open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.01.2010  № 12


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2010 р.
за № 29/17324

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
№ 554 від 31.03.2011}

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 14.03.95 № 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити:

подання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цієї постанови відповідно до чинного законодавства.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від 30.09.2005 № 859 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного і нафтового газу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за № 1246/11526.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім підпункту 3.4.21 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу, який набирає чинності з 1 березня 2010 року.

Голова Комісії

В. Кальченко

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник Міністра палива
та енергетики України


В.о. Голови
Антимонопольного комітету України


В.о. Голови Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництваО.А. Бугайов
О.І. Мельниченко


В.П. Загородній
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України
13.01.2010  № 12


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2010 р.
за № 29/17324

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

{Назва Ліцензійних умов в редакції Постанови НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про природні монополії", "Про нафту і газ", "Про захист економічної конкуренції", "Про засади функціонування ринку природного газу" та "Про трубопровідний транспорт".

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ (далі - газ).

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму газу, зведеного до стандартних умов;

газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює постачання газу на підставі відповідної ліцензії безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами;

{Абзац третій пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів;

газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з розподілу газу шляхом його транспортування розподільними трубопроводами, які перебувають у його власності чи користуванні;

газотранспортна система - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування газу та зберігання газу і включає: магістральні газопроводи, газопроводи-відгалуження, газорозподільні станції та підземні сховища газу;

{Абзац шостий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює транспортування газу магістральними трубопроводами та зберігання газу з використанням об'єктів газотранспортної системи, які перебувають у його власності чи користуванні;

{Абзац сьомий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

замовник - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка на підставі договору замовляє послуги з транспортування газу розподільними газопроводами ліцензіата або послуги з проектування, будівництва нового або реконструкції діючого об'єкта системи газопостачання та підключення його до діючих газорозподільних мереж ліцензіата;

засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

комерційний вузол обліку газу - вузол обліку газу, що визначається сторонами в договорі про постачання газу і технічні характеристики якого відповідають умовам, установленим нормативами та стандартами України;

{Абзац десятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу газу;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження господарської діяльності з розподілу газу протягом визначеного строку за умови виконання Ліцензійних умов;

нормативно-технічні документи - міжнародні, державні, галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти;

об'єкт системи газопостачання - технологічний комплекс, до складу якого входять розподільні газопроводи (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані) і споруди на них;

перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат, доходів у межах однієї компанії або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого;

підземне сховище газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс, штучно створений у природній або штучній ємності надр, накопичувач газу і технологічно поєднані з ним споруди, які призначені для періодичного наповнення, зберігання і відбирання газу для постачання споживачам;

{Абзац шістнадцятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

підключення до газорозподільної мережі - виконання технологічної операції з фізичного приєднання об'єктів системи газопостачання замовника до розподільного газопроводу ліцензіата;

розподіл (транспортування газу розподільними трубопроводами) - вид господарської діяльності з надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами замовникам, що проводиться ліцензіатом відповідно до Ліцензійних умов за встановленими законодавством України правилами ціноутворення та на певній географічній території, з метою його доставки споживачам;

споживач газу - юридична особа, фізична особа - підприємець або фізична особа (населення), яка отримує газ відповідно до договору про постачання газу та використовує його на власне споживання як паливо, сировину та/або на виробничо-технологічні потреби (далі - споживач);

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

споріднене підприємство:

1) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%):

володіє частками (акціями, паями) у статутному фонді ліцензіата;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду ліцензіата;

користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата;

2) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%) перебувають у власності ліцензіата;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%) перебувають в управлінні ліцензіата;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%) перебувають у користуванні на правах оренди в ліцензіата;

3) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у підпунктах 1, 2 цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції";

суб'єкт ринку газу - газорозподільне підприємство, газотранспортне підприємство, газопостачальне підприємство, замовник та споживач, відносини між якими здійснюються на основі договорів;

тариф на транспортування газу - установлений НКРЕ розмір оплати послуг із транспортування 1000 кубічних метрів газу розподільними трубопроводами;

територія провадження ліцензіатом господарської діяльності з розподілу газу - територія, межі якої та схема розподільних газопроводів, що перебувають у власності чи користуванні ліцензіата, нанесені на географічну карту місцевості;

технічні умови - документ, що містить комплекс вимог технічного та технологічного характеру з проектування об'єкта системи газопостачання замовника, виконання яких є обов'язковою умовою для підключення до газорозподільної мережі ліцензіата.

II. Умови провадження господарської діяльності з розподілу газу

2.1. Провадження господарської діяльності з розподілу газу можливе при виконанні таких умов:

2.1.1. Наявності в ліцензіата розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні.

2.1.2. Наявності в ліцензіата договорів із замовниками та/або газопостачальними підприємствами про транспортування газу розподільними трубопроводами.

2.1.3. Провадження господарської діяльності з розподілу газу лише на території, затвердженій НКРЕ.

2.1.4. Провадження господарської діяльності з розподілу газу за принципом економічної доцільності, забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації газорозподільних мереж.

2.1.5. Забезпечення обліку протранспортованого розподільними трубопроводами газу спільно із замовниками, газотранспортними та газопостачальними підприємствами.

2.1.6. Наявності договорів з газопостачальними підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання споживачів-боржників.

2.1.7. Забезпечення рівних прав доступу до розподільних трубопроводів для усіх замовників послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, а в разі недостатності пропускної потужності розподільних мереж (газорозподільних потужностей) - дотримання установленого механізму її розподілу.

2.1.8. Наявності договорів купівлі-продажу газу (контрактів) на виробничо-технологічні потреби з власниками газу та договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами із споживачами згідно з вимогами чинного законодавства України.

2.2. Ліцензіат не має права:

2.2.1. Провадити господарську діяльність із зберігання газу, транспортування газу магістральними трубопроводами.

{Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

2.2.2. Провадити господарську діяльність з постачання газу за нерегульованим тарифом на території провадження ним господарської діяльності з розподілу газу та постачання газу за регульованим тарифом.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 554 від 31.03.2011}

2.2.3. Передоручати будь-кому отримання плати від замовників послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами.

2.2.4. Надавати перехресні субсидії за рахунок господарської діяльності з розподілу газу.

2.2.5. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим суб'єктам ринку газу, що здійснюють операції з газом.

2.2.6. Займатися іншими видами господарської діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню господарської діяльності з розподілу газу.

2.2.7. Надавати перевагу будь-якому замовнику чи газопостачальному підприємству при укладенні договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами.

III. Вимоги до провадження господарської діяльності з розподілу газу

3.1. При провадженні господарської діяльності з розподілу газу ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:

3.1.1. Надавати НКРЕ звітність щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕ порядку.

3.1.2. Надавати на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську) звітність за результатами господарської діяльності з розподілу газу.

3.1.3. Надавати на вимогу НКРЕ опис території провадження господарської діяльності з розподілу газу, який повинен містити:

назву території відповідно до адміністративно-територіального поділу України, де розташовані розподільні газопроводи, що перебувають у власності чи користуванні ліцензіата;

схему розподільних газопроводів ліцензіата, нанесену на географічну карту місцевості, із зазначенням взаємоузгоджених з іншими власниками розподільних трубопроводів точок розмежування балансової належності;

копію затвердженого органом місцевої виконавчої влади плану газифікації населених пунктів, розташованих на території провадження господарської діяльності з розподілу газу (за наявності).

3.1.4. Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу.

3.1.5. Вести бухгалтерський облік з господарської діяльності з розподілу газу окремо від обліків та звітів із інших видів діяльності. Ліцензіат має обґрунтовано розподіляти витрати між господарською діяльністю з розподілу газу та іншими видами господарської діяльності та надсилати за запитом НКРЕ пояснення щодо розподілу витрат, супроводжуючи їх необхідною документацією.

3.1.6. Повідомляти НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до НКРЕ відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права використовувати наявну в ліцензіата інформацію для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також не мають права розголошувати цю інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.3. Ліцензіат здійснює розподіл газу на договірних засадах та за встановленим НКРЕ тарифом.

3.4. Ліцензіат зобов'язаний:

3.4.1. Забезпечувати доступ до використання потужностей газорозподільних мереж замовникам, які мають намір отримувати послуги з транспортування газу розподільними трубопроводами, на недискримінаційних засадах.

3.4.2. Утримувати обладнання та устаткування відповідно до технічних характеристик та вимог діючих технічних норм та умов екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших нормативних актів.

3.4.3. Здійснювати заходи щодо підвищення технічного рівня газорозподільних мереж з урахуванням оптимізації витрат на його утримання при дотриманні вимог нормативної документації.

3.4.4. Видавати на вимогу замовника, споживача або газопостачального підприємства сертифікати якості газу.

3.4.5. Передбачати в договорах на транспортування газу розподільними трубопроводами умови, за яких замовник, газотранспортне та газопостачальне підприємство мають право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що встановлені на комерційних вузлах обліку газу ліцензіата.

3.4.6. У разі виникнення аварії негайно її усунути та письмово повідомити про аварію споживача та його постачальника.

3.4.7. Передбачати в договорах на транспортування газу розподільними трубопроводами, укладених із замовником або газопостачальним підприємством, величину тиску, параметри якості газу та умови, за яких ліцензіат має право обмежити або припинити надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами.

3.4.8. Складати та підписувати разом із замовниками, та/або споживачами, та/або газотранспортними підприємствами, та/або газопостачальними підприємствами акти про обсяги протранспортованого газу відповідно до укладених договорів.

3.4.9. Зберігати договори, пов'язані з господарською діяльністю з транспортування газу магістральними трубопроводами, протягом трьох років після завершення строку їхньої дії.

3.4.10. Здійснювати диспетчерське управління за принципом підлеглості нижчого рівня диспетчерського підрозділу вищому або на засадах, передбачених спільними угодами з цього питання, виконуючи вимоги нормативних документів, і забезпечувати надійність і стабільність роботи газорозподільних мереж.

3.4.11. Надавати об'єднаному диспетчерському управлінню технічну документацію, звіти та інформацію, необхідну для виконання диспетчерських функцій.

3.4.12. Здійснювати облік газу, що надходить до газорозподільних мереж ліцензіата та транспортується розподільними газопроводами ліцензіата відповідно до укладених договорів. Засоби вимірювальної техніки газу повинні бути повірені органами з уповноваження на проведення державних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки.

3.4.13. Забезпечувати контроль за режимами роботи газорозподільних мереж.

3.4.14. Протягом одного року з моменту видачі ліцензії розробити і погодити з Мінпаливенерго України та НКРЕ порядок розподілу газорозподільних потужностей, яким встановлюється механізм їх розподілу.

3.4.15. Протягом одного року з моменту видачі ліцензії розробити та затвердити план перспективного розвитку газорозподільних мереж на наступні 5 років за погодженням з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких буде проводитись газифікація, Мінпаливенерго України та НКРЕ.

План перспективного розвитку щорічно переглядається та уточнюється, зміни та доповнення погоджуються з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких проводитиметься газифікація, Мінпаливенерго України та НКРЕ.

3.4.16. На письмовий обґрунтований запит суб'єктів господарювання, які здійснюють видобування й постачання газу, надавати план перспективного розвитку газорозподільних мереж.

3.4.17. Звернутися до НКРЕ в установленому порядку для отримання вимог щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності та надати відомості щодо уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності.

3.4.18. Виконувати вимоги, встановлені НКРЕ щодо здійснення інших, крім ліцензованого, видів діяльності.

3.4.19. Забезпечувати якість надання послуг із розподілу газу та надійність та безпеку транспортування газу розподільними трубопроводами.

3.4.20. У разі зміни ліцензіатом території провадження господарської діяльності з розподілу газу надавати до НКРЕ:

засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності або користування на трубопроводи та споруди на них, необхідні суб'єкту господарювання для провадження відповідного виду господарської діяльності;

перелік трубопроводів, що перебувають у власності або користуванні заявника, їх технічну характеристику та інформацію про річні обсяги транспортування газу;

схему трубопроводів, нанесену на географічну карту місцевості;

перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення на території провадження господарської діяльності з розподілу газу між ліцензіатом з розподілу газу та ліцензіатами з транспортування газу магістральними трубопроводами та/або з розподілу газу;

відомості про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою.

{Підпункт 3.4.21 набирає чинності з 1 березня 2010 року}

3.4.21. Повідомляти НКРЕ про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

3.5. Ліцензіат має право припинити транспортування газу розподільними трубопроводами споживачу:

3.5.1. Через відсутність ресурсів газу в газопостачального підприємства.

3.5.2. На підставі звернення газопостачального підприємства щодо невиконання споживачем фінансових зобов'язань відповідно до умов договорів про постачання газу, укладених між газопостачальним підприємством та споживачем.

3.6. Проектування, будівництво та прийняття до експлуатації газорозподільних мереж та інших об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом, здійснюються ліцензіатом згідно з нормативними документами.

3.7. Підключення до газорозподільних мереж, що перебувають у власності чи користуванні ліцензіата, здійснюється ліцензіатом відповідно до законодавства України.

3.7.1. Підключення об'єкта системи газопостачання замовника здійснюється ліцензіатом за умови виконання замовником технічних умов.

3.7.2. Технічні умови на підключення видаються ліцензіатом замовнику протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом заповненого замовником опитувального листа.

3.7.3. Технічні умови повинні містити вимоги технічного та технологічного характеру, які безпосередньо стосуються підключення об'єкта системи газопостачання замовника до газорозподільних мереж ліцензіата.

3.7.4. Ліцензіат не має права відмовити замовнику в підключенні до газорозподільних мереж у разі виконання замовником технічних умов на підключення.

3.7.5. Ліцензіат має право відмовити замовнику у видачі технічних умов на підключення у таких випадках:

а) недостатньої пропускної потужності розподільної мережі;

б) порушення замовником вимог законодавства України щодо підключення об'єкта системи газопостачання до газорозподільних мереж.

3.7.6. У разі відмови у видачі замовнику технічних умов на підключення ліцензіат зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відмову повідомити про це замовника та НКРЕ з обґрунтуванням підстави такої відмови.

3.8. Ліцензіат одержує плату за послуги з транспортування газу розподільними трубопроводами від замовників цих послуг за встановленим НКРЕ тарифом.

Тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами розраховується ліцензіатом на наступний (плановий) період та затверджується НКРЕ.

Тариф установлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих витрат та отримання прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності.

3.8.1. Ліцензіат має право:

а) у будь-який час звернутись до НКРЕ щодо перегляду тарифу на транспортування газу розподільними трубопроводами, якщо обґрунтовано доведе необхідність такого перегляду;

б) отримувати додатковий прибуток шляхом виконання додаткових робіт, що пов'язані з провадженням господарської діяльності з розподілу газу, але не враховані в тарифі.

Плата за виконання додаткових робіт установлюється ліцензіатом таким чином, щоб забезпечити відшкодування його виправданих витрат та отримання обґрунтованого прибутку при здійсненні цих робіт.

3.8.2. Ліцензіат зобов'язаний:

а) на вимогу НКРЕ обґрунтувати відповідність тарифу на транспортування газу розподільними трубопроводами фактичним складовим його витрат та прибутку;

б) використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

в) опублікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про:

установлений НКРЕ тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами - за п'ять днів до введення його у дію;

перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на транспортування газу розподільними трубопроводами, - за п'ять днів до моменту введення тарифу в дію;

розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з транспортування газу розподільними трубопроводами, - за п'ять днів до введення її в дію.

3.9. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг.

3.10. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом та замовником або газопостачальним підприємством чи газотранспортним підприємством питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть передаватися на розгляд НКРЕ та/або до суду.

Начальник управління
регулювання нафтогазового
комплексу

Т. Рябуха

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: