open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
23.02.2006 N 1041/Г/17-0715

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула лист ...
відносно порядку оподаткування інвестиційних доходів фізичних осіб
від операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, які
емітовані Міністерством фінансів України, і повідомляє.
Відповідно до Закону України від 18.06.91 р. N 1201-XII
( 1201-12 ) "Про цінні папери і фондову біржу" (зі змінами та
доповненнями, далі - Закон N 1201-XII) цінні папери - це грошові
документи, що засвідчують право володіння або відносини позики,
визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх
власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді
дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та
інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником
грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому
номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений у ньому
строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено
умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед
підприємств і громадян на добровільних засадах. Облігації можуть
випускатися іменними і на пред'явника, процентними і
безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються або з обмеженим
колом обігу. Облігації внутрішніх і місцевих позик випускаються на
пред'явника. Оподаткування доходів по цінних паперах здійснюється
згідно із законодавством України (статті 10, 31 Закону N 1201-XII
( 1201-12 ).
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється
Законом України від 22.05.2003 р. N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок
з доходів фізичних осіб" (далі - Закон).
Умови оподаткування інвестиційного прибутку зазначені у
пункті 9.6 статті 9 Закону ( 889-15 ). Під терміном "інвестиційний
актив" розуміється пакет цінних паперів чи корпоративні права,
виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним
емітентом, а також банківські метали, придбані у банку, незалежно
від місця їх подальшого продажу; під терміном "пакет цінних
паперів" розуміється окремий цінний папір чи сукупність ідентичних
цінних паперів; під терміном "ідентичний цінний папір" розуміються
цінні папери, випущені одним емітентом за тотожними умовами
емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.
Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними
активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших
доходів і витрат. Інвестиційний прибуток розраховується як
позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від
продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що
розраховується виходячи із суми витрат, понесених у зв'язку з
придбанням такого активу, з урахуванням норм підпункту 9.6.4 цього
пункту. Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи
успадкований платником податку, вважається придбаним за нульовою
вартістю.
Відповідно до підпункту 9.6.8 "б" пункту 9.6 статті 9 Закону
( 889-15 ) не підлягає оподаткуванню та не включається до складу
загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий
платником податку від продажу інвестиційних активів у випадках,
визначених підпунктом 4.3.3 пункту 4.3 статті 4 Закону, тобто
цінних паперів, що емітовані Міністерством фінансів України.
Відповідно до підпункту 4.3.3 пункту 4.3 статі 4 Закону
( 889-15 ) до складу загального місячного або річного
оподатковуваного доходу платника податку не включається (та не
підлягає відображенню в його річній податковій декларації) сума
доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у
цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у
державну лотерею. Зазначена норма Закону рівною мірою поширюється
на всіх учасників правовідносин, пов'язаних з обігом цінних
паперів, емітованих Міністерством фінансів України, включаючи
професійного торговця цінними паперами, який діє на підставі
договору (доручення), укладеного з платником податку.
Враховуючи зазначене, доходи, отримані платником податку від
операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, які емітовані
Міністерством фінансів України (включаючи інвестиційний прибуток
від операцій з купівлі-продажу в звітному періоді облігацій
внутрішньої державної позики, емітованих Міністерством фінансів
України), не підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних
осіб та не включаються до складу його загального місячного або
річного оподатковуваного доходу.
Заступник Голови С.І.Лекарь
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: