open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 березня 2011 р. № 371
Київ

Деякі питання надання та використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 17.04.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 311 від 17.04.2012
№ 806 від 20.08.2012
№ 113 від 18.02.2013
№ 241 від 09.07.2014
№ 151 від 31.03.2015
№ 432 від 26.06.2015
№ 328 від 20.04.2016
№ 173 від 22.03.2017
№ 274 від 11.04.2018}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 17.04.2012}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 311 від 17.04.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 371

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

{Назва Порядку та умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 17.04.2012}

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії (далі - субвенція).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 17.04.2012}

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 311 від 17.04.2012}

3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (далі - розпорядники субвенції).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 311 від 17.04.2012}

4. Субвенція спрямовується на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії.

Переліки витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії визначаються розпорядниками субвенції.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 432 від 26.06.2015}

{Пункт 4 в редакції Постанов КМ № 311 від 17.04.2012, № 806 від 20.08.2012, № 113 від 18.02.2013}

5. Використання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

{Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 311 від 17.04.2012, № 806 від 20.08.2012, № 274 від 11.04.2018}

6. Закупівля товарів за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 311 від 17.04.2012}

7. Казначейство перераховує субвенцію згідно з Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399), і Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим Мінфіном.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 311 від 17.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 241 від 09.07.2014}

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 311 від 17.04.2012}

9. Розпорядники субвенції:

розподіляють витратні матеріали та лікарські засоби для інгаляційної анестезії між закладами охорони здоров'я, здійснюють контроль за виконанням умов договорів про закупівлю товарів і взяттям на облік зазначеними закладами отриманих матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, їх зберіганням і раціональним використанням;

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 17.04.2012}

подають щомісяця до 10 числа МОЗ та Мінфіну детальну інформацію про використання субвенції та стан забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 17.04.2012}

10. МОЗ інформує щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфін про використання субвенції та стан забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 17.04.2012}

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


{Додаток виключено на підставі Постанови КМ № 274 від 11.04.2018}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: