open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2004 N 1041

Щодо розвитку українсько-російського співробітцтва

З метою подальшого розвитку українсько-російського
співробітництва та на виконання домовленостей, досягнутих в ході
двосторонніх українсько-російських переговорів 05.11.2004 г. в
Москві Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
України від 08.09.2004 N 813 ( v0813650-04 ) "Про організацію
виконання Концепції інтеграції транспортних систем Російської
Федерації та України": - об'єднати Галузеві робочі групи в сфері автомобільних доріг
та в сфері автомобільного транспорту в Галузеву робочу групу в
сфері автомобільного транспорту та доріг - керівник Кроль С.С.; - об'єднати Галузеві робочі групи в сфері транспортної
промисловості (залізничний транспорт і телекомунікації,
суднобудування і судноремонт та інші питання) в Галузеву робочу
групу в сфері транспортної промисловості - керівник Легенький Г.М.
2. Керівникам Галузевих робочих груп з реалізації Концепції
інтеграції транспортних систем України та Російської Федерації
прийняти згідно з компетенцією План заходів з реалізації Концепції
інтеграції транспортних систем України та Російської Федерації,
затверджений 05.11.2004 в Москві, до неухильного виконання
(План заходів додається).
3. Директору департаменту зовнішньоекономічних зв'язків
Пероганичу Ю.Й. забезпечити загальну координацію та контроль за
виконанням Плану заходів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра транспорту України - керівника апарату
Корнієнка В.В.
Міністр Г.М.Кірпа

Додаток

до наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

України

25.11.2004 N 1041

ПЛАН

мероприятий по реализации Концепции интеграции

транспортных систем Российской Федерации и Украины

-------------------------------------------------------------------------------------- п/п | Мероприятия | исполнители | сроки |примечания | ------------------------------------------------------------------------------------| I. В области железнодорожного транспорта | ------------------------------------------------------------------------------------| 1. |Проведение согласованной тарифной политики на приоритетных | |совместных направлениях перевозок грузов, в том числе | |в рамках международных транспортных коридоров. | |Поэтапная унификация подходов к построению систем тарификации | |направлении совершенствования структуры тарифов в целях развития | |механизмов ценовой конкуренции на рынке | |железнодорожных перевозок и снижения тарифной нагрузки | |на пользователей услугами железнодорожного транспорта | -----+------------------------------------------------------------------------------| 1.1. |Подготовка предложений по |Минтранс России ФСТ |2005 г. | | |внесению изменений в |России Минэкономразвития | | | |Прейскурант N 10-01 (Россия) |России Минтранссвязи | | | |и Тарифное Руководство N 1 |Украины | | | |(Украина) с целью гармонизации| | | | |тарифных условий России и | | | | |Украины | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 1.2. |Разработка предложений по |Минтранс России ФАЖТ |Постоянно| | |внесению изменений и |Минтранссвязи Украины | | | |дополнений в Соглашение о | | | | |международном грузовом | | | | |сообщении ( 998_011 ), | | | | |Соглашение о международном | | | | |прямом смешанном | | | | |железнодорожно-водном грузовом| | | | |сообщении ( 998_402 ) с целью | | | | |развития конкуренции в области| | | | |международных железнодорожных | | | | |перевозок | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 1.3. |Создание рабочей группы для |Минэкономразвития России |2004 г. | | |разработки плана совместных |Минтранс России ФАЖТ | | | |действий и выработки тарифных |Минтранссвязи Украины | | | |условий в направлении | | | | |международных транспортных | | | | |коридоров | | | | -----+------------------------------------------------------------------------------| 2. |Формирование условий для создания рынка транспортных услуг | |операторских и транспортно-экспедиторских компаний, на транзитных | |направлениях и в рамках международных коридоров. Формирование условий | |для повышения конкурентоспособности перевозчиков и операторских | |компаний на европейском рынке и мировом транспортом рынке, | |развитие сквозного сервиса на транзитных направлениях и в рамках | |международных транспортных коридоров. | -----+------------------------------------------------------------------------------| 2.1. |Разработать и подготовить к |ОАО "РЖД" Минтранс России|2004 г. | | |подписанию двустороннее |ФАЖТ Минтранссвязи | | | |соглашение между ОАО "РЖД" и |Украины | | | |Укрзализныцей об электронном | | | | |обмене данными при перевозке | | | | |грузов в международном | | | | |железнодорожном сообщении | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2.2. |Проведение совместных |Минтранс России |постоянно| | |исследований в сфере |Минтранссвязи Украины | | | |транспортной логистики и | | | | |маркетинга | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2.3. |Разработка предложений по |Минтранс России |1-е | | |организации совместного |Минтранссвязи Украины |полуг. | | |украинского - российского - | |2005 г. | | |польского предприятия по | | | | |эксплуатации ширококолейной | | | | |линии Изов/Грубешов - Славкув | | | | |и организации контрейлерного | | | | |маршрута Россия - Украина - | | | | |Польша (Славкув) | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2.4. |Проведение совместных работ по|ОАО "РЖД" |постоянно| | |гармонизации транспортного |(по согласованию) | | | |права, по применению |Минтранс России | | | |согласованной тарифной |ФАЖТ Минтранссвязи | | | |политики и по |Украины | | | |совершенствованию технологии | | | | |перевозок между ОАО "РЖД" и УЗ| | | | -----+------------------------------------------------------------------------------| 3. |Развитие ускоренного пассажирского сообщения на приоритетных направлениях | |Москва-Киев, Москва-Харьков-Симферополь и других. Развитие железнодорожных | |пассажирских сообщений между регионами Российской Федерации и городами | |Черноморского и Азовского побережья Украины, а также увеличения размеров | |движения в направлении Москва-Крым. Совершенствование таможенного | |и пограничного контроля при перевозках пассажиров. | -----+------------------------------------------------------------------------------| 3.1. |Проведение анализа и |Минтранс России ФАЖТ |постоянно| | |маркетинговых исследований |ОАО "РЖД" | | | |пассажиропотоков между Россией|(по согласованию) | | | |и Украиной с целью определения|Минтранссвязи Украины | | | |периодичности курсирования | | | | |пассажирских поездов в летний | | | | |и зимний период года, времени | | | | |стоянки поездов на станциях и | | | | |определение маршрутов | | | | |следования поездов | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 3.2. |Разработка предложений и |ОАО "РЖД" (по |2004- | | |осуществление мероприятий по |согласованию) Минтранс |2005 гг. | | |организации движения поездов |России ФАЖТ Минтранссвязи| | | |на направлении Москва-Киев со |Украины | | | |временем нахождения в пути | | | | |следования с учетом времени на| | | | |таможенные операции | | | | |не более 9 часов. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 3.3. |Разработка предложений по |Минтранс России, ФАЖТ ОАО|2004- | | |внесению изменений и |"РЖД" (по согласованию) |2005 гг. | | |дополнений в нормативные |Минтранссвязи Украины | | | |документы по ремонту и | | | | |техническому содержанию | | | | |пассажирских вагонов в | | | | |сообщении между Украиной и | | | | |Россией | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 3.4. |Подготовка предложений по |Минтранс России ФАЖТ |2004- | | |вопросу совершенствования |Минтранссвязи Украины |2005 гг. | | |таможенного и пограничного | | | | |контроля (введение системы | | | | |таможенного контроля при | | | | |движении поезда) | | | | ------------------------------------------------------------------------------------| II. В области морского и речного транспорта. | ------------------------------------------------------------------------------------| 1. |Взаимодействие, проведение | |Постоянно| | |консультаций и выработка | | | | |совместной позиции Российской | | | | |Федерации и Украины в работе | | | | |Международной морской | | | | |организации, Дунайской | | | | |Комиссии, ЕЭК ООН и др. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2. |Восстановление прямого | |2004 г. | | |железнодорожно-паромного | | | | |сообщения через Керченский | | | | |пролив для пассажирских и | | | | |грузовых перевозок, содействие| | | | |развитию паромных переправ | | | | |между портами Черного и | | | | |Азовского морей. Проведение | | | | |согласованной политики в части| | | | |установления тарифов и сборов | | | | |при перевозке пассажиров и | | | | |грузов паромным сообщением. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2.1. |Завершить работу | |2004 год | | |российско-украинской рабочей | | | | |группы по обсуждению проекта | | | | |Соглашения об организации | | | | |международного прямого | | | | |железнодорожно-паромного | | | | |сообщения между портом Кавказ | | | | |(Россия) и портом Крым | | | | |(Украина). | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2.2. |Выработка согласованной | |2004- | | |политики в области тарифных | |2007 гг. | | |ставок при транспортировке | | | | |экспортно-импортных грузов | | | | |(в том числе транзитных) с | | | | |использованием | | | | |железнодорожно-паромной | | | | |переправы Кавказ-Крым в рамках| | | | |деятельности Совета по | | | | |совместной эксплуатации | | | | |паромной переправы. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 3. |Развитие пассажирских | |2004- | | |перевозок по направлению | |2007 гг. | | |Каспийское море - Азовское | | | | |море - Черное море - Дунай с | | | | |задействованием ВВП Российской| | | | |Федерации и Украины и | | | | |реализация пассажирских | | | | |туристических проектов. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 4. |Разработка предложений по | |2004- | | |подготовке проекта Соглашения | |2007 гг. | | |между Правительством | | | | |Российской Федерации и | | | | |Кабинетом Министров Украины о | | | | |порядке и условиях плавания | | | | |судов по ВВП обеих стран. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 5. |Создание необходимых условий | |2005- | | |для судоходства по маршруту | |2007 гг. | | |Каспийское море - | | | | |Волго-Донской канал - Азовское| | | | |море - Черное море - река | | | | |Дунай. Упрощение процедур | | | | |захода российских и украинских| | | | |судов во внутренние водные | | | | |пути. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 6. |Создание необходимых тарифных | |2004- | | |и инвестиционных условий для | |2007 гг. | | |контейнерных перевозок между | | | | |портами Ильичевск (Одесса) и | | | | |Тольятти (Самара). | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 7. |Разработка инвестиционных | |2004 г. | | |предложений по созданию | | | | |морского контейнерного | | | | |терминала со способностью | | | | |приема судов-контейнеровозов | | | | |вместимостью более четырех | | | | |тысяч TEU на базе Ильичевского| | | | |морского торгового порта. | | | | ------------------------------------------------------------------------------------| III. В области автомобильного транспорта и дорог | ------------------------------------------------------------------------------------| 1. |Проведение анализа существующих национальных законодательных актов | |и нормативно-технических документов в области дорожного хозяйства | |и автомобильного транспорта с целью их гармонизации и развития международных | |автодорожных транспортных коридоров, проходящих по территориям | |Российской Федерации и Украины с учетом возможности создания системы платных | |автомобильных дорог. | -----+------------------------------------------------------------------------------| 1.1. |Взаимный обмен информацией и |Минтранс России |постоян- | | |предложениями о развитии |Минтранссвязи Украины |но, | | |международных автодорожных | |ежеквар- | | |транспортных коридоров, | |тально | | |проходящих по территориям | | | | |Российской Федерации и Украины| | | | |в первую очередь маршрутов | | | | |Санкт-Петербург - Москва - | | | | |Киев - Одесса и Москва - | | | | |Харьков - Симферополь с учетом| | | | |создания системы платных | | | | |автомобильных дорог. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 1.2. |Обобщение данных о техническом|Минтранс России |постоян- | | |состоянии автомобильных дорог,|Минтранссвязи Украины |но, | | |являющихся частью | |ежеквар- | | |международных автодорожных | |тально | | |транспортных коридоров, | | | | |проходящих по территориям | | | | |Российской Федерации и Украины| | | | |в первую очередь маршрутов | | | | |Санкт-Петербург - Москва - | | | | |Киев - Одесса и Москва - | | | | |Харьков - Симферополь. | | | | -----+------------------------------------------------------------------------------| 2. |Разработка согласованной позиции по основным маршрутам проезда тяжеловесных | |и негабаритных транспортных средств с территории Российской Федерации | |на территорию Украины в обратном направлении | -----+------------------------------------------------------------------------------| 2.1. |Проведение анализа и |Минтранс России |IV | | |определения основных |Минтранссвязи Украины |квартал | | |направлений проезда | |2004 года| | |транспортных средств | | | | |Российской Федерации и Украины| | | | |при выполнении перевозок | | | | |тяжеловесных и негабаритных | | | | |грузов. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2.2. |Проведение анализа | |I квартал| | |нормативно-правовой базы, | |2005 года| | |которая регламентирует | | | | |перевозку тяжеловесных и | | | | |негабаритных грузов по | | | | |территориям Российской | | | | |Федерации и Украины. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2.3. |Обобщение информации и | |II | | |разработка рекомендаций по | |квартал | | |унификации нормативно - | |2005 года| | |правовой базы Российской | | | | |Федерации и Украины по | | | | |вопросам, которые | | | | |регламентируют перевозку | | | | |тяжеловесных и негабаритных | | | | |грузов. | | | | -----+------------------------------------------------------------------------------| 3. |Гармонизация транспортного законодательства для создания условий | |добросовестной конкуренции на рынке международных автомобильных перевозках | -----+------------------------------------------------------------------------------| 3.1. |Проведение мониторинга |Минтранс России |IV | | |транспортного законодательства|Минтранссвязи Украины |квартал | | |Российской Федерации и | |2004 года| | |Украины, которое | | | | |регламентирует перевозку | | | | |пассажиров и грузов в | | | | |международном автомобильном | | | | |сообщении. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 3.2. |Отработка совместных |Минтранс России |I квартал| | |мероприятий, необходимых для |Минтранссвязи Украины |2005 года| | |создания условий | | | | |добросовестной конкуренции на | | | | |рынке международных | | | | |автомобильных перевозках | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 3.3. |Обобщение рекомендаций |Минтранс России |III | | |относительно создания условий |Минтранссвязи Украины |квартал | | |добросовестной конкуренции на | |2005 года| | |рынке международных | | | | |автомобильных перевозках для | | | | |дальнейшего учета в | | | | |разрабатываемых | | | | |законодательных актах | | | | |Российской Федерации и | | | | |Украины. | | | | -----+------------------------------------------------------------------------------| 4. |Усовершенствование процедур пропуска транспортных средств через | |российско-украинскую границу при выполнении автомобильных перевозок | -----+------------------------------------------------------------------------------| 4.1. |Проведение консультаций с |Минтранс России |IV | | |компетентными органами |Минтранссвязи Украины |квартал | | |Российской Федерации и | |2004 года| | |Украины, которые отвечают за | | | | |соблюдение режима и | | | | |организацию работы пунктов | | | | |пропуска Государственной | | | | |границы стран. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 4.2. |Анализ нормативно - правовой | Минтранс России |I квартал| | |базы, которая регламентирует | Минтранссвязи Украины |2005 года| | |проведение контрольных | | | | |операций и досмотр | | | | |транспортных средств в | | | | |автомобильных пунктах | | | | |пропуску. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 4.3. |Разработка совместных |Минтранс России |III | | |рекомендаций относительно |Минтранссвязи Украины |квартал | | |усовершенствования процедур | |2005 года| | |пропуска транспортных средств | | | | |через российско-украинскую | | | | |границу. | | | | -----+------------------------------------------------------------------------------| 5. |Совершенствование разрешительной системы осуществления международных | |автомобильных перевозок между Украиной и Россией | -----+------------------------------------------------------------------------------| 5.1. |Проведение анализа выполнения |Минтранс России |I квартал| | |украинскими и российскими |Минтранссвязи Украины |2005 года| | |перевозчиками транзитных | | | | |перевозок и перевозок в/из | | | | |третьих стран по территориям | | | | |Российской Федерации и Украины| | | | |в 2004 году. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 5.2. |Закрепление протоколом |Минтранс России |IV | | |Смешанной украинско-российской|Минтранссвязи Украины |квартал | | |комиссии по вопросам | |2005 года| | |автомобильного транспорта | | | | |вопроса освобождения на | | | | |взаимной основе российских и | | | | |украинских перевозчиков от | | | | |разрешительной системы на | | | | |транзитные перевозки. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 5.3. |По итогам 1 квартала 2005 года|Минтранс России |II | | |провести анализ использования |Минтранссвязи Украины |квартал | | |разрешений в/из третьих стран | |2005 года| | |и принять согласованное | | | | |решение выравнивании условий | | | | |автотранспортной работы | | | | |участников Единого | | | | |экономического пространства | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 5.4. |Осуществление мониторинга |Минтранс России |постоянно| | |регулярных пассажирских |Минтранссвязи Украины | | | |перевозок автобусами в | | | | |приграничном сообщении между | | | | |Российской Федерацией и | | | | |Украиной | | | | ------------------------------------------------------------------------------------| IV. Международные транспортные коридоры | ------------------------------------------------------------------------------------| 1. |Проведение анализа и | |ежегодно | | |подготовка на его основе | | | | |прогноза грузовых и | | | | |пассажирских транспортных | | | | |потоков в рамках транспортных | | | | |коридоров, проходящих по | | | | |территории России и Украины. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2. |Разработка рациональной схемы | |2005 г. | | |развития международных | | | | |транспортных сообщений на | | | | |территориях Российской | | | | |Федерации и Украины до 2010 г.| | | | |с учетом развития | | | | |международных транспортных | | | | |коридоров | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 3. |Продвижение совместных | |2005 г. | | |инициатив Украины и России при| | | | |реализации Концепции развития | | | | |международных транспортных | | | | |коридоров на территории | | | | |государств-участников СНГ и в | | | | |рамках работы ГВУ | | | | |"ЕС - страны-партнеры" | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 4. |Разработка и подготовка | |1-ое | | |предложений, направленных на | |полугодие| | |совершенствование процедуры | |2005 года| | |пропуска транспортных средств,| | | | |следующих через | | | | |государственную границу России| | | | |и Украины в рамках МТК. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 5. |Содействие в решении вопросов | |постоянно| | |совершенствования таможенного | | | | |и пограничного контроля при | | | | |перевозках грузов. Для | | | | |проведения согласованной | | | | |работы по взаимодействию с | | | | |таможенными органами по | | | | |вопросам упрощения порядка | | | | |таможенного оформления и | | | | |таможенного контроля при | | | | |перемещении грузов: | | | | |- инициировать в каждом из | | | | |государств рассмотрение | | | | |вопросов делегирования функций| | | | |контролирующих служб | | | | |(фитосанитарных, ветеринарных,| | | | |карантинных экологических, | | | | |санитарных, радиологических | | | | |и др.) пограничным и | | | | |таможенным структурам; | | | | |- организовать совместный | | | | |прием груза на сдающей | | | | |стороне; | | | | |- предусмотреть проведение | | | | |сертификации и взятия проб | | | | |(анализов) товаров таможенными| | | | |органами на станциях | | | | |назначения. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 6. |Проведение изучения, | |2005 г. | | |исследования и подготовка | | | | |заключений и предложений | | | | |относительно развития | | | | |межгосударственных | | | | |автотранспортных коридоров, | | | | |проходящих по территориям | | | | |Российской Федерации и Украины| | | | |с учетом создания системы | | | | |платных дорог по маршрутам: | | | | |Санкт-Петербург - Москва - | | | | |Киев - Одесса; | | | | |Москва - Харьков - | | | | |Симферополь. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 7. |Анализ состояния, | |2004- | | |сравнительная оценка и | |2005 год | | |подготовка предложений по | | | | |формированию рынка | | | | |транспортных услуг | | | | |операторских и экспедиторских | | | | |компаний, развития сквозного | | | | |сервиса на транзитных | | | | |направлениях и в рамках | | | | |международных транспортных | | | | |коридоров. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 8. |Подготовка предложений по | |2004- | | |совершенствованию | |2007 гг. | | |организационных, | | | | |технологических и | | | | |экономических условий | | | | |организации контейнерных | | | | |перевозок по международным | | | | |транспортным коридорам | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 9. |Подготовка предложений по | |2005 г. | | |основным маршрутам, системе | | | | |организации и внедрению | | | | |контрейлерных перевозок в | | | | |экспортно-импортном и | | | | |транзитном сообщениях по | | | | |территориям России и Украины | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 10. |Разработка совместных | |2004- | | |мероприятий по развитию | |2007 гг. | | |контейнерных перевозок грузов | | | | |транзитом по железным дорогам | | | | |России и Украины с | | | | |использованием Транссибирской | | | | |магистрали и других транзитных| | | | |направлений, рассмотрев | | | | |возможность применения системы| | | | |единых сквозных тарифных | | | | |ставок | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 11. |Разработка и подготовка | |2005 год | | |совместной программы развития | | | | |контейнерных перевозок через | | | | |порты Черного моря, создания | | | | |специализированных, | | | | |мультимодальных контейнерных | | | | |терминалов на территории | | | | |Украины и России, | | | | |специализированных | | | | |контейнерных и контрейлерных | | | | |поездов. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 12. |Разработка и подготовка | |1-й кв. | | |предложений относительно | |2005 года| | |создания нового международного| | | | |транспортного коридора: | | | | |порты Каспийского моря - | | | | |Азовское море - Черное море - | | | | |Дунай (через канал Дунай - | | | | |Черное море) - порты Европы. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 13. |Создание условий для | |IV кв. | | |совместной реализации проектов| |2004 г. | | |по развитию комбинированных | | | | |перевозок грузов в направлении| | | | |международных транспортных | | | | |коридоров: | | | | |- Одесса/Ильичевск - | | | | |Санкт-Петербург, | | | | |Калининград; | | | | |- Одесса/Ильичевск - | | | | |Тольятти/Самара; | | | | |- Китай - Казахстан - | | | | |Россия - Украина - | | | | |Изов (Славкув), Чоп (Будапешт,| | | | |Братислава); | | | | |- Транссибирская магистраль - | | | | |Изов (Славкув), | | | | |Чоп (Будапешт, Братислава); | | | | |- порт Оля - Изов (Славкув), | | | | |Чоп (Будапешт). | | | | | | | | | |С этой целью согласовать: | | | | |- технологию организации | | | | |комбинированных перевозок; | | | | |- графики курсирования | | | | |поездов; | | | | |- конкурентоспособные тарифные| | | | |условия. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 14. |Организация и обеспечение | |ежегодно | | |обмена информацией о развитии | | | | |инфраструктуры совместных | | | | |транспортных коридоров | | | | |Российской Федерации и Украины| | | | ------------------------------------------------------------------------------------| V. В области транспортной промышленности | ------------------------------------------------------------------------------------| 1. |Рассмотрение вопросов и | |4-й кв. | | |разработка предложений в части| |2004 г. | | |обеспечения гармонизации | | | | |стандартов и технических | | | | |требований Украины и | | | | |Российской Федерации | | | | |касающихся транспортного | | | | |машиностроения и систем | | | | |обеспечения безопасности | | | | |движения. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 2. |Разработка предложений по | |4-й кв. | | |проведению согласованной | |2004 г. | | |технической политики на | | | | |железнодорожном транспорте | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 3. |Подготовка предложений по |Минпромэнерго России |2004- | | |увеличению объемов отдельных |Минтранс России ОАО "РЖД"|2007 гг. | | |видов товаров и услуг в части |(по согласованию) | | | |номенклатуры и объемов |Минтранссвязи Украины | | | |кооперированных поставок по | | | | |капитально-восстановительному | | | | |ремонту пассажирских вагонов | | | | |парка ОАО "РЖД" на | | | | |ОАО "Днепровагонремонтстрой" | | | | |в рамках Соглашения между | | | | |Правительством Российской | | | | |Федерации и Кабинетом | | | | |Министров Украины | | | | |"О производственной | | | | |кооперации" ( 643_093 ) | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 4. |Разработка проекта Соглашения |Минэкономразвития России |2004- | | |между Россией и Украиной о |Минтранс России ФАЖТ |2007 гг. | | |сотрудничестве при |Минтранссвязи Украины | | | |осуществлении ремонта и | | | | |технического обслуживания | | | | |поездов на территориях стран | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 5. |Разработка предложений по |Минтранс России, |2004- | | |внесению изменений и |ФАЖТ ОАО "РЖД" |2007 гг. | | |дополнений в нормативные |(по согласованию) | | | |документы по ремонту и |Минтранссвязи Украины | | | |техническому содержанию | | | | |пассажирских вагонов в | | | | |сообщении между Украиной и | | | | |Россией | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 6. |Подготовка предложений о | | | | |целесообразности разработки | | | | |новых или взаимного признания | | | | |имеющихся нормативных актов | | | | |или стандартов Российской | | | | |Федерации и Украины в части: | | | | |1. единого перечня | |4-й кв. | | |транспортной продукции, | |2004 г. | | |подлежащей обязательной | | | | |сертификации в Украине и | | | | |Российской Федерации. | | | | |2. процедур сертификации и | |2-й кв. | | |стандартизации на | |2005 г. | | |железнодорожном транспорте. | | | | |3. процедур сертификации | | | | |промышленной продукции для | | | | |транспорта | | | | |4. согласования технических | |3-й кв. | | |требований на разработку новых| |2005 г. | | |видов подвижного состава и | | | | |технических средств для | | | | |транспорта | | | | |5. исключения дублирования | |4-й кв. | | |сертификации транспортных | |2004 г. | | |средств, изготавливающихся и | | | | |эксплуатирующихся на | | | | |предприятиях Российской | | | | |Федерации и Украины. | | | | |6. стыковки | |4-й кв. | | |телекоммуникационных систем | |2004 г./ | | |на транспорте. | |4-й кв. | | | | |2004 г. | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 7. |Разработать и направить | |4-й кв. | | |соответствующим Министерствам | |2004 г. | | |Российской Федерации и Украины| | | | |ориентировочные прогнозы | | | | |потребностей транспортных | | | | |отраслей и предприятий в | | | | |транспортной технике на период| | | | |2005-2010 гг. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 8. |Подготовить предложения о | | | | |создании экономических условий| | | | |для: | | | | |1. развития совместного | |4-й кв. | | |производства и ремонта | |2004 г. | | |подвижного состава, в первую | | | | |очередь по выпуску | | | | |магистральных электровозов | | | | |переменного тока, | | | | |магистральных электровозов | | | | |постоянного тока с асинхронным| | | | |приводом, грузовых тепловозов | | | | |нового поколения, дизель | | | | |поездов с асинхронным приводом| | | | |и производства запасных частей| | | | |для них. | | | | |2. создания совместных | |4-й кв. | | |предприятий по эксплуатации | |2004 г | | |судостроительных и | | | | |судоремонтных заводов, морских| | | | |и речных судоходных путей с | | | | |привлечением смешанного | | | | |украинского и российского | | | | |капитала. | | | | ------------------------------------------------------------------------------------| VI. В области транспортной безопасности | ------------------------------------------------------------------------------------| 7.1. |Подготовка предложений по |Минтранс России |2004- | | |гармонизации классификации |Минтранссвязи Украины |2007 гг. | | |транспортных происшествий на | | | | |железнодорожном транспорте, | | | | |порядка их расследования и | | | | |требований к персоналу, | | | | |осуществляющему расследование | | | | |транспортных происшествий на | | | | |железнодорожном транспорте. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 7.2. |Подготовка предложений, |Минтранс России |2004- | | |направленных на повышение |Минтранссвязи Украины |2007 гг. | | |уровня безопасности работы | | | | |паромной линии, защиты | | | | |окружающей среды, | | | | |эффективности контроля и | | | | |управления судоходством на | | | | |акваториях Керченского | | | | |пролива, Черного и Азовского | | | | |морей. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 7.3. |Оказывать содействие введению |Минтранс России |2005- | | |единых требований безопасности|Минтранссвязи Украины |2006 гг. | | |перевозочного процесса в | | | | |части: | | | | |7.3.1. Разработки | | | | |проектов межгосударственных | | | | |стандартов: Грузы опасные. | | | | |Термины и определения. Грузы | | | | |опасные. Классификация, | | | | |маркировка. | | | | |7.3.2. Упорядочения во | | | | |внутреннем законодательстве | | | | |Российской Федерации и Украины| | | | |международных требований | | | | |перевозки опасных грузов. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 7.4. |Подготовка совместных |Минтранс России |2005 г. | | |предложений для работы в |Минтранссвязи Украины | | | |рамках Меморандума о | | | | |взаимопонимании по контролю | | | | |судов государством порта в | | | | |Черноморском регионе, других | | | | |региональных соглашений в | | | | |области безопасности | | | | |судоходства, защиты окружающей| | | | |среды. | | | | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 7.5. |Проведение совместных |Минтранс России |1 раз в | | |консультаций и обмен |Минтранссвязи Украины |полугодие| | |информацией по вопросам | | | | | внедрения Кодекса ISPS | | | | |( 896_035 ) в части | | | | |планов защиты судов и портовых| | | | |сооружений. | | | | ------------------------------------------------------------------------------------| IV. В области авиационного транспорта | ------------------------------------------------------------------------------------| 1. | Содействие развитию конструктивного взаимодействия между органами управления | |воздушным движением двух стран в целях усовершенствования структуры воздушного| |пространства Украины и Российской Федерации | -----+------------------------------------------------------------------------------| 1.1. |Создание взаимовыгодных |ФАВТ Минтранссвязи |IV кв. |Внесено | |условий для качественного |Украины |2005 г. |Федеральным| |увеличения и развития сети | | |агентством | |авиационных сообщений между | | |воздушного | |Россией и Украиной. | | |транспорта | -----+------------------------------+-------------------------+---------+-----------| 1.2. |Создание условий для |ФАВТ Минтранссвязи |I кв. |Внесено | |исключения практики |Украины |2005 г. |Федеральным| |искусственного ограничения | | |агентством | |реализации прав | | |воздушного | |авиаперевозчиков при | | |транспорта | |выполнении полетов между | | | | |городами России и Украины. | | | | -------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: