open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 6, ст.47 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р.,
NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454,
N 41, ст. 598, N 45, ст. 689, N 49, ст. 734; 2010 р., N 4, ст. 15,
ст. 33; із змінами, внесеними законами України від 22 жовтня 2009
року N 1680-VI та від 3 листопада 2009 року N 1694-VI) такі зміни:
1. Статтю 54 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Установити з 1 листопада 2009 року прожитковий мінімум на
одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 701 гривня та для тих,
хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп
населення: дітей віком до 6 років - 632 гривні; дітей віком від
6 до 18 років - 776 гривень; працездатних осіб - 744 гривні; осіб,
які втратили працездатність, - 573 гривні".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
2. У частині першій статті 55 слова і цифри "з 1 грудня
2009 року - 669 гривень" замінити словами і цифрами "з 1 листопада
2009 року - 744 гривні".
3. Внести зміни до додатків N 3 та N 7 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до
додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 листопада 2009 року

N 1715-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 3

до Закону України "Про Державний бюджет України

на 2009 рік" ( 835-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2009 рік"
(тис.грн.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | прог- |функ- | показників згідно з |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них | видатки | Всього | видатки | з них | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3500000| |Міністерство фінансів | 22 243 153,2| 22 190 628,7| 4 488 014,0| 168 159,0| 52 524,5| 920 437,0| 717 100,1| 3 776,9| 1 075,7| 203 336,9| 23 163 590,2| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501000| |Апарат Міністерства | 16 721 209,3| 16 688 545,5| 736 637,9| 40 832,8| 32 663,8| 161 466,5| 81 039,2| 3 177,8| 633,3| 80 427,3| 16 882 675,8| | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3501170| 0171 |Обслуговування | 9 246 109,6| 9 246 109,6| | | | | | | | | 9 246 109,6| | | |внутрішнього державного | | | | | | | | | | | | | | |боргу | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3510000| |Міністерство фінансів | 96 399 035,0| 94 942 405,0| | | 156 630,0|37 748 768,1| 8 264 867,0| | | 9 519 016,4| 134 147 803,1| | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511000| |Міністерство фінансів | 56 168 744,2| 54 712 114,2| | | 156 630,0|33 088 268,1| 3 604 367,0| | | 9 519 016,4| 89 257 012,3| | | |України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3511340| 0180 |Субвенція з державного | 16 023 945,9| 16 023 945,9| | | | | | | | | 16 023 945,9| | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на виплату | | | | | | | | | | | | | | |допомоги сім'ям з | | | | | | | | | | | | | | |дітьми, малозабезпеченим| | | | | | | | | | | | | | |сім'ям, інвалідам з | | | | | | | | | | | | | | |дитинства, | | | | | | | | | | | | | | |дітям-інвалідам та | | | | | | | | | | | | | | |тимчасової державної | | | | | | | | | | | | | | |допомоги дітям | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3513000| |Пенсійний фонд України | 40 230 290,8| 40 230 290,8| | | | 4 660 500,0| 4 660 500,0| | | | 44 890 790,8| |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |3513050| 1020 |Покриття дефіциту коштів| 13 770 039,7| 13 770 039,7| | | | | | | | | 13 770 039,7| | | |Пенсійного фонду України| | | | | | | | | | | | | | |для виплати пенсій | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 7

до Закону України "Про Державний бюджет України

на 2009 рік" ( 835-17 )

"Показники міжбюджетних взаємовідносин

державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"
(тис.грн.)------------------------------------------------------------------ |Код бюджету| Назва місцевого |Субвенції з державного бюджету| | | бюджету |------------------------------| | | адміністративно- |Субвенція загального фонду на:| | | територіальної |------------------------------| | | одиниці | виплату допомоги сім'ям з | | | | дітьми, малозабезпеченим | | | |сім'ям, інвалідам з дитинства,| | | |дітям-інвалідам та тимчасової | | | | державної допомоги дітям | |-----------+---------------------+------------------------------| |01100000000|Бюджет Автономної | 735 544,1| | |Республіки Крим | | |-----------+---------------------+------------------------------| |02100000000|Обласний бюджет | 574 017,7| | |Вінницької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |03100000000|Обласний бюджет | 515 498,3| | |Волинської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |04100000000|Обласний бюджет | 1 139 817,9| | |Дніпропетровської | | | |області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |05100000000|Обласний бюджет | 1 327 731,8| | |Донецької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |06100000000|Обласний бюджет | 517 191,5| | |Житомирської області| | |-----------+---------------------+------------------------------| |07100000000|Обласний бюджет | 570 353,9| | |Закарпатської області| | |-----------+---------------------+------------------------------| |08100000000|Обласний бюджет | 597 185,8| | |Запорізької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |09100000000|Обласний бюджет | 616 459,7| | |Івано-Франківської | | | |області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |10100000000|Обласний бюджет | 583 806,1| | |Київської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |11100000000|Обласний бюджет | 358 445,7| | |Кіровоградської | | | |області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |12100000000|Обласний бюджет | 695 878,1| | |Луганської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |13100000000|Обласний бюджет | 960 237,2| | |Львівської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |14100000000|Обласний бюджет | 460 153,7| | |Миколаївської області| | |-----------+---------------------+------------------------------| |15100000000|Обласний бюджет | 892 080,1| | |Одеської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |16100000000|Обласний бюджет | 453 383,4| | |Полтавської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |17100000000|Обласний бюджет | 500 795,5| | |Рівненської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |18100000000|Обласний бюджет | 357 716,8| | |Сумської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |19100000000|Обласний бюджет | 409 009,7| | |Тернопільської | | | |області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |20100000000|Обласний бюджет | 838 532,3| | |Харківської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |21100000000|Обласний бюджет | 396 823,0| | |Херсонської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |22100000000|Обласний бюджет | 507 489,8| | |Хмельницької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |23100000000|Обласний бюджет | 418 062,7| | |Черкаської області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |24100000000|Обласний бюджет | 362 410,6| | |Чернівецької області | | |-----------+---------------------+------------------------------| |25100000000|Обласний бюджет | 340 800,6| | |Чернігівської області| | |-----------+---------------------+------------------------------| |26000000000|Міський бюджет міста | 774 454,6| | |Києва | | |-----------+---------------------+------------------------------| |27000000000|Міський бюджет міста | 120 065,1| | |Севастополя | | |-----------+---------------------+------------------------------| | |ВСЬОГО | 16 023 945,9| ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: