open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2010 N 510
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 серпня 2010 р.

за N 620/17915

Про затвердження Змін до Національного

плану нумерації України

Відповідно до статей 15, 69 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) з метою впорядкування призначення
скорочених номерів для надання замовних та інформаційно-довідкових
послуг у телефонних мережах фіксованого та рухомого (мобільного)
зв'язку Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Національного плану нумерації України,
затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку від
23.11.2006 N 1105 ( z1284-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 07.12.2006 за N 1284/13158, що додаються.
2. Державній адміністрації зв'язку забезпечити в
установленому порядку:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
2.2. Розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державної адміністрації зв'язку
Краснокутського С.В.
Міністр К.Єфименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

22.07.2010 N 510
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 серпня 2010 р.

за N 620/17915

ЗМІНИ

до Національного плану нумерації України

( z1284-06 )

1. Главу 2 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом
чотирнадцятим такого змісту: "телефонна мережа загального користування - сукупність мереж
фіксованого (з географічним та/або негеографічним планом
нумерації) та рухомого (мобільного) зв'язку різних операторів, які
становлять єдину мережу з єдиними системою та планом нумерації,
системами сигналізації, алгоритмами та порядком взаємодії;". У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим.
2. У пункті 4.2 глави 4:
2.1. Підпункт 4.2.6 викласти в такій редакції: "4.2.6. Перспективна система нумерації має розбудовуватися з
визначеними довжинами абонентської частини номерів різних структур
(наприклад зонових номерів, мережевих номерів, скорочених
номерів). Формати національних номерів повинні відповідати: для мереж фіксованого зв'язку з географічним планом
нумерації - дев'ять знаків: К X X X X X X X , з 1 2 3 4 5 6 7 де К - код зони призначення (2 знаки);

з для мереж фіксованого зв'язку з негеографічним планом
нумерації операторів, що мають ліцензії на надання послуг
місцевого та міжміського зв'язку, з абонентською ємністю менше
800 000 номерів - дев'ять знаків: К X X X X X X , ід 1 2 3 4 5 6 де К - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки

ід
тризначного К визначають групу операторів, а третій знак

ід використовується як код оператора мережі;

для мереж рухомого (мобільного) зв'язку - 10 знаків:

для мереж з абонентською ємністю до 8 000 000 номерів:

К X X X X X X X ,

ід 1 2 3 4 5 6 7

де К - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки

ід тризначного К визначають групу операторів, а третій знак

ід використовується як код оператора мережі;

для мереж з абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів:

К X X X X X X X X ,

ід 0 1 2 3 4 5 6 7

де К - код мережі призначення (2 знаки).

ідтризначного К визначають групу операторів, а третій знак

ід використовується як код оператора мережі;

для мереж рухомого (мобільного) зв'язку - 10 знаків:

для мереж з абонентською ємністю до 8 000 000 номерів:

К X X X X X X X ,

ід 1 2 3 4 5 6 7

де К - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки

ід тризначного К визначають групу операторів, а третій знак

ід використовується як код оператора мережі;

для мереж з абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів:

К X X X X X X X X ,

ід 0 1 2 3 4 5 6 7

де К - код мережі призначення (2 знаки).

ід Для мереж рухомого (мобільного) зв'язку перші два знаки
тризначних К не повинні збігатися з двозначними кодами К .

ід ід Як перша цифра абонентського номера в мережах фіксованого (з
географічним та негеографічним планом нумерації) та рухомого
(мобільного) зв'язку не можуть використовуватися цифри "0" та "1". Х (Х ) = 0 - використовується як національний (міжміський) 1 0
префікс;

Х (Х ) = 1 - використовується для формування скорочених 1 0 номерів виходу до служб екстреного виклику, замовних та
інформаційно-довідкових послуг;префікс;

Х (Х ) = 1 - використовується для формування скорочених 1 0 номерів виходу до служб екстреного виклику, замовних та
інформаційно-довідкових послуг; скорочені номери послуг у мережах фіксованого (з географічним
та негеографічним планом нумерації) та рухомого (мобільного)
зв'язку - від трьох до шести знаків; для національних глобальних телекомунікаційних послуг -
дев'ять або десять знаків: К X X X X X X або К X X X X X X X , гп 1 2 3 4 5 6 гп 1 2 3 4 5 6 7 де К - код глобальної послуги (3 знаки);".

гп
2.2. У підпункті 4.2.8: абзац третій після слова і цифр "до 8 000 000" доповнити
словом "номерів"; абзац четвертий після слів "фіксованого зв'язку" доповнити
словами "з негеографічним планом нумерації", а після слова і цифр
"менше 800 000" - словом "номерів".
2.3. Абзац п'ятий підпункту 4.2.14 після слів "фіксованого
зв'язку" доповнити словами "з негеографічним планом нумерації".
2.4. Підпункт 4.2.48 викласти в такій редакції: "4.2.48. Службам екстреного виклику надаються єдині тризначні
номери: пожежна допомога - 101; міліція - 102; державна швидка медична допомога - 103; аварійна служба газової мережі - 104; служба екстреної допомоги населенню - 112. Номери служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104, 112 є
закріпленими за міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями,
уповноваженими забезпечувати функціонування служб екстреного
виклику, і не присвоюються операторам телекомунікацій. Оператори телекомунікацій забезпечують маршрутизацію трафіку
до служб екстреного виклику. Для широковживаних замовних та інформаційно-довідкових послуг
у місцевих зонових мережах, мережах фіксованого зв'язку з
негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного)
зв'язку надаються такі скорочені номери: приватна швидка медична допомога - 106ХХ, де ХХ - код
приватного лікувального закладу швидкої допомоги; довідкова послуга з надання інформації про телефонні номери -
109; спільна голосова довідкова послуга - 118Х Х , де Х - код

1 2 1
провайдера голосової довідки; Х - код мовної групи (1 -

2 українська, 2 - російська, 3 - англійська, 4 - німецька тощо);

послуги, що мають соціальне значення, - 116Х Х Х ,

1 2 3 де: Х =0, Х =0, Х =0 - гаряча лінія розшуку дітей;

1 2 3провайдера голосової довідки; Х - код мовної групи (1 -

2 українська, 2 - російська, 3 - англійська, 4 - німецька тощо);

послуги, що мають соціальне значення, - 116Х Х Х ,

1 2 3 де: Х =0, Х =0, Х =0 - гаряча лінія розшуку дітей;

1 2 3 Х =1, Х =1, Х =1 - лінія допомоги дітям; 1 2 3 Х =1, Х =2, Х =3 - лінія психологічної допомоги. 1 2 3 У місцевих мережах, які обладнані застарілим устаткуванням,
до заміни останнього дозволяється використовувати двозначні
номери, наведені в підпункті 4.1.33 пункту 4.1 цього Плану
нумерації, у яких цифра "0" замінюється цифрою "1".".
2.5. У підпункті 4.2.50: абзац перший викласти в такій редакції: "4.2.50. Для організації замовних та інформаційно-довідкових
послуг на території міст, селищ міського типу, сільських районів
або на всій території України в мережах фіксованого зв'язку з
географічним планом нумерації, мережах фіксованого зв'язку з
негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного)
зв'язку виділяються номери 12X, 15XX, 16XX, 14ХХХ (X - цифри від 0
до 9). Для всіх вищезазначених мереж інші скорочені номери мають
призначення:"; абзац третій викласти в такій редакції: "13XXX - резерв розвитку;".
Перший заступник голови
Державної адміністрації зв'язку О.Довгаленко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: