open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон припинив дію. Див. статтю 6 цього Закону }
Про деякі питання організації бюджетного процесу

у 2010 році
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 22, ст.151 )

Цей Закон визначає організаційно-правові заходи, спрямовані
на забезпечення належного виконання Державного бюджету України
( 2154-17 ) у 2010 році.
Стаття 1. Встановити, що:
1) при здійсненні державних запозичень та наданні державних
гарантій Міністр фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів
України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані
із здійсненням таких запозичень та наданням державних гарантій, у
тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих
судових справах, пов'язаних із поверненням кредитів (позик) та
звільненням платежів згідно з договорами від будь-яких комісій,
податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом часу дії
зобов'язання з повернення запозичених коштів;
2) на часткову зміну частини другої статті 21 Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96; 2007 р.,
N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2009 р., NN 20-22,
ст. 269; 2010 р., NN 22-25, ст. 263) дозволити у процесі
приватизації державного майна оплату його вартості у вільно
конвертованій іноземній валюті;
3) до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать:
дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I
та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з
інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід
війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка
знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право
на пільги, та проживає разом з ним;
4) Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету приймає рішення щодо
перегляду деяких розмірів виплат, визначених законодавством, та
щодо інших законодавчих актів, які передбачають додаткові видатки
з державного та місцевих бюджетів;
5) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва зараховуються у розмірі:
100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя;
25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків -
до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного
значення, селищ, сіл та їх об'єднань.
Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
використовуються виключно на освоєння земель для
сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення
відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених
програм та проектів землеустрою, проведення нормативної грошової
оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної
власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається;
6) органи державної податкової служби мають право
застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції,
стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки,
пені у випадках, порядку та розмірі, встановлених законодавством,
а також стягувати до державного бюджету суми заборгованості
суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою,
наданою на поворотній основі, та нарахованої на неї пені у
порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ).
Стаття 2. Зупинити дію:
1) абзацу другого преамбули Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154;
2010 р., N 2-3, ст. 11, NN 22-25, ст. 263);
2) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання
спеціальних дозволів на користування надрами) та частини першої
статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних
дозволів на користування надрами) Кодексу України про надра
( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36,
ст. 340);
3) статей 14-16 Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,
ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66;
2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253; 2010 р., NN 22-25,
ст. 263) в частині умов надання спеціальних дозволів на
користування надрами;
4) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6
Закону України "Про державну геологічну службу України"
( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51,
ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 184;
2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253;
2009 р., N 29, ст. 391; 2010 р., NN 22-25, ст. 263) в частині
надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на
користування надрами.
Стаття 3. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18,
ст. 89; 2010 р., NN 22-25, ст. 263) застосовуються з урахуванням
таких тимчасових змін:
1) у третьому реченні статті 15 після слова "розрахунків"
доповнити словами "та сплати обов'язкової суми дивідендів";
2) пункт "д" частини п'ятої статті 41 після слова
"(дивідендів)" доповнити словами "з урахуванням вимог,
передбачених цим Законом та іншими законами".
Стаття 4. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону
України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2010 р.,
NN 22-25, ст. 263) застосовуються з урахуванням таких тимчасових
змін:
1) у статті 30:
в абзаці першому частини другої слова "в обсязі,
встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства"
виключити;
частину другу після абзацу першого доповнити двома новими
абзацами такого змісту:
"Виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з
чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в
розмірі не менше 30 відсотків.
Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням
загальних зборів акціонерного товариства".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Рішення про виплату дивідендів у розмірі більше
30 відсотків за простими акціями приймається загальними зборами
акціонерного товариства";
2) у частині другій статті 33:
пункт 12 доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених
цим Законом та іншими законами";
пункт 15 викласти в такій редакції:
"15) затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує
їх обсяг, встановлений абзацом другим частини другої статті 30
цього Закону".
Стаття 5. Установити, що окремі положення Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 309-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28, ст. 253;
2009 р., N 16, ст. 223, N 26, ст. 328; 2010 р., NN 22-25, ст. 263)
застосовуються з урахуванням таких тимчасових змін:
у розділі II "Прикінцеві положення":
зупинити на 2010 рік дію абзаців двадцять першого - двадцять
третього пункту 4;
у пункті 6 цифри "2,27" замінити цифрами "3,19".
Стаття 6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
і застосовується з 30 листопада 2010 року та діє до 1 січня
2011 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 грудня 2010 року

N 2774-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: