open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

Указ
Президента України

Про Положення про Міністерство інфраструктури України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 391/2012 від 13.06.2012
№ 152/2013 від 21.03.2013
№ 379/2013 від 15.07.2013
№ 578/2013 від 22.10.2013}

1. Затвердити Положення про Міністерство інфраструктури України (додається).

2. Установити, що Міністерство інфраструктури України є правонаступником Міністерства транспорту та зв'язку України (крім прав та обов'язків, пов'язаних із реалізацією функцій у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України), а також Міністерства культури і туризму України в частині функцій з реалізації державної політики у сфері туризму.

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 травня 2011 року
№ 581/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 травня 2011 року № 581/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство інфраструктури України

{В тексті Положення слова "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінено словами "Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента № 152/2013 від 21.03.2013}

1. Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінінфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства (центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, туризму та інфраструктури).

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

2. Мінінфраструктури України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Мінінфраструктури України є:

формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій;

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;

участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики та політики державних закупівель у сфері надання послуг поштового зв'язку.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4. Мінінфраструктури України відповідно до покладених на нього завдань:

4.1) у сфері регулювання інфраструктурної галузі:

4.1.1) визначає пріоритетні напрями та здійснює відповідні заходи щодо формування та реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства та забезпечує нормативно-правове регулювання у цих сферах, у тому числі з питань діяльності Міністерства і центральних органів центральної виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром інфраструктури України;

{Підпункт 4.1.1 підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4.1.2) затверджує стратегії, програми розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, метрополітенів, міського електричного транспорту та туризму;

{Підпункт 4.1.2 підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4.1.3) забезпечує взаємодію підприємств різних видів транспорту, вантажовласників, експедиторських структур щодо організації та своєчасного забезпечення в повному обсязі перевезень вантажів, а також задоволення потреб населення в пасажирських перевезеннях;

4.1.4) затверджує в межах компетенції нормативно-правові акти щодо оптимізації внутрішніх, зовнішньоторговельних, транзитних транспортних потоків та функціонування транспортних вузлів на логістичних принципах, з організації функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України, спрощення процедури перетину державного кордону;

4.1.5) затверджує галузеві стандарти, технічні умови та будівельні норми;

4.1.6) затверджує програми впровадження у підгалузях енергозберігаючих технологій, нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, альтернативних видів палива;

4.1.7) затверджує програми розвитку та розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні;

4.1.8) визначає пріоритетні напрями розвитку галузі транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, туризму та курортної сфери;

{Підпункт 4.1.8 підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4.1.9) інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у галузі транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, туризму та курортній сфері;

{Підпункт 4.1.9 підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4.1.10) формує та реалізує єдину державну економічну, тарифну, інвестиційно-кредитну та соціальну політику у галузі транспорту, дорожнього господарства та туризму, а також формує в межах компетенції пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційної політики;

4.1.11) розробляє галузеві методичні рекомендації щодо фінансового планування та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності;

4.1.12) затверджує прогнозні (планові) показники діяльності служб та підприємств, що входять до сфери управління Міністерства, а також звіти про їх виконання;

4.1.13) подає на розгляд до Міністерства фінансів України пропозиції щодо формування державного бюджету в частині фінансового забезпечення діяльності Міністерства і підвідомчих служб;

4.1.14) вносить на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України фінансові плани підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

4.1.15) здійснює функції головного розпорядника коштів державного бюджету, передбачених на утримання Міністерства і реалізацію покладених на нього функцій;

4.1.16) затверджує фінансові плани підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

4.1.17) затверджує форми звітності про оперативну діяльність служб та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

4.1.18) затверджує порядок створення та функціонування професійних пенсійних фондів у галузі транспорту;

4.1.19) затверджує державні соціальні стандарти в галузі транспорту, забезпечення населення об'єктами інфраструктури транспорту;

4.1.20) розробляє та впроваджує державну політику у сфері міжнародного співробітництва з питань транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, туризму та курортної сфери;

{Підпункт 4.1.20 підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4.1.21) здійснює заходи, спрямовані на розвиток транс'європейських транспортних мереж, транснаціональних осей, інтеграцію транспортної системи України до європейської та світової транспортних мереж, розвиток інфраструктури туризму, зокрема за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей;

4.1.22) бере участь у діяльності міжнародних організацій, розробляє та укладає міжнародні договори та виконує функції Морської адміністрації України, Адміністрації залізничного транспорту;

4.1.23) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міністерства, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

4.1.24) здійснює внутрішній фінансовий контроль (як в апараті Міністерства і центральних органах виконавчої влади, так і на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства);

4.1.25) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів з питань запобігання корупційним, економічним та іншим правопорушенням;

4.1.26) приймає рішення про проведення службового розслідування та проводить службові розслідування;

4.1.27) забезпечує організацію, методичну, експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність з питань загального діловодства та обмеженого користування документами з грифом "Для службового користування";

4.1.28) здійснює організаційно-методичне керівництво вищими навчальними закладами, що перебувають у його підпорядкуванні, формує державне замовлення на підготовку ними фахівців, аспірантів та докторантів;

4.1.29) затверджує порядок створення, підготовки й підтримання в готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ і організацій транспорту й транспортної інфраструктури, призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період;

4.1.30) спрямовує, координує та здійснює методичне забезпечення проведення заходів щодо виконання завдань із мобілізаційної підготовки в галузі транспорту;

4.1.31) здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування та з технічного прикриття, відбудови найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період та заходів щодо переведення транспорту, транспортної інфраструктури на відповідний режим роботи у разі запровадження в державі особливого періоду;

4.1.32) здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів щодо виконання завдань з функціонування підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, системи цивільної оборони в галузі транспорту;

4.1.33) затверджує регламент Міністерства та центральних органів виконавчої влади, які спрямовуються та координуються Міністром інфраструктури України;

4.1.34) виконує функції компетентного органу України у сфері перевезення небезпечних вантажів, затверджує нормативно-правові акти з питань перевезення небезпечних вантажів та здійснює контроль за їх виконанням;

4.1.35) проводить службові розслідування обставин і причин катастроф та аварій з тяжкими наслідками на транспорті;

4.1.36) затверджує положення про систему управління безпекою на транспорті та відповідні галузеві програми у сфері безпеки;

4.1.37) проводить державну політику щодо зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на довкілля;

4.1.38) проводить єдину науково-технічну політику у сфері пожежної безпеки;

4.1.39) затверджує плани підготовки об'єктів Міністерства до сталої роботи в осінньо-зимовий період;

4.1.40) затверджує план заходів щодо запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання в діяльність галузі, а також здійснює облік та аналіз незаконних втручань у діяльність галузі;

4.1.41) затверджує положення оперативного штабу Міністерства з реагування на надзвичайні ситуації у транспортно-дорожньому комплексі;

4.1.42) формує політику щодо впровадження страхування на транспорті;

4.1.43) затверджує програму зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів транспортної інфраструктури;

4.1.44) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

4.1.45) затверджує інструкції про порядок надання, використання і захисту кодів експедиторських організацій;

4.1.46) здійснює контроль за станом здатності й готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на неї обов'язків в особливий період;

4.1.47) затверджує інструкцію про організацію забезпечення та надання житлових приміщень військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту та членам їх сімей;

4.1.48) затверджує зведений план технічного прикриття найважливіших об'єктів єдиної транспортної системи України;

4.1.49) забезпечує охорону та оборону в умовах надзвичайного стану та особливого періоду об'єктів державного значення національної транспортної системи України, вирішує в межах своїх повноважень питання готовності до функціонування мереж поштового зв'язку загального користування у разі виникнення надзвичайної ситуації, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду, забезпечує в особливий період переведення мереж поштового зв'язку на відповідний режим роботи;

{Підпункт 4.1.49 підпункту 4.1 пункту 4 в редакції Указу Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4.1.50) визначає учасниками бойових дій працівників підприємств, установ та організацій Міністерства;

4.1.51) затверджує правила носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту;

4.1.52) затверджує умови виплати грошового забезпечення й заохочення військовозобов'язаним, військовослужбовцям;

4.1.53) затверджує нормативно-правові акти з питань державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності та здійснює контроль за їх виконанням;

4.1.54) координує та контролює діяльність органів державного ринкового нагляду Міністерства;

4.1.55) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

4.1.56) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

4.1.57) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на Міністерство Президентом України завдань;

4.2) у сфері ліцензування:

4.2.1) затверджує ліцензійні умови і порядок здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов провадження:

туроператорської діяльності;

господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним, авіаційним, морським та річковим транспортом;

господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";

4.2.2) затверджує положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, та про ліцензійну раду;

4.3) у сфері тарифної політики:

4.3.1) затверджує порядок встановлення, сплати та використання:

- тарифів на послуги міського електричного транспорту та метрополітену;

- зборів та плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України;

- портових зборів;

- тарифів на використання річкових портових гідротехнічних споруд і зборів за спеціалізовані послуги;

- тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України;

- тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов'язані з ними послуги;

- тарифів на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України;

- тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);

- аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України та ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України;

- зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;

- автостанційного збору;

- вартості послуг, які надаються автостанцією перевізникові;

- тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою;

{Підпункт 4.3.1 підпункту 4.3 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4.3.2) затверджує розмір зборів та плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України;

4.3.3) затверджує розмір портових зборів;

4.3.4) затверджує тарифи на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України;

4.3.5) затверджує тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов'язані з ними послуги;

4.3.6) затверджує тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України;

4.3.7) затверджує тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);

4.3.8) затверджує розмір аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України;

4.3.9) затверджує розмір зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;

4.3.10) встановлює порядок внесення та розмір плати за весь час перебування транспортного засобу в межах стаціонарного пункту габаритно-вагового контролю;

4.3.11) затверджує методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

4.3.12) затверджує порядок справляння та розмір зборів за видачу суднових документів;

4.3.13) установлює розмір зборів і порядок видачі посвідчення про право власності на судно;

4.3.14) установлює розмір збору за користування послугами служби регулювання руху суден і порядок його сплати;

4.3.15) установлює розмір збору за реєстрацію судна в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, будь-яких наступних змін, раніше зроблених записів у них про зареєстроване судно, порядок стягнення такого збору;

4.3.16) установлює розмір ставки пені за прострочений фрахт, що стягується в морських портах України;

4.3.17) установлює розміри плати за підтвердження кваліфікації моряків;

4.3.18) установлює за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України плату за використання річкових портових гідротехнічних споруд та збори за спеціалізовані послуги, які надаються в річкових портах (на причалах) України (причальні, корабельні, якірні й адміністративні);

4.3.19) ухвалює розмір зборів і порядок видачі пасажирського посвідчення, якщо судно перевозить більше 12 пасажирів;

4.3.20) ухвалює розмір зборів і порядок видачі суднового санітарного посвідчення;

4.3.21) установлює розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України;

4.3.22) затверджує порядок справляння та розмір лоцманського збору;

4.3.23) затверджує розмір лоцманської винагороди;

4.3.24) затверджує порядок справляння та розмір збору із суден, що користуються послугами служби регулювання суден;

4.3.25) затверджує розмір плати за послуги морських агентських організацій всіх форм власності;

4.3.26) установлює розмір ставки пені за прострочений фрахт, що стягується в морських портах України;

4.3.27) затверджує за погодженням із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою;

{Підпункт 4.3 пункту 4 доповнено підпунктом 4.3.27 згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4.3.28) затверджує за погодженням із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Пенсійним фондом України тарифи на оплату послуг, пов'язаних із виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, що виплачуються з коштів Пенсійного фонду України;

{Підпункт 4.3 пункту 4 доповнено підпунктом 4.3.28 згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

4.4) у сфері залізничного транспорту:

4.4.1) затверджує інструкції про порядок поширення, обліку, зберігання і звітності при використанні запірно-пломбувальних пристроїв, які застосовуються на залізничному транспорті для пломбування вагонів і контейнерів, а також щодо організації відновних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України;

4.4.2) затверджує положення про комісії з питань вилучення і реалізації залежаних вантажів;

4.4.3) затверджує положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників і інших фахівців підприємств та організацій залізничного транспорту України;

4.4.4) затверджує положення про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів;

4.4.5) затверджує положення про сертифікацію на залізничному транспорті України;

4.4.6) затверджує порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на залізничному транспорті;

4.4.7) затверджує порядок оформлення проїзних документів і перевізних документів та розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті;

4.4.8) затверджує правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і вантажу, а також тварин, птиці та інших вантажів, що підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, залізничним транспортом України;

4.4.9) затверджує правила перевезення швидкопсувних вантажів і пошти залізничним транспортом, експлуатації поштових вагонів на залізницях України;

4.4.10) затверджує правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України;

4.4.11) затверджує перелік вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України;

4.4.12) затверджує нормативно-правові акти з експлуатаційної безпеки на залізничному транспорті, метрополітенах та міському електротранспорті, з організації експлуатаційної роботи та технічної експлуатації інфраструктури і рухомого складу на залізничному транспорті, а також актів з питань відкриття та проведення реконструкції пунктів пропуску через державний кордон України на залізничних станціях та з питань установлення класифікації, порядку розслідування та обліку транспортних подій на залізничному транспорті;

4.4.13) установлює порядок підготовки документації щодо планування, створення, реорганізації, ліквідації та визначення територіальних меж залізниць;

4.4.14) приймає рішення про відкриття або закриття станцій, залізничних шляхів загального користування, в тому числі малоінтенсивних ліній та дільниць;

4.4.15) установлює процедуру та строки дії припинення або обмеження навантаження і перевезення вантажів та вантажобагажу, що викликано обставинами непереборної сили, воєнними діями, блокадою, епідемією або іншими обставинами, які не залежать від перевізників та власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування і перешкоджають здійсненню перевезень, та оповіщення про це перевізників і власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування;

4.5) у сфері управління та розвитку автомобільних доріг та дорожнього господарства:

4.5.1) розробляє порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування;

4.5.2) затверджує порядок оперативного інформування учасників дорожнього руху про стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, тимчасове обмеження або припинення руху, а також про гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху;

4.5.3) забезпечує розроблення, проводить експертизу та затверджує в установленому порядку проектно-кошторисну документацію на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування та інших споруд вартістю понад 100 млн. гривень;

4.5.4) затверджує відповідно до законодавства техніко-економічні обґрунтування, переліки, титули будов і проектно-вишукувальних робіт, організовує виконання дорожніх робіт вартістю понад 100 млн. гривень та контроль за їх виконанням;

4.5.5) затверджує технічні правила ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування;

4.5.6) затверджує форму та порядок ведення реєстру транспортних засобів, відносно яких здійснення габаритно-вагового контролю неможливе;

4.5.7) розробляє державну стратегію та програми розвитку дорожнього господарства, забезпечує їх фінансування та виконання;

4.5.8) затверджує нормативи та методики визначення витрат, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування;

4.5.9) вносить пропозиції до переліку автомобільних доріг державного значення, погоджує зміни, що вносяться до переліків автомобільних доріг місцевого значення;

4.5.10) затверджує порядок проїзду автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів із наднормативними габаритами, масою, осьовим навантаженням;

4.5.11) розробляє, затверджує, вносить зміни до галузевих будівельних норм та визнає їх такими, що втратили чинність;

4.5.12) затверджує порядок проведення у дорожньому господарстві добровільної сертифікації та підтвердження відповідності продукції стандартам;

4.5.13) затверджує нормативні документи, що регламентують порядок визначення вартості дорожньо-будівельних робіт та проектно-дослідницьких робіт даного спрямування;

4.5.14) затверджує порядок підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності у дорожньому господарстві;

4.5.15) затверджує регламент проведення вимірювання і зважування та технічні параметри вимірювального і зважувального обладнання;

4.6) у сфері підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

4.6.1) координує роботу з виконання затверджених Кабінетом Міністрів України державних цільових програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та розвитку в Україні спортивної і туристичної інфраструктури;

4.6.2) розробляє, здійснює моніторинг генеральних і комплексних планів, галузевих програм з підготовки транспортної, спортивної та туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

4.6.3) готує пропозиції щодо залучення інвестицій, проведення конкурсів та аукціонів з відбору інвесторів для забезпечення реалізації проектів розвитку транспортної і туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в тому числі на концесійних умовах;

4.6.4) готує для подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів і матеріали з питань підготовки транспортної, спортивної та туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

4.6.5) бере участь у роботі Українсько-польського комітету у справах підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012, у тому числі в діяльності українських частин постійних міжурядових робочих груп, утворених у межах цього комітету;

4.6.6) затверджує реєстр автомобільних доріг, що використовуватимуться під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

4.7) у сфері туризму:

4.7.1) затверджує перелік і форму подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних територій курортів;

4.7.2) затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них;

4.7.3) затверджує інструкцію щодо порядку ведення Державного кадастру природних територій курортів, визначення складу його даних, порядку обміну інформацією й вирішення інших питань;

{Підпункт 4.7.4 підпункту 4.7 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 578/2013 від 22.10.2013}

4.7.5) затверджує порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;

4.7.6) розробляє та затверджує форму свідоцтва про встановлення категорії готелю;

4.7.7) затверджує правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг;

4.7.8) затверджує за погодженням із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України критерії відповідності об'єктів туристичної інфраструктури певній категорії;

{Підпункт 4.7 пункту 4 доповнено підпунктом 4.7.8 згідно з Указом Президента № 578/2013 від 22.10.2013}

4.8) у сфері автомобільного та міського електричного транспорту:

4.8.1) затверджує види дозвільних документів та порядок їх розподілу, видачі та використання українськими перевізниками при перевезенні територіями іноземних держав;

4.8.2) затверджує вимоги до структури парку автобусів, тролейбусів та трамваїв, що працюватимуть на маршрутах загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками;

4.8.3) затверджує вимоги з використання автобусів за видами сполучень, режимами руху і протяжністю маршрутів;

4.8.4) затверджує державні стандарти в сфері автомобільного транспорту;

4.8.5) затверджує експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі;

4.8.6) затверджує зразки проїзних документів на автомобільному транспорті;

4.8.7) затверджує зразки службових знаків розрізнення працівників автостанцій, робота яких пов'язана з обслуговуванням перевізників і пасажирів;

4.8.8) затверджує перелік єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання і частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах;

4.8.9) затверджує положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобільних транспортних засобів;

4.8.10) затверджує порядок ведення реєстру автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутів загального користування;

4.8.11) затверджує порядок визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами повідомлень і режимами руху;

4.8.12) затверджує порядок допуску до діяльності щодо здійснення міжнародних перевезень пасажирів або вантажів на автомобільному транспорті;

4.8.13) затверджує порядок здійснення контролю за дотриманням вимог безпеки перевезення пасажирів і вантажів на автомобільному транспорті;

4.8.14) затверджує порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом;

4.8.15) затверджує порядок організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні;

4.8.16) затверджує порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками (у період між державними технічними оглядами);

4.8.17) затверджує порядок розроблення та затвердження паспорта автобусного, тролейбусного та трамвайного маршрутів загального користування;

4.8.18) затверджує порядок стягнення оплати за проїзд з урахуванням попереднього придбання пасажирами проїзних документів або оплати проїзду безпосередньо під час поїздки у рухомому складі;

4.8.19) затверджує порядок узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів;

4.8.20) затверджує порядок установлення відповідності виконавця послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів та їх складових вимогам законодавства;

4.8.21) затверджує правила експлуатації трамвая і тролейбуса;

4.8.22) затверджує правила знаходження осіб і виконання робіт у зонах підвищеної небезпеки (частина території підприємств, вокзалів, станцій і шляхів сполучення, де здійснюється рух транспортних засобів, проводяться маневрові та вантажно-розвантажувальні роботи);

4.8.23) затверджує правила користування міським електричним транспортом;

4.8.24) затверджує правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні;

4.8.25) затверджує правила розміщення та обладнання зупинок міського електричного і автомобільного транспорту;

4.8.26) затверджує примірну форму договору між перевізником та автостанцією про надання послуг автостанцією, яким визначаються перелік та обсяги послуг, їх вартість і порядок проведення розрахунків;

4.8.27) затверджує примірну форму договору про продаж квитків;

4.8.28) затверджує технологічні норми проектування виробничих споруд і підприємств автомобільного транспорту;

4.8.29) затверджує типове положення про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів;

4.8.30) затверджує типову програму підготовки та підвищення кваліфікації фахівців на автомобільному транспорті;

4.8.31) затверджує типову форму договору про здійснення нерегулярних перевезень та договору про організацію перевезень пасажирів приміськими і міжміськими маршрутами у межах території однієї області;

4.8.32) затверджує умови перевезення вантажу, який не відповідає нормам, правилам і стандартам ядерної та радіаційної безпеки;

4.8.33) затверджує форму дозволу на обслуговування автобусних маршрутів і порядок його видачі та анулювання;

4.8.34) затверджує форму і порядок ведення журналу реєстрації параметрів обслуговування на таксі;

4.8.35) затверджує форму контрольного листка для внесення оцінок про технічний стан транспортного засобу водієм таксі, який є фізичною особою-підприємцем і здійснює перевезення самостійно, без використання найманої праці;

4.8.36) затверджує порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів;

4.8.37) розробляє правила надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

4.8.38) затверджує типові посадові і робочі інструкції працівників автомобільного транспорту та положення про структурні підрозділи автотранспортних підприємств;

4.8.39) затверджує міжнародний сертифікат технічного огляду колісного транспортного засобу;

4.8.40) затверджує нормативно-правові акти, спрямовані на впровадження системи цифрових тахографів;

4.8.41) затверджує вимоги до організації системи підвищення кваліфікації водіїв та фахівців щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів на автомобільному транспорті;

4.8.42) затверджує інструкції водіїв на випадок аварії (аварійних карток системи інформації про небезпеку) згідно з Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ);

4.8.43) затверджує акти, що встановлюють форми бланків посвідчень і картки допуску на транспортний засіб для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, а також форму заяви про допуск до здійснення міжнародних автомобільних перевезень;

4.8.44) затверджує порядок діяльності автостанцій;

4.8.45) затверджує зразок протоколу перевірки технічного стану колісного транспортного засобу під час державного технічного огляду;

4.8.46) затверджує технічні документи до транспортних засобів, форми шляхових (дорожніх) листів транспортних засобів;

4.8.47) затверджує порядок перевірки технічного стану відповідно до вимог міжнародних договорів України щодо конструкції і технічного стану колісних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення;

4.8.48) затверджує технологічні вимоги до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу;

4.8.49) затверджує вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу;

4.8.50) затверджує порядок здійснення диспетчерського контролю за роботою автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування;

4.8.51) затверджує порядок використання посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті;

4.8.52) затверджує порядок диспетчеризації автомобільного та міського електричного транспорту;

4.9) у сфері морського та річкового транспорту:

4.9.1) видає дозвіл на захід у територіальні води України ядерному судну;

4.9.2) затверджує зразки бланків типових реєстраційних суднових документів;

4.9.3) затверджує зразки документів осіб командного складу і суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їхніх власників;

4.9.4) затверджує зразки документів, що підтверджують проходження судном технічного нагляду, та положення про синопсис судна;

4.9.5) затверджує інструкцію про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та перелік морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка;

4.9.6) затверджує інструкцію з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання;

4.9.7) затверджує інструкцію з огляду баз для стоянки маломірних (малих) суден;

4.9.8) затверджує інструкцію про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України;

4.9.9) затверджує інструкцію про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України;

4.9.10) затверджує інструкцію щодо здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства;

4.9.11) затверджує інструкцію щодо пломбування в морських і річкових портах України суднових запірних обладнань, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, які містять ці речовини;

4.9.12) затверджує інструкцію про реєстрацію ліній закордонного плавання;

4.9.13) затверджує інструкцію про схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання;

4.9.14) затверджує інструкцію щодо приймання і скидання водяного баласту в акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України;

4.9.15) затверджує перелік документів, які подаються до Регістру судноплавства України при реєстрації судноплавних гідротехнічних споруджень і гідротехнічних споруджень портів, суднобудівних і судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації;

4.9.16) затверджує перелік морських торговельних портів, які здійснюють проведення державної реєстрації суден;

4.9.17) затверджує перелік районів обов'язкового лоцманського проведення, категорій суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення;

4.9.18) затверджує положення про підготовку та надання інформації щодо вантажу для його безпечного морського перевезення;

4.9.19) затверджує положення про ведення єдиного державного реєстру документів моряків;

4.9.20) затверджує положення про визначення вітрильних плавзасобів як спортивних вітрильних суден і порядок їх обліку;

4.9.21) затверджує положення про державну морську лоцманську службу;

4.9.22) затверджує положення про інспекцію з підготовки і дипломування моряків;

4.9.23) затверджує положення про класифікацію, порядок розслідування і облік аварійних морських подій із суднами;

4.9.24) затверджує положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден;

4.9.25) затверджує положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

4.9.26) затверджує положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавання у внутрішніх морських водах, територіальному морі і винятковій (морській) економічній зоні України;

4.9.27) затверджує положення про організацію і порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях і підхідних каналах до портів, суднобудівних і судноремонтних заводів і судноплавних шляхах України;

4.9.28) затверджує положення про систему управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті;

4.9.29) затверджує положення про розслідування та облік транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України;

4.9.30) здійснює загальне керівництво та контроль за проведенням державної реєстрації суден (крім риболовних);

4.9.31) затверджує порядки ведення Книги реєстрації підготовки та Суднової книги України;

4.9.32) затверджує порядок видачі дипломів і кваліфікаційних посвідчень;

4.9.33) затверджує порядок видачі дозволів суднам під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на внутрішніх водних шляхах;

4.9.34) затверджує порядок видачі і носіння нагрудних знаків "Капітан далекого плавання" і "Судновий механік першого розряду";

4.9.35) затверджує порядок видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і особам суднової команди морських суден;

4.9.36) затверджує порядок видачі, зберігання бланків типових форм реєстраційних документів та знищення зіпсованих;

4.9.37) затверджує порядок видачі, перевірки й визнання свідоцтва, що посвідчує наявність забезпечення відповідальності оператора ядерного судна щодо заподіяної ядерної шкоди;

4.9.38) затверджує порядок застосування знижок до портових зборів і зборів та плат за послуги, які надаються круїзним пасажирським суднам закордонного плавання в морських торговельних портах Дунайського регіону;

4.9.39) затверджує порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо державної реєстрації суден і невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту;

4.9.40) затверджує порядок підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден;

4.9.41) затверджує порядок присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним Прапором України;

4.9.42) затверджує порядок присвоєння судну назви і ідентифікаційного номера суднової станції супутникового зв'язку, позитивного сигналу та номера вибірного виклику суднової станції;

4.9.43) затверджує порядок реалізації майна, що становить багаж, не затребуваний протягом трьох місяців від дня приходу судна в порт призначення;

4.9.44) затверджує порядок справляння і розмір зборів за реєстрацію судна в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та будь-які зміни зроблених у них записів, а також за видачу суднових документів;

4.9.45) затверджує порядок узгодження реєстрації торговельних суден;

4.9.46) затверджує правила безпеки та охорони праці на судні (крім риболовних);

4.9.47) затверджує правила безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден;

4.9.48) затверджує правила здійснення контролю за дотриманням вимог з безпеки мореплавства;

4.9.49) затверджує правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства;

4.9.50) затверджує правила оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом;

4.9.51) затверджує правила перевезення вантажів, пасажирів, пошти і багажу морським та річковим транспортом;

4.9.52) затверджує правила реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України;

4.9.53) затверджує правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

4.9.54) затверджує правила технічної експлуатації портових гідротехнічних споруджень;

4.9.55) затверджує статут служби на морських суднах;

4.9.56) затверджує термін і порядок зберігання вантажів у морських портах України до прийняття їх одержувачем;

4.9.57) затверджує технічний опис бланків документів моряків;

4.9.58) затверджує типове положення про службу регулювання руху суден;

4.9.59) затверджує форми списку осіб суднового екіпажу (суднова роль), списку пасажирів, суднового радіо- і машинного журналу та правила їх ведення;

4.9.60) затверджує форму журналу обліку суден (крім риболовних), які плавають під Державним Прапором України;

4.9.61) затверджує форму санітарного журналу і правила його ведення на суднах;

4.9.62) установлює мінімальний склад екіпажу судна (крім риболовних), при якому допускається вихід судна в море, та внутрішні водні шляхи;

4.9.63) затверджує положення про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден і його функціонування з використанням існуючої системи приймання сигналів суднових систем тривожного сповіщення;

4.9.64) надає дозволи на відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, будівництва або будь-якої роботи в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів;

4.9.65) затверджує порядок здійснення технічного нагляду за суднами, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

4.9.66) затверджує форми та порядок видачі суднових документів;

4.9.67) затверджує положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння;

4.9.68) затверджує перелік морських портів України (за винятком риболовних портів), відкритих для заходження іноземних суден;

4.9.69) затверджує порядок діяльності підприємств та організацій усіх форм власності на території морського порту (за винятком риболовних портів);

4.9.70) затверджує положення про капітана морського торговельного порту;

4.9.71) затверджує положення про інспекцію державного портового нагляду;

4.9.72) затверджує порядок розслідування морських аварійних подій;

4.9.73) видає документ щодо скасування розпоряджень капітана морського торговельного порту;

4.9.74) установлює райони обов'язкового лоцманського проведення, категорії суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення;

4.9.75) затверджує зразок лоцманської квитанції;

4.9.76) утворює служби регулювання руху суден, що здійснюють радіолокаційне обслуговування суден;

4.9.77) затверджує правила плавання в зоні дії служби регулювання руху суден і порядок руху суден у цій зоні;

4.9.78) затверджує положення про національного координатора навігаційних попереджень України;

4.9.79) затверджує інструкцію про особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати сум, що направляються на харчування членів екіпажів суден (інших транспортних засобів);

4.9.80) затверджує перелік обов'язкового радіообладнання торговельних суден, які не здійснюють міжнародні рейси та не підпадають під вимоги Міжнародної конвенції СОЛАС-74/78;

4.9.81) затверджує правила пропуску суден через судноплавні шлюзи України;

4.9.82) затверджує положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і річкового транспорту України;

4.9.83) затверджує положення про ведення реєстру посвідчень особи моряка України;

4.9.84) затверджує порядок видання обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контролює їх виконання;

4.9.85) затверджує порядок припинення дії підтверджень дипломів та позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден;

4.9.86) затверджує положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу;

{Підпункт 4.9.86 підпункту 4.9 пункту 4 в редакції Указу Президента № 379/2013 від 15.07.2013}

4.9.87) затверджує положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу актів про відповідність портових засобів;

4.9.88) затверджує типове положення про об'єктову аварійно-рятувальну службу підприємств морського та річкового транспорту;

4.9.89) затверджує порядок обліку та використання коштів від портових зборів;

4.9.90) затверджує положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків;

4.9.91) затверджує положення про навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті;

4.9.92) затверджує порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу;

4.9.93) затверджує порядок сплати маякового збору;

4.9.94) затверджує перелік портових засобів, які підпадають під дію Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів;

4.9.95) затверджує правила пожежної безпеки на морських суднах України;

4.9.96) затверджує правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд;

4.9.97) затверджує правила запобігання забрудненню із суден внутрішніх водних шляхів України;

4.9.98) затверджує порядок справляння плати за проходження суден шлюзами;

4.9.99) затверджує положення про підготовку і перепідготовку державних морських лоцманів і лоцманів - операторів служб регулювання руху суден;

4.9.100) затверджує правила реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України;

4.9.101) затверджує перелік категорій посад працівників підприємств, установ та організацій морського і річкового транспорту, заснованих на державній формі власності, для яких установлюються зразки форменого одягу і знаки розрізнення;

4.9.102) затверджує порядок атестації інструкторів, які здійснюють спеціальну або спеціалізовану підготовку моряків;

4.9.103) затверджує перелік обов'язкового суднового навігаційного обладнання та систем для торговельних суден валовою місткістю менше 150 одиниць, які здійснюють будь-які рейси, та інших суден, що не здійснюють міжнародні рейси;

4.9.104) покладає обов'язки на визнану організацію в сфері охорони суден та портових засобів на морі;

4.9.105) затверджує керівництва із застосування заходів контролю до іноземних суден, які відвідують порти України;

4.9.106) затверджує положення про систему морської безпеки;

4.9.107) затверджує порядок організації охорони морських та річкових портів;

4.9.108) затверджує положення про Службу морської безпеки порту (портового засобу);

4.9.109) затверджує положення про воєнізовану охорону на об'єктах морського і річкового транспорту;

4.9.110) затверджує положення про Декларацію з охорони;

4.9.111) затверджує положення про систему подачі сигналів від суднових систем тривожного оповіщення;

4.9.112) затверджує галузевий стандарт щодо берегових систем забезпечення та контролю безпеки судноплавства в територіальному морі та на внутрішніх водних шляхах;

4.9.113) затверджує технічні вимоги до тренажерного обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди;

4.9.114) затверджує національний план пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України;

4.10) у сфері авіації:

4.10.1) затверджує перелік держав, з якими може здійснюватися міжнародне повітряне сполучення з аеропорту (аеродрому), а також характер транспортних перевезень;

4.10.2) затверджує правила організації охорони повітряних суден і об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України;

4.10.3) затверджує правила проведення спеціального огляду повітряних суден цивільної авіації України;

4.10.4) затверджує правила супроводу матеріальних цінностей і пасажирів у контрольованих зонах авіапідприємств (аеропортах);

4.10.5) затверджує положення про організацію та виконання демонстраційних, випробувальних і позатрасових польотів;

4.10.6) затверджує порядок організації виконання польотів;

4.10.7) затверджує порядок будівництва, утримання та ремонту аеродромів і аеропортів;

4.10.8) затверджує положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу та надають агентські послуги із продажу авіаційних перевезень на території України;

4.10.9) затверджує положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств із продажу авіаційних перевезень;

4.10.10) затверджує положення про сертифікацію типу надлегких і дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів;

4.10.11) затверджує перелік авіаційних робіт;

4.10.12) затверджує порядок оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового і подвійного призначення;

4.10.13) затверджує правила надання дозволів на виліт з аеропортів України і приліт в аеропорти України під час виконання міжнародних, внутрішніх і транзитних польотів;

4.10.14) затверджує порядок прийняття рішення на виліт і приліт повітряних суден цивільної авіації України за правилами польотів по приладах;

4.10.15) затверджує правила нанесення державних і реєстраційних розпізнавальних знаків на повітряне судно;

4.10.16) затверджує порядок справляння зборів за обслуговування і здійснення перевезень на літаках бізнес-класу;

4.10.17) затверджує положення про визначення розміру зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;

4.10.18) затверджує правила виконання чартерних рейсів;

4.10.19) затверджує правила допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден;

4.10.20) затверджує правила організації і виконання авіаційних робіт у сільському і лісовому господарстві;

4.10.21) затверджує правила реєстрації повітряних суден, аеродромів, повітряних трас і місцевих повітряних ліній;

4.10.22) затверджує правила реєстрації цивільних аеродромів України;

4.10.23) затверджує порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації авіаційного персоналу;

4.10.24) затверджує правила визначення навчальних закладів з підготовки персоналу з технічного обслуговування;

4.10.25) затверджує правила сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу та фахівців з організації повітряного руху України;

4.10.26) затверджує правила сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки;

4.10.27) затверджує правила сертифікації навчальних закладів з підготовки персоналу з повітряних перевезень небезпечних вантажів;

4.10.28) затверджує вимоги до визначення рівня кваліфікації та професійної придатності авіаційного персоналу і персоналу з наземного обслуговування;

4.10.29) затверджує порядок подання, розгляду, затвердження та публікації аеронавігаційної інформації в документах;

4.10.30) затверджує авіаційні правила з питань нормування льотної придатності цивільної авіаційної техніки і типових процедур сертифікації повітряних суден та їх компонентів;

4.10.31) затверджує директиви льотної придатності - Авіаційні правила України;

4.10.32) затверджує норми придатності, правила та порядок допуску повітряних трас для експлуатації;

4.10.33) затверджує правила видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України;

4.10.34) затверджує загальні прийнятні методи визначення відповідності для льотної придатності виробів, компонентів та обладнання;

4.10.35) затверджує норми льотної придатності;

4.10.36) затверджує визначення та абревіатури, що використовуються в нормах льотної придатності для виробів, компонентів та обладнання;

4.10.37) затверджує правила видачі сертифікатів придатності цивільним повітряним суднам України щодо шуму на місцевості;

4.10.38) затверджує правила схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності;

4.10.39) затверджує інструкцію про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації і дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів та авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України;

4.10.40) затверджує правила технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України;

4.10.41) затверджує інструкцію з обліку і звітності при технічній експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України;

4.10.42) затверджує правила організації державних послуг і проведення наземних і льотних перевірок наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів, авіаційного електрозв'язку і світлосигнального обладнання аеродромів цивільної авіації України;

4.10.43) затверджує інструкцію про порядок продовження терміну служби (ресурсу) наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України;

4.10.44) затверджує правила авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України;

4.10.45) затверджує положення про інспектора з нагляду за забезпеченням безпеки авіації;

4.10.46) затверджує положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті;

4.10.47) затверджує інструкцію щодо порядку оцінки рівня загрози безпеки цивільної авіації;

4.10.48) затверджує порядок оформлення формальностей і контролю за безпекою польотів;

4.10.49) затверджує порядок проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт;

4.10.50) затверджує програму підготовки персоналу з авіаційної безпеки;

4.10.51) затверджує вимоги щодо рівня кваліфікації та професійної підготовки авіаційного персоналу з питань авіаційної безпеки;

4.10.52) затверджує порядок проведення перевірки (контролю) стану авіаційної безпеки авіаційних суб'єктів;

4.10.53) затверджує положення про службу авіаційної безпеки;

4.10.54) затверджує порядок забезпечення безпеки авіації та її профілактики;

4.10.55) затверджує порядок здійснення нагляду і контролю за безпекою польотів;

4.10.56) затверджує інструкцію про порядок забезпечення авіаційної безпеки під час виконання авіаційних перевезень і робіт за межами України;

4.10.57) затверджує положення про службу пожежної безпеки на авіаційному транспорті України;

4.10.58) затверджує інструкцію про організацію та здійснення контролю за безпекою в аеропортах України;

4.10.59) затверджує стандарти, правила, процедури з питань нагляду і управління безпекою при організації повітряного руху відповідно до вимог міжнародних авіаційних організацій, членом яких є Україна;

4.10.60) затверджує державну програму з безпеки польотів;

4.10.61) затверджує порядок використання повітряного простору України та правила польотів, у тому числі міжнародних, у повітряному просторі України;

4.10.62) затверджує порядок організації, виконання і забезпечення польотів цивільних повітряних суден;

4.10.63) затверджує правила здійснення міжнародних польотів у повітряному просторі України;

4.10.64) затверджує порядок забезпечення аеронавігаційною інформацією;

4.10.65) затверджує класифікацію повітряного простору, в якому здійснюється обслуговування повітряного руху;

4.10.66) затверджує регламент організації обслуговування повітряного руху;

4.10.67) затверджує порядок формування структури повітряного простору і правила його використання;

4.10.68) затверджує правила виконання польотів державних повітряних суден і провадження діяльності, пов'язаної з використанням повітряного простору;

4.10.69) затверджує правила організації потоків повітряного руху;

4.10.70) затверджує правила польотів повітряних суден і обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України;

4.10.71) затверджує правила виділення годинних інтервалів на приліт і виліт рейсів у міжнародних аеропортах України;

4.10.72) затверджує правила виконання польотів і обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування;

4.10.73) затверджує систему вертикального ешелонування ІКАО в метричному вимірі (система ешелонування);

4.10.74) затверджує інструкцію із планування та використання тимчасово зарезервованого повітряного простору і умовних маршрутів обслуговування повітряного руху;

4.10.75) затверджує інструкцію організації і здійснення об'єктивного контролю при обслуговуванні повітряного руху та виробничої діяльності цивільної авіації України;

4.10.76) затверджує правила ведення радіотелефонного зв'язку англійською мовою в повітряному просторі України для персоналу, який обслуговує повітряний рух;

4.10.77) затверджує правила ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України;

4.10.78) затверджує таблицю необхідних дій у випадку відмови радіозв'язку під час виконання польоту;

4.10.79) затверджує правила радіолокаційного обслуговування;

4.10.80) затверджує порядок реєстрації, сертифікації і видачі дозволу на застосування бортових радіостанцій на цивільних повітряних суднах із присвоєнням радіотелефонних і радіотелеграфних позивних;

4.10.81) затверджує порядок видачі спеціальних дозволів на здійснення нерегулярних міжнародних польотів;

4.10.82) затверджує правила надання адрес повітряних суден;

4.10.83) затверджує інструкцію про метеорологічне забезпечення літерних рейсів;

4.10.84) затверджує вимоги щодо метеорологічного забезпечення цивільної авіації;

4.10.85) затверджує інструкцію про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України;

4.10.86) затверджує правила проведення службових розслідувань актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації та авіаційних подій;

4.10.87) затверджує інструкцію про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті;

4.10.88) затверджує форму ведення журналу обліку порушень порядку використання повітряного простору;

4.10.89) затверджує інструкції про порядок оперативного сповіщення про авіаційні події, надзвичайні події та надзвичайні ситуації підприємствами авіаційної галузі;

4.10.90) затверджує положення про головний перелік мінімального обладнання;

4.10.91) затверджує положення про передпольотне інформаційне обслуговування на аеродромах цивільної авіації України;

4.10.92) затверджує порядок допуску до авіаційної діяльності осіб, що не належать до авіаційного персоналу;

4.10.93) затверджує порядок допуску повітряних трас і місцевих повітряних ліній до експлуатації;

4.10.94) затверджує порядок контролю за здійсненням повітряних перевезень на літаках бізнес-класу;

4.10.95) затверджує порядок допуску повітряних суден бізнес-класу для здійснення перевезень;

4.10.96) затверджує порядок обліку та звіту регулярності польотів повітряних суден цивільної авіації України;

4.10.97) затверджує порядок видачі дозволів, які регулюють доступ експлуатантів на ринок авіаційних перевезень і робіт;

4.10.98) затверджує порядок реєстрації та сертифікації в галузі цивільної авіації і у сфері використання повітряного простору України;

4.10.99) затверджує правила сертифікації авіаційних суб'єктів, авіаційних тренажерів, цивільних аеродромів та аеропортів України, виробництва авіаційної техніки, а також сертифікації персоналу з питань авіаційної безпеки, повітряних трас і місцевих повітряних ліній;

4.10.100) затверджує правила сертифікації служби авіаційної безпеки в Україні та служби авіаційної безпеки в авіаційному суб'єкті;

4.10.101) затверджує правила сертифікації суб'єктів, які надають послуги із аеронавігаційного обслуговування;

4.10.102) затверджує правила сертифікації організацій, що здійснюють розроблення, серійне виробництво та технічне обслуговування авіаційної техніки;

4.10.103) затверджує правила сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки;

4.10.104) затверджує правила сертифікації типу авіаційної техніки та типу виробів авіаційної техніки серійного виробництва;

4.10.105) затверджує правила схвалення змін типової конструкції виробів авіаційної техніки серійного виробництва;

4.10.106) затверджує правила схвалення ремонтів для виконання на виробах авіаційної техніки;

4.10.107) затверджує правила схвалення компонентів та обладнання, що встановлюються на виробах авіаційної техніки серійного виробництва;

4.10.108) затверджує порядок реєстрації та сертифікації на здійснення авіаційної діяльності;

4.10.109) затверджує порядок реєстрації, сертифікації і видачі дозволів на експлуатацію цивільних повітряних суден, аеродромів, посадкових майданчиків, аеропортів, авіаційної наземної техніки, аеродромного устаткування та обладнання;

4.10.110) затверджує стандарти й нормативи у галузі охорони навколишнього природного середовища при здійсненні діяльності, пов'язаної з авіацією;

4.10.111) затверджує порядок підтвердження дійсності або переоформлення (конверсії) свідоцтв (сертифікатів) на основі свідоцтва (сертифіката), виданого авіаційному персоналу України;

4.10.112) затверджує зразок, порядок видачі, зберігання й знищення посвідчення члена екіпажу;

4.10.113) затверджує правила видачі посвідчень авіаційному персоналу;

4.10.114) затверджує технічні регламенти в галузі цивільної авіації;

4.10.115) затверджує правила надання повноважень особам та організаціям з проведення сертифікаційних перевірок;

4.10.116) затверджує нормативи якості обслуговування пасажирів і клієнтів повітряних перевезень;

4.10.117) затверджує інструкцію про порядок перевезення зброї та боєприпасів пасажирськими рейсами авіаційного транспорту;

4.10.118) затверджує правила перевезення зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, ядерного палива, радіоактивних речовин і інших вантажів, які відносяться до особливо небезпечних, на повітряних суднах;

4.10.119) затверджує правила перевезень пасажирів, багажу та вантажів повітряним транспортом;

4.10.120) затверджує порядок організації перевезень вантажів повітряним транспортом;

4.10.121) затверджує форми документів на перевезення повітряним транспортом і правила їх застосування;

4.10.122) затверджує нормативно-правові акти з питань перевезення вантажів, небезпечних вантажів, товарів військового призначення та подвійного використання повітряним транспортом;

4.10.123) затверджує порядок призначення авіаперевізників на міжнародні авіарейси;

4.10.124) затверджує перелік повітряних коридорів для перетинання державного кордону повітряними суднами;

4.10.125) затверджує повідомлення щодо обслуговування повітряного руху;

4.10.126) затверджує порядок сертифікації і реєстрації авіапідприємств, авіакомпаній, приватних фірм та інших організацій з метою використання повітряного простору України;

4.10.127) затверджує правила польотів повітряних суден і обслуговування повітряного руху у класифікованому повітряному просторі України;

4.10.128) затверджує правила розслідування авіаційних подій і інцидентів;

4.10.129) затверджує комплексні заходи, спрямовані на поліпшення пожежної безпеки об'єктів авіації;

4.10.130) затверджує кваліфікаційні вимоги для кандидатур керівників суб'єктів авіаційної діяльності та їх керівного складу, які несуть відповідальність за безпеку авіації, систему управління якістю;

4.10.131) затверджує порядок сертифікації аеродромного метеорологічного обладнання;

4.10.132) затверджує порядок аеронавігаційного обслуговування на аеродромах та маршрутах польотів, визначає провайдерів аеронавігаційного обслуговування цивільної авіації;

4.11) у сфері надання послуг поштового зв'язку:

4.11.1) забезпечує контроль за додержанням поштової безпеки і таємниці інформації;

4.11.2) затверджує зразки форменого одягу та нагрудних знаків персоналу національного оператора поштового зв'язку;

4.11.3) визначає склад, функції, права та обов'язки редакційно-художньої ради, яка погоджує тематику і зразки поштових марок, маркованих конвертів і карток;

4.11.4) визначає порядок введення в обіг та виведення з обігу поштових марок;

4.11.5) здійснює відповідно до законодавства державний контроль та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу (операторів поштового зв'язку) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

4.11.6) розробляє відповідно до законодавства технічні регламенти, норми, стандарти, методики розрахунків та інші нормативні документи;

4.11.7) здійснює організацію робіт, пов'язаних зі стандартизацією та сертифікацією засобів поштового зв'язку;

4.11.8) визначає перелік засобів поштового зв'язку, що застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування і підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства;

4.11.9) визначає порядок і забезпечує проведення експертизи проектів будівництва, реконструкції та модернізації мереж, споруд і засобів поштового зв'язку;

4.11.10) розробляє вимоги щодо надання і отримання послуг поштового зв'язку;

4.11.11) представляє Україну в міжнародних організаціях з питань надання послуг поштового зв'язку, забезпечує виконання зобов'язань України, що випливають з її членства в таких організаціях;

4.11.12) розробляє та здійснює заходи щодо розвитку мереж поштового зв'язку загального користування, поліпшення їх якості, забезпечення сталого функціонування та доступності цих мереж;

4.11.13) сприяє інтеграції сфери надання послуг поштового зв'язку у світовий інформаційно-комунікаційний простір;

4.11.14) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері надання послуг поштового зв'язку;

4.11.15) визначає перелік працівників оператора, яким надається право використовувати зброю, засоби самооборони та індивідуального захисту;

4.11.16) затверджує порядок письмового оформлення факту дефекту поштового відправлення та вжиття заходів щодо вручення такого відправлення адресату або відправнику;

4.11.17) встановлює вимоги щодо обладнання транспортних засобів поштового зв'язку та нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4.11 згідно з Указом Президента № 391/2012 від 13.06.2012}

5. Мінінфраструктури України з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює в межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

2) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його повноважень;

3) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України, адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу з питань, що належать до компетенції Міністерства; здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, надає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

4) координує та здійснює методологічне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його повноважень;

5) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, майном підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за діяльністю господарських структур;

6) реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

7) забезпечує в межах своїх повноважень боротьбу з корупцією;

8) здійснює претензійно-позовну роботу, звертається до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів, а також інтересів держави у відповідних сферах;

9) здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Міністерства, а також здійснює реалізацію кадрової політики на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства;

10) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його повноважень;

11) оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, в тому числі через засоби масової інформації і власний веб-сайт, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенції;

12) здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління.

6. Мінінфраструктури України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скасовувати відповідно до закону накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підконтрольних та підзвітних Міністерству, з питань, що належать до його компетенції;

6) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати для забезпечення виконання покладених на нього завдань відповідні підприємства, установи і організації.

7. Мінінфраструктури України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

8. Мінінфраструктури України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписуються Міністром інфраструктури України.

Накази Мінінфраструктури України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази Мінінфраструктури України нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації.

Накази Мінінфраструктури України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Мінінфраструктури України очолює Міністр інфраструктури України, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Міністр інфраструктури України має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату.

У разі необхідності для забезпечення здійснення Міністерством окремих завдань за рішенням Президента України у Мінінфраструктури України вводиться посада заступника Міністра.

Перший заступник Міністра, заступник Міністра (у разі введення посади), заступник Міністра - керівник апарату призначаються на посади за поданнями Прем'єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Міністра інфраструктури України, та звільняються з посад Президентом України.

Обов'язки першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату та розподіл повноважень між першим заступником Міністра і заступником Міністра визначаються Міністром інфраструктури України.

10. Міністр інфраструктури України:

1) очолює Міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури України;

3) здійснюючи спрямування і координацію діяльності Державної авіаційної служби України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Державного агентства автомобільних доріг України, Державного агентства України з туризму та курортів, Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів:

формує державну політику у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремих частинах;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади завдань та планів їх роботи;

вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівників відповідних центральних органів виконавчої влади і за пропозицією їх керівників - кандидатур на посади їх заступників;

погоджує призначення на посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади;

погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

визначає структурний підрозділ апарату Міністерства, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;

визначає посадових осіб Міністерства, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади;

визначає порядок обміну інформацією між Міністерством та центральними органами виконавчої влади, періодичність її подання;

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

видає обов'язкові до виконання відповідними центральними органами виконавчої влади накази та доручення з питань спрямування та координації їх діяльності;

вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади;

приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів, погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;

4) представляє Мінінфраструктури України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

5) організовує та контролює у межах компетенції виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

6) затверджує структуру апарату Мінінфраструктури України;

7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;

9) відповідно до компетенції приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури України;

10) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури України;

11) приймає рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури України;

12) приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів, погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінінфраструктури України утворюється колегія у складі Міністра інфраструктури України (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою. У разі потреби до складу колегії Міністерства можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінінфраструктури України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінінфраструктури України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром інфраструктури України.

12. Гранична чисельність працівників Мінінфраструктури України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінінфраструктури України та положення про структурні підрозділи апарату затверджуються Міністром інфраструктури України.

Штатний розпис і кошторис Мінінфраструктури України затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

13. Мінінфраструктури України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента УкраїниС.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: