open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 11 травня 2011 р. N 503

Київ
Про затвердження Порядку перерахування у 2011 році

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на погашення заборгованості з різниці

в тарифах на теплову енергію, що вироблялася,

транспортувалася та постачалася населенню,

яка виникла у зв'язку з невідповідністю

фактичної вартості теплової енергії

тарифам, що затверджувалися або погоджувалися

відповідними органами державної влади

чи органами місцевого самоврядування

Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2011 рік" ( 2857-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок перерахування у 2011 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася,
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2011 р. N 503
ПОРЯДОК

перерахування у 2011 році субвенції

з державного бюджету ( 2857-17 ) місцевим бюджетам

на погашення заборгованості з різниці

в тарифах на теплову енергію,

що вироблялася, транспортувалася та постачалася

населенню, яка виникла у зв'язку

з невідповідністю фактичної вартості

теплової енергії тарифам, що затверджувалися

або погоджувалися відповідними органами

державної влади чи органами місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування у 2011 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що
вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування
(далі - заборгованість з різниці в тарифах), за рахунок
надходжень, визначених пунктом 40 статті 4 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ).
2. Перерахування субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах (далі -
розрахунки) здійснюється на умовах, визначених цим Порядком, на
суму заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася у період з
1 жовтня 2009 р. по 31 грудня 2010 р. і не погашена на дату
складення довідки про розмір кредиторської заборгованості місцевих
бюджетів та/або дебіторської заборгованості учасників розрахунків,
у межах лімітів, установлених Мінфіном для Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій згідно із затвердженим
розподілом видатків Державного бюджету України на 2011 рік
( 2857-17 ). Коригування лімітів може провадитися щокварталу на
підставі звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
що надсилаються до Мінфіну з відповідними обґрунтуваннями і
розрахунками.
3. Головним розпорядником бюджетних коштів за програмою
"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що
вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка
виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" є
Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства.
Відповідальними виконавцями бюджетної програми є Міністерство
будівництва та житлово-комунального господарства і Казначейство.
4. Підставою для проведення розрахунків є договір про
організацію взаєморозрахунків, який укладається за формою згідно з
додатком 1 між учасниками розрахунків на підставі документа, що
підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або
дебіторської заборгованості на дату підписання такого договору
(без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій, що
нараховані підприємствам теплоенергетики на заборгованість за
природний газ).
Учасниками розрахунків є відповідні територіальні органи
Казначейства, місцеві фінансові органи, підприємства, що
виробляють, постачають та транспортують теплову енергію для
населення, незалежно від форми власності, Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України", її дочірня компанія "Газ України" та
її філії.
5. Обсяг заборгованості з різниці в тарифах визначається
учасниками розрахунків як різниця між фактичними витратами на
теплову енергію (виробництво, транспортування і постачання
теплової енергії) і фактичними нарахуваннями згідно із
затвердженими для населення тарифами з урахуванням перерахунку за
низькоякісні та не в повному обсязі надані послуги з відрахуванням
дотації місцевих бюджетів, отриманої учасниками розрахунків для
відшкодування різниці в тарифах.
6. Обсяг заборгованості з різниці в тарифах обчислюється
учасниками розрахунків на підставі таких підтвердних документів:
1) розрахунок фактичної собівартості теплової енергії, що
засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи
учасника розрахунків та скріплений печаткою;
2) копія рішення органу виконавчої влади, НКРЕ або органу
місцевого самоврядування про затвердження (погодження) тарифів на
теплову енергію;
3) звіт про витрати з надання послуг з теплопостачання і
фінансові показники діяльності підприємства за формою N 1С, що
засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи
учасника розрахунків та скріплений печаткою;
4) звіт про постачання теплової енергії (за формою N 1-теп)
( vb371202-10 ), звітний кошторис витрат на виробництво
теплоенергії (за формою N 23-енерго), довідка про корисний відпуск
теплової енергії і розрахунки за неї (за формою N 32-енерго).
7. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах
складається за формою згідно з додатком 2, погоджується із
структурним підрозділом з питань фінансів відповідного органу
виконавчої влади або виконавчого органу місцевого самоврядування,
який прийняв рішення про затвердження (погодження) тарифів, та
разом з підтвердними документами подається територіальним комісіям
з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного
комплексу (далі - територіальні комісії), утвореним відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190
( 190-2006-п ) "Про утворення Міжвідомчої комісії з погашення
заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 447), для прийняття
рішення про узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах.
Територіальні комісії протягом двох місяців з дати набрання
чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, узгоджують
обсяг заборгованості з різниці в тарифах та подають Міністерству
будівництва та житлово-комунального господарства узагальнену
інформацію про суми заборгованості з різниці в тарифах.
Фактичні витрати на послуги з постачання теплової енергії, що
надаються населенню, визначаються відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955 ( 955-2006-п ) "Про
затвердження Порядку формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2019).
Розрахунки з кредиторської заборгованості за спожитий
природний газ проводяться за борги, що утворилися у період з
1 жовтня 2009 р. по 31 грудня 2010 року.
Під час проведення розрахунків перевага надається суб'єктам
господарювання, яким на момент їх проведення встановлені тарифи на
виробництво теплової енергії у розмірі не нижче економічно
обґрунтованих витрат.
Забороняється проведення розрахунків з кредиторської
заборгованості за спожитий природний газ, що утворилася внаслідок
заміни боржника за зобов'язанням, укладення договору поруки, іншої
зміни сторони за зобов'язанням.
8. Для проведення розрахунків їх учасники надсилають
фінансовим управлінням районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій чи структурним підрозділам з питань
фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад:
1) довідку, що підтверджує відкриття поточних рахунків із
спеціальним режимом використання відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082 ( 1082-2008-п )
"Питання удосконалення схем розрахунків за використану
електроенергію та природний газ" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 97, ст. 3198);
2) договір про організацію взаєморозрахунків, підписаний
учасниками розрахунків;
3) рішення територіальної комісії про узгодження обсягу
заборгованості з різниці в тарифах разом з підтвердними
документами;
4) складені учасниками розрахунків акти звіряння
заборгованості із зазначенням обсягу заборгованості, яка склалася
на дату підписання договору про організацію взаєморозрахунків.
9. Митні органи подають Казначейству довідку про розмір
непогашеної на день видачі такої довідки заборгованості перед
державним бюджетом з податку на додану вартість під час митного
оформлення обсягів природного газу, ввезених на територію України
у минулих періодах та нарахованих штрафних санкцій і пені, що
засвідчена підписом керівника такого органу та скріплена печаткою.
10. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та її
дочірня компанія "Газ України" підписують договори про організацію
взаєморозрахунків або надають учасникам розрахунків письмову
відповідь з обґрунтованою відмовою у погодженні таких договорів
протягом десяти робочих днів.
11. Фінансові управління районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій або структурні підрозділи з питань
фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад
узагальнюють подані визначені пунктом 8 цього Порядку документи та
надсилають щомісяця 5 і 20 числа договори про організацію
взаєморозрахунків та їх реєстри Міністерству фінансів Автономної
Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних і
Київської міської та фінансовому управлінню Севастопольської
міської держадміністрацій для складення зведених реєстрів таких
договорів та подання щомісяця 10 і 25 числа Мінфіну зведених
реєстрів, а Казначейству і територіальним органам Казначейства, в
яких відкриті рахунки учасників розрахунків, підписані учасниками
розрахунків договори.
12. Казначейство перевіряє підписані учасниками розрахунків
договори про організацію взаєморозрахунків та інформує Мінфін про
обсяг заборгованості, що підлягає погашенню відповідно до таких
договорів.
Мінфін на підставі інформації, що надійшла від Казначейства,
та зведених реєстрів договорів про організацію взаєморозрахунків
визначає обсяг субвенції з державного бюджету бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва та
Севастополя для проведення розрахунків і приймає в установленому
порядку рішення про перерахування субвенції, яке доводиться до
Казначейства.
Казначейство відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних
трансферів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1132 ( 1132-2010-п ) (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 96, ст. 3399), перераховує на підставі
зазначеного рішення Мінфіну субвенцію на рахунки бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва
та Севастополя, відкриті в органах Казначейства.
Розрахунки проводяться шляхом залучення коштів з єдиного
казначейського рахунка у порядку, встановленому Казначейством за
погодженням з Мінфіном.
13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють
перераховану відповідно до пункту 12 цього Порядку субвенцію між
бюджетами районів і міст обласного значення на підставі договорів
про організацію взаєморозрахунків.
Територіальні органи Казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі перераховують на підставі
рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зазначену
субвенцію на рахунки районних бюджетів і бюджетів міст обласного
значення, відкриті в органах Казначейства.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації можуть приймати
рішення про централізоване перерахування субвенції без розподілу
її між бюджетами районів і міст обласного значення за згодою
відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Розпорядники коштів місцевих бюджетів забезпечують цільове та
ефективне використання субвенції та подають головному розпоряднику
бюджетних коштів звіти про її використання в установлені головним
розпорядником строки.
14. Для проведення розрахунків їх учасники відкривають
рахунки в органах Казначейства.
15. Територіальні органи Казначейства:
перераховують на підставі платіжних доручень головних
розпорядників коштів місцевих бюджетів та інших суб'єктів кошти на
рахунки в органах Казначейства для проведення подальших
розрахунків згідно з договорами про організацію взаєморозрахунків;
повідомляють відповідні місцеві фінансові органи та головного
розпорядника бюджетних коштів про результати проведення
розрахунків.
16. Митні органи після здійснення митного оформлення
відповідних обсягів природного газу перераховують суми податку на
додану вартість із сумами сплачених штрафних санкцій і пені до
доходів спеціального фонду державного бюджету протягом трьох
операційних днів, але не пізніше останнього операційного дня
бюджетного року.
17. Учасники розрахунків у графі платіжного доручення
"Призначення платежу" додатково зазначають: "Стаття 34 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ).
18. Відкриття рахунків в органах Казначейства учасникам
розрахунків, проведення операцій, пов'язаних з використанням
бюджетних коштів, відображення їх у бухгалтерському обліку,
бюджетній та фінансовій звітності про виконання державного та
місцевих бюджетів здійснюється у порядку, встановленому
Казначейством.
19. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про
використання субвенції, а також контроль за її цільовим і
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.
20. Спірні питання, які виникають у ході виконання статті 34
Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( 2857-17 ), вирішуються Міжвідомчою комісією з погашення
заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу.
21. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надаються
Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства,
Мінфіном та Міненерговугіллям у межах своїх повноважень.

Додаток 1

до Порядку
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ______

про організацію взаєморозрахунків

__________________________ _____ _______________ 20__ р.
(місце укладення договору)

Територіальний орган Казначейства в ___________ області в
особі ___________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона перша), що діє на на підставі ___________________;
місцевий фінансовий орган ___________________________ в особі

(повне найменування органу)
________________________________ (далі - сторона друга), що діє на
(найменування посади, прізвище,

ім'я та по батькові)
підставі ________________________________________________________;
підприємство, установа, організація _________________________

(повне найменування)
(далі - сторона третя) в особі __________________________________,

(найменування посади, прізвище,

ім'я та по батькові)що діє на підставі ______________________________________________;
підприємство, установа, організація _________________________

(повне найменування)
(далі - сторона четверта) в особі _______________________________,

(найменування посади, прізвище,

ім'я та по батькові)що діє на підставі ______________________________________________;
підприємство, установа, організація _________________________

(повне найменування)
(далі - сторона остання) в особі ________________________________,

(найменування посади, прізвище,

ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
(далі - сторони) уклали цей договір про нижченаведене.
Предмет договору
1. Предметом цього договору є організація проведення
сторонами взаєморозрахунку відповідно до статті 34 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" та постанови Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 503 "Про затвердження
Порядку перерахування у 2011 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах
на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та
постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю
фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися
або погоджувалися відповідними органами державної влади чи
органами місцевого самоврядування".
Порядок проведення взаєморозрахунків
2. Сторони погоджують перелік підприємств (установ,
організацій), що беруть участь у проведенні взаєморозрахунку, та
послідовність виконання сторонами договору.
3. Казначейство перераховує кошти, залучені з єдиного
казначейського рахунка, стороні першій у сумі ____________ гривень
на підставі рішення Мінфіну.
4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти
у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці
в тарифах на теплову енергію.
5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти
у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці
в тарифах на теплову енергію.
6. Сторона третя перераховує на рахунок сторони четвертої
кошти в сумі ____________ гривень, у тому числі ПДВ _______
гривень, для погашення заборгованості за ________________ (товари,
послуги) згідно з договором від ___ ________ 20__ р. N ________ за
20__ рік.
7. Сторона четверта перераховує на рахунок сторони останньої
кошти в сумі ____________ гривень, у тому числі ПДВ _______
гривень, для погашення заборгованості за _______ (товари, послуги)
згідно з договором від __ _________ 20__ р. N _______ за 20__ рік.
8. Сторона остання перераховує кошти в сумі _________ гривень
на рахунки митних органів, відкриті в органах Казначейства, як
сплату податку на додану вартість за імпортований природний газ і
нарахованих штрафних санкцій та пені для подальшого перерахування
цих коштів до спеціального фонду державного бюджету.
9. Усі учасники розрахунків у графі "Призначення платежу"
платіжного доручення додатково зазначають: "Стаття 34 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", дату і номер
договору.
Зобов'язання сторін
10. З метою виконання цього договору кожна сторона
зобов'язується:
забезпечити подання до органів Казначейства належним чином
оформлених договорів та платіжних документів згідно з вимогами,
встановленими Порядком перерахування у 2011 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася,
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування;
до проведення взаєморозрахунку не вчиняти дій щодо погашення
заборгованості, яку передбачається погасити відповідно до цього
договору;
перерахувати кошти на рахунок наступної сторони, а сторона
остання - на рахунки митних органів, відкриті в органах
Казначейства, як сплату податку на додану вартість за імпортований
природний газ, не пізніше наступного дня після їх зарахування на
рахунок;
обмінюватись наявною інформацією з дотриманням принципів
задоволення взаємних інтересів у процесі виконання цього договору.
У разі несвоєчасного подання учасниками розрахунків платіжних
документів органи Казначейства за своїм платіжним дорученням
можуть самостійно перерахувати кошти відповідно до укладених
договорів на розрахунково-касове обслуговування у порядку,
передбаченому цим договором.
Відповідальність сторін
11. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх
зобов'язань за цим договором відповідно до законодавства України.
Інші умови
12. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього
договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами.
Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення
переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому
законодавством.
13. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання
всіма сторонами і діє до повного виконання сторонами зобов'язань
за цим договором.
Дата та номер цього договору встановлюються після його
підписання всіма сторонами.
14. Цей договір є дійсним лише у разі проведення відповідного
фінансування.
15. Сторони засвідчують, що після виконання цього договору,
вони не мають одна до одної жодної претензії стосовно предмета
договору.
16. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюються
за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткових угод.
Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.
17. Додатки до цього договору є його невід'ємною частиною і
мають юридичну силу у разі, коли вони викладені у письмовій формі
та підписані уповноваженими на те представниками сторін.
18. Цей договір вважається укладеним, якщо він підписаний
сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.
19. Цей договір укладається у такій кількості примірників,
якою є кількість сторін. Додатково складається один примірник для
Казначейства. Кожен з примірників договору має однакову юридичну
силу.
20. У випадках, не передбачених цим договором, сторони
керуються законодавством.
Сума договору ___________ ______________ гривень ___ копійок.

(цифрами) (словами)
Реквізити сторін
р/р __________________________ Код банку ____________________ Код згідно з ЄДРПОУ __________ Керівник _____________________

(підпис) Головний бухгалтер ___________

(підпис)
М.П.

Додаток 2

до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах на ______________________________________________________,

(найменування послуги)
що надана населенню _______________________________________

(найменування підприємства,

код згідно з ЄДРПОУ)
(гривень)------------------------------------------------------------------ |Рік| Фактичні | Фактичні |Різниця між| Дотація | Обсяг | | |нарахування | витрати з | фактичними| місцевих | заборго-| | | згідно із | надання | витратами | бюджетів, |ваності з| | | затвердже- |послуги для| та фактич-| отримана |різниці в| | | ними для | населення | ними нара-|підприємством| тарифах | | | населення | (повна | хуваннями | для | | | | тарифами з | собівар- | |відшкодування| | | |урахуванням | тість) | | різниці в | | | |перерахунку | | | тарифах | | | |за низькоя- | | | | | | |кісні та не | | | | | | | в повному | | | | | | | обсязі | | | | | | | надані | | | | | | | послуги | | | | | ------------------------------------------------------------------

_____________________ ____________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
_______________
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах

проводиться без урахування податку на додану вартість.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: