open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

02.08.2012  № 1000


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2012 р.
за № 1445/21757

Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 47 від 23.01.2014}

Відповідно до статей 4, 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, та постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 247 «Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу (додається).

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

О. Рогозін

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
02.08.2012  № 1000


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2012 р.
за № 1445/21757

АЛГОРИТМ
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу

I. Загальні положення

1.1. Цей Алгоритм установлює порядок розподілу публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника, що надходять за використаний природний газ від усіх категорій споживачів, а також механізм розрахунку гарантованими постачальниками нормативів перерахування коштів на поточні рахунки газотранспортних, газорозподільних підприємств, гарантованих постачальників та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам.

1.2. Дія цього Алгоритму не поширюється на відносини, пов'язані з остаточним розрахунком гарантованого постачальника природного газу та його структурних підрозділів із власником природного газу, газотранспортними, газорозподільними підприємствами відповідно до умов укладених договорів та погашенням заборгованості споживачів за спожитий природний газ.

1.3. У цьому Алгоритмі терміни вживаються в такому значенні:

власник природного газу - особа незалежно від форми власності і сфери управління, якій належить природний газ на праві власності, у тому числі на праві, що виникає на підставі договорів про спільну діяльність;

газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об'єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу магістральними газопроводами, які перебувають у його власності чи користуванні, та виконує щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

гарантований постачальник природного газу (гарантований постачальник) - визначене у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, газопостачальне підприємство, яке не має права відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу;

розрахунковий період - календарний місяць, на який НКРЕ затверджуються нормативи перерахування коштів;

споживачі - юридична особа, фізична особа - підприємець або фізична особа, які отримують природний газ відповідно до договору з гарантованим постачальником та використовують його як паливо або сировину;

уповноважений банк - публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», або публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», або публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», у якому гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, власниками природного газу відкрито поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять від споживачів за використаний природний газ.

II. Порядок розподілу та перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника та його структурних підрозділів, та механізм розрахунку гарантованим постачальником нормативу перерахування коштів

2.1. Гарантовані постачальники та їх структурні підрозділи відкривають в установах уповноважених банків:

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «населення», а саме від населення та юридичних осіб, яким природний газ відпускається за роздрібними цінами, диференційованими залежно від річних обсягів споживання, які затверджені НКРЕ для населення (далі - юридичні особи);

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «бюджетні установи», а саме від установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, крім обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню (далі - бюджетні установи);

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «ТКЕ - населення», а саме від суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установленими на даху та прибудованими (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню та релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання і за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (далі - ТКЕ - населення);

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «ТКЕ - бюджет», а саме суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установленими на даху та прибудованими (в обсягах природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами, крім населення та релігійних організацій) (далі - ТКЕ - бюджет);

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання», а саме від промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, у тому числі від релігійних організацій, виключно в межах обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності.

2.2. Відкриття гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, власниками природного газу у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», або публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», або публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Укргазбанк» поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від споживачів, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 247 «Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ».

2.3. Забороняється зарахування коштів, сплачених споживачами за спожитий природний газ, на інші рахунки.

У разі виявлення факту зарахування коштів, сплачених споживачами за спожитий природний газ на інші рахунки, НКРЕ має право здійснити відповідні коригування нормативів перерахування коштів гарантованого постачальника на користь інших учасників платіжно-розрахункових відносин.

2.4. Гарантовані постачальники та їх структурні підрозділи обумовлюють у відповідному договорі банківського рахунка право банку на договірне списання (перерахування) без платіжних доручень з поточних рахунків із спеціальним режимом використання коштів, що надходять за спожитий природний газ від споживачів, згідно з положеннями цього Алгоритму.

2.5. Гарантовані постачальники та їх структурні підрозділи укладають у двомісячний строк після затвердження НКРЕ переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, відкритих в установах уповноваженого банку гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, нові договори (додаткові угоди) зі споживачами із зазначенням відповідного поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ виключно на такий рахунок.

2.6. Усі споживачі оплачують вартість спожитого ними природного газу шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, відкриті в установах уповноваженого банку гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами.

2.7. Форми, за якими гарантовані постачальники розраховують нормативи перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів за спожитий природний газ, а також вихідні дані, що застосовуються для розрахунку цих нормативів, наведено в додатках 1-10 до цього Алгоритму.

Якщо гарантований постачальник є газорозподільним підприємством, то норматив перерахування коштів розраховується ним як сума нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника та нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за відповідними категоріями споживачів.

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 47 від 23.01.2014}

При розрахунках нормативів перерахування коштів усі ціни, тарифи та розміри збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності обраховуються з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

2.8. Розраховані гарантованим постачальником нормативи перерахування коштів щомісяця подаються до п'ятого числа місяця, що передує розрахунковому періоду, до НКРЕ для затвердження.

2.9. НКРЕ розглядає подані гарантованим постачальником нормативи перерахування коштів та приймає рішення щодо їх затвердження.

Затверджені нормативи перерахування коштів доводяться НКРЕ до відома уповноваженого банку не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку розрахункового періоду.

2.10. Залишок коштів, який утворився станом на 1 число кожного місяця на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, розподіляється та перераховується відповідно до затверджених нормативів перерахування коштів, які діяли в попередньому місяці.

2.11. У разі неподання в установлений термін гарантованим постачальником до НКРЕ розрахованих нормативів перерахування коштів або подання їх з порушенням вимог цього Алгоритму, розраховані гарантованим постачальником нормативи перерахування коштів не затверджуються.

2.12. У разі невстановлення НКРЕ нормативів перерахування коштів уповноважений банк акумулює усі кошти, що надійшли за спожитий природний газ, на відповідних поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих гарантованим постачальником, до отримання затверджених НКРЕ нормативів перерахування коштів.

2.13. При розрахунку нормативів перерахування коштів застосовуються планові обсяги постачання природного газу по кожній категорії споживачів на відповідний розрахунковий період відповідно до умов укладених договорів із власниками природного газу, газотранспортним та газорозподільним підприємствами, а у випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств - згідно з умовами укладених договорів із відповідними газодобувними підприємствами.

2.14. Гарантовані постачальники зобов'язані укласти відповідні договори з власниками природного газу, газотранспортними та газорозподільними підприємствами, а у випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств - з газодобувними підприємствами та надати НКРЕ копії вищезазначених договорів, засвідчених печаткою гарантованого постачальника.

2.14.1. Копії договорів на наступний календарний рік з власниками природного газу, газотранспортними та газорозподільними підприємствами, а у випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств - з газодобувними підприємствами, за категорією «населення» мають бути надані НКРЕ до 15 грудня поточного року. Копії договорів за іншими категоріями споживачів мають бути надані НКРЕ до 15 січня.

2.14.2. При визначенні у договорах тільки планових квартальних обсягів постачання природного газу за відповідною категорією споживачів гарантований постачальник у межах планових квартальних обсягів постачання природного газу самостійно визначає помісячний обсяг природного газу, про що обов'язково письмово повідомляє НКРЕ.

2.15. При визначенні планових обсягів постачання природного газу населенню за наявності газових лічильників ураховується відсоток (коефіцієнт), який визначається, виходячи з фактичного приросту обсягів споживання населенням природного газу, за наявності газових лічильників за останні два роки.

У разі неукладення гарантованими постачальниками договорів на купівлю-продаж природного газу з власниками природного газу, крім випадку закупівлі газу власного видобутку у грудні місяці поточного року на наступний рік при розрахунку нормативів перерахування коштів у грудні місяці поточного року на січень місяць наступного року, за планові обсяги постачання природного газу відповідним категоріям споживачів приймаються загальні фактичні обсяги постачання природного газу цим споживачам у січні місяці поточного року.

2.16. Гарантовані постачальники зобов'язані до 15 січня поточного року надати до НКРЕ інформацію про фактичні обсяги споживання природного газу населенням за наявності газових лічильників та за їх відсутності (без урахування притоків/відтоків) у січні - грудні минулого року з помісячною розбивкою за категоріями диференціації цін, підписану керівником та засвідчену печаткою гарантованого постачальника та печаткою власника природного газу, а також інформацію про фактичні обсяги споживання природного газу окремо за іншими категоріями споживачів у січні - грудні минулого року з помісячною розбивкою, підписану та засвідчену печаткою власника природного газу.

2.17. Гарантовані постачальники зобов'язані надавати до НКРЕ до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, засвідчену уповноваженим банком інформацію про рух грошових коштів на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника за розрахунковий період.

2.18. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «населення» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.18.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

де

Нгн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «населення»), у відсотках;


Тп

-

тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3;


Цл1

-

роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік, грн/1000 м3;


Цн1

-

роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік, грн/1000 м3;


Цл2

-

роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік, грн/1000 м3;


Цн2

-

роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік, грн/1000 м3;


Цл3

-

роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік, грн/1000 м3;


Цн3

-

роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік, грн/1000 м3;


Цл4

-

роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік, грн/1000 м3;


Цн4

-

роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік, грн/1000 м3;


V

-

загальний плановий обсяг постачання природного газу населенню та юридичним особам на відповідний розрахунковий період відповідно до укладених договорів, тис.м3;


Vл1

-

плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік, тис.м3;


Vн1

-

плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік, тис.м3;


Vл2

-

плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік, тис.м3;


Vн2

-

плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік, тис.м3;


Vл3

-

плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік, тис.м3;


Vн3

-

плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік, тис.м3;


Vл4

-

плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік, тис.м3;


Vн4

-

плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік, тис.м3;


Vлю1

-

плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік, тис.м3;


Vню1

-

плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік, тис.м3;


Vлю2

-

плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік, тис.м3;


Vню2

-

плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік, тис.м3;


Vлю3

-

плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік, тис.м3;


Vню3

-

плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік, тис.м3;


Vлю4

-

плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік, тис.м3;


Vню4

-

плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік, тис.м3;


Цн

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «населення»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України, грн/1000 м3, і визначається за формулою

Цннл1Vл1нн1Vн1нл2Vл2нн2Vн2нл3Vл3нн3Vн3нл4Vл4нн4Vн4+
нлю1Vлю1нню1Vню1нлю2Vлю2нню2Vню2нлю3Vлю3нню3Vню3+
нлю4Vлю4нню4Vню4,

де

Цнл1

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнн1

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнл2

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнн2

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнл3

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнн3

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнл4

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнн4

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнлю1

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнню1

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнлю2

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнню2

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнлю3

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнню3

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнлю4

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік), грн/1000 м3;


Цнню4

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік), грн/1000 м3.

При визначенні планових обсягів постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період за наявності газових лічильників необхідно враховувати фактичні дані (співвідношення) із споживання природного газу населенням за наявності газових лічильників за ідентичний період минулого року з урахуванням відсотка (коефіцієнта), який визначається, виходячи із фактичного приросту обсягів споживання населенням природного газу за наявності газових лічильників за останні два роки. Визначений таким чином плановий обсяг постачання природного газу населенню за наявності газових лічильників на відповідний розрахунковий період є максимальним.

Визначення коефіцієнта здійснюється за формулою

де

К

-

фактичний приріст обсягів споживання населенням природного газу за наявності газових лічильників за останні два роки, у відсотках;


р

-

рік, у якому здійснюється розрахунок нормативу перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника;


Vлр-1

-

фактичний річний обсяг споживання природного газу населенням у р-1 році за наявності лічильників газу, тис.м3;


Vзагр-1

-

фактичний річний обсяг споживання природного газу населенням у р-1 році, тис.м3;


Vлр-2

-

фактичний річний обсяг споживання природного газу населенням у р-2 році за наявності лічильників газу, тис.м3;


Vзагр-2

-

фактичний річний обсяг споживання природного газу населенням у р-2 році, тис.м3.

Визначення планового обсягу постачання природного газу населенню за наявності газових лічильників на відповідний розрахунковий період здійснюється за формулою

де

Vл

-

плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період за наявності лічильників газу, тис.м3;


Vл.іп.р-1

-

фактичний обсяг споживання природного газу населенням в ідентичному періоді р-1 року за наявності лічильників газу, тис.м3;


Vзаг.іп.р-1

-

фактичний обсяг споживання природного газу населенням в ідентичному періоді р-1 року, тис.м3.

У випадку, коли фактичний приріст обсягів споживання населенням природного газу за наявності газових лічильників за останні два роки має від'ємне значення, при розрахунку нормативів перерахування коштів необхідно враховувати фактичні дані (співвідношення) із споживання природного газу населенням за наявності газових лічильників за ідентичний період минулого року без урахування відсотка (коефіцієнта).

2.18.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

де

Нрн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, у відсотках;


Тт/р

-

тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3.

2.18.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

де

Нмн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;


Тт/м

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств, з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.18.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу у частині оплати за спожитий категорією «населення» природний газ за формулою

Нвлн=100%-Нгнрнмн,

де

Нвлн

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу у частині оплати за спожитий категорією "населення" природний газ, у відсотках.

2.19. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «бюджетні установи» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.19.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

де

Нгб

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «бюджетні установи»), у відсотках;


Тп

-

тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3;


Ц

-

ціна на природний газ для бюджетних установ з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «бюджетні установи»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000 м3;


Ц

-

ціна на природний газ для бюджетних установ з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «бюджетні установи»), тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, тарифу на постачання, грн/1000 м3;


V

-

плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних установ відповідно до укладених договорів (без урахування планових обсягів постачання природного газу для бюджетних установ, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів), тис.м3;


V

-

плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних установ, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів відповідно до укладених договорів, тис.м3;


Цнб

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «бюджетні установи»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України, грн/1000 м3.

2.19.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

де

Нрб

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, у відсотках;


Тт/р

-

тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3.

2.19.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

де

Нмб

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;


Тт/м

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3;


Тт/м2

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.19.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «бюджетні установи» природний газ за формулою

Нвлб=100%-Нгбрбмб,

де

Нвлб

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «бюджетні установи» природний газ, у відсотках.

2.20. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «ТКЕ - населення» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.20.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

де

Нгт

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - населення»), у відсотках;


Тп

-

тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3;


ЦТКЕн

-

ціна на природний газ для категорії «ТКЕ - населення» з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - населення»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000 м3;


VТКЕн

-

плановий обсяг постачання природного газу для категорії «ТКЕ - населення» відповідно до укладених договорів, тис.м3;


Цнт

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - населення»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України, грн/1000 м3.

2.20.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

де

Нрт

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - населення»), у відсотках;


Тт/р

-

тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3.

2.20.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

де

Нмт

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;


Тт/м

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.20.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ - населення» природний газ за формулою

Нвлт=100%-Нгтртмт,

де

Нвлт

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ - населення» природний газ, у відсотках.

2.21. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «ТКЕ - бюджет» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.21.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

де

Нгт

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - бюджет»), у відсотках;


Тп

-

тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3;


ЦТКЕб

-

ціна на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - бюджет»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000м3;


VТКЕб

-

плановий обсяг постачання природного газу для категорії «ТКЕ - бюджет» відповідно до укладених договорів, тис.м3;


Цнт

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - бюджет»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України, грн/1000 м3.

2.21.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

де

Нрт

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ - бюджет»), у відсотках;


Тт/р

-

тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3.

2.21.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

де

Нмт

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;


Тт/м

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.21.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ - бюджет» природний газ за формулою

Нвлт=100%-Нгтртмт,

де

Нвлт

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ - бюджет» природний газ, у відсотках.

2.22. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.22.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

де

Нгп

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання»), у відсотках;


Тп

-

тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3;


Vпп

-

загальний плановий обсяг постачання природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис.м3;


Vп

-

плановий обсяг постачання природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис.м3;


і

-

кількість власників природного газу;


Цп

-

роздрібна ціна на природний газ, який використовується для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000 м3;


Цнп

-

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України, грн/1000 м3.

2.22.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

де

Нрп

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, у відсотках;


Тт/р

-

тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3;


Vт/р

-

загальний плановий обсяг постачання природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (без урахування планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис.м3.

2.22.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

де

Нмп

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;


Тт/м

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3;


Тт/м2

-

тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕ, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.22.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання кожного із власників природного газу в частині оплати за спожитий категорією «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання» природний газ за формулою

Ні=Цгі х Vпі/Σі(Цпі х Vпі),

де

Ні

-

норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання кожного із власників природного газу в частині оплати за спожитий категорією «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання» природний газ, у відсотках;


Цг

-

ціна, за якою здійснюється гарантованим постачальником закупівля природного газу для потреб категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання», без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, відповідно до укладеного договору, грн/1000 м3.

2.23. При розрахунках гарантованим постачальником не в повному обсязі з власником природного газу, газотранспортним та/або газорозподільним підприємством за період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому періоду включно, НКРЕ застосовує коригувальний коефіцієнт до нормативу перерахування коштів на поточний рахунок гарантованого постачальника за відповідною категорією споживачів.

2.24. Коригувальний коефіцієнт не застосовується до нормативу перерахування коштів гарантованого постачальника, якщо його розрахунки за договором купівлі-продажу природного газу, договором на транспортування природного газу магістральними газопроводами та/або договором на транспортування природного газу розподільними газопроводами для потреб відповідної категорії споживачів за період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому періоду включно, були здійснені на рівні не менше 100%.

2.25. У разі виникнення обставин непереборної сили, унаслідок яких гарантований постачальник не має можливості проводити 100% розрахунки з іншими учасниками платіжно-розрахункових відносин, та надання до НКРЕ відповідної підтверджуючої інформації про такі обставини НКРЕ може встановити граничні рівні оплати закупленого та/або протранспортованого природного газу у власника природного газу, та/або газотранспортного підприємства, та/або газорозподільного підприємства (у відсотках) за кожною категорією споживачів, після досягнення яких до нормативу перерахування коштів гарантованого постачальника коригувальний коефіцієнт не буде застосовуватися.

2.26. Коригувальний коефіцієнт розраховується за формулою

де

B

-

граничний рівень оплати закупленого та/або протранспортованого природного газу у власника природного газу, та/або газотранспортного підприємства, та/або газорозподільного підприємства (у разі відсутності встановленого граничного рівня оплати B=100%);


D

-

фактичний рівень оплати природного газу (наростаючим підсумком з початку року) за договором на купівлю-продаж природного газу, договором на транспортування природного газу магістральними газопроводами та/або договором на транспортування природного газу розподільними газопроводами для потреб відповідної категорії споживачів між гарантованим постачальником та власником природного газу, або газотранспортним підприємством, або газорозподільним підприємством за період з початку року до місяця, що передує розрахунковому періоду. При розрахунку нормативів перерахування коштів на лютий місяць застосовується фактичний рівень оплати за минулий рік.

2.27. У разі застосування коригувального коефіцієнта величина нормативу перерахування коштів власника природного газу, газотранспортного підприємства та/або газорозподільного підприємства збільшується на величину зменшення нормативу перерахування коштів гарантованого постачальника.

2.28. Якщо гарантований постачальник надасть до 15 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, до НКРЕ довідку щодо суми заборгованості за пільгами і субсидіями за період з початку року (станом на 1 січня відповідного року) до місяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 1 число), від головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, міст Києва та Севастополя, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, то НКРЕ не враховує зазначену суму як борг при розрахунку коригувального коефіцієнта.

При наданні нормативів перерахування коштів на лютий місяць довідки щодо суми заборгованості за пільгами і субсидіями надаються за минулий рік.

2.29. Власники природного газу, газорозподільне підприємство та газотранспортне підприємство щомісяця до 21 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, подають до НКРЕ інформацію (на підставі підписаних актів звірки, приймання-передачі тощо) щодо стану розрахунків і відсотка оплати за період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому періоду включно станом на 20 число місяця, що передує розрахунковому періоду окремо за кожною категорією споживачів. При розгляді нормативів перерахування коштів на лютий місяць інформація щодо стану розрахунків і відсотка оплати надається за минулий рік.

2.30. Підставами для зміни нормативів перерахування коштів є:

зміна тарифів на розподіл, транспортування або постачання природного газу, а також інших величин, що застосовуються при розрахунку нормативів перерахування коштів;

надання гарантованим постачальником інформації щодо відсутності заборгованості перед власником природного газу, газотранспортним підприємством та/або газорозподільним підприємством за категоріями «населення», «бюджетні установи», «ТКЕ - населення», «ТКЕ - бюджет», «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання» до місяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 20 число), якщо інше не було надано власником природного газу, та/або газорозподільним підприємством, та/або газотранспортним підприємством (у разі наявності заборгованості за минулі роки - за умови надання до НКРЕ договорів реструктуризації та дотримання строків погашення цієї заборгованості). У такому випадку норматив перерахування коштів на поточний рахунок гарантованого постачальника на розрахунковий період може бути збільшений на величину нормативу перерахування коштів власника природного газу, та/або газотранспортного підприємства, та/або газорозподільного підприємства у відповідній категорії споживачів;

обґрунтоване звернення гарантованого постачальника щодо зміни нормативу перерахування коштів унаслідок дії надзвичайної обставини техногенного, природного або екологічного характеру та надання до НКРЕ інформації щодо розміру коштів, які необхідні для подолання надзвичайної ситуації, з подальшим поверненням цих коштів;

рішення Президента України, Кабінету Міністрів України або НКРЕ (за результатами проведених перевірок гарантованих постачальників);

недотримання гарантованим постачальником або його структурним підрозділом положень цього Алгоритму;

звернення гарантованого постачальника щодо зменшення його нормативу перерахування коштів на користь власника та/або газотранспортного та/або газорозподільного підприємства.

{Пункт 2.30 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 47 від 23.01.2014}

2.31. Кошти, що надходять за спожитий природний газ на підставі визнаної претензії або за рішенням суду, зараховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників та його структурних підрозділів.

2.32. Своєчасність укладення відповідних договорів забезпечують керівники газотранспортних підприємств, газорозподільних підприємств, гарантованих постачальників, власники природного газу, а у випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств - керівники газодобувних підприємств.

2.33. Повноту та достовірність даних, що надаються для розгляду та затвердження НКРЕ нормативу перерахування коштів, забезпечує керівник гарантованого постачальника.

2.34. Контроль за виконанням положень цього Алгоритму здійснюється НКРЕ.

Начальник
управління регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха
Додаток 1
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «населення»Додаток 2
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «населення» на ____________ місяць 20__ року

__________________________________
(найменування підприємства)

Планові обсяги постачання природного газу споживачам на відповідний місяць згідно з укладеними договорами


Об'єм, тис.куб.м

Примітка

населенню, усього:
у тому числі:
1. Обсяг природного газу, який використовується населенням і не перевищує 2500 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Vл1за відсутності лічильників газу

Vн12. Обсяг природного газу, який використовується населенням і не перевищує 6000 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Vл2за відсутності лічильників газу

Vн23. Обсяг природного газу, який використовується населенням і не перевищує 12000 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Vл3за відсутності лічильників газу

Vн34. Обсяг природного газу, який використовується населенням понад 12000 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Vл4за відсутності лічильників газу

Vн4юридичним особам, які споживають природний газ за цінами як для населення, усього:
у тому числі:
1. Обсяг природного газу, який використовується юридичними особами і не перевищує 2500 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Vлю1за відсутності лічильників газу

Vню12. Обсяг природного газу, який використовується юридичними особами і не перевищує 6000 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Vлю2за відсутності лічильників газу

Vню23. Обсяг природного газу, який використовується юридичними особами і не перевищує 12000 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Vлю3за відсутності лічильників газу

Vню34. Обсяг природного газу, який використовується юридичними особами понад 12000 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Vлю4за відсутності лічильників газу

Vню4Установлені НКРЕ тарифи на надання певних послуг:


грн за 1000 куб.м

Постанова НКРЕ (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Тпна транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Тт/рна транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Тт/мЦіни на природний газ для населення, якщо:


грн за 1000 куб.м

Постанова НКРЕ (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

1. Обсяг природного газу, який використовується населенням і не перевищує 2500 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Цл1за відсутності лічильників газу

Цн12. Обсяг природного газу, який використовується населенням і не перевищує 6000 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Цл2за відсутності лічильників газу

Цн23. Обсяг природного газу, який використовується населенням і не перевищує 12000 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Цл3за відсутності лічильників газу

Цн34. Обсяг природного газу, який використовується населенням понад 12000 куб.м на рік:
за наявності лічильників газу

Цл4за відсутності лічильників газу

Цн4Керівник гарантованого постачальника

___________
(підпис)

______________________
(П.І.Б.)

М.П.

(Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)
Додаток 3
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «бюджетні установи»Додаток 4
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «бюджетні установи» на ____________ місяць 20__ року

_______________________________
(найменування підприємства)

Планові обсяги постачання природного газу бюджетним установам (крім обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню) відповідно до укладених договорів:


Об'єм, тис.куб.м

Примітка

без урахування планових обсягів постачання природного газу для бюджетних установ, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

Vвласні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

Vусього

V+VУстановлені НКРЕ тарифи на надання певних послуг:


грн/1000 куб.м

Постанова НКРЕ (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Тпна транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Тт/рна транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Тт/мна транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

Тт/м2Ціна на природний газ для бюджетних установ:


грн/1000 куб.мЦ
ЦКерівник гарантованого постачальника

___________
(підпис)

______________________
(П.І.Б.)

М.П.

(Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)
Додаток 5
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «ТКЕ - населення»Додаток 6
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «ТКЕ - населення» на ____________ місяць 20__ року

______________________________________
(найменування підприємства)

Планові обсяги постачання природного газу категорії «ТКЕ - населення» відповідно до укладених договорів:


Об'єм, тис. куб. м

Примітка


VТКЕнУстановлені НКРЕ тарифи на надання певних послуг:


грн/1000 куб.м

Постанова НКРЕ (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Тпна транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Тт/рна транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Тт/мЦіна на природний газ для категорії «ТКЕ - населення»:


грн/1000 куб.м

Постанова НКРЕ (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)


ЦТКЕнКерівник гарантованого постачальника

___________
(підпис)

______________________
(П.І.Б.)

М.П.

(Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)
Додаток 7
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «ТКЕ - бюджет»Додаток 8
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «ТКЕ - бюджет» на ____________ місяць 20__ року

_________________________________
(найменування підприємства)

Планові обсяги постачання природного газу для категорії «ТКЕ - бюджет» відповідно до укладених договорів:


Об'єм, тис.куб.м

Примітка


VТКЕбУстановлені НКРЕ тарифи на надання певних послуг:


грн/1000 куб.м

Постанова НКРЕ (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Тпна транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Тт/рна транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Тт/мЦіна на природний газ для категорії «ТКЕ - бюджет»:


грн/1000 куб.м

Постанова НКРЕ (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)


ЦТКЕбКерівник гарантованого постачальника

___________
(підпис)

______________________
(П.І.Б.)

М.П.

(Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)
Додаток 9
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання»Додаток 10
до Алгоритму розподілу коштів,
що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання
гарантованих постачальників
природного газу

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання» на _________ місяць 20__ року

__________________________________
(найменування підприємства)

Планові обсяги постачання природного газу промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання відповідно до укладених договорів:


Об'єм, тис.куб.м

Примітка

загальний плановий обсяг постачання природного газу (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів)

Vппзагальний плановий обсяг постачання природного газу (без урахування планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів)

Vт/рплановий обсяг постачання природного газу (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів)

Vп1


Номер і дата договору з власником газу


Vп2


Номер і дата договору з іншим власником природного газу


Vпі


Номер і дата договору з власником газу

Установлені НКРЕ тарифи на надання певних послуг:


грн./1000 куб.м

Постанова НКРЕ (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Тпна транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Тт/рна транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Тт/мна транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

Тт/м2Ціна, за якою здійснюється гарантованим постачальником закупівля природного газу для потреб категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання»


грн/1000 куб.мЦг1


Номер і дата договору з власником газу


Цг2


Номер і дата договору з власником газу


Цгі


Номер і дата договору з власником газу

Роздрібна ціна на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання:


грн/1000 куб.мЦп1
Цп2
ЦліКерівник гарантованого постачальника

___________
(підпис)

______________________
(П.І.Б.)

М.П.

(Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: