open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 6, ст.40 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47,
ст. 555) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "252.717.994,9" і "210.055.258,1"
замінити відповідно цифрами "252.726.525,9" і "210.063.789,1";
у частині другій цифри "305.632.473,7" і "240.951.144,8"
замінити відповідно цифрами "305.641.004,7" і "240.959.675,8";
2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) відповідно до
додатків N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 вересня 2010 року

N 2554-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

(тис.грн.)-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |252 726 525,9|210 063 789,1| 42 662 736,8| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів |245 636 636,9|202 973 900,1| 42 662 736,8| | |(без урахування | | | | | |міжбюджетних трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження | 55 409 610,5| 26 968 963,9| 28 440 646,6| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21000000|Доходи від власності та | 25 532 571,0| 21 643 401,9| 3 889 169,1| | |підприємницької діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21010000|Частина чистого прибутку | 3 489 599,0| 3 489 599,0| | | |(доходу) державних | | | | | |унітарних підприємств та їх| | | | | |об'єднань, що вилучається | | | | | |до бюджету, та дивіденди | | | | | |(доход), нараховані на | | | | | |акції (частки, паї) | | | | | |господарських товариств, у | | | | | |статутних капіталах яких | | | | | |є державна власність, а | | | | | |також заборгованість за | | | | | |минулі періоди із сплати | | | | | |частини чистого прибутку | | | | | |(доходу) Національної | | | | | |акціонерної компанії | | | | | |"Нафтогаз України" та її | | | | | |підприємств | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2010 рік"

(тис.грн.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | прог- |функ- | показників згідно з |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них | видатки | Всього | видатки | з них | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |Видатки - всього: |240 959 675,8|231 610 860,1| 37 275 672,8| 2 803 034,6| 7 848 815,7|64 681 328,9|25 110 985,5|2 083 267,5| 771 733,0| 18 102 302,1| 305 641 004,7| |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6730000| |Центральна виборча | 976 513,1| 974 059,1| 23 759,2| 1 431,4| 2 454,0| | | | | | 976 513,1| | | |комісія | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6731000| |Апарат Центральної | 976 513,1| 974 059,1| 23 759,2| 1 431,4| 2 454,0| | | | | | 976 513,1| | | |виборчої комісії | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6731010| 0160 |Керівництво та управління| 43 472,5| 41 018,5| 23 759,2| 1 431,4| 2 454,0| | | | | | 43 472,5| | | |у сфері проведення | | | | | | | | | | | | | | |виборів та референдумів | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: