | | |лінією розділити графу | | | | |навпіл. У нижній частині | | | | |доповнити літеру та цифру| | | | |"М1" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Доповнити словами | | | | |"Найменування вантажу, | | | | |трафарет приписки, "Не | | | | |спускати з гірки" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1971 |МЕТАН СТИСНЕНИЙ або ГАЗ | 1-15, |Виключити горизонтальну | | |ПРИРОДНИЙ СТИСНЕНИЙ з високим |17, 18,|лінію, яка розділяє графи| | |вмістом метану |21, 22 |навпіл | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1975 |АЗОТУ ОКСИДУ ТА ДІАЗОТУ | 15 |Доповнити літерами та | | |ТЕТРАОКСИДУ СУМІШ (АЗОТУ | |цифрами "CW47" | | |ОКСИДУ ТА АЗОТУ ДІОКСИДУ |-------+-------------------------| | |СУМІШ) | 16 |Виключити літери "ВЦ, КЦ"| | | | |і роздільну горизонтальну| | | | |лінію | | | |-------+-------------------------| | | | 19 |Виключити цифри "1-1-3-1"| | | | |і роздільну горизонтальну| | | | |лінію | | | |-------+-------------------------| | | | 20 |Виключити літеру та цифру| | | | |"М1" і роздільну | | | | |горизонтальну лінію | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Виключити слова | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1977 |АЗОТ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ | 21 |Доповнити цифрами | | | | |"345 346" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1992 |РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА,| 15 |Доповнити літерами та | | |Н.З.К. | |цифрами "CW46, CW47, | | | | |CW48, CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1992 |Діран-А | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW76" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1992 |Інгібітори корозії | 16 |Доповнити літерами "УК" | | |легкозаймисті токсичні | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1992 |Самін | 16 |Літери "КВ" замінити | | | | |літерами "СКВ", "СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1992 |Синтин | 16 |Літери "КВ", "УК" | | | | |замінити літерами "СКВ", | | | | |"СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 (групи|РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. | 15 |Доповнити літерами та | |паковання | | |цифрами "CW46 CW47 CW48 | |I, II) | | |CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 (група|РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. | 15 |Виключити літери та цифри| |паковання |(нев'язка) | |"CW48" | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 |Піноутворювачі ТЕАС, ПО-1, | 3-22 |Виключити інформацію з | | |ПО-1Д, ПО-6К | |граф, об'єднати в один | | | | |рядок і записати слова | | | | |"Не підпадає під дію | | | | |Правил перевезення | | | | |небезпечних вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 |Гідролізат диметилдихлорсилану| 1-22 |Виключити позицію | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 (групи|Рідини гідрогальмівні | 6 |Цифри "30" замінити | |паковання |легкозаймисті | |цифрами "33" | |II) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 (групи|Рідини кремнійорганічні | 6 |Цифри "30" замінити | |паковання |легкозаймисті | |цифрами "33" | |II) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 (групи|Рідина випробовувальна | 6 |Цифри "30" замінити | |паковання |ІЖ-Л, ІЖ-З | |цифрами "33" | |II) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 |Композиція етоксисиланів | 6 |Цифри "30" замінити | |(перший |"Продукт 119-296Т" | |цифрами "33" | |рядок) | |-------+-------------------------| | | | 16 |Літери "КВ", "УК" | | | | |замінити літерами "СКВ", | | | | |"СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 |Композиція етоксисиланів | 6 |Цифри "30" замінити | |(другий |"Продукт 119-296Т" | |цифрами "33" | |рядок) | |-------+-------------------------| | | | 16 |Літери "КВ", "УК" | | | | |замінити літерами "СКВ", | | | | |"СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1993 |Продукт Т-185 | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW76" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1994 |ЗАЛІЗА ПЕНТАКАРБОНІЛ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55", "CW63" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Під літерами "КВ, УК" | | | | |горизонтальною лінією | | | | |розділити графу навпіл, у| | | | |нижній частині доповнити | | | | |літерами "ВЦ, КЦ" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Доповнити словами | | | | |"Найменування вантажу, | | | | |"Х", трафарет приписки" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1999 |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 2 |Слова "дорожній асфальт | | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| | |нафтопродукти (тиск парів при | |замінити словами "бітум | | |50 град.С більше 110 кПа) | |дорожний та бітум, | | | | |розчинений у нафтовому | | | | |дистиляті" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1999 |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 2 |Слова "дорожній асфальт | | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| | |нафтопродукти (тиск парів при | |замінити словами "бітум | | |50 град.С не більше 110 кПа) | |дорожний та бітум, | | | | |розчинений у нафтовому | | | | |дистиляті" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1999 |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 2 |Слова "дорожній асфальт | | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| | |нафтопродукти (нев'язкі) | |замінити словами "бітум | | | | |дорожний та бітум, | | | | |розчинений у нафтовому | | | | |дистиляті" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1999 |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 2 |Слова "дорожній асфальт | | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| | |нафтопродукти (з температурою | |замінити словами "бітум | | |спалаху менше 23 град.С, | |дорожний та бітум, | | |в'язкі) (температура кипіння | |розчинений у нафтовому | | |не більше 35 град.С) | |дистиляті" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1999 |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 2 |Слова "дорожній асфальт | | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| | |нафтопродукти (з температурою | |замінити словами "бітум | | |спалаху менше 23 град.С, | |дорожний та бітум, | | |в'язкі) (тиск парів при | |розчинений у нафтовому | | |50 град.С більше 110 кПа; | |дистиляті" | | |температура кипіння більше | | | | |35 град.С) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1999 |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 2 |Слова "дорожній асфальт | | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| | |нафтопродукти (з температурою | |замінити словами "бітум | | |спалаху менше 23 град.С, | |дорожний та бітум, | | |в'язкі) (тиск парів при | |розчинений у нафтовому | | |50 град.С не більше 110 кПа) | |дистиляті" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2015 |ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН | 15 |Доповнити літерами та | | |СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить | |цифрами "CW46" | | |більше 60% і не більше 70% | | | | |пероксиду водню | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2020 |ХЛОРФЕНОЛИ ТВЕРДІ | 21 |Доповнити цифрами "205" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2025 |РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. | 15 |Виключити літери та цифри| |(група | | |"CW46, CW47" | |паковання | |-------+-------------------------| |I) | | 21 |Доповнити цифрами "529" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2025 |РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. | 15 |Замість літер та цифр | |(група | | |"CW46" доповнити літерами| |паковання | | |та цифрами "CW73" | |II) | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "529" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2025 |РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. | 15 |Замість літер та цифр | |(група | | |"CW46" доповнити літерами| |паковання | | |та цифрами "CW73" | |II) | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "529" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2025 |Ртуті (II) сульфід | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2029 |ГІДРАЗИН БЕЗВОДНИЙ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW46, CW47" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Літери "КВ, УК" замінити | | | | |літерами "СКВ, СК" | | | |-------+-------------------------| | | | 20 |Доповнити літерою та | | | | |цифрою "М2" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2030 |ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ | 2 |Виключити слова, цифри та| |(група |ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою | |літеру "з температурою | |паковання |часткою гідразину не менше 37%| |спалаху більше 60 град.С"| |I, перший |з температурою спалаху |-------+-------------------------| |рядок) |більше 60 град.С | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW46 CW47 CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Графу розділити навпіл | | | | |горизонтальною лінією, у | | | | |верхній частині літери | | | | |"КВ, УК" замінити | | | | |літерами "СКВ, СК", | | | | |літери "ВЦ, КЦ" | | | | |помістити у нижню частину| | | |-------+-------------------------| | | | 19 |Графу розділити навпіл | | | | |горизонтальною лінією, у | | | | |верхній частині цифри | | | | |"1-1*-1-1" замінити | | | | |цифрами "3/1-1*-1-1", у | | | | |нижній частині доповнити | | | | |цифрами "3/1-1*-1-1" | | | |-------+-------------------------| | | | 20 |Графу розділити навпіл | | | | |горизонтальною лінією, у | | | | |верхній частині доповнити| | | | |літерою та цифрою "М2", у| | | | |нижній частині доповнити | | | | |літерою та цифрою "М1" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "530" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2030 |ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ | 1-22 |Виключити позицію | |(група |ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою | | | |паковання |часткою гідразину не менше 37%| | | |I, другий |з температурою спалаху не | | | |рядок) |більше 60 град.С | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2030 |ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ | 2 |Виключити слова | |(групи |ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою | |"ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або" | |паковання |часткою гідразину не менше 37%|-------+-------------------------| |II, III) | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW46" | | | |-------+-------------------------| | | | 19 |Цифри "1-1*-1-1" замінити| | | | |цифрами "3/1-1*-1-1" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "530" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2031 |КИСЛОТА АЗОТНА окрім червоної | 2 |Слова "не більше 70%" | | |димлячої, що містить азотної | |замінити словами "не | | |кислоти не більше 70% | |менше 65%, але не більше | | | | |70%" | | | |-------+-------------------------| | | | 18 |Доповнити словом | | | | |"Окисник" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2032 |КИСЛОТА АЗОТНА ЧЕРВОНА ДИМЛЯЧА| 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW76" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Доповнити літерами "ПЛ" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2037 |ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ | 21 |Доповнити цифрами | |(перший |(ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не | |"191 303 344" | |рядок) |споряджені випускним | | | | |пристроєм, що не придатні для | | | | |повторного використання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2037 |ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ | 21 |Доповнити цифрами | |(другий |(ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не | |"191 303 344" | |рядок) |споряджені випускним | | | | |пристроєм, що не придатні для | | | | |повторного використання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2037 |ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ | 21 |Доповнити цифрами | |(третій |(ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не | |"191 303 344" | |рядок) |споряджені випускним | | | | |пристроєм, що не придатні для | | | | |повторного використання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2037 |ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ | 21 |Доповнити цифрами | |(четвертий |(ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не | |"303 344" | |рядок) |споряджені випускним | | | | |пристроєм, що не придатні для | | | | |повторного використання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2037 |ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ | 21 |Доповнити цифрами | |(п'ятий |(ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не | |"303 344" | |рядок) |споряджені випускним | | | | |пристроєм, що не придатні для | | | | |повторного використання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2037 |ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ | 21 |Доповнити цифрами | |(шостий |(ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не | |"303 344" | |рядок) |споряджені випускним | | | | |пристроєм, що не придатні для | | | | |повторного використання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2037 |ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ | 21 |Доповнити цифрами | |(сьомий |(ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не | |"303 344" | |рядок) |споряджені випускним | | | | |пристроєм, що не придатні для | | | | |повторного використання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2037 |ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ | 21 |Доповнити цифрами | |(восьмий |(ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не | |"303 344" | |рядок) |споряджені випускним | | | | |пристроєм, що не придатні для | | | | |повторного використання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2037 |ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ | 21 |Доповнити цифрами | |(дев'ятий |(ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не | |"303 344" | |рядок) |споряджені випускним | | | | |пристроєм, що не придатні для | | | | |повторного використання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2059 |НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН | 21 |Доповнити цифрами "531" | |(групи |ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не | | | |паковання |більше 12,6% азоту (на суху | | | |I, III) |масу) і не більше 55% нітрату | | | | |целюлози | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2059 |НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН | 21 |Доповнити цифрами "531" | |(групи |ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не | | | |паковання |більше 12,6% азоту (на суху | | | |I, III) |масу) і не більше 55% нітрату | | | | |целюлози (тиск парів при | | | | |50 град.C більше 110 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2059 |НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН | 21 |Доповнити цифрами "531" | |(групи |ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не | | | |паковання |більше 12,6% азоту (на суху | | | |I, III) |масу) і не більше 55% нітрату | | | | |целюлози (тиск парів при | | | | |50 град.С не більше 110 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2189 |ДИХЛОРСИЛАН | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2211 |ПОЛІМЕР, ЩО СПІНЮЄТЬСЯ, | 21 |Доповнити цифрами "207" | | |ГРАНУЛЬОВАНИЙ, який виділяє | | | | |займисті пари | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2232 |2-ХЛОРЕТАНАЛЬ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2334 |АЛІЛАМІН | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2337 |ФЕНІЛМЕРКАПТАН | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2382 |ДИМЕТИЛГІДРАЗИН СИМЕТРИЧНИЙ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW46, CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Літери "КВ, УК" замінити | | | | |літерами "СКВ, СК" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2407 |ІЗОПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW47" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2438 |ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW47", "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2474 |ТІОФОСГЕН | 6 |Цифри "60" замінити | | | | |цифрами "66" | | | |-------+-------------------------| | | | 9 |Цифру "II" замінити | | | | |цифрою "I" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифри "MP15" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрами "MP8 MP17" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2477 |МЕТИЛІЗОТІОЦІАНАТ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2480 |МЕТИЛІЗОЦІАНАТ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2481 |ЕТИЛІЗОЦІАНАТ | 3 |Цифру "3" замінити | | | | |цифрами "6.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 5 |Цифри та знак "3 + 6.1" | | | | |замінити цифрами та | | | | |знаком "6.1 + 3" | | | |-------+-------------------------| | | | 6 |Цифри "336" замінити | | | | |цифрами "663" | | | |-------+-------------------------| | | | 7 |Літери та цифру "FT1" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "TF1" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "3021" замінити | | | | |цифрами "6121" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "P601" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифру "MP2" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрами "MP8 MP17" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW31" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2482 |н-ПРОПІЛІЗОЦІАНАТ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2483 |ІЗОПРОПІЛІЗОЦІАНАТ | 3 |Цифру "3" замінити | | | | |цифрами "6.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 4 |Виключити цифри "322" | | | |-------+-------------------------| | | | 5 |Цифри та знак "3 + 6.1" | | | | |замінити цифрами та | | | | |знаком "6.1 + 3" | | | |-------+-------------------------| | | | 6 |Цифри "336" замінити | | | | |цифрами "663" | | | |-------+-------------------------| | | | 7 |Літери та цифру "FT1" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "TF1" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "3021" замінити | | | | |цифрами "6121" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифру "MP7" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "MP8" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW31" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2484 |трет-БУТИЛІЗОЦІАНАТ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2485 |н-БУТИЛІЗОЦІАНАТ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2486 |ІЗОБУТИЛІЗОЦІАНАТ | 3 |Цифру "3" замінити | | | | |цифрами "6.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 5 |Цифри та знак "3 + 6.1" | | | | |замінити цифрами та | | | | |знаком "6.1 + 3" | | | |-------+-------------------------| | | | 6 |Цифри "336" замінити | | | | |цифрами "663" | | | |-------+-------------------------| | | | 7 |Літери та цифру "FT1" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "TF1" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "3022" замінити | | | | |цифрами "6121" | | | |-------+-------------------------| | | | 9 |Цифру "II" замінити | | | | |цифрою "I" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "Р001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "Р602" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифри "МР19" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрами "МР8 МР17" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW31" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2487 |ФЕНІЛІЗОЦІАНАТ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2488 |ЦИКЛОГЕКСИЛІЗОЦІАНАТ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2521 |ДИКЕТЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2555 |Колоксилін див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА,| 15 |Доповнити літерами та | | |ЩО МІСТИТЬ ВОДУ (з масовою | |цифрами "CW72" | | |часткою води не менше 25%) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2556 |Колоксилін див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА,| 15 |Доповнити літерами та | | |ЩО МІСТИТЬ СПИРТ (з масовою | |цифрами "CW72" | | |часткою спирту не менше 25% і | | | | |не більше 12,6% азоту на суху | | | | |масу) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2557 |НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ З або БЕЗ| 15 |Доповнити літерами та | | |ПІГМЕНТУ з масовою часткою | |цифрами "CW72" | | |азоту не більше 12,6% на суху | | | | |масу - СУМІШ З або БЕЗ | | | | |ПЛАСТИФІКУЮЧОЇ РЕЧОВИНИ з | | | | |масовою часткою азоту не | | | | |більше 12,6% на суху масу або | | | | |СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2583 |АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або | 21 |Виключити цифри "274" | | |АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що | | | | |містять більше 5% вільної | | | | |сірчаної кислоти | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2584 |АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або | 21 |Виключити цифри "274" | | |АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що | | | | |містять більше 5% вільної | | | | |сірчаної кислоти | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2585 |АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або | 21 |Виключити цифри "274" | | |АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що | | | | |містять не більше 5% вільної | | | | |сірчаної кислоти | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2586 |АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або | 21 |Виключити цифри "274" | | |АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що | | | | |містять не більше 5% вільної | | | | |сірчаної кислоти | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2590 |АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, | 21 |Доповнити цифрами "542" | | |антофіліт, тремоліт, | | | | |хризотил) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2605 |МЕТОКСИМЕТИЛІЗОЦІАНАТ | 3 |Цифру "3" замінити | | | | |цифрами "6.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 5 |Цифри та знак "3 + 6.1" | | | | |замінити цифрами та | | | | |знаком "6.1 + 3" | | | |-------+-------------------------| | | | 6 |Цифри "336" замінити | | | | |цифрами "663" | | | |-------+-------------------------| | | | 7 |Літери та цифру "FT1" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "TF1" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "3021" замінити | | | | |цифрами "6121" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифру "MP7" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "MP8" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW31" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2606 |МЕТИЛОРТОСИЛІКАТ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2644 |МЕТИЛЙОДИД | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2668 |ХЛОРАЦЕТОНІТРИЛ | 6 |Цифри "63" замінити | | | | |цифрами "663" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "6122" замінити | | | | |цифрами "6121" | | | |-------+-------------------------| | | | 9 |Цифру "II" замінити | | | | |цифрою "I" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літери та цифри "P001 | | | | |IBC02" замінити літерою | | | | |та цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифри "MP15" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрами "MP8 MP17" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2740 |н-ПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2742 |ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ | 21 |Доповнити цифрами "561" | | |КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, | | | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2743 |н-БУТИЛХЛОРФОРМІАТ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2744 |ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМІАТ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 (групи|РІДИНА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, | |Виключити літери та цифри| |паковання |Н.З.К. | |"CW46 CW47" | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Еніт | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW76" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Доповнити літерами "ПЛ" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Ефір моногексиловий | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | |етиленгліколю | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Затверджувач | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | |поліоксипропіленамінний | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Антифризи етиленгліколеві | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | |(50-60% водний розчин) | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Дитолілметан | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | | | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Інгібітор корозії "ГІПХ-3-А" | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | | | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Інгібітор корозії "КХО-1" | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | | | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Інгібітори корозії токсичні | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | |рідкі | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Масло тунгове | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | | | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Проніт | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW76" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Доповнити літерами "ПЛ" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Суміш вогнегасна ОГС 7 | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | | | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Тосоли | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | | | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |2-Фенілетанол | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | | | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Фракція фенольна | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | | | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |2-Хлор-6-фторбензилхлорид | 16 |Літери "СКВ, СК" замінити| | | | |літерами "КВ, УК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2810 |Спирт тетрагідрофурфуриловий | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW63" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Під літерами "КВ, УК" | | | | |горизонтальною лінією | | | | |розділити графу навпіл. У| | | | |нижній частині доповнити | | | | |літерами "ВЦ, КЦ" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Доповнити словами | | | | |"Найменування вантажу, | | | | |"Х", трафарет приписки" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2813 (група|РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З | 15 |Виключити літери та цифри| |паковання |ВОДОЮ, Н.З.К. | |"CW46 CW47" | |I) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2813 (група|РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З | 15 |Замість літер та цифр | |паковання |ВОДОЮ, Н.З.К. | |"CW46" доповнити літерами| |II) | | |та цифрами "CW47 CW57" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2813 |Каталізатор ЦН | 15 |Виключити літери та цифри| | | | |"CW46" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2837 (групи|БІСУЛЬФАТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН | 21 |Виключити цифри "274" | |паковання | | | | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2852 |ДИПІКРИЛСУЛЬФІД ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |10% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2880 |КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ | 8 |Цифри "5112" замінити | |(група |ГІДРАТОВАНИЙ або КАЛЬЦІЮ | |цифрами "5113" | |паковання |ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ | | | |III) |з вмістом води не менше 5,5%, | | | | |але не більше 16% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2907 |ІЗОСОРБІДДИНІТРАТУ СУМІШ, що | 15 |Доповнити літерами та | | |містить не менше 60% лактози, | |цифрами "CW72" | | |манози, крохмалю або | | | | |гідрофосфату кальцію | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2908 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, | 21 |Доповнити цифрами "290" | | |ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ПОРОЖНІЙ | | | | |ПАКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2909 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, | 21 |Доповнити цифрами "290" | | |ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ВИРОБИ, | | | | |ВИГОТОВЛЕНІ З ПРИРОДНОГО або | | | | |ЗБІДНЕНОГО УРАНУ, або | | | | |ПРИРОДНОГО ТОРІЮ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2910 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, | 21 |Доповнити цифрами "290" | | |ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ОБМЕЖЕНА | | | | |КІЛЬКІСТЬ МАТЕРІАЛУ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2911 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, | 21 |Доповнити цифрами "290" | | |ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ПРИЛАДИ | | | | |або ВИРОБИ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2921 (групи|РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. | |цифрами "CW72" | |I, II) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2922 (група|РІДИНА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, | 15 |Виключити літери та цифри| |паковання |Н.З.К. | |"CW48" | |I) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2922 |Оксихлор | 15 |Виключити літери та цифри| | | | |"CW48" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2923 (група|РІДИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА | 15 |Виключити літери та цифри| |паковання |ТОКСИЧНА, Н.З.К. | |"CW48" | |I) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2924 (група|РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА | 15 |Виключити літери та цифри| |паковання |КОРОЗІЙНА, Н.З.К. | |"CW48" | |II) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2927 (група|РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |ОРГАНІЧНА, Н.З.К. | |цифрами "CW46 CW47" | |I) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2985 |Диметилхлорметилхлорсилан | 16 |Літери "КВ, УК" замінити | | | | |літерами "СКВ, СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2985 |Метилвінілдихлорсилан | 7 |Літери "FTC" замінити | | | | |літерами "FC" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Літери "КВ, УК" замінити | | | | |літерами "СКВ, СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2985 |Метилхлорметилдихлорсилан | 16 |Літери "КВ, УК" замінити | | | | |літерами "СКВ, СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2985 |Триетилхлорсилан | 16 |Літери "КВ, УК" замінити | | | | |літерами "СКВ, СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2986 |ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ | 15 |Виключити літери та цифри| | |ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. | |"CW48" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2987 |ХЛОРСИЛАНИ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. | 21 |Цифри "274" замінити | | | | |цифрами "548" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2988 |ХЛОРСИЛАНИ, ЩО РЕАГУЮТЬ З | 21 |Доповнити цифрами "549" | | |ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТІ | | | | |КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2988 |Фенілхлорсилан | 16 |Літери "КВ, УК" замінити | | | | |літерами "СКВ, СК" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |2990 |ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ САМОНАДУВНІ | 21 |Доповнити цифрами "296", | | | | |"635" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3023 |2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТІОЛ | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3072 |ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ НЕ | 21 |Доповнити цифрами "296", | | |САМОНАДУВНІ, що містять | |"635" | | |небезпечні вантажі як | | | | |обладнання | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3073 |ВІНІЛПІРИДИНИ СТАБІЛІЗОВАНІ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3077 |2,4-Діамінофенола | 15 |Виключити літери та | | |дигідрохлорид | |цифри "CW46" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3077 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА, НЕБЕЗПЕЧНА | 21 |Доповнити цифрами "335" | | |ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, | | | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3079 |МЕТАКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ| 3 |Цифру "3" замінити | | | | |цифрами "6.1" | | | |-------+-------------------------| | | | 5 |Цифри та знак "3 + 6.1" | | | | |замінити цифрами та | | | | |знаком "6.1 + 3" | | | |-------+-------------------------| | | | 6 |Цифри "336" замінити | | | | |цифрами "663" | | | |-------+-------------------------| | | | 7 |Літери та цифру "FT1" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "TF1" | | | |-------+-------------------------| | | | 8 |Цифри "3021" замінити | | | | |цифрами "6121" | | | |-------+-------------------------| | | | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 12 |Літери та цифру "MP7" | | | | |замінити літерами та | | | | |цифрою "MP8" | | | |-------+-------------------------| | | | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW31" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3082 |Марганцю сульфат, розчин | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW74" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3082 |Паливо пічне нафтовуглехімічне| 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW67" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3082 |Парафіни хлоровані (С - С ) | 15 |Доповнити літерами та | | | 10 13 | |цифрами "CW63" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3082 |Ресметрин | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW63" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3082 |РЕЧОВИНА РІДКА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ| 21 |Доповнити цифрами "335" | | |НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, | | | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3087 |Натрію дихромат | 1-22 |Виключити позицію | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3089 (групи|ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ | 21 |Цифри "274" замінити | |паковання |ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. | |цифрами "552" | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3090 |БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ (включаючи | 21 |Доповнити цифрами "656" | | |батареї з літієвого сплаву) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3091 |БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ В ОБЛАДНАННІ | 21 |Доповнити цифрами "656" | | |(включаючи батареї з літієвого| | | | |сплаву) або БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ, | | | | |УПАКОВАНІ З ОБЛАДНАННЯМ | | | | |(включаючи батареї з літієвого| | | | |сплаву) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3094 (групи|РІДИНА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |ВОДОЮ, Н.З.К. | |цифрами "CW72" | |I, II) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3095 (групи|РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, | |цифрами "CW72" | |I, II) |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3096 (групи|РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, ЩО | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. | |цифрами "CW72" | |I, II) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3101 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ В | 15 |Доповнити літерами та | | |РІДКИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3101 |трет-Бутила-бензоїла пероксид,| 15 |Доповнити літерами та | | |розчин з концентрацією не | |цифрами "CW72" | | |більше 77% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3101 |трет-Бутилпероксіацетат більше| 15 |Доповнити літерами та | | |52%, але не більше 77%, з | |цифрами "CW72" | | |розчинником типу А не менше | | | | |23% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3102 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ В | 15 |Доповнити літерами та | | |ТВЕРДИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3102 |Дибензоїла пероксид більше | 15 |Доповнити літерами та | | |77%, але менше 94% з водою | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3103 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ С | 15 |Доповнити літерами та | | |РІДКИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3104 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C | 15 |Доповнити літерами та | | |ТВЕРДИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3104 |Дибензоїла пероксид не більше | 15 |Доповнити літерами та | | |77% з водою | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3105 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D | 15 |Доповнити літерами та | | |РІДКИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3105 |Метилетилкетону пероксид з | 15 |Доповнити літерами та | | |концентрацією не більше 45% у | |цифрами "CW72" | | |розчині, що містить не більше | | | | |10% активного кисню | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3106 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D | 15 |Доповнити літерами та | | |ТВЕРДИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3106 |Дибензоїла пероксид не більше | 15 |Доповнити літерами та | | |62% - паста | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3106 |Дибензоїла пероксид не менше | 15 |Доповнити літерами та | | |35%, але не більше 52% з | |цифрами "CW72" | | |інертною твердою речовиною | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3106 |ДИЛАУРОЇЛА ПЕРОКСИД з | 15 |Доповнити літерами та | | |концентрацією менше 100% | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3107 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ Е | 15 |Доповнити літерами та | | |РІДКИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3107 |Ди-трет-бутилу пероксид | 15 |Доповнити літерами та || | | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3108 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ Е | 15 |Доповнити літерами та | | |ТВЕРДИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3109 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F | 15 |Доповнити літерами та | | |РІДКИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3109 |Куміла гідропероксид | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3110 |ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F | 15 |Доповнити літерами та | | |ТВЕРДИЙ | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3110 |Дикуміла пероксид з | 15 |Доповнити літерами та | | |концентрацією більше 52% та | |цифрами "CW72" | | |вмістом інертної твердої | | | | |речовини менше 48% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3123 |РІДИНА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З | 15 |Доповнити літерами та | | |ВОДОЮ, Н.З.К. | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3124 (групи|РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, | |цифрами "CW72" | |I, II) |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3125 (групи|РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, ЩО | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. | |цифрами "CW72" | |I, II) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3145 |АЛКІЛФЕНОЛИ РІДКІ, Н.З.К. | 21 |Виключити цифри "274" | | |(включаючи С2-С12 гомологи) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3145 |2,6-Ди-трет-бутилфенол | 1-22 |Виключити позицію | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3151 |ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ | 21 |Доповнити цифрами "203" | | |РІДКІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ | | | | |ТЕРФЕНІЛИ РІДКІ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3152 |ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ | 21 |Доповнити цифрами "203" | | |РІДКІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ | | | | |ТЕРФЕНІЛИ ТВЕРДІ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3166 |Двигуни внутрішнього згоряння,| 2 |Слова "в тому числі у | | |в тому числі у складі | |складі машинного | | |машинного устаткування або | |устаткування або | | |транспортних засобів | |транспортних засобів" | | | | |замінити словами "або | | | | |транспортний засіб, який | | | | |працює на займистому | | | | |газі, або транспортний | | | | |засіб, який працює на | | | | |легкозаймистій рідині, | | | | |або двигун, який працює | | | | |на паливних елементах, що| | | | |містять займистий газ, | | | | |або двигун, який працює | | | | |на паливних елементах, що| | | | |містять легкозаймисту | | | | |рідину, або транспортний | | | | |засіб, який працює на | | | | |паливних елементах, що | | | | |містять займистий газ, | | | | |або транспортний засіб, | | | | |який працює на паливних | | | | |елементах, що містять | | | | |легкозаймисту рідину" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3167 |ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ | 21 |Виключити цифри "274" | | |ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. не | | | | |охолоджений до рідкого стану | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3168 |ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ | 21 |Виключити цифри "274" | | |ТОКСИЧНИЙ, ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. | | | | |не охолоджений до рідкого | | | | |стану | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3169 |ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ | 21 |Виключити цифри "274" | | |ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. не | | | | |охолоджений до рідкого стану | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3182 (групи|МЕТАЛІВ ГІДРИДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ,| 21 |Доповнити цифрами "554" | |паковання |Н.З.К. | | | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3189 (групи|ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ, СХИЛЬНИЙ ДО| 21 |Доповнити цифрами "555" | |паковання |САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. | | | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3190 |Реагент вуглелужний |1, 3-22|Інформацію в графах | | |порошкоподібний | |замінити словами "Не | | | | |підпадає під дію Правил | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3208 |РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З| 21 |Доповнити цифрами "557" | | |ВОДОЮ, Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3209 |РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З| 21 |Доповнити цифрами "558" | | |ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО | | | | |САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3210 (групи|ХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ | 21 |Цифри "605" замінити | |паковання |РОЗЧИН, Н.З.К. | |цифрами "351" | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3211 (групи|ПЕРХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ | 21 |Виключити цифри "274" | |паковання |ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. | | | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3212 |ГІПОХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, | 21 |Доповнити цифрами "349" | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3213 (групи|БРОМАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ | 21 |Цифри "604" замінити | |паковання |РОЗЧИН, Н.З.К. | |цифрами "350" | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3214 |ПЕРМАНГАНАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ | 21 |Цифри "608" замінити | | |ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. | |цифрами "353" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3215 |ПЕРСУЛЬФАТИ НЕОРГАНІЧНІ, | 21 |Виключити цифри "274" | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3216 |ПЕРСУЛЬФАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ | 21 |Виключити цифри "274" | | |ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3218 (групи|НІТРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ | 21 |Цифри "274" замінити | |паковання |РОЗЧИН, Н.З.К. | |цифрами "511" | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3218 |Натрію нітрат, водний розчин з| 1-22 |Виключити позицію | | |концентрацією менше 50% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3221 |РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ В | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3222 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА | 15 |Замість літер та цифр | | |ТИПУ В | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3223 |РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ С | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3224 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА | 15 |Замість літер та цифр | | |ТИПУ С | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3224 |2,2'-Азоді(ізобутиронітрил) у | 15 |Замість літер та цифр | | |вигляді пасти на основі води з| |"CW46" доповнити літерами| | |концентрацією не більше 50% | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3224 |Діазодиметиланілін | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3224 |Діазодіетиланілін | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3224 |Порофор ЧХЗ-5 | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3225 |РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3226 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА | 15 |Замість літер та цифр | | |ТИПУ D | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3227 |РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ Е | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3228 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА | 15 |Замість літер та цифр | | |ТИПУ Е | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3229 |РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3230 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА | 15 |Замість літер та цифр | | |ТИПУ F | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW72 CW73" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3245 |МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО | 21 |Доповнити цифрами "637" | | |ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ | | | | |ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3245 |МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО | 21 |Доповнити цифрами "637" | | |ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ | | | | |ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ в | | | | |охолодженому рідкому азоті | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3246 |МЕТАНСУЛЬФОНІЛХЛОРИД | 11 |Літеру та цифри "P001" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрами "P602" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "354" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3248 (групи|ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ | 21 |Цифри "274" замінити | |паковання |ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, | |цифрами "220" | |II, III) |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3249 (групи|ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ ТВЕРДИЙ | 21 |Виключити цифри "274" | |паковання |ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. | | | |II, III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3257 |РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ | 21 |Доповнити цифрами "580" | | |ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., що | | | | |перевозиться при температурі | | | | |не менше 100 град.С, але менше| | | | |її температури спалаху | | | | |(включаючи розплавлені метали,| | | | |розплавлені солі тощо) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3258 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ| 21 |Доповнити цифрами "580" | | |ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., при | | | | |температурі не менше | | | | |240 град.С | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3277 |ХЛОРФОРМІАТИ ТОКСИЧНІ | 21 |Доповнити цифрами "561" | | |КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3279 (група|СПОЛУКА ФОСФОРОРГАНІЧНА | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.| |цифрами "CW55" | |I) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3281 |КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ РІДКІ, | 21 |Доповнити цифрами "562" | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3282 |СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА | 21 |Доповнити цифрами "562" | | |ТОКСИЧНА РІДКА, Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3286 |РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА | 20 |Графу розділити навпіл | | |КОРОЗІЙНА, Н.З.К. | |горизонтальною лінією. У | | | | |нижній частині доповнити | | | | |літерою та цифрою "М1" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3286 |Гептил | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW73 CW76" | | | |-------+-------------------------| | | | 20 |Графу розділити навпіл | | | | |горизонтальною лінією. У | | | | |нижній частині доповнити | | | | |літерою та цифрою "М1" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3286 |Люмінал А | 15 |Замість літер та цифр | | | | |"CW46" доповнити літерами| | | | |та цифрами "CW73 CW76" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3288 |Каталізатор ванадієвий для | 1-22 |Виключити позицію | | |виробництва сірчаної кислоти | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3290 |Йод | 1-22 |Виключити позицію | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3291 |ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ| 21 |Доповнити цифрами "565" | | |РІЗНІ, Н.З.К. або ВІДХОДИ | | | | |(БІО)МЕДИЧНІ, Н.З.К., або | | | | |ВІДХОДИ МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ| | | | |ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, | | | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3291 |ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ| 21 |Доповнити цифрами "565" | | |РІЗНІ, Н.З.К. або ВІДХОДИ | | | | |(БІО)МЕДИЧНІ, Н.З.К., або | | | | |ВІДХОДИ МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ| | | | |ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, | | | | |Н.З.К. в охолодженому рідкому | | | | |азоті | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3294 |ВОДНЮ ЦІАНІДУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН| 15 |Доповнити літерами та | | |з масовою часткою ціанистого | |цифрами "CW47 CW55" | | |водню не більше 45% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3295 |Дистилят газового конденсату | 15 |Літери та цифри "CW63" | | |легкий | |замінити літерами та | | | | |цифрами "CW67" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3295 |Дистилят газового конденсату | 15 |Літери та цифри "CW63" | | |середній (сірчистий) | |замінити літерами та | | | | |цифрами "CW67" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Виключити слова "Дистилят| | | | |газоконденсату", "або", | | | | |"трафарет приписки" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3295 |ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск| 21 |Виключити цифри "649" | | |парів при 50 град.С більше | | | | |110 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3295 |ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск| 21 |Виключити цифри "649" | | |парів при 50 град.С не більше | | | | |110 кПа) | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3295 (група|ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. | 21 |Виключити цифри "649" | |паковання | | | | |III) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3301 (групи|РІДИНА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО | 15 |Доповнити літерами та | |паковання |САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К. | |цифрами "CW72" | |I, II) | | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3305 |ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ | 19 |Цифри "3/1-1*-1-1" | | |ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К. | |замінити цифрами | | | | |"3/1-1*-3-1" | | | |-------+-------------------------| | | | 20 |Літеру та цифру "М2" | | | | |замінити літерою та | | | | |цифрою "М1" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3314 |СПОЛУКА ПЛАСТИЧНА ФОРМУВАЛЬНА | 21 |Доповнити цифрами "207" | | |у вигляді тістоподібної маси, | | | | |у формі листа або одержана | | | | |шляхом екструзії джгута, що | | | | |виділяє займисті пари | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3317 |2-АМІНО-4,6-ДИНІТРОФЕНОЛ | 15 |Доповнити літерами та | | |ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою | |цифрами "CW72" | | |води не менше 20% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3319 |НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ | 15 |Доповнити літерами та | | |ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, | |цифрами "CW72" | | |Н.З.К. з масовою часткою | | | | |нітрогліцерину більше 2%, але | | | | |не більше 10% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3343 |НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ | 15 |Доповнити літерами та | | |ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА | |цифрами "CW72" | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з | | | | |масовою часткою нітрогліцерину| | | | |не більше 30% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3344 |ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРА-НІТРАТУ | 15 |Доповнити літерами та | | |(ПЕНТАЕРИТРИТОЛ-ТЕТРАНІТРАТУ; | |цифрами "CW72" | | |ПЕТН) СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА | | | | |ТВЕРДА, Н.З.К. з масовою | | | | |часткою ПЕТН більше 10%, але | | | | |не більше 20% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3357 |НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ | 15 |Доповнити літерами та | | |ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА, | |цифрами "CW72" | | |Н.З.К. з масовою часткою | | | | |нітрогліцерину не більше 30% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3359 |ОДИНИЦЯ ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА| 2 |Слова "ОДИНИЦЯ | | | | |ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА" | | | | |замінити словами "ОДИНИЦЯ| | | | |ФУМІГОВАНА ВАНТАЖНА | | | | |ТРАНСПОРТНА" | | | |-------+-------------------------| | | | 21 |Доповнити цифрами "302" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3364 |ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА | 15 |Доповнити літерами та | | |ПІКРИНОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙ з | |цифрами "CW72" | | |масовою часткою води не менше | | | | |10% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3366 |ТРИНІТРОТОЛУОЛ (ТНТ) | 15 |Доповнити літерами та | | |ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою | |цифрами "CW72" | | |води не менше 10% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3367 |ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |10% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3368 |КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА | 15 |Доповнити літерами та | | |ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою | |цифрами "CW72" | | |води не менше 10% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3370 |СЕЧОВИНИ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з | 15 |Доповнити літерами та | | |масовою часткою води не менше | |цифрами "CW72" | | |10% | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3376 |4-НІТРОФЕНІЛГІДРАЗИН з масовою| 15 |Доповнити літерами та | | |часткою води не менше 30% | |цифрами "CW72" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3380 |РЕЧОВИНА ВИБУХОВА | 15 |Доповнити літерами та | | |ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, | |цифрами "CW72" | | |Н.З.К. | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3381 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, | 15 |Доповнити літерами та | | |Н.З.К. з інгаляційною | |цифрами "CW55" | | |токсичністю не більше | | | | |200 мл/куб.м і концентрацією | | | | |насичених парів не менше | | | | |500 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3382 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, | 15 |Доповнити літерами та | | |Н.З.К. з інгаляційною | |цифрами "CW55" | | |токсичністю не більше | | | | |1000 мл/куб.м і концентрацією | | | | |насичених парів не менше | | | | |10 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3383 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ | 15 |Доповнити літерами та | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з | |цифрами "CW55" | | |інгаляційною токсичністю не | | | | |більше 200 мл/куб.м і | | | | |концентрацією насичених парів | | | | |не менше 500 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3384 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ | 15 |Доповнити літерами та | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з | |цифрами "CW55" | | |інгаляційною токсичністю не | | | | |більше 1000 мл/куб.м і | | | | |концентрацією насичених парів | | | | |не менше 10 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3385 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, | 15 |Доповнити літерами та | | |ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з | |цифрами "CW55 CW72" | | |інгаляційною токсичністю не | | | | |більше 200 мл/куб.м і | | | | |концентрацією насичених парів | | | | |не менше 500 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3386 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, | 15 |Доповнити літерами та | | |ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з | |цифрами "CW55 CW72" | | |інгаляційною токсичністю не | | | | |більше 1000 мл/куб.м і | | | | |концентрацією насичених парів | | | | |не менше 10 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3387 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ | 15 |Доповнити літерами та | | |ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з | |цифрами "CW55" | | |інгаляційною токсичністю не | | | | |більше 200 мл/куб.м і | | | | |концентрацією насичених парів | | | | |не менше 500 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3388 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ | 15 |Доповнити літерами та | | |ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з | |цифрами "CW55" | | |інгаляційною токсичністю не | | | | |більше 1000 мл/куб.м і | | | | |концентрацією насичених парів | | | | |не менше 10 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3389 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ | 15 |Доповнити літерами та | | |ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною | |цифрами "CW55" | | |токсичністю не більше | | | | |200 мл/куб.м і концентрацією | | | | |насичених парів не менше | | | | |500 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3390 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ | 15 |Доповнити літерами та | | |ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною | |цифрами "CW55" | | |токсичністю не більше | | | | |1000 мл/куб.м і концентрацією | | | | |насичених парів не менше | | | | |10 ЛК | | | | | 50 | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3401 |АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ | 21 |Виключити цифри "274" | | |ТВЕРДА | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3402 |АМАЛЬГАМА ЛУЖНО-ЗЕМЕЛЬНИХ | 21 |Виключити цифри "274" | | |МЕТАЛІВ ТВЕРДА | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3413 |КАЛІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3413 |НАТРІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3414 |НАТРІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW55" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3455 |КРЕЗОЛИ ТВЕРДІ | 15 |Доповнити літерами та | | | | |цифрами "CW63" | | | |-------+-------------------------| | | | 16 |Доповнити літерами "ВЦ", | | | | |"КЦ" | | | |-------+-------------------------| | | | 22 |Доповнити словами та | | | | |літерою "Найменування | | | | |вантажу, "Х", трафарет | | | | |приписки" | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3466 |КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ ТВЕРДІ, | 21 |Доповнити цифрами "562" | | |Н.З.К.* | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3467 |СПОЛУКА МЕТАЛООРГАНІЧНА | 21 |Доповнити цифрами "562" | | |ТОКСИЧНА ТВЕРДА, Н.З.К.* | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |3468 |ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА| 11 |Літеру та цифри "P099" | | |ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ або | |замінити літерою та | | |ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА| |цифрами "P205" | | |ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ, ЯКА |-------+-------------------------| | |МІСТИТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або | 21 |Доповнити цифрами "321 | | |ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА| |356" | | |ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ, ЯКУ | | | | |УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ | | | |-----------+------------------------------+-------+-------------------------| |1133, 1139,| | 11 |Виключити надрядкові | |1169, 1197,| | |знаки: "1)", "2)", "3)", | |1210, 1224,| | |"4)" | |1263, 1266,| | | | |1267, 1268,| | | | |1286, 1287,| | | | |1306, 1866,| | | | |1987, 1989,| | | | |1993, 1999,| | | | |2059, 3295,| | | | |3336 | | | | ------------------------------------------------------------------------------
після додатка 2 примітки "1", "2", "3", "4" виключити; доповнити додаток 2 новими позиціями:

7. У Додатку 3 до підпункту 2.7.1 пункту 2.7 Правил
( z0180-09 ) унести такі зміни:
------------------------------------------------------------------ | Найменування вантажу |Колонка| Зміни | |------------------------------+-------+-------------------------| |Агідол-0 див. 2,6-Ди-трет- | 1 |Доповнити словом "рідкий"| |бутилфенол |-------+-------------------------| | | 2 |Цифри "3145" замінити | | | |цифрами "3082" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |Агідол-10 див. 2,4-Ди- | | | |трет-бутилфенол | | |-------+-------------------------| | | 2 |3077 | | |-------+-------------------------| | | 3 |9 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |о-Амінобензойна кислота. | | | |Перевезення заборонено | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |п-Амінодифеніламін | | |-------+-------------------------| | | 2 |3077 | | |-------+-------------------------| | | 3 |9 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ | | | |(включаючи батареї іоно- | | | |літієві полімерні) | | |-------+-------------------------| | | 2 |3480 | | |-------+-------------------------| | | 3 |9 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, ЩО | | | |МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ,| | | |або БАТАРЕЇ ІОНО- | | | |ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З | | | |УСТАТКУВАННЯМ (включаючи | | | |батареї іоно-літієві | | | |полімерні) | | |-------+-------------------------| | | 2 |3481 | | |-------+-------------------------| | | 3 |9 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |БАТАРЕЇ | | | |НІКЕЛЬМЕТАЛГІДРИДНІ. Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів | | |-------+-------------------------| | | 2 |3496 | | |-------+-------------------------| | | 3 |9 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |Ванадієві сполуки для | | | |каталітичного | | | |сірчанокислотного | | | |виробництва | | |-------+-------------------------| | | 2 |3285 | | |-------+-------------------------| | | 3 |6.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Гідразингідрат див. ГІДРАЗИН- | 1 |Виключити слова та цифри | |ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ | |"з температурою спалаху | |РОЗЧИН з масовою часткою | |не більше 60 град.С" | |гідразину не менше 37% з | | | |температурою спалаху не більше| | | |60 град.С | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Гідразингідрат з масовою | 1 |Виключити слова та цифри | |часткою гідразину не менше 37%| |"з температурою спалаху | |див. ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або | |не більше 60 град.С" | |ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з | | | |масовою часткою гідразину не | | | |менше 37% з температурою | | | |спалаху не більше 60 град.С | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ | 1 |Виключити слова та цифри | |ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою | |"з температурою спалаху | |часткою гідразину не менше 37%| |більше 60 град.С" | |з температурою спалаху | | | |більше 60 град.С | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ | 1 |Виключити слова | |ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою | |"ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або" | |часткою гідразину не менше 37%| | | |------------------------------+-------+-------------------------| |ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ | 1-3 |Виключити позицію | |ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою | | | |часткою гідразину не менше 37%| | | |з температурою спалаху не | | | |більше 60 град.С | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, | | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з масовою | | | |часткою гідразину більше | | | |37% | | |-------+-------------------------| | | 2 |3484 | | |-------+-------------------------| | | 3 |8 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |1-ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ | | | |БЕЗВОДНИЙ | | |-------+-------------------------| | | 2 |0508 | | |-------+-------------------------| | | 3 |1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |1-ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ | | | |БЕЗВОДНИЙ, ЗВОЛОЖЕНИЙ з | | | |масовою часткою води не | | | |менше 20% | | |-------+-------------------------| | | 2 |3474 | | |-------+-------------------------| | | 3 |4.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 1 |Слова "дорожній асфальт | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| |нафтопродукти (тиск парів при | |замінити словами "бітум | |50 град.С більше 110 кПа) | |дорожний та бітум, | | | |розчинений у нафтовому | | | |дистиляті" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 1 |Слова "дорожній асфальт | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| |нафтопродукти (тиск парів при | |замінити словами "бітум | |50 град.С не більше 110 кПа) | |дорожний та бітум, | | | |розчинений у нафтовому | | | |дистиляті" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 1 |Слова "дорожній асфальт | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| |нафтопродукти (нев'язкі) | |замінити словами "бітум | | | |дорожний та бітум, | | | |розчинений у нафтовому | | | |дистиляті" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 1 |Слова "дорожній асфальт | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| |нафтопродукти (з температурою | |замінити словами "бітум | |спалаху менше 23 град.С, | |дорожний та бітум, | |в'язкі) (температура кипіння | |розчинений у нафтовому | |не більше 35 град.С) | |дистиляті" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 1 |Слова "дорожній асфальт | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| |нафтопродукти (з температурою | |замінити словами "бітум | |спалаху менше 23 град.С, | |дорожний та бітум, | |в'язкі) (тиск парів при | |розчинений у нафтовому | |50 град.С більше 110 кПа, | |дистиляті" | |температура кипіння більше | | | |35 град.С) | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи | 1 |Слова "дорожній асфальт | |дорожній асфальт та масла, | |та масла, бітум та | |бітум та розбавлені | |розбавлені нафтопродукти"| |нафтопродукти (з температурою | |замінити словами "бітум | |спалаху менше 23 град.С, | |дорожний та бітум, | |в'язкі) (тиск парів при | |розчинений у нафтовому | |50 град.С не більше 110 кПа) | |дистиляті" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Двигуни внутрішнього згоряння,| 1 |Слова "в тому числі у | |в тому числі у складі | |складі машинного | |машинного устаткування або | |устаткування або | |транспортних засобів | |транспортних засобів" | | | |замінити словами "або | | | |транспортний засіб, який | | | |працює на займистому | | | |газі, або транспортний | | | |засіб, який працює на | | | |легкозаймистій рідині, | | | |або двигун, який працює | | | |на паливних елементах, що| | | |містять займистий газ, | | | |або двигун, який працює | | | |на паливних елементах, що| | | |містять легкозаймисту | | | |рідину, або транспортний | | | |засіб, який працює на | | | |паливних елементах, що | | | |містять займистий газ, | | | |або транспортний засіб, | | | |який працює на паливних | | | |елементах, що містять | | | |легкозаймисту рідину. Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |2,4-Ди-трет-бутилфенол | | |-------+-------------------------| | | 2 |3077 | | |-------+-------------------------| | | 3 |9 | |------------------------------+-------+-------------------------| |2,6-Ди-трет-бутилфенол | 1 |Доповнити словом | | | |"(рідкий)" | | |-------+-------------------------| | | 2 |Цифри "3145" замінити | | | |цифрами "3082" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Цифру "8" замінити цифрою| | | |"9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |2,6-Ди-трет-бутилфенол | | | |(твердий) | | |-------+-------------------------| | | 2 |3077 | | |-------+-------------------------| | | 3 |9 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |Деемульгатори типу СНПХ, | | | |що містять метилового | | | |спирту менше 15% (по | | | |масі), легкозаймисті | | |-------+-------------------------| | | 2 |1993 | | |-------+-------------------------| | | 3 |3 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Добавки адгезійні "Амдор" | 2 |Доповнити цифрами "3082" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ДОБРИВО АМІАЧНО-НІТРАТНЕ | 1-3 |Виключити позицію | |більше вибухонебезпечне, ніж | | | |амонію нітрат, що містить 0,2%| | | |горючих речовин (включаючи | | | |будь-яку органічну речовину, | | | |що розрахована за вуглецем), | | | |за винятком домішок будь-якої | | | |іншої речовини | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |ЕТАНОЛУ ТА ГАЗОЛІНУ СУМІШ| | | |або ЕТАНОЛУ ТА БЕНЗИНУ | | | |МОТОРНОГО СУМІШ, або | | | |ЕТАНОЛУ ТА ПЕТРОЛУ СУМІШ | | | |з масовою часткою етанолу| | | |більше 10% | | |-------+-------------------------| | | 2 |3475 | | |-------+-------------------------| | | 3 |3 | |------------------------------+-------+-------------------------| |ЕТИЛІЗОЦІАНАТ | 3 |Цифру "3" замінити | | | |цифрами "6.1" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ІЗОБУТИЛІЗОЦІАНАТ | 3 |Цифру "3" замінити | | | |цифрами "6.1" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ІЗОПРОПІЛІЗОЦІАНАТ | 3 |Цифру "3" замінити | | | |цифрами "6.1" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ЙОД | 1 | | | |-------+-------------------------| | | 2 |Цифри "3290" замінити | | | |цифрами "3495" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Цифри "6.1" замінити | | | |цифрою "8" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ | | | |ГІДРАТОВАНИЙ КОРОЗІЙНИЙ | | | |або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ | | | |ГІДРАТОВАНА СУМІШ | | | |КОРОЗІЙНА, що містить | | | |води не менше 5,5%, але | | | |не більше 16% | | |-------+-------------------------| | | 2 |3487 | | |-------+-------------------------| | | 3 |5.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ | | | |КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ | | | |ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА | | | |КОРОЗІЙНА, що містить | | | |більше 39% активного | | | |хлору (8,8% активного | | | |кисню) | | |-------+-------------------------| | | 2 |3485 | | |-------+-------------------------| | | 3 |5.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ| | | |СУХА КОРОЗІЙНА, що | | | |містить більше 10%, але | | | |не більше 39% активного | | | |хлору | | |-------+-------------------------| | | 2 |3486 | | |-------+-------------------------| | | 3 |5.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Каніфоль соснова | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ| | | |або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ | | | |ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ | | | |В УСТАТКУВАННІ, або | | | |КАСЕТИ ПАЛИВНИХ | | | |ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО | | | |З УСТАТКУВАННЯМ, що | | | |містять речовини, які | | | |реагують з водою | | |-------+-------------------------| | | 2 |3476 | | |-------+-------------------------| | | 3 |4.3 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ| | | |або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ | | | |ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ | | | |В УСТАТКУВАННІ, або | | | |КАСЕТИ ПАЛИВНИХ | | | |ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО | | | |З УСТАТКУВАННЯМ, що | | | |містять корозійні | | | |речовини | | |-------+-------------------------| | | 2 |3477 | | |-------+-------------------------| | | 3 |8 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ| | | |або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ | | | |ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ | | | |В УСТАТКУВАННІ, або | | | |КАСЕТИ ПАЛИВНИХ | | | |ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО | | | |З УСТАТКУВАННЯМ, що | | | |містять скраплений | | | |займистий газ | | |-------+-------------------------| | | 2 |3478 | | |-------+-------------------------| | | 3 |2 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ| | | |або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ | | | |ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ | | | |В УСТАТКУВАННІ, або | | | |КАСЕТИ ПАЛИВНИХ | | | |ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО | | | |З УСТАТКУВАННЯМ, що | | | |містять водень у складі | | | |металгідриду | | |-------+-------------------------| | | 2 |3479 | | |-------+-------------------------| | | 3 |2 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Каучук | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Каталізатор ванадієвий див. | 1 |Слова "Каталізатор | |Каталізатор ванадієвий для | |ванадієвий для | |виробництва сірчаної кислоти | |виробництва сірчаної | | | |кислоти" замінити словами| | | |"Ванадієві сполуки для | | | |каталітичного | | | |сірчанокислотного | | | |виробництва" | | |-------+-------------------------| | | 2 |Цифри "3288" замінити | | | |цифрами "3285" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Каталізатор ванадієвий для | 1-3 |Виключити позицію | |виробництва сірчаної кислоти | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Кислота адипінова | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |Кислота антранілова. Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів | |------------------------------+-------+-------------------------| |Лапроли | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Латекс див. КАУЧУКУ РОЗЧИН | 1-3 |Виключити позицію | |------------------------------+-------+-------------------------| |Мазут з температурою спалаху | 1 |Виключити слова, цифри та| |більше 91 град.С | |літеру "з температурою | | | |спалаху більше 91 град.С"| | |-------+-------------------------| | | 2 |3082 | | |-------+-------------------------| | | 3 |9 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Мазут з температурою спалаху | 1 |Виключити слова, цифри та| |не більше 91 град.С | |літеру "з температурою | | | |спалаху не більше | | | |91 град.C" | | |-------+-------------------------| | | 2 |3256 | | |-------+-------------------------| | | 3 |3 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |Марганцю сульфат | | | |кристалічний. Не підпадає| | | |під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів | |------------------------------+-------+-------------------------| |Масло кам'яновугільне легке, | 1 |Виключити слова "(з | |легкозаймисте (з температурою | |температурою спалаху | |спалаху більше 60 град.С) див.| |більше 60 град.С) див. | |ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ | |ДИСТИЛЯТИ | |СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ | |КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ | | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТІ" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Масло кам'яновугільне легке | 1-3 |Виключити позицію | |легкозаймисте (з температурою | | | |спалаху не більше 60 град.С) | | | |див. ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНО- | | | |ВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Масло ПОД (відходи виробництва| 1 |Доповнити словами "Не | |капролактаму) | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |МЕТАКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ| 3 |Цифру "3" замінити | | | |цифрами "6.1" | |------------------------------+-------+-------------------------| |МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або| 1 |Виключити слова та цифри | |МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ | |"з температурою спалаху | |ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою | |більше 60 град.С" | |спалаху більше 60 град.С | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або| 1-3 |Виключити позицію | |МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ | | | |ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою | | | |спалаху не більше 60 град.С | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |МЕТАЛ ЛУЖНИЙ | | | |ДИСПЕРГОВАНИЙ | | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ або МЕТАЛ | | | |ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ | | | |ДИСПЕРГОВАНИЙ | | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ | | |-------+-------------------------| | | 2 |3482 | | |-------+-------------------------| | | 3 |4.3 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Метилацетоацетат | 1 |Виключити слова "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 2 |Доповнити цифрами "3272" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Доповнити цифрою "3" | |------------------------------+-------+-------------------------| |МЕТОКСИМЕТИЛІЗОЦІАНАТ | 3 |Цифру "3" замінити | | | |цифрами "6.1" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Натрію дихромат (номер ООН | 1-3 |Виключити позицію | |3087) | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |Натрію нітрат, водний | | | |розчин з концентрацією | | | |менше 40% (за масою) | | |-------+-------------------------| | | 2 |3287 | | |-------+-------------------------| | | 3 |6.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Натрію силікат | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |НАФТА СИРА СІРЧИСТА | | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА | | |-------+-------------------------| | | 2 |3494 | | |-------+-------------------------| | | 3 |3 | |------------------------------+-------+-------------------------| |ОДИНИЦЯ ТРАНСПОРТНА ФУМІГОВАНА| 1 |Слова "ТРАНСПОРТНА | | | |ФУМІГОВАНА" замінити | | | |словами "ФУМІГОВАНА | | | |ВАНТАЖНА ТРАНСПОРТНА" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Осушувач-сирець (на основі | 1 |Доповнити словами "Не | |полігліколів) | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Парафін нафтовий рідкий, | 2 |Доповнити цифрами "3082" | |фракція С | | | | 13 | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Парафін нафтовий рідкий, | 2 |Доповнити цифрами "3082" | |широка фракція | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Пентаеритрит | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Піноутворювачі ТЕАС, ПО-1, | 1 |Доповнити словами "Не | |ПО-1Д, ПО-6К | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 2-3 |Виключити інформацію | |------------------------------+-------+-------------------------| |Поліетиленгліколь, водний | 1 |Доповнити словами "Не | |розчин | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Поліефіри | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ | | |-------+-------------------------| | | 2 |0509 | | |-------+-------------------------| | | 3 |1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Препарат ОС-20 | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО | 1 |Виключити слова та цифри | |МОТОРНОГО ПАЛИВА з | |"з температурою спалаху | |температурою спалаху більше | |більше 60 град.С" | |60 град.С | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО | 1-3 |Виключити позицію | |МОТОРНОГО ПАЛИВА з | | | |температурою спалаху не більше| | | |60 град.С | | | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |ПРИСАДКА АНТАДЕТОНАЦІЙНА | | | |ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА | | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТА | | |-------+-------------------------| | | 2 |3483 | | |-------+-------------------------| | | 3 |6.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |1,2-Пропіленгліколь | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Реагент вуглелужний | 1 |Доповнити словами "Не | |порошкоподібний | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 2 |Виключити цифри "3190" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифри "4.2" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО | | | |РЕАГУЄ З ВОДОЮ, | | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. | | |-------+-------------------------| | | 2 |3132 | | |-------+-------------------------| | | 3 |4.3 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО | | | |РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА | | | |ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.| | |-------+-------------------------| | | 2 |3132 | | |-------+-------------------------| | | 3 |4.3 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ | | | |ВДИХАННІ, ЇДКА | | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з | | | |інгаляційною токсичністю | | | |не більше 200 мл/куб.м і | | | |концентрацією насичених | | | |парів не менше 500 ЛК | | | | 50 | | |-------+-------------------------| | | 2 |3492 | | |-------+-------------------------| | | 3 |6.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ | | | |ВДИХАННІ, ЇДКА | | | |ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з | | | |інгаляційною токсичністю | | | |не більше 1000 мл/куб.м і| | | |концентрацією насичених | | | |парів не менше 10 ЛК | | | | 50 | | |-------+-------------------------| | | 2 |3493 | | |-------+-------------------------| | | 3 |6.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ | | | |ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА | | | |ЇДКА, Н.З.К. з | | | |інгаляційною токсичністю | | | |не більше 200 мл/куб.м і | | | |концентрацією насичених | | | |парів не менше 500 ЛК | | | | 50 | | |-------+-------------------------| | | 2 |3488 | | |-------+-------------------------| | | 3 |6.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ | | | |ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА | | | |ЇДКА, Н.З.К. з | | | |інгаляційною токсичністю | | | |не більше 1000 мл/куб.м і| | | |концентрацією насичених | | | |парів не менше 10 ЛК | | | | 50 | | |-------+-------------------------| | | 2 |3489 | | |-------+-------------------------| | | 3 |6.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ | | | |ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З | | | |ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, | | | |Н.З.К. з інгаляційною | | | |токсичністю не більше | | | |200 мл/куб.м і | | | |концентрацією насичених | | | |парів не менше 500 ЛК | | | | 50 | | |-------+-------------------------| | | 2 |3490 | | |-------+-------------------------| | | 3 |6.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ | | | |ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З | | | |ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, | | | |Н.З.К. з інгаляційною | | | |токсичністю не більше | | | |1000 мл/куб.м і | | | |концентрацією насичених | | | |парів не менше 10 ЛК | | | | 50 | | |-------+-------------------------| | | 2 |3491 | | |-------+-------------------------| | | 3 |6.1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Селітра натрієва, розчин, | 1 |Слова та цифри "50% див. | |концентрації менше 50% див. | |Натрію нітрат, водний | |Натрію нітрат, водний розчин | |розчин з концентрацією | |з концентрацією менше 50% | |менше 50%" замінити | | | |словами та цифрами "40% | | | |див. Натрію нітрат, | | | |водний розчин з | | | |концентрацією менше 40% | | | |(за масою)" | | |-------+-------------------------| | | 2 |Цифри "3218" замінити | | | |цифрами "3287" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Цифри "5.1" замінити | | | |цифрами "6.1" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |СИГНАЛИ БІДИ судові | | |-------+-------------------------| | | 2 |0505 | | |-------+-------------------------| | | 3 |1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |СИГНАЛИ БІДИ судові | | |-------+-------------------------| | | 2 |0506 | | |-------+-------------------------| | | 3 |1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Доповнити позицією | 1 |СИГНАЛИ БІДИ судові | | |-------+-------------------------| | | 2 |0507 | | |-------+-------------------------|| | 3 |1 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Смоли карбамідоформальдегідні | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |Смола піролізна, важка | 2 |3082 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Смоли нафтові важкі (з | 1 |Виключити слова та цифри | |температурою спалаху більше | |"(з температурою спалаху | |60 град.С, але менше | |більше 60 град.С, але | |91 град.С) | |менше 91 град.С)" | | |-------+-------------------------| | | 2 |3082 | |------------------------------+-------+-------------------------| |Спирт ізооктиловий | 1 |Доповнити словами "Не | | | |підпадає під дію Правил | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів" | | |-------+-------------------------| | | 3 |Виключити цифру "9" | |------------------------------+-------+-------------------------| |СУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 3 |Цифру "8" замінити | | | |цифрами "6.1" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ТЕТРАНІТРОМЕТАН | 3 |Цифри "5.1" замінити | | | |цифрами "6.1" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ТИТАНУ ТЕТРАХЛОРИД | 3 |Цифру "8" замінити | | | |цифрами "6.1" | |------------------------------+-------+-------------------------| |ФОСФОРУ ОКСИХЛОРИД | 3 |Цифру "8" замінити | | | |цифрами "6.1" | ------------------------------------------------------------------
8. У додатку 8 до підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Правил
( z0180-09 ): пояснення до спеціального положення "W2" доповнити абзацом
такого змісту: "Перевезення речовин і виробів класу 1 у середньотоннажних
контейнерах не допускається."; пояснення до спеціального положення "W12" після цифр та літер
"31HZ2" доповнити цифрами та літерами "31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2
та 31HH2".
9. Спеціальне положення "VW4" у додатку 9 до підпункту 3.8.2
пункту 3.8 Правил ( z0180-09 ) доповнити: після літер та цифр "ООН 1363, 1365" цифрами "1386, 2217"; реченням такого змісту: "Дозволяється перевезення МАКУХИ з
номерами ООН 1386 та 2217 у спеціалізованих критих вагонаххоперах
для зерна, які після вивантаження повинні промиватися одержувачем
(окрім гранульованої), якщо вони не використовуються повторно під
завантаження таких самих вантажів.".
10. У додатку 10 до підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Правил
( z0180-09 ): у поясненні до спеціального положення "CW47" слова та цифри
"(п. 5.5 цих Правил)" виключити; пояснення до спеціального положення "CW64" доповнити абзацом
такого змісту: "Перевезення стиснених, скраплених, охолоджених або
розчинених під тиском газів допускається здійснювати в
багатоелементних газових контейнерах, переносних цистернах,
вагонах батареях відповідно до вимог, зазначених у частинах 4 та 6
Додатка 2 до СМГС ( 998_011 )."; доповнити новими спеціальними положеннями такого змісту: "CW71 Вантаж у спеціалізованій тарі (посудини під тиском)
перевозиться у напіввагонах у супроводі провідників відправника. CW72 Не дозволяється сумісне завантаження в один вагон або
контейнер паковань цього вантажу з небезпечними вантажами інших
класів небезпеки та цього класу небезпеки з іншими номерами ООН. CW73 Перевезення у власних вагонах. CW74 Марганцю сульфат кристалічний не підпадає під дію цих
Правил. CW75 Вапно негашене з масовою часткою кальцію оксиду не
більше 90% не підпадає під дію цих Правил. CW76 Допускається до перевезення у спеціальних власних
ємностях. CW77 Опломбовані паковання повинні розміщуватися в один ярус
пробками вверх".
11. У додатку 11 до підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Правил
( z0180-09 ): доповнити спеціальними положеннями такого змісту, розмістивши
їх за нумерацією: "105 Нітроцелюлоза, що відповідає описанню позицій з номером
ООН 2556 або номером ООН 2557, може бути віднесена до класу 4.1."; "178 Це найменування може використовуватися тільки у разі
відсутності у додатку 2 до цих Правил іншого найменування, а також
з дозволу компетентного органу."; "191 Ємність мала, місткістю не більше 50 мл, що утримує
тільки нетоксичні компоненти, що не підпадають під дію вимог
Правил."; "201 Запальничка та балончики для заправки запальничок
повинні відповідати нормативним вимогам країн, у яких вони
заповнювалися. Вони повинні обладнуватися захистом від випадкового
випуску вмісту. Рідка фаза не повинна перевищувати 85% місткості
посудини за температури 15 град.С. Посудини, включаючи їх затвори,
повинні витримувати внутрішній тиск, що у два рази перевищує тиск
скрапленого нафтового газу за температури 55 град.С. Механізми
клапанів та пристроїв запалювання повинні бути надійно запечатані,
ізольовані за допомогою стрічки або іншим чином закріплені так,
щоб унеможливити їх спрацювання або витік умісту під час
перевезення. Запальнички повинні містити не більше 10 г
скрапленого нафтового газу. Балончики для заправки запальничок
повинні містити не більше 65 г скрапленого нафтового газу. Щодо
запальничок відпрацьованих (відходів запальничок) див. спеціальне
положення 654. 203 Ця позиція не повинна використовуватися для
поліхлордифенілів рідких, номер ООН 2315 і поліхлордифенілів
твердих, номер ООН 3432. 205 Ця позиція не повинна використовуватися для
пентахлорфенола, номер ООН 3155. 207 Полімер гранульований і формувальні суміші можуть бути
виготовлені з полістиролу, поліметилметакрилату або іншого
полімерного матеріалу."; "220 Після транспортного найменування вантажу у дужках
зазначається технічне найменування легкозаймистої рідини у складі
цієї суміші або розчину."; "223 Якщо фізико-хімічні властивості речовини, що відповідає
цій позиції, є такими, що за результатами випробувань речовина не
відповідає класифікаційним критеріям, то зазначена речовина не
підпадає під дію Правил. Наприклад: феросиліцій з розміром частинок 3,2 мм і більше не
підпадає під дію Правил. 224 Речовина повинна залишатися у рідкому стані при
перевезенні, за винятком випадків, коли за результатами
випробувань виявлено, що чутливість речовини у замороженому стані
не перевищує його чутливості у рідкому стані."; "235 Ця позиція охоплює вироби, що містять вибухові речовини
класу 1 та можуть містити небезпечні речовини і вироби інших
класів. Ці вироби використовуються як рятувальні пристрої на
автомобілях, такі як газонаповнювальні пристрої надувних подушок
або модулі надувних подушок, або пристрої натягу ременів
безпеки."; "290 Якщо цей матеріал задовольняє критерії інших класів, то
він повинен класифікуватися відповідно до небезпеки, що переважає.
Такий матеріал повинен надаватися до перевезення під найменуванням
вантажу та номера ООН матеріалу, що має переважаючі критерії
небезпеки з подальшим зазначенням найменування, зазначеного в
додатку 2 до цих Правил, та виконанням умов перевезення для цього
номера ООН."; "296 Ці позиції застосовуються до рятувальних засобів, таких
як рятувальні плоти, індивідуальні засоби для плавання і
самонадувні тобогани. Номер ООН 2990 застосовується до
самонадувних засобів, а номер ООН 3072 - до рятувальних засобів,
які не є самонадувними. Рятувальні засоби можуть містити: а) сигнальні пристрої (клас 1), які можуть включати димові
сигнали та світлові сигнали, упаковані в тару, що перешкоджає їх
випадковому спрацьовуванню; б) тільки стосовно номера ООН 2990: до механізму
самонадування можуть бути включені патрони для запуску механізмів
підкласу 1.4, група сумісності S, за умови, що кількість вибухових
речовин не перевищує 3,2 г на один засіб; в) стиснені гази класу 2, групи А і О; г) електричні акумуляторні батареї (клас 8) і літієві батареї
(клас 9); ґ) комплекти першої допомоги або ремонтні комплекти містять
невелику кількість небезпечних вантажів (наприклад, речовини
класів 3, 4.1, 5.2, 8 або 9); або; д) термосірники, упаковані в тару, що перешкоджає їх
випадковому запалюванню."; "302 На фуміговані вантажні одиниці, що не містять інших
небезпечних вантажів, поширюються лише положення, викладені в
підпункті 5.4.16 цих Правил. 303 Ємності повинні бути віднесені до того класифікаційного
коду, до якого віднесено гази або суміші газів, що в них
містяться, і який визначається відповідно до положень
підпункту 2.2.2 цих Правил."; "316 Ця позиція застосовується тільки для сухого кальцію
гіпохлориту, що перевозиться у вигляді некрихких таблеток. 318 У перевізних документах належне найменування повинне
доповнюватися технічним найменуванням (див. підпункт 3.1.2.8 цих
Правил). Якщо інфекційні речовини, надані до перевезення,
невідомі, але передбачається, що вони відповідають критеріям для
включення до категорії А і для віднесення до номера ООН 2814
або 2900, то в накладній після належного найменування повинно
вказуватися в дужках таке: "(інфекційна речовина, ймовірно
відноситься до категорії А)". 319 Паковання з небезпечними вантажами, маркування яких
відповідає вимогам інструкції з пакування Р650, не підпадає під
дію інших положень цих Правил. 321 Ці системи схоронності вантажу повинні розглядатися як
такі, що містять водень. 322 Якщо ці вантажі перевозяться у вигляді некрихких
таблеток, призначається група паковання III."; "327 Використані (відпрацьовані) аерозолі (паковання) можуть
перевозитися під цією позицією з метою переробки або утилізації.
Використані (відпрацьовані) аерозолі, крім сильно деформованих або
таких, що протікають, пакуються відповідно до інструкцій з
паковання Р003 (спеціальне положення РР87) та відповідно LP02
(спеціальне положення L2). Протікаючі або сильно деформовані
аерозолі перевозяться в аварійній тарі за умови, що вжиті всі
заходи для запобігання підвищенню тиску."; "332 Магнію нітрату гексагідрат не підпадає під дію цих
Правил. 333 Суміші етанолу з бензином моторним, газоліном або
петролем (номер ООН 1203), наприклад, для використання у двигунах
внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, повинні бути
віднесені до цієї позиції незалежно від значень температури
початку кипіння. 334 Касета паливних елементів може містити активатор за
умови, що вона забезпечена двома незалежними засобами запобігання
випадкового змішування активатора з паливом під час перевезення. 335 Суміші твердих речовин, що не підпадають під дію Правил,
з рідкими або твердими речовинами, небезпечними для навколишнього
середовища, повинні класифікуватися як номер ООН 3077 і можуть
перевозитися відповідно до цієї позиції за умови, що під час
завантаження тари, закриття вагона чи контейнера відсутні ознаки
протікання вантажу. Якщо у разі завантаження будуть виявлені
ознаки протікання вантажу, суміші повинні бути віднесені до номера
ООН 3082. Герметично упаковані пакети, що містять менше 10 мл
рідини, небезпечної для навколишнього середовища, абсорбованої
твердим матеріалом або виріб, що містить менше 10 г твердої
речовини, небезпечної для навколишнього середовища, не підпадають
під дію Правил. 343 Ця позиція застосовується до сирої нафти, яка містить
сірководень в концентрації, достатній для того, щоб пари, що
виділяються сирою нафтою, являли інгаляційну небезпеку. Група
паковання повинна призначатися з урахуванням ступеня небезпеки. 345 Цей газ міститься у відкритих кріогенних посудинах з
максимальною місткістю 1 л, що мають дві скляні стінки (внутрішню
і зовнішню), з простору між якими відкачано повітря (вакуумна
ізоляція), не підпадає під дію цих Правил за умови, що кожна
посудина перевозиться у зовнішній тарі, у яку поміщено відповідний
прокладковий або абсорбуючий матеріал для захисту посудини від
пошкодження в результаті удару. 346 На відкриті кріогенні посудини, що відповідають вимогам
інструкції з пакування Р203 і не містять інших небезпечних
вантажів, крім азоту охолодженого рідкого (номер ООН 1977), який
повністю абсорбований пористим матеріалом, інші вимоги Правил не
поширюються. 348 Батареї, виготовлені після 31 грудня 2011 року, повинні
мати на зовнішній поверхні корпуса марковання з вказівкою
потужності у Ват-годинах (Вт-г). 349 Заборонено перевезення суміші гіпохлориту із сіллю
амонію. Розчин гіпохлориту номер ООН 1791 є речовиною класу 8. 350 Амонію бромат, його водні розчини і суміші бромату з
сіллю амонію до перевезення не допускаються. 351 Амонію хлорат, його водні розчини і суміші хлорату з
сіллю амонію до перевезення не допускаються. 352 Амонію хлорит, його водні розчини і суміші хлориту з
сіллю амонію до перевезення не допускаються. 353 Амонію перманганат, його водні розчини і суміші
перманганату з сіллю амонію до перевезення не допускаються. 354 Ця речовина є токсичною при вдиханні. 355 Балони з киснем, які призначені для використання у
рятувальних цілях, які перевозяться відповідно до цієї позиції,
можуть обладнуватися патронами для приведення їх у дію (патрони
для запуску механізмів, підклас 1.4, група сумісності С або S) без
зміни їх класифікації як виробів класу 2 за умови, що загальна
кількість дефлагуючих (метальних) вибухових речовин не перевищує
3,2 г на один балон з киснем. Балони, обладнані патронами для
приведення їх у дію і підготовлені для перевезення, повинні
забезпечуватися ефективними засобами попередження випадкового
спрацювання. 356 Система схоронності на основі металогідридів, установлена
на транспортних засобах, вагонах, повинна бути затверджена
компетентним органом до початку перевезення. У накладній повинен
бути запис, що упаковка була затверджена компетентним органом. 357 Сира нафта, що містить сірководень в концентрації,
достатній для того, щоб пари являли інгаляційну небезпеку, повинна
класифікуватися номером ООН 3494 НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА
ТОКСИЧНА. 500 Номер ООН 3064 нітрогліцерину спиртовий розчин, що
містить від 1% до 5% нітрогліцерину, упакований згідно з
інструкцією Р300, є речовиною класу 3. 501 Щодо нафталіну розплавленого див. номер ООН 2304. 506 Лужноземельні метали і сплави лужноземельних металів у
пірофорному вигляді є речовинами класу 4.2. Номер ООН 1869 магній
або магнію сплави, що містять більше 50% магнію у вигляді гранул,
стружки або стрічки, є речовиною класу 4.1. 507 Номер ООН 3048 пестициди на основі алюмінію з добавками,
що уповільнюють виділення токсичних легкозаймистих газів, є
речовинами класу 6.1. 511 Номер ООН 1625 ртуті (II) нітрат, номер ООН 1627 ртуті
(I) нітрат і номер ООН 2727 талію нітрат є речовинами класу 6.1.
Торію нітрат твердий, уранілнітрату гексагідрату розчин і уранілу
нітрат твердий є речовинами класу 7. 513 Номер ООН 0224 барію азид сухий або зволожений з масовою
часткою води менше 50% забороняється перевозити залізничним
транспортом. Номер ООН 1571 барію азид зволожений є речовиною
класу 4.1. Номер ООН 1854 барію сплави пірофорні є речовиною класу
4.2. Номери ООН 1445 барію хлорат, твердий, 1446 барію нітрат,
1447 барію перхлорат твердий, 1448 барію перманганат, ООН 1449
барію пероксид, 2719 барію бромат, 2741 барію гіпохлорит, що
містить більше 22% активного хлору, 3405 барію хлорату розчин і
номер ООН 3406 барію перхлорату розчин є речовинами класу 5.1.
Номери ООН 1565 ціанід і 1884 барію оксид є речовинами класу 6.1. 521 Тверді хлорити і гіпохлорити є речовинами класу 5.1. 522 Номер ООН 1873 водний розчин хлорної кислоти, що містить
більше 50%, але не більше 72% чистої кислоти за масою, є речовиною
класу 5.1. Водні розчини хлорної кислоти, що містять більше 72%
чистої кислоти за масою, або суміші хлорної кислоти з будь-якою
іншою рідиною, крім води, до перевезення не допускаються. 525 Розчини неорганічних ціанідів із загальним умістом іонів
ціаніду більше 30% відносять до групи паковання I, із загальним
вмістом іонів ціаніду більше 3%, але не більше 30% - до групи
паковання II і з умістом іонів ціаніду більше 0,3%, але не більше
3% - до групи паковання III. 529 Номер ООН 0135 ртуть гримуча зволожена з масовою часткою
води або суміші спирту і води не менше 20% забороняється
перевозити залізничним транспортом. Хлорид ртуті I (каломель) є
речовиною класу 9 (номер ООН 3077). 530 Номер ООН 3293 гідразину водний розчин з масовою часткою
гідразину не більше 37% є речовиною класу 6.1. 531 Суміші з температурою спалаху нижче 23 град.С, що містять
більше 55% нітроцелюлози, незалежно від вмісту азоту, або містять
не більше 55% нітроцелюлози та вмістом азоту більше 12,6% (за
масою сухої речовини), є речовинами класу 1 (див. номер ООН 0340
або 0342) або класу 4.1."; "534 Хоча в певних кліматичних умовах тиск пари бензину
(газоліну) при 50 град.С може перевищувати 119 кПа (1,10 бар), але
не підніматися вище 150 кПа (1,50 бар), цей продукт слід вважати
речовиною, що має тиск парів при 50 град.С не більше 110 кПа
(1,10 бар). 542 Цим пунктом охоплюється тальк з тремолітом та/або
актинолітом."; "548 Хлорсилани, які при контакті з водою виділяють займисті
гази, є речовинами класу 4.3. 549 Хлорсилани з температурою спалаху менше 23 град.С, які
при контакті з водою не виділяють займисті гази, є речовинами
класу 3. Хлорсилани з температурою спалаху не менше 23 град.С, які
при контакті з водою не виділяють займисті гази, є речовинами
класу 8. 552 Метали та сплави металів у порошку або іншому
легкозаймистому вигляді, здатні до самозаймання, є речовинами
класу 4.2. Метали та сплави металів у порошку або іншому
займистому вигляді, які при контакті з водою виділяють займисті
гази, є речовинами класу 4.3. 554 Гідриди металів, які при контакті з водою виділяють
займисті гази, є речовинами класу 4.3. Номер ООН 2870 алюмінію
боргідрид в обладнанні є речовинами класу 4.2. 555 Пил і порошок нетоксичних металів у вигляді, не схильному
до самозаймання, які виділяють займисті гази при контакті з водою,
є речовинами класу 4.3. 557 Пил і порошок металів у пірофорному вигляді є речовинами
класу 4.2. 558 Метали і сплави металів у пірофорному вигляді є
речовинами класу 4.2. Метали і сплави металів, які не виділяють
займисті гази при контакті з водою і не є пірофорними або
схильними до самонагрівання, але легко займаються, належать до
речовин класу 4.1. 561 Хлорформіати з переважаючими корозійними властивостями є
речовинами класу 8. 562 Самозаймисті металоорганічні сполуки є речовинами
класу 4.2. Металоорганічні сполуки, що реагують з водою,
легкозаймисті є речовинами класу 4.3. 565 До цієї позиції належать різні відходи, які утворюються в
результаті лікування людей або тварин або під час біологічних
досліджень і які навряд чи містять речовини класу 6.2. Вимоги
класу 6.2 не розповсюджуються на оброблені відходи лікарського
походження або відходи біологічних дослідів, які раніше містили
інфекційні речовини. 580 Вагони-цистерни, спеціальні вагони і спеціально обладнані
вагони для перевезення вантажів при підвищеній температурі повинні
мати з обох боків маркувальний знак, зазначений в підпункті 5.3.3
цих Правил. Контейнери-цистерни, переносні цистерни, спеціальні
контейнери і спеціально обладнані контейнери для перевезення
вантажів при підвищеній температурі повинні мати маркувальний знак
з обох боків і з кожної торцевої сторони."; "617 Окрім типу вибухової речовини, вантажне місце повинно
містити назву торгового найменування."; "635 Вантажні одиниці можуть не мати знака небезпеки N 9 за
винятком того, коли виріб запаковано в тару, кліть або інший
засіб, що не дозволяє його ідентифікувати."; "637 Мікроорганізмами генетично зміненими і організмами
генетично зміненими є організми і мікроорганізми, що не становлять
небезпеки для людини і тварин, але під впливом яких тварини,
рослини і екосистеми можуть змінюватися. Мікроорганізми генетично
змінені і організми генетично змінені, застосування яких дозволено
компетентним органом, не підпадають під дію Правил."; "642 Ця позиція не повинна використовуватися для перевезення
розчинів аміачних добрив, що містять вільний аміак."; "654 Запальнички відпрацьовані можуть перевозитись під цією
позицією для утилізації. Не потребують захисту від випадкового
спрацювання за умови, що вжиті всі заходи для запобігання
підвищенню тиску. Запальнички відпрацьовані, крім деформованих та
тих, які протікають, повинні упаковуватися відповідно до
інструкції з пакування Р003. Крім того, повинні застосовуватися
такі положення: повинна використовуватися тільки жорстка тара максимальною
місткістю 60 л; тара повинна заповнюватися водою або іншим захисним
матеріалом, що запобігає займанню; за звичайних умов перевезення пристрої запалювання
запальничок повинні бути покриті захисним матеріалом; тара повинна вентилюватися; пакування повинно перевозитись у відкритих вагонах і
контейнерах або з вентиляцією. Запальнички, що протікають або деформовані, повинні
перевозитися в аварійній тарі за умови вжиття всіх заходів для
запобігання підвищенню тиску. Спеціальне положення 201, спеціальні положення РР84 та PR5
інструкції з пакування Р002 не застосовуються до відпрацьованих
запальничок. 655 Балони та їх затвори, спроектовані, сконструйовані,
затверджені та марковані відповідно до директиви 97/23/ЕС, які
використовуються для дихальних апаратів, можуть перевозитись без
урахування вимог глави 6.2 Додатка 2 до СМГС ( 998_011 ) за умови,
що вони підлягають перевіркам і випробуванням згідно з
пунктом 6.2.1.6.1 цієї глави і дотримується періодичність
проведення цих перевірок і випробувань, установлена в інструкції з
пакування Р200 (підрозділ 4.1.4.1 Додатка 2 до СМГС). 656 Вимога, що міститься в першому реченні підпункту "д)"
спеціального положення 188, не застосовується до пристроїв,
навмисно активованих під час перевезення (передавача системи
радіочастотної ідентифікації, годинника, датчика та ін.) і не
здатних викликати небезпечні виділення тепла. 801 Вантажі залежно від фізико-хімічних властивостей (марки
продукту, процесу виготовлення, способу перевезення) можуть
належати до узагальнених позицій номерів ООН 1202, 1268, 3256,
3257, якщо це зазначено в нормативному документі на продукцію.
Перевезення мазуту, палива моторного та палива нафтового можливо
здійснювати у цистернах загального парку, що мають відповідні
трафарети: "Мазут", "Нафта", "Бензин-Нафта", "Т" або "СТ"."; спеціальні положення 188, 198, 292, 589, 604, 605, 606, 608
викласти в новій редакції, розмістивши їх за нумерацією: "188 Літієві елементи і батареї, які надаються для
перевезення, не підпадають під дію інших положень Правил, якщо
вони відповідають таким вимогам: а) для елементів з літію або літієвого сплаву вміст літію не
перевищує 1 г, а для іонно-літієвого елемента потужність не
перевищує 20 Вт·год.; б) для батареї з літію або літієвого сплаву загальний вміст
літію не перевищує 2 г, а для іонно-літієвих батарей потужність не
перевищує 100 Вт·год. Іонно-літієві батареї, що підпадають під дію
цього Положення, повинні мати на зовнішній поверхні корпуса
марковання із зазначенням потужності у Вт·год.; в) кожен елемент або кожна батарея належить до того типу,
щодо якого доведено, що він відповідає вимогам усіх випробувань,
передбачених у підрозділі 38.3 частини III Керівництва з
випробувань і критеріїв; г) батареї та елементи, за винятком, коли вони встановлені в
обладнанні, повинні поміщуватися у внутрішню тару, яка повністю
захищає батарею та елемент. Батареї та елементи повинні бути
захищенні таким чином, щоб унеможливити коротке замикання,
уключаючи захист від контакту з електропровідними матеріалами
всередині тари. Внутрішня тара повинна поміщуватися у зовнішню
тару відповідно до положень підрозділів 4.1.1.1, 4.1.1.2 і 4.1.1.5
Додатка 2 до СМГС ( 998_011 ); ґ) батареї та елементи, установлені в обладнанні, повинні
бути захищені від пошкоджень та короткого замикання. Обладнання
повинно забезпечуватись ефективними засобами запобігання від
випадкового спрацьовування, крім випадків, коли обладнання, у
якому міститься батарея, забезпечує її еквівалентний захист, воно
повинно вміщуватися у зовнішню тару, виготовлену з міцних
матеріалів та належної конструкції, залежно від місткості тари та
її призначення; д) за винятком паковань, що містять дискові елементи (типу
таблетки), установлені в обладнані (уключаючи монтажні плати), але
не більше 4 елементів або не більше 2 батарей, установлених в
обладнані, на кожне паковання повинне бути нанесене марковання та
зазначено: 1) залежно від конкретного випадку вказівка про те, що
паковання містить літій-металеві або іонно-літієві елементи або
батареї; 2) вказівка про те, що паковання потребує обережного
поводження та напис: "У випадку пошкодження паковання є небезпека
займання!"; 3) вказівка про те, що у випадку пошкодження паковання слід
уживати спеціальних заходів, уключаючи перевірку, та в разі
необхідності заміну тари; 4) номер телефону, за яким можливо отримати додаткову
інформацію; ж) до кожної партії вантажу, що має марковання відповідно до
підпункту "д)", повинен додаватися документ, у якому зазначено: 1) залежно від конкретного випадку вказівка про те, що
паковання містить літій-металеві або іонно-літієві елементи або
батареї; 2) вказівка про те, що паковання потребує обережного
поводження та напис: "У випадку пошкодження паковання є небезпека
займання!"; 3) вказівка про те, що у випадку пошкодження паковання слід
уживати спеціальних заходів, уключаючи перевірку, та в разі
необхідності заміну тари; 4) номер телефону, за яким можливо отримати додаткову
інформацію; з) паковання (за винятком випадків, коли батареї встановлені
в обладнанні) повинно відповідати вимогам випробувань на падіння з
висоти 1,2 м незалежно від його орієнтації у просторі без
ушкодження елементів або батарей, що містяться в ньому, без
переміщення вмісту, що призводить до зіткнення батарей (або
елементів) одна з одною, і без випадання вмісту; и) за винятком випадків, коли батареї встановлені в
обладнанні або упаковані з обладнанням, маса брутто паковань не
повинна перевищувати 30 кг. У Правилах термін "вміст літію" означає масу літію в аноді
елемента, що містить літій або літієвий сплав. Для літій-металевих або іонно-літієвих батарей передбачені
окремі номери ООН з метою забезпечення перевезення цих батарей
конкретними видами транспорту та можливістю використання різних
заходів реагування у надзвичайних ситуаціях."; "198 Розчини нітроцелюлози, що містять не більше 20%
нітроцелюлози, можуть перевозитися залежно від конкретного випадку
як фарба, парфумерні вироби або типографська фарба (див. номери
ООН 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 і 3470)."; "292 (зарезервовано)."; "589 (зарезервовано)."; "604 (зарезервовано)."; "605 (зарезервовано)."; "606 (зарезервовано)."; "608 (зарезервовано).".
12. У додатку 13 до підпункту 5.5.4 пункту 5.5 Правил
( z0180-09 ): для Львівської залізниці назву станції "Трембовля" змінити на
"Теребовля"; для Одеської залізниці виключити стації "Березине",
"Золотоноша-2", "Зоря", "Попелюхи", "Раухівка-1", "Фронтівка"; для Придніпровської залізниці виключити станції
"Євпаторія-Вантажна", "Новомосковськ-Дніпровський", "Обвідна" та
доповнити станцією "Айвазовська".
13. Додаток 14 до підпункту 5.5.4 пункту 5.5 Правил
( z0180-09 ) та додаток 15 до пункту 6.2 Правил викласти в новій
редакції, що додаються.
14. У додатку 16 до пункту 6.10 Правил ( z0180-09 ): у підпункті 1.1 слова та цифри "додатку 16а до даних Правил"
замінити словами та цифрою "у таблиці 1 цього додатка"; у першому реченні пункту 1.5 слова та цифру "класу
небезпеки 1 та вантажів" виключити; у першому реченні пункту 1.6 слова та цифри "у верхній
частині накладної відправник повинен проставити штемпелі червоного
кольору "Легкогорючий", "Прикриття 3/0-0-1-0" виключити; друге речення пункту 1.6 виключити.
Директор Департаменту безпеки
Міністерства інфраструктури Ю.В.Гержод

Додаток 14

до підпункту 5.5.4 Правил

перевезення небезпечних

вантажів

( z0180-09 )

ФОРМА КОНВЕРТА

для конвертування перевізних документів

при перевезенні військових вантажів

та вантажів класу 1 (вибухові матеріали)

Відкрити на станції призначення
Станція
призначення __________________________________________ залізниця.
Загальна маса вантажу в тоннах __________________________________
Відомості про категорії Відмітки про відчеплення при перевезенні небезпеки вантажу, прикриття, без N ешелону (транспорту)
заборону розпуску Вагон N _______________________________ із сортувальних гірок та ін. Відчеплений на ст. ____________________ з причини _____________________________ Складено акт від ______________ 20__ р. Випис. дос. дор. відом. N __________

від ________________ 20__ р.

Нач. ст. ______________________________ (підпис)
Штемпель ст. відчеплення вагона
----------------------------------------------------------------------- |Дата приймання до | Код станції | Код | Код вантажу | |перевезення _____________| відправлення | відправника | за ЕТСНВ | | (зазначається цифрами| ____________ | ___________ | ___________ | | день, місяць, рік) | | | | -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- |N |N вагона| Код |Маса |Станція| Особливі відмітки | Кіль- |Кіль- | Ванта- |Примі-| | | |влас-|вантажу|призна-|-------------------------| кість |кість | жопід- | тка | | | |ника |в | чення |маршрутна| код |нега-| ЗПУ |конте-|йомність| | | | | |тоннах | вагона| група |прикриття|барит|(пломб)|йнерів| | | |--+--------+-----+-------+-------+---------+---------+-----+-------+------+--------+------| |00|00000000| 00 | 000 | 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |00000 | |--+--------+-----+-------+-------+---------+---------+-----+-------+------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | |--+--------+-----+-------+-------+---------+---------+-----+-------+------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | |--+--------+-----+-------+-------+---------+---------+-----+-------+------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Накладна N Для тих вагонів, маса тари яких не вказана
Ешелон (транспорт) N в таблиці розрахункової ваги тари та

умовної довжини рухомого складу, наведеній

у книжках розкладу руху поїздів, зазначити

масу тари у графі "Примітка" згідно з

трафаретом на вагоні

Додаток 15

до пункту 6.2 Правил

перевезення небезпечних

вантажів

( z0180-09 )

ФОРМА СВІДОЦТВА

про технічний стан вагонів (контейнерів)

і їх арматури, обладнання та пристроїв

для перевезення небезпечних вантажів

(діє на одне перевезення)

Це свідоцтво підтверджує, що вагон (контейнер) ___________ за
технічним станом кузова вагона (корпуса контейнера) і його
арматура, обладнання та пристрої справні, відповідають
установленим вимогам, що гарантує безпечне перевезення _________________________________________________________________

(найменування небезпечного вантажу, номер ООН)
до станції ___________________________________________ залізниці.
"___" ____________ 20__ р.
М.П. Відправник, відповідальний за технічний стан

вагона (контейнера)

"__________" ____________________

(підпис) (П.І.Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: