open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Л И С Т
04.08.2011 N 17-04/1887-11041

(Витяг)

Статтею 64 Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) визначено, зокрема, що керівники бюджетних
установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове
забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень
чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної
плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних
установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
Аналогічну норму передбачено статтею 63 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) та частиною 1
статті 51 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) (далі - Кодекс).
Статтею 143 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
встановлено, що до працівників підприємств, установ, організацій
можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в
затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового
розпорядку.
Згідно з підпунктом "е" пункту 15 розділу II Дисциплінарного
статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України
від 24.03.99 р. N 551-XIV ( 551-14 ), до заохочень відносять
нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією.
Відповідно до статті 2 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) до структури заробітної плати відносяться основна
заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати.
Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії
за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші
грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними
актами норми, належать до інших виплат.
Згідно з Інструкцією щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Державного
казначейства України від 25.11.2008 р. N 495 ( z0079-09,
z0080-09 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
27.01.2009 р. за N 79/16095, код економічної класифікації видатків
1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ" ( v0011201-11 )
включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ
(організацій), військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу (у тому числі відряджених до органів виконавчої влади та
інших цивільних установ) згідно з установленими посадовими
окладами, ставками або розцінками, матеріальну допомогу, у тому
числі видатки на премії та інші види заохочень чи винагород (у
грошовій та/або матеріальній формі) (п. 1.1).
З огляду на зазначене, придбання цінних подарунків з метою
заохочення відповідно до законодавства працівників та
військовослужбовців здійснюється за кодами економічної
класифікації видатків 1111 "Заробітна плата" та 1112 "Грошове
утримання військовослужбовців" ( v0011201-11 ).
У порядку, встановленому статтею 18 Закону України "Про
участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону" ( 1835-14 ) можуть заохочуватися інші громадяни України,
які подають активну допомогу органам внутрішніх справ та
підрозділам Державної прикордонної служби України у виконанні
покладених на них завдань.
Видатки на придбання сувенірів, подарунків, згідно з
підпунктом "ї" пункту 1.3.1 Інструкції ( z0079-09 ) здійснюються
за кодом економічної класифікації видатків 1131 "Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та
обмундирування" ( v0011201-11 ).
Для оформлення документів на отримання заробітної плати,
стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших
коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені
безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів
подають до органів Державного казначейства заявку на видачу
готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (п. 13 Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з
надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства
України від 25.05.2004 р. N 89 ( z0716-04, za716-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за
N 716/9315).
Видатки на придбання побутової, аудіо-, відеотехніки та
нагородних годинників для заохочення працівників в матеріальній
формі проводились на підставі укладених угод в безготівковій
формі.
Одночасно повідомляємо, що з метою уникнення неоднозначного
трактування застосування кодів економічної класифікації видатків
Державним казначейством України підготовлено проект наказу (далі -
проект наказу) "Про затвердження Інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо
застосування класифікації кредитування бюджету", в якому
передбачено, що до КЕКВ 1111 "Заробітна плата" ( v0011201-11 )
відносяться, зокрема, премії та інші види заохочень чи винагород
відповідно до законодавства, до КЕКВ 1112 "Грошове утримання
військовослужбовців" - заохочення, передбачені законодавством.
Крім того, в "Загальних положеннях" проекту наказу
передбачено, що перерахування (оплата) податку на доходи фізичних
осіб здійснюється за тим кодом економічної класифікації
( v0011201-11 ), за яким здійснюється виплата доходу фізичній
особі.
Стосовно оподаткування подарунків, то однією з функцій
Державної податкової адміністрації України, визначеною статтею 8
Закону України "Про державну податкову службу України" ( 509-12 ),
є надання податкових консультацій в порядку, встановленому
законом, організація виконання цієї роботи органами державної
податкової служби.
Якщо вартість подарунків, отриманих працівниками
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу і є об'єктом оподаткування, то, відповідно до Інструкції
пре форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх
складання, затвердженої наказом Державного казначейства України
від 27.07.2000 р. N 68 ( z0570-00 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 31.08.2000 р. за N 570/4791, нарахування цього
доходу відображається у Меморіальному ордері N 5 ( z0570-00 ).
Відповідальність за правильність нарахування заробітної плати
і прирівняних до неї платежів, за повноту перерахування платежів,
утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці
податків до бюджету та єдиного внеску при отриманні заробітної
плати і прирівняних до неї платежів несуть розпорядники та
одержувачі бюджетних коштів (пункт 13.3 Порядку) ( z0716-04 ).
Списання подарунків, вручених особам, які не є працівниками
здійснюється на підставі первинних документів, складених із
урахуванням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та Положення про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 24.05.95 р. N 88 ( z0168-95 ).

Голова ліквідаційної комісії -
перший заступник Голови О.Даневич
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: