open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Департамент податків та тарифного регулювання
Л И С Т
24.02.2005 N 14/35-1043-ЕП
Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць
( Лист відкликано на підставі Листа Державної митної служби

N 11/3-14/6061-ЕП ( v6061342-05 ) від 27.05.2005 )

У зв'язку із запитами митних органів щодо порядку здійснення
перевірки критеріїв походження товарів, що імпортуються в Україну
на умовах вільної торгівлі роз'яснюємо наступне. Відповідно до Правил визначення країни походження товарів від
30.11.00 ( 997_484 ) (далі - Правила) (із змінами і доповненнями)
"країною походження товарів" є країна в якій товар був повністю
вироблений або підданий достатній обробці/переробці. Пунктом 1 Правил ( 997_484 ) визначено товари, які вважаються
повністю виробленими у державах-учасницях багатосторонньої угоди
про створення зони вільної торгівлі. У графі 9 сертифіката
походження форми СТ-1, торгово-промисловими палатами
проставляється критерій походження повністю вироблених товарів
(літерна позначка "П"). Одним із принципів визначення країни походження товарів є
принцип критерію достатньої обробки/переробки, відповідно до якого
товар, якщо в його виробництві беруть участь дві чи більше країн,
вважається таким, що походить з країни, де він був підданий
останній обробці/переробці, достатній для надання товарові його
характерних властивостей. Відповідно до пункту 9 Правил ( 997_484 ) товар користується
режимом вільної торгівлі, якщо він відповідає критеріям
походження, встановленими цими Правилами. Згідно з пунктом 4 Правил ( 997_484 ) критерій достатньої
обробки/переробки може виражатися: а) зміною товарної позиції за товарною номенклатурою на рівні
хоча б одного з перших чотирьох знаків, яка відбулася в результаті
обробки/переробки; б) виконанням необхідних умов, виробничих і технологічних
операцій, достатніх для того, щоб товар уважався таким, що
походить з тієї країни, де ці операції мали місце; в) правилом адвалерної частки, коли вартість використаних
матеріалів чи додана вартість досягає фіксованої процентної частки
в ціні кінцевої продукції. Критерій достатньої обробки/переробки зазначається у графі 9
сертифіката походження форми СТ-1 шляхом проставлення літерної
позначки та перших чотирьох знаків коду товарної номенклатури -
"Д-1701". Перевірка критерію достатньої обробки/переробки здійснюється
митними органами з урахуванням коду товару товарної номенклатури,
зазначеному у графі 9 "Критерій походження" сертифіката та в
залежності від умов, визначених для товарів Правилами ( 997_484 )
та Додатком 1 до них. Звертаємо увагу, що на відміну від товарної номенклатури
Митного тарифу України, яка побудована на базі Гармонізованої
системи опису та кодування товарів 1996 року, товарна номенклатура
країн СНД основана на версії ГС 2002 року (таблиця відповідності
між кодами товарних номенклатур версій 1996 та 2002 років
додається). Перевірка правила зміни товарної позиції за товарною
номенклатурою на рівні хоча б одного з перших чотирьох знаків, яка
відбулася в результаті обробки/переробки. До товарів, які не входить до Переліку виробничих і
технологічних операцій, затверджених Додатком 1 до Правил
( 997_484 ) застосовується правило зміни товарної позиції за
товарною номенклатурою на рівні хоча б одного з перших чотирьох
знаків. Перевірка зазначеного критерію здійснюється митницею на
підставі: - акту експертизи, виданого торгово-промисловою палатою на
товар; - інформації про походження імпортної сировини, використаної
при виробництві таких товарів (країна походження, код товару
згідно з товарною номенклатурою). Перевірка правила адвалерної частки імпортної сировини та
умов виробничих та технологічних процесів виробництва товару. Додана вартість - це частка вартості декларованих товарів,
виражена в процентному відношенні, що визначається різницею між
вартістю декларованої продукції і вартістю використаних для її
виробництва імпортних матеріалів і сировини. Додатком 1 до Правил ( 997_484 ) встановлено перелік товарів,
до яких застосовується правило адвалерної частки як самостійно,
так і в поєднанні з виробничими та технологічними процесами
виробництва товару. Відповідно до пункту 4 Правил ( 997_484 ) у випадку, якщо
застосовується правило адвалерної частки, вартісні показники
розраховуються: - для імпортованих матеріалів - за митною вартістю цих
матеріалів при їх увезенні в країну, в якій здійснюється
виробництво кінцевої продукції, чи, при невідомому походженні
імпортованих матеріалів, за документально підтвердженою ціною
їхнього першого продажу на території країни; - для кінцевої продукції - за ціною на умовах "франко-завод"
("франко-склад") продавця. Наприклад, продукти, що використовуються для годівлі тварин
(код 2309 товарної номенклатури) вважаються походження з тієї
країни, якщо вартість при виробництві використаних товарів
іноземного походження, що класифікуються у тій же товарній
позиції, що й готовий продукт, не перевищує 50% ціни кінцевої
продукції. Перевірка правила адвалерної частки зазначеного товару
здійснюється на підставі: - акту експертизи, виданого торгово-промисловою палатою на
цей товар; - документів про калькуляцію собівартості продукції, на
підставі яких торгово-промисловою палатою було визначено частку
вартості імпортної сировини у загальній вартості продукції. Винятком є перевірка критерію достатньої обробки/переробки
готових продуктів на основі кави (код 2101 12 товарної
номенклатури). Відповідно до Додатку 1 Правил ( 997_484 ) (із змінами
внесеними Рішенням Економічної Ради СНД від 20.12.02) готові
продукти на основі кави (код 2101 12 товарної номенклатури)
вважаються походження з тієї країни, якщо вартість при виробництві
використаних товарів іноземного походження, що класифікуються у
тій же товарній позиції, що й готовий продукт, не перевищує 50%
ціни кінцевої продукції (виробництво із матеріалів будь-яких
товарних позицій). Україна, незалежно від зазначених умов Рішення
застосовуватиме для готових продуктів на основі кави (код 2101 12
товарної номенклатури) критерій зміни товарної позиції на рівні
будь-якого з перших чотирьох знаків (Рішення Економічної Ради СНД
від 20.12.02 підписано з боку України із застереженням). Тобто, готові продукти на основі кави (код 2101 12 товарної
номенклатури) не набувають преференційного походження у разі, якщо
при виробництві їх було використано екстракти, есенції та
концентрати з кави, розчинну каву імпортного походження (код 2101
товарної номенклатури). Рішення Економічної Ради СНД від 20.12.02 було надіслано на
адресу митних установ листом Держмитслужби від 26.03.03
N 11/6-14-4527. Для перевірки умов виробничих і технологічних операцій,
необхідним є отримання від уповноваженого органу акту експертизи
торгово-промислової палати та інформації про технологічний процес
виробництва товару. Винятком є перевірка виробничих і технологічних операцій
критерію достатньої обробки/переробки цукру, походженням з
Російської Федерації. Згідно з Додатком до Правил ( 997_484 ), цукор буряковий та
тростинний (код 1701 товарної номенклатури) вважається походженням
з тієї країни, де відбулася переробка цукрової сировини, за умови
виконання у цій країні операцій по переробці цукрової сировини -
клерування, сатурації, сульфітації, фільтрації і інших послідуючих
операцій. Україною ратифіковано Правила ( 997_484 ) із таким
застереженням: "Україна, незалежно від умов Додатка 1 до Правил
визначення країни походження товару, застосовуватиме щодо
Російської Федерації для цукру білого (код 1701 згідно з товарною
номенклатурою) на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків". Тобто, цукор, вироблений з цукрової тростини не набуває
преференційного походження та не вважається походженням з
Російської Федерації.
Директор Департаменту
податків та тарифного
регулювання О.І.Пашинний

------------------------------------------------------------------ Версія 2002 року | Версія 1996 року | ------------------+---------------------------------------------| 2530.90 | 2527.00 | | 2530.40 | | 2530.90 | ------------------+---------------------------------------------| 2620.60 | ex2620.90 | | ex2621.00 | ------------------+---------------------------------------------| 2842.10 | 2842.10 | | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 2937.11 | ex 2933.90 | | ex 2934.90 | | ex 2937.10 | ------------------+---------------------------------------------| 2937.19 | ex2933.90 | | ex2934.90 | | ex2937.10 | | ex2937.99 | ------------------+---------------------------------------------| 2937.29 | ex2914.50 | | 2937.29 | | ex2937.99 | ------------------+---------------------------------------------| 2937.39 | ex2922.50 | | ex2937.99 | ------------------+---------------------------------------------| 2937.50 | ex2918.19 | | ex2918.90 | | ex2934.90 | | ex2937.99 | ------------------+---------------------------------------------| 2937.90 | ex2933.90 | | ex2934.90 | | ex2937.99 | ------------------+---------------------------------------------| 2939.11 | ex1302.11 | | ex2939.10 | ------------------+---------------------------------------------| 3006.70 | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 3006.80 | ex3001.10 | | ex3001.20 | | ex3001.90 | | ex3002.10 | | ex3002.20 | | ex3002.30 | | ex3002.90 | | ex3003.10 | | ex3003.20 | | ex3003.31 | | ex3003.39 | | ex3003.40 | | ex3003.90 | | ex3004.10 | | ex3004.20 | | ex3004.31 | | ex3004.32 | | ex3004.39 | | ex3004.40 | | ex3004.50 | | ex3004.90 | | ex3005.10 | | ex3005.90 | | ex3006.10 | | ex3006.20 | | ex3006.30 | | ex3006.40 | | ex3006.50 | | ex3006.60 | | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 3401.30 | ex3402.20 | ------------------+---------------------------------------------| 3822.00 |В товарній номенклатурі версії 1996 року | |сертифіковані еталонні матеріали | |класифікувалися в товарних позиціях (крім | |підпозиції групи 28 або 29), наступних груп: | |4, 13, 15, 17, 22, 25-27, 30-41, 68, 69, 70, | |71, 72, 73, 74, 75, 76, та 78-81 | ------------------+---------------------------------------------| 3825.10 | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 3825.20 | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 3825.30 | ex3005.10 | | ex3005.90 | | ex3824.90 | | ex4015.11 | | ex9018.31 | | ex9018.32 | | ex9018.39 | ------------------+---------------------------------------------| 3825.41 | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 3825.49 | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 3825.50 | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 3825.61 | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 3825.69 | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 3825.90 | ex3824.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4101.20 | 4101.10 | | ex4101.21 | | ex4101.30 | | ex4101.40 | | ex4104.10 | | ex4104.21 | | ex4104.22 | | ex4104.29 | ------------------+---------------------------------------------| 4101.50 | ex4101.21 | | ex4101.30 | | ex4101.40 | | ex4104.21 | | ex4104.22 | | ex4104.29 | ------------------+---------------------------------------------| 4101.90 | 4101.22 | | 4101.29 | | ex4101.30 | | ex4101.40 | | ex4104.21 | | ex4104.22 | | ex4104.29 | ------------------+---------------------------------------------| 4102.21 | 4102.21 | | ex4105.11 | | ex4105.12 | ------------------+---------------------------------------------| 4102.29 | 4102.29 | | ex4105.11 | | ex4105.12 | ------------------+---------------------------------------------| 4103.10 | 4103.10 | | ex4106.11 | | ex4106.12 | ------------------+---------------------------------------------| 4103.20 | 4103.20 | | ex4107.21 | | ex4107.29 | ------------------+---------------------------------------------| 4103.30 | ex4103.90 | | ex4107.10 | ------------------+---------------------------------------------| 4103.90 | ex4103.90 | | ex4107.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4106.31 | ex4107.10 | ------------------+---------------------------------------------| 4106.32 | ex4107.10 | ------------------+---------------------------------------------| 4106.40 | ex4107.21 | | ex4107.29 | ------------------+---------------------------------------------| 4106.91 | ex4107.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4106.92 | ex4107.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4107.11 | ex4104.10 | | ex4104.31 | ------------------+---------------------------------------------| 4107.12 | ex4104.10 | | ex4104.31 | ------------------+---------------------------------------------| 4107.19 | ex4104.10 | | ex4104.39 | ------------------+---------------------------------------------| 4107.91 | ex4104.31 | ------------------+---------------------------------------------| 4107.92 | ex4104.31 | ------------------+---------------------------------------------| 4107.99 | ex4104.39 | ------------------+---------------------------------------------| 4112.00 | ex4105.20 | ------------------+---------------------------------------------| 4113.10 | ex4106.20 | ------------------+---------------------------------------------| 4113.20 | ex4107.10 | ------------------+---------------------------------------------| 4113.30 | ex4107.29 | ------------------+---------------------------------------------| 4113.90 | ex4107.90 | 4114.10 | 4108. 00 | ------------------+---------------------------------------------| 4114.20 | 4109. 00 | ------------------+---------------------------------------------| 4115.10 | 4111. 00 | ------------------+---------------------------------------------| 4115.20 | 4110.00 | ------------------+---------------------------------------------| 4408.10 | 4408.10 | | ex4412.13 | | ex4412.14 | | ex4412.19 | | ex4412.22 | | ex4412.29 | | ex4412.92 | | ex4412.99 | ------------------+---------------------------------------------| 4408.31 | 4408.31 | | ex4412.13 | | ex4412.22 | | ex4412.92 | ------------------+---------------------------------------------| 4408.39 | 4408.39 | | ex4408.90 | | ex4412.13 | | ex4412.22 | | ex4412.92 | ------------------+---------------------------------------------| 4408.90 | ex4408.90 | | ex4412.13 | | ex4412.14 | | ex4412.19 | | ex4412.22 | | ex4412.23 | | ex4412.29 | | ex4412.92 | | ex4412.93 | | ex4412.99 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.20 | 4802.20 | | ex4805.60 | | ex4805.70 | | ex4805.80 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.30 | 4802.30 | | ex4805.60 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.40 | 4802.40 | | ex4805.60 | | ex4805.70 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.54 | ex4802.51 | | ex4805.21 | | ex4805.22 | | ex4805.23 | | ex4805.29 | | ex4805.60 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.55 | ex4802.52 | | ex4805.21 | | ex4805.22 | | ex4805.23 | | ex4805.29 | | ex4805.60 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.56 | ex4802.52 | | ex4805.21 | | ex4805.22 | | ex4805.23 | | ex4805.29 | | ex4805.60 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.57 | ex4802.52 | | ex4805.21 | | ex4805.22 | | ex4805.23 | | ex4805.29 | | ex4805.60 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.58 | ex4802.53 | | ex4805.21 | | ex4805.22 | | ex4805.23 | | ex4805.29 | | ex4805.70 | | ex4805.80 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.61 | ex4801.00 | | ex4802.51 | | ex4802.52 | | ex4802.53 | | ex4802.60 | | ex4805.21 | | ex4805.22 | | ex4805.23 | | ex4805.29 | | ex4805.60 | | ex4805.70 | | ex4805.80 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.62 | ex4801.00 | | ex4802.51 | | ex4802.52 | | ex4802.53 | | ex4802.60 | | ex4805.21 | | ex4805.22 | | ex4805.23 | | ex4805.29 | | ex4805.60 | | ex4805.70 | | ex4805.80 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4802.69 | ex4801.00 | | ex4802.51 | | ex4802.52 | | ex4802.53 | | ex4802.60 | | ex4805.21 | | ex4805.22 | | ex4805.23 | | ex4805.29 | | ex4805.60 | | ex4805.70 | | ex4805.80 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.13 | ex4810.11 | | ex4810.12 | | ex4823.40 | | ex4823.51 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.14 | ex4810.11 | | ex4810.12 | | ex4823.40 | | ex4823.51 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.19 | ex4810.11 | | ex4810.12 | | ex4823.40 | | ex4823.51 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.22 | 4810.21 | | ex4823.40 | | ex4823.51 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.29 | ex4810.11 | | ex4810.12 | | 4810.29 | | ex4810.39 | | ex4823.40 | | ex4823.51 | | ex4823.59 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.31 | 4810.31 | | ex4823.40 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.32 | 4810.32 | | ex4823.40 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.39 | ex4810.39 | | ex4823.40 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.92 | 4810.91 | | ex4823.40 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4810.99 | ex4810.99 | | ex4823.40 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4811.10 | 4811.10 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4811.41 | 4811.21 | | ex4823.11 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4811.49 | 4811.29 | | ex4823.19 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4811.51 | 4811.31 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4811.59 | 4811.39 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4811.60 | 4811.40 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4811.90 | 4811.90 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 4823.20 | ex4805.40 | | 4823.20 | ------------------+---------------------------------------------| 4823.90 | ex4804.11 | | ex4804.19 | | ex4804.21 | | ex4804.29 | | ex4804.31 | | ex4804.39 | | ex4804.41 | | ex4804.42 | | ex4804.49 | | ex4804.51 | | ex4804.52 | | ex4804.59 | | ex4805.10 | | ex4805.21 | | ex4805.22 | | ex4805.23 | | ex4805.29 | | ex4805.30 | | ex4805.50 | | ex4805.60 | | ex4805.70 | | ex4805.80 | | ex4806.10 | | ex4806.20 | | ex4806.30 | | ex4806.40 | | ex4807.10 | | ex4807.90 | | ex4808.10 | | ex4808.20 | | ex4808.30 | | ex4808.90 | | ex4823.51 | | ex4823.59 | | ex4823.90 | ------------------+---------------------------------------------| 6003.10 | ex6002.20 | ------------------+---------------------------------------------| 6003.20 | ex6002.20 | ------------------+---------------------------------------------| 6003.30 | ex6002.20 | ------------------+---------------------------------------------| 6003.40 | ex6002.20 | ------------------+---------------------------------------------| 6003.90 | ex6002.20 | ------------------+---------------------------------------------| 6004.10 | ex6002.30 | ------------------+---------------------------------------------| 6004.90 | ex6002.30 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.10 | 6002.41 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.21 | ex6002.42 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.22 | ex6002.42 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.23 | ex6002.42 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.24 | ex6002.42 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.31 | ex6002.43 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.32 | ex6002.43 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.33 | ex6002.43 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.34 | ex6002.43 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.41 | ex6002.43 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.42 | ex6002.43 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.43 | ex6002.43 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.44 | ex6002.43 | ------------------+---------------------------------------------| 6005.90 | 6002.49 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.10 | 6002.91 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.21 | ex6002.92 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.22 | ex6002.92 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.23 | ex6002.92 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.24 | ex6002.92 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.31 | ex6002.93 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.32 | ex6002.93 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.33 | ex6002.93 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.34 | ex6002.93 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.41 | ex6002.93 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.42 | ex6002.93 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.43 | ex6002.93 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.44 | ex6002.93 | ------------------+---------------------------------------------| 6006.90 | 6002.99 | ------------------+---------------------------------------------| 8414.80 | 8414.80 | | ex8508.80 | ------------------+---------------------------------------------| 8414.90 | 8414.90 | | ex8508.90 | ------------------+---------------------------------------------| 8419.39 | 8419.39 | | ex8508.80 | ------------------+---------------------------------------------| 8419.89 | 8419.89 | | ex8508.80 | ------------------+---------------------------------------------| 8419.90 | 8419.90 | | ex8508.90 | ------------------+---------------------------------------------| 8422.30 | 8422.30 | | ex8508.80 | ------------------+---------------------------------------------| 8422.40 | 8422.40 | | ex8508.80 | ------------------+---------------------------------------------| 8422.90 | 8422.90 | | ex8508.90 | ------------------+---------------------------------------------| 8424.30 | 8424.30 | | ex8508.80 | ------------------+---------------------------------------------| 8424.90 | 8424.90 | | ex8508.90 | ------------------+---------------------------------------------| 8467.21 | 8508.10 | ------------------+---------------------------------------------| 8467.22 | 8508.20 | ------------------+---------------------------------------------| 8467.29 | ex8508.80 | ------------------+---------------------------------------------| 8467.91 | 8467.91 | | ex8508.90 | ------------------+---------------------------------------------| 8467.99 | 8467.99 | | ex8508.90 | ----------------------------------------------------------------- ______________

* - Позначка "ex" поряд з кодом товарної підпозиції товарної
номенклатури версії 1996 року означає, що лише частина з тих
товарів, які входять до цієї товарної підпозиції товарної
номенклатури, відповідає товарам відповідної товарної підпозиції
номенклатури версії 2002 року. Відсутність позначки "ex" свідчить
про те, що товарна підпозиція номенклатури версії 1996 року
повністю співпадає з відповідною підпозицією номенклатури версії
2002 року.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: