open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 травня 2010 р. N 360

Київ
Про затвердження Порядку використання

у 2010 році коштів Стабілізаційного

фонду для часткового покриття

витрат, що включаються до собівартості

готової товарної вугільної продукції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 824 ( 824-2010-п ) від 08.09.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) для часткового покриття витрат,
що включаються до собівартості готової товарної вугільної
продукції, що додається.
2. Виділити Міністерству вугільної промисловості кошти
Стабілізаційного фонду для часткового покриття витрат, що
включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції,
у сумі 5814665 тис. гривень відповідно до пункту 3 частини першої
статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010
рік" ( 2154-17 ) за рахунок залишків коштів Стабілізаційного фонду
на 1 січня 2010 р., надходжень до Стабілізаційного фонду від
приватизації державного майна, продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, а в разі їх недостатності -
надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів на
безповоротній основі.{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 824
( 824-2010-п ) від 08.09.2010 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 травня 2010 р. N 360
ПОРЯДОК

використання у 2010 році коштів

Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )

для часткового покриття витрат,

що включаються до собівартості

готової товарної вугільної продукції

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду, передбачених Мінвуглепрому
пунктом 3 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) для часткового покриття
витрат, що включаються до собівартості готової товарної вугільної
продукції (далі - бюджетні кошти).
2. Мінвуглепром щомісяця розподіляє бюджетні кошти між
вугледобувними підприємствами державної форми власності, у тому
числі господарськими товариствами, 100 відсотків акцій яких
належать державі (далі - вугледобувні підприємства), якщо вартість
готової товарної вугільної продукції (далі - продукція) за
прогнозованими цінами не покриває прогнозованих витрат, що
включаються до її собівартості.
Підприємства, які отримують бюджетні кошти для часткового
покриття витрат, що включаються до собівартості продукції,
визначає Мінвуглепром на підставі оцінки результатів їх
економічної діяльності.
3. Мінвуглепром не пізніше ніж 15 числа першого місяця
поточного кварталу затверджує окремі щомісячні показники
діяльності вугледобувних підприємств.
Затверджений обсяг продукції коригуванню або уточненню не
підлягає, крім випадків, пов'язаних з техногенними аваріями та
погіршенням гірничо-геологічних умов.
Прогнозовані обсяги та вартість продукції визначає
Мінвуглепром для кожного вугледобувного підприємства виходячи з її
асортименту та з урахуванням попиту на неї, показників якості,
прогнозованого рівня цін у місяці, в якому виділяються бюджетні
кошти.
Прогнозовані ціни на продукцію вугледобувних підприємств, що
відвантажують вугілля для теплових електростанцій, визначаються
виходячи з базових цін та показників якості, зазначених у
Прогнозному балансі електроенергії, палива та витрат генеруючих
компаній ТЕС на 2010 рік (далі - Прогнозний баланс).
Якщо на момент розподілу Мінвуглепромом бюджетних коштів
Прогнозний баланс не буде затверджено, прогнозовані ціни на
продукцію вугледобувних підприємств, що відвантажують вугілля для
теплових електростанцій, визначаються виходячи з базових
показників, затверджених в установленому порядку спільним наказом
Мінвуглепрому і Мінпаливенерго.
Прогнозований рівень цін на коксівне та сортове вугілля
визначається виходячи з цін для кінцевого споживача, встановлених
відповідно до договору про продаж вугілля.
Прогнозовані витрати, що включаються до собівартості
продукції, визначаються вугледобувними підприємствами відповідно
до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на
виробництво готової вугільної продукції, затверджених
Мінвуглепромом та погоджених з Мінфіном.
Прогнозовані витрати, що включаються до собівартості
продукції, визначаються Мінвуглепромом для кожного підприємства
без урахування суми амортизаційних відрахувань, нарахованих на
основні засоби, придбані за рахунок бюджетних коштів.
Різниця між прогнозованими витратами, що включаються до
собівартості продукції, та її прогнозованою вартістю становить
обсяг прогнозованих збитків.
До складу прогнозованого обсягу та вартості продукції
вугледобувних підприємств, а також витрат, що включаються до її
собівартості, не входять прогнозовані обсяги, вартість та витрати,
що включаються до собівартості продукції очисних вибоїв, наданих
іншим суб'єктам господарювання відповідно до договорів оренди,
комісії, доручення, про спільну діяльність чи інших договорів, що
регулюють зазначені відносини шахти, яка належить до складу
вугледобувного підприємства як відокремлений підрозділ або яка є
суб'єктом господарювання.
4. Помісячний обсяг бюджетних коштів визначається за такою
формулою:
В = B : V х V ,

i р рп. тп. iп. т.п.
де В - загальна сума виділених у 2010 році для часткового

р
покриття витрат, що включаються до собівартості продукції, тис.
гривень;
покриття витрат, що включаються до собівартості продукції, тис.
гривень;
V - річний прогнозований обсяг продукції (кількісний рп. тп.
показник), який у встановленому порядку затверджено Мінвуглепромом
на 1 липня 2010 р., тис. тонн;
показник), який у встановленому порядку затверджено Мінвуглепромом
на 1 липня 2010 р., тис. тонн;
V - прогнозований обсяг продукції (кількісний iп. т.п.
показник) на відповідний місяць цього року, тис. тонн.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 824
( 824-2010-п ) від 08.09.2010 }
показник) на відповідний місяць цього року, тис. тонн.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 824
( 824-2010-п ) від 08.09.2010 }
4-1. Мінвуглепром здійснює розрахунок - уточнення помісячних
обсягів бюджетних коштів станом на 1 серпня 2010 р. відповідно до
пункту 4 цього Порядку з урахуванням розпису асигнувань державного
бюджету. У разі перевищення або недоотримання обсягів бюджетних
коштів відповідні обсяги враховуються під час визначення обсягів
помісячних бюджетних асигнувань у серпні - вересні 2010 р., але не
більше річного обсягу бюджетних коштів.{ Порядок доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 824
( 824-2010-п ) від 08.09.2010 }
5. Місячний обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозованих
збитків вугледобувних підприємств визначається за такою формулою:
P = B : Z ,

i i
де В - місячний обсяг бюджетних коштів, тис. гривень;

i
Z - загальний обсяг прогнозованих збитків на відповідний i
місяць, тис. гривень.
місяць, тис. гривень.
6. Обсяг бюджетних коштів для окремого вугледобувного
підприємства визначається за такою формулою:
R = P x Z ,

1,2,3 1,2,3
де Z - обсяг прогнозованих збитків вугледобувного

1,2,3
підприємства, тис. гривень.
підприємства, тис. гривень.
Обсяг бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств
затверджує Мінвуглепром у встановленому порядку.
Обсяг бюджетних коштів не може перевищувати стовідсоткового
покриття прогнозованих збитків вугледобувного підприємства.
7. Обсяг бюджетних коштів у наступному за звітним місяці
Мінвуглепром коригує тільки за умови, що у минулому місяці
вугледобувне підприємство фактично отримало позитивний результат
від випуску продукції з урахуванням одержаних бюджетних коштів.
Коригування місячного обсягу бюджетних коштів у поточному
місяці не здійснюється, якщо план виробництва продукції не
виконаний з об'єктивних причин, зокрема:
зменшення обсягу видобутку рядового вугілля внаслідок
погіршення гірничо-геологічних умов (зниження потужності та
збільшення кута нахилу пластів, відпрацювання яких планується
тільки у 2010 році, збільшення обсягу газу метану, який
виділяється з вугільних пластів);
зміна кон'юнктури ринку вугілля (зниження цін на вугілля не
менш як на 20 відсотків порівняно з минулим місяцем, а також
попиту на нього);
вимушене зупинення роботи або аварія.
8. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці, сплату
обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з виплатою заробітної
плати, оплату спожитої електричної енергії.
Мінвуглепром перераховує бюджетні кошти вугледобувним
підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства, із зазначенням у платіжних дорученнях їх напрямів.
9. Бюджетні кошти, що обліковуються на відкритих в органах
Державного казначейства рахунках головного розпорядника
(одержувачів) бюджетних коштів і не використані на кінець
бюджетного року, підлягають поверненню до Стабілізаційного фонду.
10. Мінвуглепром до 5 числа місяця, що настає за звітним,
подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою,
встановленою Мінфіном, та щокварталу до 25 числа місяця, що настає
за звітним періодом, інформацію про напрями використання коштів за
бюджетною програмою у розрізі вугледобувних підприємств.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: