open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2012 р. № 921
Київ

Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762, № 53, ст. 1781; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 13, ст. 484), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2012 р. № 921

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

1. У розділі “Завдання і заходи”:

після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

“- розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, встановлення теплових насосів, впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

- стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів;”.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять сьомим;

після абзацу тринадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“- будівництва та реконструкції локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел;

- оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії та оснащення житлових будинків будинковими приладами її обліку;

- стимулювання населення (далі - позичальники) до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах;”.

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - сороковим;

після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“- розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива;”.

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - сороковий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - сорок першим;

абзац сорок перший викласти у такій редакції:

“- установлення склопакетів, балконних блоків та вхідних дверей;”;

доповнити розділ абзацами такого змісту:

“До енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів, що впроваджуються із застосуванням механізму компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах, і відповідних робіт належать:

для одноквартирних будинків:

- газові котли з автоматичною подачею природного газу, включаючи вартість їх встановлення;

- електричні котли, включаючи вартість їх встановлення;

- котли, що працюють на альтернативних видах палива, включаючи вартість їх встановлення;

- теплові насоси, включаючи вартість їх встановлення;

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води, включаючи вартість їх встановлення;

- сонячні панелі для виробництва електричної енергії, включаючи вартість їх встановлення;

- радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та води, включаючи вартість їх встановлення;

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

- роботи з модернізації теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж у будинку;

для квартир у багатоквартирних будинках:

- радіатори опалення з терморегуляторами, включаючи вартість їх встановлення;

- прилади обліку гарячої води з контролем температури, включаючи вартість їх встановлення;

- прилади обліку природного газу та холодної води, включаючи вартість їх встановлення;

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку.”.

2. Розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти у такій редакції:

“Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 346 млрд. гривень, у тому числі 7,7 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,3 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів.”.

3. У додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

7,7

0,6

0,91

0,827

1,77

1,77

1,85

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3

Інші джерела

323,3

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72

Усього

346

9,18

30,85

43,71

67,3

91,13

103,87”;

додаток 2 викласти у редакції, що додається.


“Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2012 р. № 921)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

20151. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

25


1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1

1


кількість розроблених стандартів

175

5

30

35

35

35

35

2) розроблення стандартів у сфері:

-“-

-“-

17,9

0,5

2,9

6,6

2,7

2,6

2,6

130

5

25

25

25

25

25

енергоефективності13,547

0,5

2,247

5

2

1,9

1,9

45


5

10

10

10

10

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива4,353


0,653

1,6

0,7

0,7

0,7

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

4


4

3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу

-“-

-“-

0,6


0,6

Разом за завданням 1-“-

19,5

1,5

3,5

6,6

2,7

2,6

2,6

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69


0,62

1,17

2,38

4,83

9,69

1) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500


500

800

1100

1400

1700

системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість будівель

0,47/
1975

0,04/
1249

0,47/
726

2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:

Держенергоефективності

державний бюджет

198,9

138

60

0,9


0,02/
10351

0,02/
52

Мінагрополітики7,83

5,2

2,630,03/
203

0,01/
102

0,03/
101

МОНмолодьспорту16,36

11,2

5,160,01/
2613

0,01/13

ДСА2,14

1,5

0,640,01/
157

0,01/8

Пенсійного фонду України1,21

0,9

0,310,01/
8341

0,01/
42

Національної академії аграрних наук7,16

5,1

2,060,15/
502

0,02/
427

0,15/
75

Міноборони65,8

45,3

20,50,01/
7939

0,01/
40

МНС6,19

4,2

1,990,01/
2110

0,01/
11

системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)1,71

1,1

0,610,02/
6554

0,02/
11

ДПтС9,24

6,5

2,740,01/
3830

0,01/
8

Держмитслужби5,14

3,6

1,540,01/
3316

0,01/
17

0,01/
17
Мінсоцполітики3,5

1,8

0,8

0,9


0,03/
1156

Мінкультури0,85

0,6

0,250,03/
14873

0,03/
75

МОЗ12,93

9,2

3,730,01/
8442

0,01/
42

Мінінфраструктури6,77

4,6

2,170,01/
4321

0,01/
22

Мінфіну3,39

2,3

1,090,01/
115

0,01/
6

Мін'юсту0,72

0,5

0,220,01/
4020

0,01/
20

ДПС3,09

2,1

0,990,02/
7537

0,02/
38

Національної академії наук5,91

4

1,910,02/
11356

0,02/
57

Держводагентства7,59

6

1,590,02/
13165

0,02/
66

МВС10,64

7,2

3,440,04/
125

0,01/
120

0,04/
5

Держветфітослужби17,8

12,9

4,90,01/
149

0,01/
5

Держстату1,56

1,1

0,460,02/
115

0,02/
6

Національної академії медичних наук0,94

0,7

0,240,01/
1

0,01/
1


НКРЕ0,43

0,4

0,03


зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,6/
600


0,03/
60

0,075/
90

0,15/
120

0,3/
140

0,6/
190

3) проведення санації об'єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8

інші
джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7


Разом70163,7

2330,4

3710,9

7147,1

13579,6

20476,2

22919,5


зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,038/
450,038/
45
4) проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Держенергоефективності

державний бюджет

3030
5) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і виконання відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів

-“-

-“-

119,2119,2

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

17,24


1,1


4,3

8,6

17,24

6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефективності

державний бюджет

2172,3


30

9,4

702,5

704,4

726

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7

інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9


Разом
53726,2

2335,4

3308,2

5585,6

10550,6

15131,8

16814,6


-“-

5,6

0,02

0,16


1,42

3,19

5,6

7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання, на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

2103,9

210,5

293,5

7,4

523,8

525,8

542,9

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4


Разом46287,1

2253,2

3257,7

4878,1

8987,3

12745,6

14165,2


зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість котлів

7,89/
1793

0,08/
356

0,51/
461


1,95/
1119

3,94/
1609

7,89/
1793

8) проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1593,5


128,1


378,7

519,5

567,2

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6

інші
джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9


Разом
2167

25,6

164,2

61,8

488,3

680,4

746,7


9) розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі:

Держенергоефективності,
Мінрегіон

державний бюджет

4,94,9

кількість проектів

44
типових проектів опалювальних котелень, що працюють на деревині, потужністю 0,3; 0,8; 1,25 та 2 МВт теплової енергії2,12,1

кількість проектів

44
типових проектів опалювальних котелень, що працюють на соломі, потужністю 0,3; 0,5; 0,6 та 1,2 МВт теплової енергії1,21,2

-“-

44
типових проектів опалювальних котелень, що працюють на торфі, потужністю 0,5; 0,82; 1,25 та 2,5 МВт теплової енергії1,61,6

10) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики,
у тому числі:

Держенергоефективності,
Мінрегіон

державний бюджет

4016

24
-“-

21

1типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентра-лей) 2,5 і 4 МВт електричної енергії168

8
-“-

31

2типових проектів теплоелектроцентралей, що працюють на соломі (реконструкція котелень і теплоелектроцентра-лей) 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії248

16
11) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів,
у тому числі:

-“-

-“-

0,30,3

-“-

11
типових проектів встановлення теплових насосів для будівлі дошкільного закладу загальною площею 2500 кв. метрів0,30,3

12) розроблення типових проектів із впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, у тому числі:

-“-

-“-

0,30,3

кількість проектів

11
типових проектів впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання для будівлі навчального закладу загальною площею 10000 кв. метрів


державний бюджет

0,30,3

обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

2,542,54
13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

Держенергоефективності,
Мінрегіон

-“-

300,0071300,0071


зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9

14) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

інші джерела

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,10,87
0,06

0,44

0,87

15) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

-“-

-“-

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9


рівень оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, відсотків

100100
16) оснащення приладами обліку:

оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, в тому числі у:

Держенергоефективності,
Мінрегіон

державний бюджет

8181
- Донецькій області23,6423,64
- Житомирській області0,840,84
- Львівській області1,51,5
- м. Києві10,1410,14
- м. Севастополі3,843,84
рівень оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, відсотків

100100
оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії,
в тому числі у:41,0441,04
- Вінницькій області15,4415,44

- Львівській області25,625,6

кількість домогосподарств, що отримали кредити, проценти за якими компенсуються з бюджету, на здійснення енергоощадних заходів,
тис. одиниць

61,0761,07
17) стимулювання населення до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення  відповідних робіт шляхом компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах

Держенергоефективності

-“-

5050

кількість заходів

48

24

24

18) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

-“-

-“-

7,7


3,9

3,8

нерозподілений залишок

Держенергоефективності

державний бюджет

100

100


Разом за завданням 2
224376,3071

9028,6

13709,7

23896,1071

43486,1

63413,8

70842

у тому числі-“-

6802,0071

448,5

515,5

623,2071

1629,0

1749,7

1836,1
місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300
інші
джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

7,33
0,94

3,62

7,33

1) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області,
у тому числі:

будівництво:

Держенергоефективності,
Міненерговугілля

державний бюджет

540,0954

50

294,9

195,1954

0,95
0,24

0,48

0,95

- лінії електропередачі 110 кВ СЕС (Сонячна - Арциз) - Арциз та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Сонячна - Арциз”)68,8124


50

18,8124


0,47
0,12

0,23

0,47

- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Кілія) - Кілія та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”) для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Кілія”118,4097


60

58,4097


0,47
0,12

0,23

0,47

- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Рені) - Рені та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”) для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Рені”84,707


50

34,707


0,47
0,12

0,23

0,47

- лінії електропередачі 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Придунайська”) для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Залізничне”87,5


27,5

60,0


3,62

1,77

3,62

- повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій 330 кВ “Західнокримська” і “Севастополь”1010

- лінії електропередачі 110 кВ Миколаївська - Жаворонки з підстанцією 110 кВ “Миколаївська”8,90638,9063


0,95
0,24

0,48

0,95

- повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська
і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ “Західнокримська”85


850,4
0,1

0,2

0,4

- повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла72,4

50

22,4


установлення:- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”)2,182,18

- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”)2,182,18

2) будівництво та реконструкція локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, у тому числі:

Держенергоефективності,
Міненерговугілля


будівництво:- лінії електропередачі
110 кВ та пристанційного вузла підстанції 110/
10 кВ у м. Бучі для приєднання об'єкта альтернативної енергетики


інші джерела

455

40
- дволанцюгової лінії електропередачі 150 кВ “Підстанція 150 кВ “ГНС СОС” - пристанційний вузол СЕС”


державний бюджет

26,4
26,4
- двох ліній електропередачі 35 кВ підстанція 150 кВ “Виноградово” - Виноградівська СЕС1,6
1,6
- пристанційного вузла 150 кВ Калинівської СЕС90
90
- дволанцюгової лінії електропередачі 35 кВ “Підстанція 35 кВ “Дудчино” - пристанційний вузол СЕС”


інші джерела

13
13
- пристанційного вузла
35 кВ Виноградівської СЕС68
68
реконструкція:- підстанції 150/35/
10 кВ “Токмак-150”, підстанції 35/10 кВ “Великий Токмак”,
повітряної лінії 35 кВ
№ 366 для приєднання об'єкта альтернативної енергетики17,552,55

15
- підстанції 35/10 кВ “Плахтіївка” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,61,15

0,45
- підстанції 35/10 кВ “Сергіївка” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,580,98

0,6
- підстанції 35/10 кВ “Теплодар” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,250,95

0,3
- підстанції 35/10 кВ “Глубоке” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,390,67

0,72
- підстанції 35/10 кВ “Жовтий Яр” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики0,660,46

0,2
- підстанції 35/10 кВ “Татарбунари” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики0,990,62

0,37
- підстанції 35/10 кВ “Дивізія” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики0,940,62

0,32
- підстанції 35/10 кВ “Ганновка” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,280,63

0,65
- підстанції 35/10 кВ “Надрічне” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,350,55

0,8
- підстанції 35/10 кВ “Красне” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,20,8

0,4
- підстанції 35/10 кВ “Ярове” для приєднання об'єкта альтернативної енергетики1,140,94

0,2
- підстанції 150/35/
10 кВ “ГНС СОС”82,5
82,5
- підстанції 150/35/
10 кВ “Дудчино”48
48
- підстанції 150/35/
10 кВ “Виноградово”5,6
5,6
Разом
411,0315,92

395,11
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,4
0,1

0,2

0,4

3) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь -Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Сімферополь” і “Севастополь”

Держенергоефективності,
Міненерговугілля

державний бюджет

160

100

60


4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенергоефективності

-“-

58,4


10,4


17,1

15,6

15,3


5) проведення досліджень:

Держенергоефективності

державний бюджет

25,7


25,7


потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики8,2


8,2


поточного стану малих гідроелектростанцій9,6


9,6


вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання7,9


7,9


введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

5,61/
15,12


1,07/
1,03

1,1/
2,04

1,14/
3,04

1,15/
4,02

1,15/
4,99

6) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:

-“-

інші джерела

76001


14452

14962

15462

15562

15563


0,61/
0,57


0,07/
0,06

0,1/
0,1

0,14/
0,13

0,15/
0,14

0,15/
0,14

реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт8190


890

1400

1900

2000

20005/
14,55


1/
0,97

1/
1,94

1/
2,91

1/
3,88

1/
4,85

будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях67811


13562

13562

13562

13562

13563


введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/
1,57


50/
0,03

118/
0,07

255/
0,22

440/
0,46

590/
0,79

7) реалізація проектів з використання енергії сонця для:

-“-

-“-

21650


1305

2445

4240

6308

7352


560/
0,5


30/
0,01

65/
0,03

110/
0,08

165/
0,15

190/ 0,23

виробництва електроенергії, у тому числі:60/
0,075

10/
0,01

20/
0,02

25/
0,04

- реалізація пілотних проектів2316


82

194

386

771

883


500/
0,43


30/
0,01

60/
0,03

100/
0,07

145/
0,13

165/ 0,19

- будівництво промислових сонячних установок16933,5


1153

2116

3464

4811,5

5389893/
1,07


20/
0,02

53/
0,04

145/
0,14

275/
0,31

400/ 0,56

виробництва теплової енергії, у тому числі:
93/
0,078

15/
0,01

30/
0,02

40/
0,04

- реалізація пілотних проектів283,5


12

25

46

80,5

120800/
1


20/
0,02

45/
0,04

130/
0,13

245/
0,29

360/ 0,52

- будівництво промислових сонячних установок2117


58

110

344

645

960


введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

75/
0,23


0,8

4,7/
0,01

16,5/
0,03

26,5/
0,07

26,5/
0,12

8) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

1500


31

118

331

530

490


50/
0,13
10/
0,01

20/
0,04

20/
0,08

реалізація пілотних проектів з будівництва малих гідроелектростанцій1000


15

25

200

400

360


25/
0,1


0,8

4,7/
0,01

6,5/
0,02

6,5/
0,03

6,5/
0,04

відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій500


16

93

131

130

130


-“-

791/
1,36


79,3/
0,06

158,6/
0,16

158,6/
0,26

158,6/
0,36

235,9/
0,52

9) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:

-“-

-“-

1069


106,9

213,8

213,8

213,8

320,7


770/
1,2


77/
0,05

154/
0,14

154/
0,23

154/
0,32

231/ 0,46

електроенергії299


29,9

59,8

59,8

59,8

89,7


21/
0,16


2,3/
0,01

4,6/
0,02

4,6/
0,03

4,6/
0,04

4,9/
0,06

теплової енергії770


77

154

154

154

231


-“-

111/
0,19


11,1/
0,01

22,2/
0,02

22,2/
0,03

22,2/
0,05

33,3/
0,08

10) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

-“-

-“-

147


14,7

29,4

29,4

29,4

44,13/
0,02


0,3

0,6

0,6

0,6/
0,01

0,9/
0,01

електроенергії39


3,9

7,8

7,8

7,8

11,7108/
0,17


10,8/
0,01

21,6/
0,02

21,6/
0,03

21,6/
0,04

32,4/ 0,07

теплової енергії108


10,8

21,6

21,6

21,6

32,4


введена в експлуатацію потужність
(млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)
11) реалізація проектів з:

-“-

-“-

0,08/
0,07


0,01

0,01/
0,01

0,01/
0,01

0,02/
0,02

0,03/
0,03

будівництва установок для виробництва біодизеля4,2


0,4

0,8

0,8

1

1,2


0,6/
1,14


0,06/
0,11

0,12/
0,23

0,12/
0,23

0,12/
0,23

0,18/ 0,34

будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу1903


190,3

380,6

380,6

380,6

570,9


0,75/
0,26


0,03/
0,01

0,08/
0,03

0,15/
0,05

0,2/
0,07

0,29/
0,1

перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу71,6


7,2

14,3

14,3

14,3

21,5


введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/
2,54


8,5/
0,02

43/
0,14

87/
0,37

130/
0,73

193/ 1,28

12) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

-“-

-“-

6000


113

565

1130

1695

2497


-“-

5/
0,02

41/
0,14

154/
0,61

13) реалізація проектів будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива:

Держенергоефективності,
Мінрегіон


розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива


державний бюджет

2,52,5
будівництво міні-ТЕЦ, що працюють на біомасі та інших альтернативних видах палива


інші джерела

4000
100

800

3100


Разом
4002,52,5

100

800

3100200/
0,4115/
0,01

30/
0,04

46/
0,1

109/ 0,26

14) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу, в тому числі для:

Держенергоефективності

інші джерела

2432,9


13,7

115,9

306,7

557,1

1439,5100/
0,3
10/
0,02

20/
0,07

70/
0,21

вироблення
електроенергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна облдержадміністрація

-“-

1718,3


7,4

9,1

163,9

371,1

1166,8


Автономній Республіці Крим


95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8


областях:


- Закарпатській955,1


4,2

5,1

91,1

206,3

648,4


- Івано-Франківській95,4


0,4

0,5

9,1

20,6

64,8


- Львівській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6


- Полтавській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6


- Харківській190,8


0,8

1

18,2

41,2

129,6100/
0,1115/
0,01

20/
0,02

26/
0,03

39/
0,05

вироблення теплової енергії в:

Автономній Республіці Крим

-“-


714,6

66,4


6,3

0,6

106,8

9,9

142,8

13,3

186

17,3

272,7

25,3


областях:- Вінницькій


18,3


0,1

2,7

3,7

4,8

7


- Волинській14,1


0,1

2,1

2,8

3,7

5,4


- Дніпропетровській22,6


0,2

3,4

4,5

5,9

8,6


- Донецькій18,9


0,1

2,8

3,8

4,9

7,3


- Житомирській21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2


- Закарпатській50,5


0,5

7,6

10,1

13,1

19,2


- Запорізькій21,5


0,2

3,2

4,3

5,6

8,2


- Івано-Франківській10,7


0,1

1,6

2,1

2,8

4,1


- Київській20,7


0,2

3,1

4,1

5,4

7,9


- Кіровоградській16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5


- Луганській19


0,2

2,8

3,8

4,9

7,3


- Львівській47,2


0,4

7,1

9,4

12,3

18


- Миколаївській16,9


0,1

2,5

3,4

4,4

6,5


- Одеській24,2


0,2

3,6

4,8

6,3

9,3


- Полтавській52,3


0,5

7,8

10,5

13,6

19,9


- Рівненській44,1


0,4

6,6

8,8

11,5

16,8


- Сумській51,5


0,5

7,7

10,3

13,4

19,6


- Тернопільській10


0,1

1,5

2

2,6

3,8


- Харківській53,9


0,5

8,1

10,8

14

20,5


- Херсонській52


0,5

7,8

10,4

13,5

19,8


- Хмельницькій14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6


- Черкаській14,6


0,1

2,2

2,9

3,8

5,6


- Чернівецькій4,2


0,1

0,6

0,8

1,1

1,6


- Чернігівській28


0,2

4,2

5,6

7,3

10,7


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів
(млн. тонн умовного палива)

48,48


8,86

9,37

9,67

9,98

10,6

15) впровадження технологій використання промислового газу, в тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

4396,8


104

339,4

778,6

1585,1

1589,7


13


2,5

2,6

2,6

2,6

2,7

коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

-“-

130


25

26

26

26

2730,5


6

6,1

6,1

6,1

6,2

доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

-“-

-“-

305


60

61

61

61

622,70,2

0,5

0,8

1,2

газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській та Львівській областях

Міненерговугілля

-“-

3215,7127,4

619,9

1280,9

1187,50,02

0,004

0,016

сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

інші джерела

646,1105

51,7

196,2

293,20,86


0,16

0,17

0,17

0,18

0,18

конверторного газу в Луганській та Дніпропетровській областях

-“-

-“-

86


16

17

17

18

181,4


0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

феросплавного газу в Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях

-“-


14


3

3

3

3

2


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

2,6


0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

16) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії

Міненерговугілля

-“-

87


14

15

18

19

21


-“-

25,226,08

6,08

6,08

6,98

17) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

1177


390

393

394

24,96

6

6

6,9

газоподібного65


20

22

23

0,320,08

0,08

0,08

0,08

рідкого1112


370

371

371Разом за завданням 3
121637,2254

150

17133,2

19805,8154

23811,41

22710,9

33025,9

у тому числі


державний бюджет

904,6954

150

391

197,6954

135,1

15,6

15,3
інші джерела

120732,53


16742,2

19608,12

23676,31

27695,3

33010,6

Усього за Програмою
346033,0325

9180,1

30846,4

43708,5225

67300,21

91127,3

103870,5

у тому числі

державний бюджет

7726,2025

600

910

827,5025

1766,8

1767,9

1854
місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300
інші джерела

323306,83

6780,1

27936,4

40581,02

62883,41

86409,4

98716,5”.

__________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: