open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
20.05.2010 N 422
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2010 р.

за N 373/17668

Про затвердження Змін до Правил формування,

обліку та розміщення страхових резервів

за видами страхування, іншими,

ніж страхування життя

З метою вдосконалення державного регулювання ринків
фінансових послуг, відповідно до статей 31 та 36 Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ), частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 N 3104
( z0019-05, za019-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 10.01.2005 за N 19/10299, що додаються.
2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами разом з управлінням правового забезпечення
подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації
після його державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
В.о. Голови Комісії А.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Член Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку С.Бірюк
Заступник Голови
Антимонопольного комітету України -
державний уповноважений С.Стефановський
Протокол N 555 засідання

Комісії від 20.05.2010

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

20.05.2010 N 422
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2010 р.

за N 373/17668

ЗМІНИ

до Правил формування, обліку та розміщення

страхових резервів за видами страхування,

іншими, ніж страхування життя

( z0019-05 )

1. Пункт 2.3 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту: "При цьому такі страховики розраховують резерви незароблених
премій відповідно до Порядку розрахунку резервів незароблених
премій, що проводиться за договорами обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.07.2008 N 671 ( 671-2008-п )".
2. В абзаці першому пункту 5.3 глави 5 слова
"математично-статистичних" замінити словом "актуарних".
3. Додаток до Правил формування, обліку та розміщення
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування
життя ( z0019-05 ), викласти в такій редакції:
"Додаток

до Правил формування, обліку

та розміщення страхових

резервів за видами

страхування, іншими,

ніж страхування життя

МЕТОДИ

розрахунку резерву збитків,

які виникли, але не заявлені

1. Величину резерву збитків, які виникли, але не заявлені,
можна розрахувати шляхом віднімання від суми резерву збитків, які
виникли, але не заявлені, та резерву заявлених, але не виплачених
збитків (далі - сума резервів збитків), величини резерву
заявлених, але не виплачених збитків.
2. Розрахунок суми резервів збитків ланцюговим методом (Chain
Ladder)
2.1. Дані за сплаченими на звітну дату збитками (страховими
виплатами) групуються за періодами настання цих збитків
(відповідно до дати настання страхового випадку) та наростаючим
підсумком за періодами сплати (розвитку) збитків (відповідно до
дати фактичної сплати збитків страховиком):
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------------ | | Період сплати (розвитку) збитків (d) | | |-------------------------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 |...|(N-2) |(N-1) |N | |--------------+--------+--------+--------+---+--------+--------+------| | Період | 1 |pC (1) |pC (2) |pC (3) |...|pC (N-2)|pC (N-1)|pC (N)| |настання| | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |збитків |-----+--------+--------+--------+---+--------+--------+------| | (a) | 2 |pC (1) |pC (2) |pC (3) |...|pC (N-2)|pC (N-1)| | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |-----+--------+--------+--------+---+--------+--------+------| | | 3 |pC (1) |pC (2) |pC (3) |...|pC (N-2)| | | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | |-----+--------+--------+--------+---+--------+--------+------| | |... |... |... |... |...| | | | | |-----+--------+--------+--------+---+--------+--------+------| | |(N-2)|pC (1)|pC (2)|pC (3)| | | | | | | | N-2 | N-2 | N-2 | | | | | | |-----+--------+--------+--------+---+--------+--------+------| | |(N-1)|pC (1)|pC (2)| | | | | | | | | N-1 | N-1 | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+---+--------+--------+------| | | N |pC (1) | | | | | | | | | | N | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------,
де: pC (d) - збитки, сплачені на кінець d-го періоду сплати

a(розвитку) збитків за страховими випадками, які настали в a-му
періоді настання збитків; N - число періодів, за які розглядаються дані про збитки.
2.2. Якщо існує достатньо інформації, щоб стверджувати, що
дані сплати (розвитку) збитків повні, то слід використовувати
таблицю розвитку збитків без змін. У разі неповноти даних
необхідно оцінити загальну величину збитків за першим роком їх
настання (LU ). Для цього може бути використана інформація за

1
минулі періоди, яка не ввійшла до даної таблиці.

Таким чином, таблиця матиме вигляд:
минулі періоди, яка не ввійшла до даної таблиці.

Таким чином, таблиця матиме вигляд:
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | | (d) | |----------------+-----------------------------------------------| | | 1 | 2 |... | (N-1) | N | | |----------------+---------+--------+----+--------+------+-------| | (a) | 1 |pC (1) |pC (2) |... |pC (N-1)|pC (N)|LU | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | (a=1)| | |-------+---------+--------+----+--------+------+-------| | | 2 |pC (1) |pC (2) |... |pC (N-1)| | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | |-------+---------+--------+----+--------+------+-------| | | 3 |pC (1) |pC (2) |... | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |-------+---------+--------+----+--------+------+-------| | | ... |... |... |... | | | | | |-------+---------+--------+----+--------+------+-------| | |(N-2) |pC (1) |pC (2)| | | | | | | | N-2 | N-2 | | | | | | |-------+---------+--------+----+--------+------+-------| | |(N-1) |pC (1) |pC (2)| | | | | | | | N-1 | N-1 | | | | | | |-------+---------+--------+----+--------+------+-------| | | N |pC (1) | | | | | | | | | N | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.3. На основі цих даних формується трикутник з коефіцієнтами
зв'язку, які розраховуються за такою формулою:
r (d) = pC (d+1) / pC (d),

a a a
де r (d) - коефіцієнт зв'язку для a-го періоду настання

a
збитків та d-го періоду розвитку (сплати) збитків. При цьому
-

| 1 , якщо LU = 0 | 1 r (N) = < LU /

1 | 1 / | / pC (N) , якщо LU = не дорівнює 0 | / 1 1 -
збитків та d-го періоду розвитку (сплати) збитків. При цьому
-

| 1 , якщо LU = 0 | 1 r (N) = < LU /

1 | 1 / | / pC (N) , якщо LU = не дорівнює 0 | / 1 1 -
2.4. На основі коефіцієнтів зв'язку визначаються фактори
розвитку (f (d)) для a-го періоду настання збитків та d-го періоду

a
сплати (розвитку) збитків:
N

f (d) = r (d) · r (d+1)...r (N) = П r (k)

a a a a k=d a
сплати (розвитку) збитків:
N

f (d) = r (d) · r (d+1)...r (N) = П r (k)

a a a a k=d a
2.5. При використанні методу Chain Ladder для визначення

*
факторів розвитку збитків (f (d)) для d-го періоду сплати
(розвитку) збитків, необхідних для розрахунку резерву,
використовується середнє зважене значення коефіцієнтів зв'язку
(r (d)), де вагами виступають сплачені збитки (pC (d)):
a a
N-d

S pC (d) · r (d)

* N k=1 k k

f (d) = П ------------------ k=d N-d

S pC (d)

k=1 k
факторів розвитку збитків (f (d)) для d-го періоду сплати
(розвитку) збитків, необхідних для розрахунку резерву,
використовується середнє зважене значення коефіцієнтів зв'язку
(r (d)), де вагами виступають сплачені збитки (pC (d)):
a a
N-d

S pC (d) · r (d)

* N k=1 k k

f (d) = П ------------------ k=d N-d

S pC (d)

k=1 k
де S - знак суми.
2.6. Наступним етапом є розрахунок загальної величини збитків
для кожного періоду настання (LU ) з використанням відповідних

a
факторів розвитку збитків:
факторів розвитку збитків:
* * *

LU = f (k) · pC (k) = f (k) · pC (k) ,

k N-k+1
*

де pC (a) - елементи основної діагоналі таблиці розвитку
збитків.
2.7. Сума резервів збитків для кожного періоду настання
збитків (V ) розраховується за такою формулою:

a
V = LU - pC (k)

k k N-k+1
*

2.8. Загальна сума резервів збитків (V ) розраховується
шляхом підсумування отриманих значень (V ) за кожним періодом

a
настання збитків:
настання збитків:
* N

V = S V

CL k=1 k
де S - знак суми.
2.9. Для визначення суми резервів збитків (V) отримана

*
величина (V ) збільшується на суму витрат на врегулювання збитків
у розмірі трьох відсотків:
*

V = V · 1,03

CL CL
величина (V ) збільшується на суму витрат на врегулювання збитків
у розмірі трьох відсотків:
*

V = V · 1,03

CL CL
3. Розрахунок суми резервів збитків методом
Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter - Ferguson)
3.1. Для використання методу Bornhuetter-Ferguson
застосовується групування даних та розрахунок факторів розвитку

*
збитків (f (d)) аналогічно методу Chain Ladder (згідно з
підпунктами 2.1 - 2.5 пункту 2 цього додатка).
збитків (f (d)) аналогічно методу Chain Ladder (згідно з
підпунктами 2.1 - 2.5 пункту 2 цього додатка).
3.2. Цей метод засновується на використанні рівня збитковості
(ламбда) (Loss Ratio) для даного виду страхування. Ключовим для
розрахунку резерву є визначення величини рівня збитковості, який
найбільше відповідає даному виду страхування. Джерелами інформації для розрахунку можуть бути: а) історичні дані за даним видом страхування; б) припущення, зроблені при визначенні страхового тарифу; в) статистика ринку для однорідних видів страхування. Коефіцієнт рівня збитковості розраховується за формулою
LU

(ламбда) = --- , P
де: LU - страхові збитки в періоді, який розглядається; P - зароблена страхова премія у відповідному періоді.
3.3. На основі коефіцієнта збитковості розраховується
величина показових збитків (BU ) для кожного періоду настання

a
збитків:
збитків:
BU = aP · (ламбда) ,

a a
де aP - зароблена премія для a-го періоду настання збитків.

a
3.4. Сума резервів збитків для кожного періоду настання
збитків (V ) розраховується за такою формулою:

a
- -

| 1 | V = BU · | 1 - ------ | k k | * | | f (k) | - -
*

3.5. Загальна сума резервів збитків (V ) розраховується
шляхом підсумування отриманих значень (V ) за кожним періодом

a
настання збитків:
настання збитків:
* N

V = S V

B/F k=1 k
де S - знак суми.
3.6. Для визначення суми резервів збитків (V), отримана

*
величина (V ) збільшується на суму витрат на врегулювання збитків
у розмірі 3 відсотків:
*

V = V · 1,03

B/F B/F
величина (V ) збільшується на суму витрат на врегулювання збитків
у розмірі 3 відсотків:
*

V = V · 1,03

B/F B/F
4. Розрахунок резерву збитків, що виникли, але не заявлені,
ланцюговим методом (Chain Ladder)
4.1. Дані за сплаченими на звітну дату збитками (страховими
виплатами) та заявленими, але не виплаченими збитками на звітну
дату групуються за періодами настання цих збитків (відповідно до
дати настання страхового випадку) та наростаючим підсумком за
періодами заяви збитків (відповідно до дати заяви збитку
страховику):
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------------- | | Період заяви збитків (d) | | |--------------------------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 |... |(N-2) |(N-1) |N | |--------------+--------+--------+--------+----+--------+--------+------| | Період | 1 |pC (1) |pC (2) |pC (3) |... |pC (N-2)|pC (N-1)|pC (N)| |настання| | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |збитків |-----+--------+--------+--------+----+--------+--------+------| | (a) | 2 |pC (1) |pC (2) |pC (3) |... |pC (N-2)|pC (N-1)| | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |-----+--------+--------+--------+----+--------+--------+------| | | 3 |pC (1) |pC (2) |pC (3) |... |pC (N-2)| | | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | |-----+--------+--------+--------+----+--------+--------+------| | | ... |... |... |... |... | | | | | |-----+--------+--------+--------+----+--------+--------+------| | |(N-2)|pC (1)|pC (2)|pC (3)| | | | | | | | N-2 | N-2 | N-2 | | | | | | |-----+--------+--------+--------+----+--------+--------+------| | |(N-1)|pC (1)|pC (2)| | | | | | | | | N-1 | N-1 | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+----+--------+--------+------| | | N |pC (1) | | | | | | | | | | N | | | | | | | |--------+-----+--------+--------+--------+----+--------+--------+------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------,
де: pC (d) - збитки, які настали в a-му періоді настання

a
збитків і заявлені на кінець d-го періоду заяви збитків за
страховими випадками; N - число періодів, за які розглядаються дані про збитки.
збитків і заявлені на кінець d-го періоду заяви збитків за
страховими випадками; N - число періодів, за які розглядаються дані про збитки.
4.2. Подальший розрахунок проводиться аналогічно підпунктам
2.2 - 2.9 пункту 2 цього додатка.
5. Розрахунок резерву збитків, що виникли, але не заявлені,
методом Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter - Ferguson)
5.1. Для використання методу Bornhuetter-Ferguson
застосовується групування даних та розрахунок факторів розвитку

*
збитків (f (d)) аналогічно методу Chain Ladder, викладеному в
підпункті 4.1 пункту 4 цього додатка.
збитків (f (d)) аналогічно методу Chain Ladder, викладеному в
підпункті 4.1 пункту 4 цього додатка.
5.2. Подальший розрахунок проводиться аналогічно підпунктам
3.2 - 3.6 пункту 3 цього додатка".
Директор департаменту
стандартів регулювання
та нагляду за фінансовими
установами Н.М.Жила

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: