open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2010 N 350/236
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 серпня 2010 р.

за N 728/18023

Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів

відомчої воєнізованої охорони на залізничному

транспорті та лінійних підрозділів

транспортної міліції

Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Законів України "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про
залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) та з метою здійснення
профілактичної роботи щодо боротьби з крадіжками вантажів, майна
залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного
транспорту, а також іншими правопорушеннями і злочинами на
залізничному транспорті України Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок взаємодії підрозділів відомчої
воєнізованої охорони на залізничному транспорті та лінійних
підрозділів транспортної міліції, що додається.
2. Начальникам залізниць України та начальникам Управлінь МВС
України на залізницях:
2.1. Організувати взаємодію підпорядкованих підрозділів
згідно з Порядком.
2.2. Довести цей наказ до відома підрозділів відомчої
воєнізованої охорони на залізничному транспорті та лінійних
підрозділів управлінь МВС України на залізницях.
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту та зв'язку України Корнієнка В.В.
та першого заступника Міністра внутрішніх справ України
Попкова С.Є.
Міністр транспорту
та зв'язку України К.О.Єфименко
Міністр внутрішніх справ України А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України,

Міністерства внутрішніх

справ України

09.06.2010 N 350/236
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 серпня 2010 р.

за N 728/18023

ПОРЯДОК

взаємодії підрозділів відомчої воєнізованої

охорони на залізничному транспорті

та лінійних підрозділів транспортної міліції

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає мету, напрями та види взаємодії
підрозділів відомчої воєнізованої охорони на залізничному
транспорті (далі - відомча воєнізована охорона) та транспортної
міліції для забезпечення збереженості майна, закріпленого за
залізницями, підприємствами, установами та організаціями
залізничного транспорту (далі - майно залізничного транспорту),
вантажів на залізничному транспорті, виявлення та затримання осіб,
які вчинили їх крадіжку, встановлює процедуру залучення
працівниками транспортної міліції до співробітництва в охороні
громадського порядку і боротьбі зі злочинністю працівників
відомчої воєнізованої охорони та здійснення профілактичних
заходів, спрямованих на запобігання крадіжкам вантажів, майна
залізничного транспорту та іншим правопорушенням і злочинам,
передбаченим чинним законодавством України.
1.2. У своїй діяльності особовий склад відомчої воєнізованої
охорони та транспортної міліції керується Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України та іншими нормативно-правовими
актами.
1.3. Взаємодія відомчої воєнізованої охорони з підрозділами
транспортної міліції організовується і здійснюється з метою
надійної охорони об'єктів залізничного транспорту за переліком,
затвердженим начальником залізниці (далі - об'єкти), забезпечення
охорони вантажів на шляху прямування та в парках станцій, а також
профілактики та попередження порушень правил по охороні порядку і
безпеки руху на залізничному транспорті, правил користування
засобами залізничного транспорту та правил, спрямованих на
забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті.
II. Напрями та види взаємодії
2.1. Взаємодія організовується за такими напрямами: розроблення та здійснення узгоджених заходів з технічного
оснащення засобами охорони та контролю об'єктів, спільне
застосування сил і засобів для їх охорони; обмін інформацією про обстановку в районі розташування
об'єктів, що охороняються, спроби посягань на вантажі на шляху
прямування та в парках станцій; внесення керівникам підприємств, установ та організацій
залізничного транспорту (далі - підприємства), об'єкти яких
охороняються, пропозицій щодо усунення причин і умов, які можуть
призвести до порушень у системі охорони цих об'єктів, та щодо
виконання ними відповідних функцій, визначених чинним
законодавством; розроблення профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання порушенням правил по охороні порядку і безпеки руху на
залізничному транспорті, правил користування засобами залізничного
транспорту та правил, спрямованих на забезпечення схоронності
вантажів на залізничному транспорті; розроблення моделей загроз злочинних посягань на об'єкти
залізничного транспорту та вантажі на шляху прямування та в парках
станцій; узагальнення підсумків роботи, поширення передових форм і
методів роботи, проведення спеціальних зборів, шкіл передового
досвіду.
2.2. Основними видами взаємодії є: проведення оперативних нарад за участю представників відомчої
воєнізованої охорони, транспортної міліції та керівників
підприємств; організація навчань та тренувань згідно з планами охорони
об'єктів і взаємодії (далі - плани) у межах повноважень відомчої
воєнізованої охорони, транспортної міліції та працівників
підприємств, об'єкти яких охороняються; утворення у разі потреби спільних робочих груп для
координації дій під час охорони об'єктів та вантажів, що
перевозяться залізничним транспортом; обмін інформацією, що стосується охорони об'єктів та вантажів
на шляху прямування та в парках станцій; проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання
незаконному проїздові сторонніх осіб у вантажних поїздах і ходінню
сторонніх осіб залізничними коліями у невизначених місцях.
2.3. Плани розробляються для визначення основних цілей,
методів та завдань щодо забезпечення збереженості вантажів і майна
залізничного транспорту, виявлення та затримання осіб, які вчинили
їх крадіжку, та затверджуються начальниками служб відомчої
воєнізованої охорони та начальниками управлінь МВС на залізницях.
Плани затверджуються щорічно. У разі потреби плани погоджуються із заінтересованими
відповідними органами виконавчої влади і коригуються не менше
одного разу на рік, а у разі потреби - невідкладно. У планах визначається порядок дій відомчої воєнізованої
охорони та транспортної міліції в межах конкретної
адміністративно-територіальної одиниці України. Під час проведення спільних оперативних нарад працівників
відомчої воєнізованої охорони та транспортної міліції плани
перевіряються та уточнюються за результатами аналізу
зареєстрованих підрозділами транспортної міліції фактів крадіжок
вантажів на шляху прямування та в парках станцій і майна
залізничного транспорту.
2.4. Взаємодію працівників відомчої воєнізованої охорони з
працівниками транспортної міліції організовує начальник підрозділу
відомчої воєнізованої охорони, який відповідно до покладених на
нього завдань повинен: взаємодіяти з працівниками залізничного транспорту; на основі аналізу обставин визначати місця крадіжок майна
залізничного транспорту та вживати заходів для своєчасного
інформування працівників транспортної міліції за фактами вчинених
злочинів; систематично вивчати причини, що сприяють скоєнню
правопорушень, з метою запобігання порушень правил пропускного
режиму на підприємствах; надавати керівникам підприємств пропозиції щодо усунення
причин і умов, які сприяють розкраданню майна залізничного
транспорту; вживати заходів щодо підвищення професійної майстерності
особового складу відомчої воєнізованої охорони, забезпечувати
проведення занять відповідно до навчальних планів; організовувати забезпечення збереженості вантажів із
застосуванням таких профілактичних заходів організації служби, як
таємне супроводження, виставлення тимчасових постів, рухомих
пікетів, дозорів, засідок, патрулювання тощо; організовувати патрулювання парків станцій, вантажних дворів,
контейнерних майданчиків, перегонів та інших об'єктів з метою
виявлення і затримання осіб, які вчиняють крадіжки вантажів,
вагонного обладнання, деталей верхньої будови колії, засобів
сигналізації і зв'язку та інших матеріальних цінностей
підприємств; аналізувати причини та умови, що сприяють скоєнню
правопорушень і злочинів, вживати заходів для їх усунення; аналізувати результати роботи працівників відомчої
воєнізованої охорони, які залучалися працівниками транспортної
міліції для охорони громадського порядку та боротьби зі
злочинністю, за кожну звітну добу, вести журнал обліку
використання автотранспорту, технічних засобів і службових собак; зберігати державну, службову та комерційну таємницю щодо
перевезення вантажів та організації руху поїздів на залізницях.
III. Порядок організації взаємодії
3.1. Працівники відомчої воєнізованої охорони та транспортної
міліції для спільної боротьби з розкраданням вантажів та майна
залізничного транспорту визначаються наказами начальника загону
відомчої воєнізованої охорони залізниць та начальника лінійного
відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на
залізниці.
3.2. У разі направлення для участі в запланованих заходах
двох і більше працівників відомчої воєнізованої охорони один із
них призначається старшим і підпорядковується працівнику
транспортної міліції.
IV. Основні заходи взаємодії
4.1. У разі виявлення та затримання порушника правил по
охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті, правил
користування засобами залізничного транспорту та правил,
спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному
транспорті, за які Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі - КУпАП) передбачена
адміністративна відповідальність, працівники відомчої воєнізованої
охорони мають право: у випадках, передбачених частиною третьою статті 109 та
статтею 110 КУпАП ( 80731-10 ), якщо особа не оспорює допущене
порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається,
оформляти попередження чи накладати та стягувати штраф на місці
вчинення правопорушення з винесенням постанови у справі про
адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283
КУпАП ( 80732-10 ); при вчиненні правопорушень, зв'язаних з посяганням на
охоронювані об'єкти, інше майно залізничного транспорту, порушника
може бути доставлено працівниками відомчої воєнізованої охорони у
службове приміщення відомчої воєнізованої охорони або в міліцію
для припинення правопорушень, встановлення особи порушника і
складення протоколу про адміністративне правопорушення з
дотриманням вимог частини першої статті 261 КУпАП ( 80732-10 ); при вчиненні порушень правил користування засобами
залізничного транспорту, правил по охороні порядку і безпеки руху,
правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
транспорті, правил пожежної безпеки порушника може бути доставлено
працівниками відомчої воєнізованої охорони в міліцію, якщо у нього
немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які б
могли повідомити необхідні дані про нього; у випадках, прямо передбачених законами України, з метою
припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші
заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про
адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його
на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є
обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду
справ та виконання постанов по справах про адміністративні
правопорушення допускаються адміністративне затримання особи,
особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів; адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може провадитися старшою у місці розташування
охоронюваного об'єкта посадовою особою відомчої воєнізованої
охорони - при вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на
охоронювані об'єкти, інше майно; адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може тривати не більш як три години. Строк
адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення
порушника для складання протоколу про адміністративне
правопорушення, а особи, яка була в стані сп'яніння, - з часу її
витвереження. У разі несплати правопорушником штрафу у строк не пізніше ніж
через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про
накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої
постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня
повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення
постанова про накладення штрафу надсилається для примусового
виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем
проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в
порядку, встановленому законом.
4.2. З метою профілактики та попередження випадків порушення
правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному
транспорті, правил користування засобами залізничного транспорту
та правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
залізничному транспорті, в порядку взаємодії з працівниками
відомчої воєнізованої охорони працівники транспортної міліції
повинні: надавати працівникам відомчої воєнізованої охорони допомогу у
затриманні правопорушників, які незаконно проникли на територію
об'єкта; сприяти працівникам відомчої воєнізованої охорони у перевірці
відомостей при встановленні особи, що вчинила правопорушення; складати протоколи про адміністративні правопорушення, а
також накладати адміністративні стягнення відповідно до КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ); інформувати працівників відомчої воєнізованої охорони щодо
вжитих заходів до доставленого порушника правил користування
засобами транспорту, правил по охороні порядку і безпеки руху,
правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
залізничному транспорті.
4.3. У разі затримання розкрадачів вантажів чи майна
залізничного транспорту працівники відомчої воєнізованої охорони
повинні: перед доставленням правопорушника до міліції чи службового
приміщення відомчої воєнізованої охорони роз'яснити йому його
права та чим зумовлено такий захід; забезпечити збереження речових доказів і документів
затриманих; здійснювати супроводження правопорушників у складі не менше
двох осіб, одна з яких призначається старшою, крім того,
супроводження може бути посилене службовим собакою. Старший наряду
відомчої воєнізованої охорони перед початком супроводження
попереджає затриманих про те, що в разі спроби втечі може бути
застосовано вогнепальну зброю; перед доставлянням затриманого до міліції або службового
приміщення відомчої воєнізованої охорони провести особистий огляд
або огляд речей; дотримуватись попередньо визначеного маршруту, доставляти
затриманих пішки або транспортними засобами. Проїзд із затриманими
у громадському транспорті забороняється. При затриманні та доставленні працівниками відомчої
воєнізованої охорони до міліції розкрадачів вантажів чи майна
залізничного транспорту працівники транспортної міліції повинні: надати працівникам відомчої воєнізованої охорони допомогу в
затриманні розкрадачів вантажів чи майна залізничного транспорту; прийняти затриманих за крадіжки вантажів чи майна
залізничного транспорту осіб згідно з рапортом, складеним за
встановленою формою (додаток 1), у якому зазначаються суть
затримання, адреса місця проживання затриманої особи, місце її
роботи тощо. У присутності представника відомчої воєнізованої
охорони проводять опитування доставленої особи щодо наявності заяв
чи скарг. Черговий лінійного відділу транспортної міліції видає
начальнику підрозділу відомчої воєнізованої охорони довідку про
прийняття затриманого (додаток 2); зареєструвати отриману інформацію в журналі реєстрації заяв і
повідомлень про злочини (далі - ЖРЗПЗ) або в журналі обліку
інформації, що не містить в собі явних ознак злочину (далі - ЖОІ); інформувати працівників відомчої воєнізованої охорони щодо
вжитих заходів до доставленої особи та про реєстраційні номери в
ЖРЗПЗ чи ЖОІ.
4.4. При зверненні до працівників відомчої воєнізованої
охорони громадян, що стали свідками або співучасниками злочину, із
повідомленнями (заявами) про підготовку або скоєння злочину
з'ясувати та записати прізвище, ім'я, по батькові заявника, адресу
його місця проживання, місце роботи, час надходження інформації,
час і місце події (номер вагона, поїзда тощо), а також інші
відомості, які можуть мати значення для розкриття злочину (про
свідків, підозрюваних, місця схову викраденого тощо), та негайно
передати зазначену інформацію до найближчого органу внутрішніх
справ. У разі надходження у підрозділ відомчої воєнізованої охорони
повідомлення (заяви) про крадіжку вантажів чи майна залізничного
транспорту у межах об'єкта, що охороняється, негайно доповісти про
це черговому лінійного відділу транспортної міліції. Прибувши на
місце події, провести огляд території, вагонів, приміщень та інших
місць, а також вжити заходів для виявлення та затримання осіб, які
скоїли крадіжку, встановлення свідків, очевидців, а також охорони
місця події до прибуття слідчо-оперативної групи або оперативної
групи. У разі виявлення ознак розкрадання вантажу у вагоні, а також
у разі потреби затримання розкрадачів вантажів чи майна
залізничного транспорту працівники відомчої воєнізованої охорони
повинні забезпечити охорону вагона та збереження слідів злочину і
повідомити про це черговому лінійного відділу транспортної міліції
та керівництву підрозділу відомчої воєнізованої охорони.
4.5. Для боротьби з розкраданням вантажів і майна
залізничного транспорту на дільниці, де можливі їх крадіжки,
можуть направлятися працівники транспортної міліції та відомчої
воєнізованої охорони згідно з наказами керівників зазначених
органів. Начальник підрозділу відомчої воєнізованої охорони
зобов'язаний провести інструктаж та проінформувати працівників
відомчої воєнізованої охорони, що залучаються до співробітництва з
транспортною міліцією, про результати роботи попередньої зміни,
оперативну обстановку на дільниці, порядок інформування посадових
осіб транспортної міліції та відомчої воєнізованої охорони, а
також чергових по станціях на дільниці обслуговування та
диспетчерського апарату дирекції залізничних перевезень. Працівники відомчої воєнізованої охорони за наявності
документів, які дають право безплатного проїзду залізничним
транспортом, мають право на проїзд у робочій кабіні локомотива,
але не більше двох осіб одночасно. Працівники транспортної міліції у межах обслуговуваних
дільниць мають право на безплатний проїзд у поїздах. Працівники відомчої охорони під час виконання службових
обов'язків мають право застосовувати вогнепальну зброю та
спеціальні засоби (наручники, гумові кийки, засоби зв'язування,
сльозоточиві речовини). Застосування як крайнього заходу вогнепальної зброї та
спеціальних засобів працівниками транспортної міліції здійснюється
у випадках та порядку, передбачених Законом України "Про міліцію"
( 565-12 ). Застосування як крайнього заходу вогнепальної зброї
працівниками відомчої воєнізованої охорони здійснюється у випадках
та порядку, передбачених Положенням про порядок застосування
вогнепальної зброї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 12.10.92 N 575 ( 575-92-п ) (зі змінами). Забороняється залучати працівників відомчої воєнізованої
охорони до виконання завдань, що не належать до їх обов'язків,
передбачених законодавством України та цим Порядком.
4.6. Наприкінці кожного місяця працівники відомчої
воєнізованої охорони проводять звірку з працівниками транспортної
міліції щодо кількості випадків затримання та доставлення в
міліцію порушників правил по охороні порядку і безпеки руху на
залізничному транспорті, правил користування засобами залізничного
транспорту та правил, спрямованих на забезпечення схоронності
вантажів та майна залізничного транспорту.
Директор департаменту
залізничного транспорту
Мінтрансзв'язку М.Снітко
Начальник Управління
транспортної міліції МВС України
генерал-майор міліції М.Воробйов

Додаток 1

до Порядку взаємодії

підрозділів відомчої

воєнізованої охорони

на залізничному транспорті

та лінійних підрозділів

транспортної міліції
Начальнику лінійного відділу

____________________________

Управління МВС України

на _______________ залізниці

____________________________

Управління МВС України

на _______________ залізниці

РАПОРТ

Доповідаю, що "___" ____________ 20___ року о ___ годині ____
хвилин ___________________________________________________________

(місце затримання правопорушника)
_________________________________________________________________

(суть порушення закону)
затримано громадянина (ку), який (а) назвав (ла) себе
_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік та місце народження,
_________________________________________________________________

місце роботи, посада,
________________________________________________________________,

адреса місця проживання)
для складання протоколу про адміністративне правопорушення
(злочин).
У затриманні брали участь: ______________________________________ _________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена, по батькові) _________________________________________________________________
Застосування до правопорушника заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів і вогнепальної зброї, надання йому необхідної
медичної допомоги ________________________________________________

(які заходи застосовувались) _________________________________________________________________
Особистий огляд та огляд особистих речей ________________________ _________________________________________________________________

(не проводився чи проводився, що вилучено)
Свідки __________________________________________________________

(прізвища, імена, по батькові, адреси місця проживання)
Начальник підрозділу
(чергової зміни)
відомчої воєнізованої охорони ___________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Додаток 2

до Порядку взаємодії

підрозділів відомчої

воєнізованої охорони

на залізничному транспорті

та лінійних підрозділів

транспортної міліції

ДОВІДКА

про прийняття затриманого

Видана начальнику стрілецького (стрілецько-пожежного) підрозділу _____________________________ про те, що працівниками воєнізованої
охорони __________________________________________________________

(прізвища, імена, по батькові) _________________________________________________________________
за здійснення ___________________________________________________

(вид адміністративного правопорушення або злочину)
затримано громадянина (ку) ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові затриманого) ________________________________________________________________,
який (а) доставлений (а) "____" ____________ 20___ року
о ____ год. ____ хв.
до ______________________________________________________________

(підрозділ внутрішніх справ)
і зареєстрований (а) у ____________________________ за N ________
Прийняті речові докази: _________________________________________ _________________________________________________________________

(описуються речові докази, їх кількість тощо) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"____" _______________ 20___ року
Черговий лінійного відділу на станції ___________________________

(звання, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: