open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 10, ст.66 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47,
ст. 555; 2011 р., N 6, ст. 39, ст. 40) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "252.726.525,9" і "210.063.789,1"
замінити відповідно цифрами "252.751.214,2" і "210.088.477,4";
у частині другій цифри "305.641.004,7" і "240.959.675,8"
замінити відповідно цифрами "305.665.693" і "240.984.364,1";
2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) згідно з
додатками N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 жовтня 2010 року

N 2605-VI

Додаток N 1

до Закону України "Про внесення змін

до Закону України "Про Державний бюджет

України на 2010 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

(тис.грн.)-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |252 751 214,2|210 088 477,4| 42 662 736,8| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів |245 661 325,2|202 998 588,4| 42 662 736,8| | |(без урахування | | | | | |міжбюджетних трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження | 55 434 298,8| 26 993 652,2| 28 440 646,6| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21000000|Доходи від власності та | 25 557 259,3| 21 668 090,2| 3 889 169,1| | |підприємницької діяльності | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |21010000|Частина чистого прибутку | 3 514 287,3| 3 514 287,3| | | |(доходу) державних | | | | | |унітарних підприємств та їх| | | | | |об'єднань, що вилучається | | | | | |до бюджету, та дивіденди | | | | | |(доход), нараховані на | | | | | |акції (частки, паї) | | | | | |господарських товариств, у | | | | | |статутних капіталах яких | | | | | |є державна власність, а | | | | | |також заборгованість за | | | | | |минулі періоди із сплати | | | | | |частини чистого прибутку | | | | | |(доходу) Національної | | | | | |акціонерної компанії | | | | | |"Нафтогаз України" та її | | | | | |підприємств | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України "Про внесення змін

до Закону України "Про Державний бюджет

України на 2010 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2010 рік"

(тис.грн.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них | видатки | Всього | видатки | з них | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |Видатки - всього: |240 984 364,1|231 614 948,4| 37 276 330,2| 2 803 226,2| 7 869 415,7|64 681 328,9|25 110 985,5|2 083 267,5| 771 733,0| 18 102 302,1| 305 665 693,0| |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6300000| |Державне агентство | 24 688,3| 4 088,3| 657,4| 191,6| 20 600,0| | | | | | 24 688,3| | | |України з управління | | | | | | | | | | | | | | |національними проектами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6301000| |Апарат Державного | 24 688,3| 4 088,3| 657,4| 191,6| 20 600,0| | | | | | 24 688,3| | | |агентства України з | | | | | | | | | | | | | | |управління національними | | | | | | | | | | | | | | |проектами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6301010| 0490 |Керівництво та управління| 4 688,3| 4 088,3| 657,4| 191,6| 600,0| | | | | | 4 688,3| | | |національними проектами | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6301030| 0490 |Розробка техніко- | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0| | | |економічних обґрунтувань | | | | | | | | | | | | | | |національних проектів | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: