open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.11.2010  № 481


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за № 1336/18631

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 378 від 19.06.2014
№ 705 від 05.11.2014
№ 481 від 24.07.2015
№ 65 від 10.02.2016
№ 358 від 26.07.2016
№ 95 від 04.09.2018}

Відповідно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 10, 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та з метою удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності, що пов'язана з випуском та обігом електронних грошей, а також здійснення моніторингу за такою діяльністю Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про електронні гроші в Україні (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 25.06.2008 № 178 "Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за № 688/15379.

3. У Переліку і тарифах послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 № 120), зі змінами, найменування послуги під номером 23 викласти в такій редакції:

"Надання платіжній організації платіжної системи/системи розрахунків дозвільного документа на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, та емітенту електронних грошей документа, що свідчить про узгодження правил системи електронних грошей".

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 705 від 05.11.2014}

5. Банкам - членам/учасникам міжнародних платіжних систем, які здійснюють на території України операції з електронними грошима з використанням відповідної міжнародної платіжної системи, у тому числі електронними грошима, які містяться або до яких дають доступ наперед оплачені картки, подати до 01.04.2011 Національному банку України для узгодження правила здійснення таких операцій у порядку, передбаченому пунктом 6.3 Положення.

6. Департаменту платіжних систем (Н.Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків для використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків В.М. Кравця.

8. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова

В.С. Стельмах


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04.11.2010 № 481


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за № 1336/18631

ПОЛОЖЕННЯ
про електронні гроші в Україні

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" , статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

{Абзац перший пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

Метою цього Положення є регулювання діяльності, пов'язаної з випуском електронних грошей в Україні, та запровадження моніторингу за такою діяльністю.

Вимоги цього Положення не поширюються на діяльність осіб, які здійснюють випуск та/або обслуговування таких наперед оплачених карток одноцільового використання: дисконтних карток торговців, карток автозаправних станцій, квитків для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.

1.2. Це Положення встановлює вимоги Національного банку до суб'єктів, що здійснюють операції з електронними грошима, порядку здійснення цих операцій, а також до правил використання електронних грошей в Україні та порядку їх узгодження.

{Пункт 1.2 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

1.3. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

використання електронних грошей - сукупність відносин між емітентом, оператором, агентами, торговцями та користувачами щодо здійснення випуску, розповсюдження, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей та поповнення електронними грошима електронних пристроїв;

випуск електронних грошей - операція з надання електронних грошей користувачам або агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти;

електронний пристрій - чип, що міститься на пластиковій картці або на іншому носії, пам'ять комп'ютера тощо, які використовуються для зберігання електронних грошей;

емітент - банк-резидент, що здійснює випуск електронних грошей і бере на себе зобов'язання з їх погашення;

{Абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

емітент-нерезидент - особа, яка здійснює випуск електронних грошей за межами України для їх використання в міжнародній системі інтернет-розрахунків, відомості щодо якої внесено до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр);

ункт 1.3 глави 1 доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

комерційний агент - юридична особа-резидент, представництво установи міжнародної організації, членом якої є Україна або яка здійснює в Україні діяльність з надання гуманітарної допомоги на підставі міжнародних угод з Україною (далі - представництво міжнародної організації) (далі - агент), - особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, здійснює:

{Абзац сьомий пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 358 від 26.07.2016}

розповсюдження електронних грошей (далі - агент з розповсюдження);

надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв (далі - агент з поповнення);

обмінні операції з електронними грошима (далі - агент з обмінних операцій);

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти (далі - агент з розрахунків);

користувач - фізична особа або суб'єкт господарювання, який є власником електронних грошей і має право використовувати їх для придбання товарів і здійснення переказів з урахуванням обмежень, установлених цим Положенням;

наперед оплачена картка багатоцільового використання (далі - наперед оплачена картка) - матеріальний або віртуальний засіб, що містить електронний пристрій з електронними грошима або забезпечує доступ до електронних грошей, що зберігаються на електронному пристрої;

{Абзац тринадцятий пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 481 від 24.07.2015}

обмінні операції з електронними грошима - операції з обміну електронних грошей, випущених одним емітентом, на електронні гроші іншого емітента;

оператор - юридична особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, виконує операційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей, та внесена Національним банком до Реєстру;

бзац п'ятнадцятий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

погашення електронних грошей - операція з вилучення електронних грошей з використання з одночасним наданням їх пред'явникові готівкових або безготівкових коштів;

розповсюдження електронних грошей - операція з надання електронних грошей користувачам, яка не пов'язана із зобов'язанням щодо їх погашення;

скретч-картка - засіб поповнення, який містить захищений від візуального сприйняття набір знаків і дає змогу поповнити електронний пристрій електронними грошима на певну суму;

товар - продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання);

торговець - суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари.

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

{Пункт 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

1.4. Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки.

Банк має право надавати своїм клієнтам, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами агентських договорів, такі фінансові послуги у сфері використання електронних грошей:

{Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

розповсюдження електронних грошей;

{Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

здійснення обмінних операцій з електронними грошима;

{Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв;

{Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти.

{Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

1.5. Емітент зобов'язаний вести облік коштів, які надходять від користувачів та/або агентів як оплата електронних грошей на окремому рахунку емітента за кожною платіжною системою та за кожним видом електронного пристрою.

{Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

1.6. Емітент, оператор, агенти, торговці та користувачі зобов'язані здійснювати операції з електронними грошима відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, умов укладених договорів та правил використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком (правил здійснення операцій з електронними грошима в платіжній системі, створеній Національним банком).

{Пункт 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

2. Вимоги щодо здійснення випуску електронних грошей

2.1. Емітенти мають право здійснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривнях.

2.2. Емітент зобов'язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала:

суми отриманих ним від користувачів та агентів (крім агента з поповнення) готівкових або безготівкових коштів та

суми отриманих агентом з поповнення готівкових коштів, які мають бути перераховані емітенту.

2.3. Електронні гроші є випущеними з часу їх завантаження емітентом або оператором на електронний пристрій, що перебуває в розпорядженні користувача або агента.

2.4. Емітент зобов'язаний визначати суму електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, з урахуванням таких вимог:

сума електронних грошей на електронному пристрої, який не може поповнюватися, не повинна перевищувати 4000 гривень;

{Абзац другий пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

сума електронних грошей на електронному пристрої, який може поповнюватися, не повинна перевищувати 14000 гривень.

{Абзац третій пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

Користувачі мають право використовувати електронні гроші для здійснення розрахунків за допомогою електронного пристрою, який поповнюється і перебуває в розпорядженні користувача в сумі до 62 000 гривень протягом календарного року. До розрахунку цієї суми не включаються електронні гроші, погашені на вимогу користувача протягом календарного року.

{Пункт 2.4 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

2.5. Емітент, оператор та агенти зобов'язані надавати торговцям та користувачам інформацію щодо тарифів і правил здійснення операцій з електронними грошима до укладання з ними договорів щодо електронних грошей.

2.6. Емітент зобов'язаний протягом 10 календарних днів з початку здійснення випуску електронних грошей повідомити про це Національний банк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.7. Емітент зобов'язаний щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку інформацію про діяльність, пов'язану з випуском та використанням електронних грошей, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

{Пункт 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

2.8. Емітент зобов'язаний надавати Національному банку інформацію про агентів за формою, передбаченою нормативно-правовими актами Національного банку щодо ведення реєстру комерційних агентів банків.

{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

3. Вимоги щодо використання електронних грошей

{Назва глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

3.1. Емітент та агент з розповсюдження на підставі договору, укладеного з емітентом, під час розповсюдження електронних грошей зобов'язані надавати електронні гроші користувачу з моменту внесення користувачем готівкових коштів у касу або ініціювання переказу безготівкових коштів.

Представництво міжнародної організації може здійснювати тільки функцію агента з розповсюдження.

{Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 358 від 26.07.2016}

{Пункт 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

3.2. Емітент має право надавати користувачам засоби поповнення електронними грошима електронних пристроїв та укладати договори з іншими юридичними особами (агентами з поповнення) про надання користувачам таких засобів.

{Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

Емітент або агент з поповнення має право приймати від користувачів кошти для поповнення електронними грошима наперед оплачених карток або електронних пристроїв, до яких дають доступ наперед оплачені картки.

{Абзац другий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

Агент з поповнення зобов'язаний ініціювати переказ коштів, отриманих від користувачів для поповнення електронними грошима електронних пристроїв, на рахунок емітента не пізніше наступного робочого дня після отримання коштів.

{Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

3.3. Користувачі - фізичні особи мають право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам. Користувачі - фізичні особи мають право переказувати електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам з використанням наперед оплачених карток у сумі до 500 гривень на день та не більше 4 000 гривень протягом одного місяця.

Користувачі - суб'єкти господарювання мають право отримувати електронні гроші виключно в обмін на безготівкові кошти. Користувачі - суб'єкти господарювання мають право використовувати електронні гроші лише для здійснення оплати товарів.

{Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

3.4. Торговці на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, мають право приймати від користувачів як засіб платежу за товари електронні гроші, виражені в гривнях.

Торговці мають право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати електронні гроші користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"  товарів, придбаних за електронні гроші.

{Абзац другий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

3.5. Агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків.

{Абзац перший пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

Банк, який є членом/учасником платіжної системи, має право приймати від користувачів електронні гроші, випущені іншими членами/учасниками цієї платіжної системи, які містяться на наперед оплачених картках або до яких дають доступ наперед оплачені картки, в обмін на готівкові кошти та проводити розрахунки за операціями, що здійснені з цими картками.

Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів - фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів - суб'єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти. Емітент та/або агент з розрахунків має право приймати електронні гроші з використанням наперед оплаченої картки, яка належить фізичній особі, в обмін на готівкові кошти через платіжний пристрій у сумі до 500 гривень на день та не більше 4 000 гривень протягом одного місяця.

{Абзац третій пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

Агент з розрахунків не має права передавати свої права за агентським договором іншим суб'єктам господарювання.

{Пункт 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

3.6. Емітент має право здійснювати обмінні операції з випущеними ним електронними грошима на електронні гроші, випущені іншими емітентами, а також укладати договори з банками (агентами з обмінних операцій) про здійснення ними такої діяльності.

{Абзац перший пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

{Абзац другий пункту 3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

3.7. Агенти під час здійснення операцій з електронними грошима зобов'язані застосовувати знак (торговельну марку, комерційне найменування тощо), використання якого узгоджено емітентом із Національним банком.

{Главу 3 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 358 від 26.07.2016}

4. Вимоги щодо погашення електронних грошей

4.1. Емітент зобов'язаний здійснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред'явника.

4.2. Емітент може здійснювати погашення електронних грошей, пред'явлених користувачами - фізичними особами, готівковими коштами через операційну касу або шляхом переказу на банківський рахунок пред'явника.

{Абзац перший пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

Емітент зобов'язаний здійснювати погашення електронних грошей, пред'явлених користувачами - суб'єктами господарювання, торговцями, агентами, виключно шляхом переказу на їх банківські рахунки.

Електронні гроші є погашеними емітентом з часу зарахування суми переказу на рахунок пред'явника або видачі йому готівкових коштів.

5. Вимоги до емітента електронних грошей

{Назва глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

5.1. Емітент має право самостійно забезпечувати здійснення операцій з електронними грошима або укладати договори з операторами про виконання ними операційних або інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей. Оператор має бути резидентом.

{Пункт 5.1 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

5.2. Емітент або оператор на підставі договору з емітентом зобов'язаний забезпечити фіксування всіх трансакцій електронних грошей між користувачами, торговцями, агентами, емітентом та оператором за допомогою технічних засобів, а також зберігання протягом п'яти років відповідної інформації у формі, яка дає змогу перевірити цілісність інформації.

5.3. Емітент зобов'язаний забезпечити запровадження:

{Абзац перший пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

організаційних, процедурних заходів та використання технічних засобів з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання та протидії шахрайству;

системи захисту інформації, яка має здійснювати безперервний захист інформації під час випуску, використання та погашення електронних грошей на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання;

{Абзац третій пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

контролю за операціями з електронними грошима, які мають здійснюватися виключно на території України;

{Пункт 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до законодавства України.

{Пункт 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

5.4. Емітент зобов'язаний здійснювати контроль за дотриманням оператором та агентами під час здійснення операцій з електронними грошима вимог цього Положення та правил використання електронних грошей.

{Абзац перший пункту 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

{Абзац другий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

Порядок контролю встановлюється правилами використання електронних грошей.

{Абзац другий пункту 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 378 від 19.06.2014}

5.5. На письмову вимогу представників Національного банку емітент зобов'язаний забезпечити доступ до бухгалтерських та інших первинних документів у паперовій або електронній формі, які дають змогу перевірити дотримання емітентом вимог, передбачених цим Положенням.

{Главу 5 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

5.6. Емітент, який має намір під час здійснення операцій з електронними грошима використовувати знак (торговельну марку, комерційне найменування тощо), який відрізняється від найменування, зазначеного в правилах використання електронних грошей, узгоджених із Національним банком, зобов'язаний за 30 календарних днів до початку використання нового найменування письмово повідомити про це Національний банк.

{Главу 5 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

6. Порядок узгодження правил використання електронних грошей

1. Банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей (далі - заявник), зобов'язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей в Україні.

Банк, що є членом/учасником платіжної системи і внесений Національним банком до Реєстру та має намір здійснювати випуск електронних грошей на території України з використанням цієї платіжної системи (далі - заявник - член/учасник платіжної системи), зобов'язаний узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей до здійснення випуску електронних грошей.

{Абзац другий пункту 1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 10.02.2016}

Вимоги цієї глави не поширюються на використання електронних грошей у платіжних системах, створених Національним банком.

2. Заявник для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку такі документи:

1) заяву про узгодження правил використання електронних грошей за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

2) підписані головою правління/ради директорів (далі - керівник) та прошиті правила використання електронних грошей, які мають містити положення про:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 358 від 26.07.2016}

порядок здійснення операцій між емітентом, оператором, агентами, користувачами та торговцями, який має включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

організацію контролю за фінансовими і технічними ризиками під час використання електронних грошей;

систему безпеки і захисту інформації та розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів під час використання електронних грошей;

заходи із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до законодавства України (у тому числі щодо виявлення та зупинення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій);

{Підпункт 2 пункту 2 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

3) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації здійснення розрахунків із використанням електронних грошей, підписану керівником;

4) зразки договорів, які укладатимуться з користувачами.

Заявник, який має намір під час здійснення випуску електронних грошей, до яких надають доступ наперед оплачені картки платіжних систем, унесених до Реєстру, взаємодіяти з цими системами, зобов'язаний у правилах використання електронних грошей надати опис такої взаємодії, який має містити загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

{Абзац десятий пункту 2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 10.02.2016}

5) одночасно з документами в паперовому вигляді до Національного банку обов'язково подаються копії цих документів в електронному вигляді, створені з дотриманням вимог пункту 6 глави 6 цього Положення.

Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять скановані зображення документів.

Сканування зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат готового файла - pdf;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Електронні копії документів подаються до Національного банку на одному або кількох компакт-дисках формату CD-R або DVD-R.

{Пункт 2 глави 6 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 358 від 26.07.2016}

3. Заявник - член/учасник платіжної системи для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку інформацію, яка має містити опис:

порядку здійснення операцій з електронними грошима між емітентом, іншими учасниками платіжної системи, агентами, користувачами та торговцями, що має включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків.

{Абзац третій пункту 3 глави 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 481 від 24.07.2015}

{Пункт 3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 10.02.2016}

4. Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про узгодження або відмову в узгодженні правил використання електронних грошей у строк до 60 днів із дня подання заявником/заявником - членом/учасником платіжної системи до Національного банку документів згідно з пунктами 2 і 3 цієї глави.

{Пункт 4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 10.02.2016}

5. Національний банк зобов'язаний письмово повідомити заявника/заявника - члена/учасника платіжної системи про прийняте рішення.

Національний банк надає заявникові/заявникові - члену/учаснику платіжної системи документ про узгодження правил використання електронних грошей.

{Абзац другий пункту 5 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 481 від 24.07.2015}

{Пункт 5 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 10.02.2016}

6. Національний банк розміщує інформацію про узгодження правил використання електронних грошей на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

7. Національний банк зобов'язаний відмовити в узгодженні правил використання електронних грошей за таких підстав:

подання неповного переліку документів, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї глави, або якщо ці документи не відповідають вимогам цього Положення;

надання недостовірної інформації;

якщо в правилах використання електронних грошей не передбачено порядок здійснення належного контролю за фінансовими або технічними ризиками;

віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

{Пункт 7 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

8. Банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей, зобов'язаний подати на узгодження до Національного банку зміни до правил використання електронних грошей не пізніше ніж через десять календарних днів з дати їх унесення.

Національний банк у строк, передбачений пунктом 4 цієї глави, надає заявникові/заявникові - члену/учаснику платіжної системи документ про узгодження або про відмову в узгодженні змін до правил використання електронних грошей.

{Пункт 8 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 10.02.2016}

9. Банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей/зміни до них, зобов'язаний протягом десяти календарних днів з дня узгодження цих правил/змін до них оприлюднити цю інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

{Глава 6 в редакції Постанови Національного банку № 378 від 19.06.2014}

7. Порядок відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей

1. Відкликання Національним банком в емітента банківської ліцензії є підставою для втрати чинності документом про узгодження правил використання електронних грошей. Емітент зобов'язаний припинити всі операції з електронними грошима після відкликання банківської ліцензії.

2. Національний банк має право відкликати документ про узгодження правил використання електронних грошей за таких підстав:

1) установлення факту узгодження правил використання електронних грошей або змін до цих правил на підставі недостовірних даних;

2) порушення емітентом вимог законів України або нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють випуск та використання електронних грошей;

3) нездійснення емітентом діяльності, пов'язаної з випуском електронних грошей, протягом одного року з дати отримання документа про узгодження правил використання електронних грошей.

3. Національний банк надсилає емітенту рекомендований лист з повідомленням про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей із зазначенням підстав.

4. Емітент, який здійснював випуск електронних грошей, після отримання рекомендованого листа Національного банку про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей зобов'язаний припинити випуск та інші операції з електронними грошима (крім операцій з погашення) у встановлений Національним банком строк.

{Положення доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

8. Порядок здійснення операцій з електронними грошима, випущеними емітентом-нерезидентом

1. Користувач має право використовувати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом як засіб платежу за товари на користь нерезидента, у міжнародній системі інтернет-розрахунків.

2. Торговець має право приймати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, як засіб платежу від покупця-нерезидента за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує перерахування цих електронних грошей одночасно з їх погашенням шляхом перерахування коштів на рахунок торговця в банку-резиденті.

3. Користувач - фізична особа має право отримувати від нерезидентів електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує погашення цих електронних грошей шляхом перерахування коштів на рахунок користувача - фізичної особи в банку-резиденті.

{Главу 8 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 65 від 10.02.2016}

{Положення доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку № 481 від 24.07.2015}

Директор Департаменту
платіжних системН.Г. Лапко


Додаток 1
до Положення про електронні
гроші в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок випуску електронних грошей

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 378 від 19.06.2014, № 95 від 04.09.2018}


Додаток 2
до Положення про електронні
гроші в Україні

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність, пов'язану з випуском та використанням електронних грошей

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 378 від 19.06.2014, № 95 від 04.09.2018}


Додаток 3
до Положення про електронні
гроші в Україні

ЗАЯВА
про узгодження правил використання електронних грошей

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 378 від 19.06.2014, № 358 від 26.07.2016, № 95 від 04.09.2018}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: