open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 19 травня 2010 р. N 375

Київ
Про затвердження Порядку використання

у 2010 році коштів, передбачених

у державному бюджеті для реструктуризації

вугільної та торфодобувної промисловості,

у тому числі погашення заборгованості

за спожиту у минулих періодах електричну енергію
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 687 ( 687-2010-п ) від 04.08.2010

N 957 ( 957-2010-п ) від 20.10.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 2154-17 ) для реструктуризації
вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення
заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію,
що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 травня 2010 р. N 375
ПОРЯДОК

використання у 2010 році коштів, передбачених

у державному бюджеті ( 2154-17 ) для реструктуризації

вугільної та торфодобувної промисловості,

у тому числі погашення заборгованості

за спожиту у минулих періодах електричну енергію

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті ( 2154-17 ) за програмою
"Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому
числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах
електричну енергію" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінвуглепром.
Одержувачами бюджетних коштів є підприємства реструктуризації -
державні вугледобувні підприємства, на яких здійснюються заходи з
підготовки до ліквідації; підприємства, на які покладені функції
замовника виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації
вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств, та
державне підприємство "Укршахтгідрозахист".{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 687 ( 687-2010-п ) від
04.08.2010 }
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації
(підготовка до передачі або списання запасів вугілля, інших
корисних копалин, гірничих виробок, обладнання та устатковання, що
не використовуються під час робіт, пов'язаних з фізичною
ліквідацією вугледобувного підприємства; зменшення чисельності
працівників; погашення заборгованості із виплати заробітної плати
та соціальних виплат з відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю
працівників під час виконання трудових обов'язків; безоплатне
забезпечення побутовим вугіллям; оформлення державних актів на
право власності на земельну ділянку і на право постійного
користування земельною ділянкою; охорона довкілля та запобігання
небезпечному впливу вугледобувного підприємства, що готується до
ліквідації, на діючі підприємства, будівлі, споруди, стан
навколишнього природного середовища та здоров'я людей);
ліквідацію вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних
підприємств (фізична ліквідація зазначених підприємств, охорона
навколишнього природного середовища, забезпечення гідроекологічної
безпеки діючих підприємств та прилеглих територій; подолання
негативних соціально-економічних наслідків ліквідації відповідно
до затверджених в установленому порядку проектів ліквідації);
погашення заборгованості підприємствами реструктуризації за
спожиту у минулих періодах електричну енергію;
фінансування утримання водовідливних комплексів, будівництво
і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за
умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості
таких проектів не включене. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 687 ( 687-2010-п ) від 04.08.2010 }
4. Перелік робіт (послуг) і витрат, які фінансуватимуться за
рахунок коштів Стабілізаційного фонду, у розрізі вугледобувних,
вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що ліквідуються,
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням
Мінвуглепрому, погодженим з Мінекономіки і Мінфіном, і містить
такі відомості:
назва проекту ліквідації та напрями використання коштів за
проектом;
дата початку виконання та закінчення робіт, передбачених
проектом ліквідації;
загальна кошторисна вартість проекту ліквідації, у тому числі
вартість робіт (послуг) і витрати за кошторисами до проекту;
залишкова вартість проекту ліквідації станом на 1 січня
2010 р., у тому числі вартість робіт (послуг) і витрати за
напрямами використання коштів за проектом;
витрати, вартість робіт (послуг) за кошторисами до проекту,
що підлягають виконанню (наданню) у 2010 році, і обсяг їх
бюджетного фінансування.
4-1. Перелік витрат з утримання водовідливних комплексів,
будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації
шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до
вартості таких проектів не включене і фінансується за рахунок
коштів Стабілізаційного фонду, затверджується Мінвуглепромом.{ Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 687
( 687-2010-п ) від 04.08.2010 }
5. Обсяг бюджетних коштів, що спрямовуються підприємствам
реструктуризації, визначається головним розпорядником для:
1) виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації
вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств - на
підставі поданих підприємствами-замовниками матеріалів у розрізі
підприємств, що ліквідуються, а також кошторису витрат і переліку
робіт, передбачених проектами ліквідації зазначених підприємств,
та титулів будов (об'єктів), затверджених відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995
( 995-97-п ) "Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів),
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або
коштів підприємств державної власності" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 37, с. 17), з урахуванням потреби у першочерговому
виконанні ліквідаційних робіт;
2) забезпечення гідроекологічної безпеки діючих підприємств
та прилеглих територій, будівництво і реконструкція яких
передбачена проектами ліквідації вугледобувних підприємств з метою
запобігання підтопленню діючих підприємств та негативному впливу
на навколишнє природне середовище, - відповідно до таких проектів;
3) підготовки вугледобувних підприємств до ліквідації - на
підставі поданих ними матеріалів і кошторису витрат із
застосуванням галузевих нормативів та з урахуванням потреби у
здійсненні заходів з підготовки підприємств до ліквідації
(затверджується наказом головного розпорядника бюджетних коштів);
4) погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах
електричну енергію - на підставі реєстру актів звіряння
заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію (у
тому числі тієї, що склалася станом на 1 січня 2010 р.) (далі -
реєстр);
5) фінансування утримання водовідливних комплексів,
будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації
шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до
вартості таких проектів не включене, - відповідно до кошторису
витрат із застосуванням зазначених в них показників.{ Пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 687
( 687-2010-п ) від 04.08.2010 }
Для формування реєстру підприємства реструктуризації та
енергопостачальні компанії складають щомісяця до 10 числа і
подають до 15 числа Мінвуглепрому акти звіряння заборгованості за
спожиту у минулих періодах електричну енергію (у тому числі з
визначенням обсягу непогашеної заборгованості станом на 1 січня
2010 р.), що погашається насамперед за рахунок невикористаного
залишку коштів спеціального фонду державного бюджету
станом на 1 січня 2010 р., джерелом формування якого були
надходження від сплати збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у сумі
260000 тис. гривень.
Мінвуглепром:
протягом двох днів формує реєстр у розрізі підприємств
реструктуризації із зазначенням загального обсягу заборгованості
кожного підприємства реструктуризації та обсягу заборгованості, що
погашається шляхом здійснення видатків, джерелом фінансування яких
є бюджетні кошти, передбачені пунктом 14 статті 32 і статтею 89
Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
( 2154-17 );
подає щомісяця не пізніше 18 числа реєстр Мінпаливенерго і
Державному казначейству та інформує підприємства про заплановані
обсяги погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах
електричну енергію (у тому числі тієї, що склалася станом на
1 січня 2010 р.) у межах розпису державного бюджету за джерелами
її погашення.
Видатки за рахунок невикористаного залишку коштів
спеціального фонду державного бюджету станом на
1 січня 2010 р., джерелом формування якого були надходження збору
у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію, у сумі 260000 тис. гривень, та надходжень від
повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на
впровадження проекту розвитку ринку електроенергії, у сумі
356000 тис. гривень здійснюються відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з
надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету ( z0716-04 ), що затверджений Державним
казначейством.
Бюджетні кошти, що спрямовуються на погашення заборгованості
підприємствами реструктуризації за спожиту у минулих періодах
електричну енергію, перераховуються:
Мінвуглепромом - на рахунки підприємств реструктуризації,
відкриті в органах Державного казначейства;
підприємствами реструктуризації - на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній,
відкриті в уповноваженому банку;
уповноваженим банком - на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії з
подальшим їх спрямуванням на погашення реструктуризованої
заборгованості перед енергогенеруючими компаніями теплових
електростанцій.
Під час проведення розрахунків у графі платіжного доручення
"Призначення платежу" окремо зазначається "відповідно до пункту 14
статті 32 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) або "відповідно до статті 89 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ).
Алгоритм розподілу коштів за спожиту електричну енергію, які
надходять під час проведення розрахунків, встановлюється НКРЕ за
поданням Мінпаливенерго.
Розрахунки з використанням надходжень від повернення
субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження
проекту розвитку ринку електроенергії, проводяться між учасниками
розрахунків на підставі протоколів, складених за формою,
затвердженою Мінпаливенерго за погодженням з Мінвуглепромом і
Державним казначейством. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 957 ( 957-2010-п ) від 20.10.2010 }
Протоколи, що підписуються щомісяця до 23 числа учасниками
розрахунків, подаються Мінвуглепрому, який надсилає їх до 25 числа
Державному казначейству та установі уповноваженого банку для
проведення до кінця місяця розрахунків. { Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2010-п ) від
20.10.2010 }
6. Облік (рух) коштів Стабілізаційного фонду за джерелами
фінансування та взяття зобов'язань, які забезпечуються за рахунок
таких коштів, здійснюється органами Державного казначейства,
головним розпорядником та одержувачами бюджетних коштів окремо.
7. Кошти Стабілізаційного фонду, що обліковуються на
відкритих в органах Державного казначейства рахунках головного
розпорядника і одержувачів бюджетних коштів станом на 27 грудня
2010 р., підлягають поверненню до Стабілізаційного фонду.
8. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
9. Мінвуглепром щомісяця до 5 числа подає Мінфіну звіт про
використання бюджетних коштів. Форма звіту встановлюється
Мінфіном.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 травня 2010 р. N 375
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р.
N 749 ( 749-2005-п ) "Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації
вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 34, ст. 2032).
2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань державної підтримки вугільної галузі,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого
2006 р. N 102 ( 102-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 5, ст. 235).
3. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань вугільної промисловості, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 720
( 720-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 21,
ст. 1564).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня
2007 р. N 448 ( 448-2007-п ) "Про доповнення Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації
вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 20, ст. 801).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р.
N 192 ( 192-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації
вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 18, ст. 576).
6. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від
16 березня 2009 р. N 201 ( 201-2009-п ) "Деякі питання виплати
заробітної плати працівникам шахтовуглебудівельних підприємств та
придбання побутового палива для пільгової категорії осіб"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст. 597).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р.
N 1396 ( 1396-2009-п ) "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3471).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р.
N 1379 ( 1379-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації
вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 99, ст. 3432).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: