open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 16 жовтня 2008 р. N 1352-р

Київ
Про затвердження комплексного плану заходів

з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року

1. Затвердити комплексний план заходів з розвитку освіти в
Україні на період до 2011 року (далі - комплексний план), що
додається.
2. Установити, що виконання комплексного плану у 2008 і
2009 роках здійснюватиметься центральними та місцевими органами
виконавчої влади в межах відповідних бюджетних призначень.
Центральним та місцевим органам виконавчої влади під час
складання проекту Державного бюджету України на 2010 і 2011 роки
передбачити видатки на виконання комплексного плану.
3. Центральним та місцевим органам виконавчої влади щороку до
1 грудня інформувати МОН про хід виконання комплексного плану для
подання до 15 грудня узагальненої інформації Кабінетові Міністрів
України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 2008 р. N 1352-р
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

заходів з розвитку освіти в Україні

на період до 2011 року

-------------------------------------------------------------------------- Найменування заходу |Відповідальні | Строк | |за виконання | виконання | --------------------------------------------+--------------+------------| 1. Розроблення критеріїв оцінки професійної| МОН, | березень | діяльності педагогічних працівників| Академія | 2009 рік | різних категорій | педагогічних | | | наук | | --------------------------------------------+--------------+------------| 2. Розроблення законопроекту про внесення| - " - | IV квартал | змін до Закону України "Про вищу освіту"| | 2008 р.- | ( 2984-14 ) щодо розвитку сфери| | 2009 рік | післядипломної освіти | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 3. Опрацювання питання щодо утворення в| Академія | 2009 рік | структурі Педагогічного музею України| педагогічних | | науково-дослідного підрозділу Академії| наук, | | педагогічних наук | МОН | | --------------------------------------------+--------------+------------| 4. Забезпечення стажування педагогічних та| МОН, інші | 2009-2011 | науково-педагогічних працівників та| центральні | роки | опанування ними новітніх технологій у| органи | | сфері інформатизації | виконавчої | | | влади | | --------------------------------------------+--------------+------------| 5. Розроблення науково-методичної| Академія | IV квартал | літератури для навчання керівників та| педагогічних | 2008 р.- | педагогічних кадрів системи освіти | наук, | 2010 рік | | МОН | | --------------------------------------------+--------------+------------| 6. Дослідження мережі дошкільних навчальних| МОН, Рада | IV квартал | закладів та визначення реальної потреби| міністрів | 2008 р.- | в таких закладах кожної| Автономної | 2011 рік | адміністративно-територіальної одиниці,| Республіки | | вжиття заходів до оптимізації та| Крим, | | відновлення мережі дошкільних навчальних| обласні, | | закладів на підставі отриманих даних | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 7. Проведення експерименту щодо здобуття| Рада | IV квартал | дошкільної освіти за альтернативними| міністрів | 2008 р.- | формами навчання (групи короткотривалого| Автономної | 2011 рік | перебування, групи при загальноосвітніх| Республіки | | навчальних закладах,| Крим, | | соціально-педагогічний патронат сім'ї) | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 8. Розроблення та подання на розгляд| МОН | IV квартал | Кабінету Міністрів України положення про| | 2008 року | дошкільний навчальний заклад (центр| | | розвитку дитини) | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 9. Забезпечення впровадження базової| МОН, | IV квартал | програми розвитку дитини дошкільного| Академія | 2008 р.- | віку "Я у світі" | педагогічних | 2011 рік | | наук, Рада | | | міністрів | | | Автономної | | | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 10. Забезпечення будівництва і введення в| Рада | - " - | експлуатацію загальноосвітніх та інших| міністрів | | навчальних закладів з високим рівнем| Автономної | | готовності | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 11. Забезпечення проведення капітального і| - " - | - " - | поточного ремонту будівель навчальних| | | закладів | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 12. Установлення в навчальних закладах| - " - | - " - | високоефективних опалювальних систем та| | | прискорення впровадження| | | енергозберігаючих технологій | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 13. Забезпечення належного водо- та| - " - | - " - | газопостачання навчальних закладів,| | | розташованих у сільській місцевості | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 14. Формування гнучкої мережі| Рада | IV квартал | загальноосвітніх навчальних закладів у| міністрів | 2008 р.- | сільській місцевості відповідно до| Автономної | 2011 рік | освітніх потреб населення | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Севасто- | | | польська | | | міська | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 15. Створення у сільській місцевості мережі| - " - | - " - | навчально-виховних комплексів| | | "дошкільний навчальний заклад -| | | загальноосвітній навчальний заклад" | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 16. Сприяння впровадженню інноваційних| МОН, | - " - | моделей новітніх загальноосвітніх| Академія | | навчальних закладів, діяльність яких| педагогічних | | спрямовується на вдосконалення механізму| наук, Рада | | надання освітніх послуг | міністрів | | | Автономної | | | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 17. Розроблення інформаційно-методичних| МОН, | IV квартал | матеріалів про видатних українців, які| Національна | 2008 року | зробили вагомий внесок у розвиток певної| академія | | галузі науки, до всіх предметів| наук, | | інваріантної складової навчальних планів| Академія | | | педагогічних | | | наук | | --------------------------------------------+--------------+------------| 18. Організація сучасного| МОН, | IV квартал | навчально-методичного забезпечення| Академія | 2008 р.- | поглибленого та профільного вивчення| педагогічних | I квартал | природничо-математичних дисциплін у| наук | 2009 року | загальноосвітніх навчальних закладах.| | | Утворення творчих колективів з| | | розроблення науково-популярної| | | літератури з природничих дисциплін,| | | інформаційних збірників про найважливіші| | | досягнення у галузі природничих наук | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 19. Удосконалення процедури конкурсного| МОН | IV квартал | відбору підручників для загальноосвітніх| | 2008 р.- | навчальних закладів; проведення| | 2011 рік | щорічного моніторингу якості нової| | | навчальної літератури для| | | загальноосвітніх навчальних закладів | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 20. Розроблення заходів щодо забезпечення| МОН, МВС, | IV квартал | здобуття загальної середньої освіти| Мінсім'я- | 2008 р.- | безпритульними і бездоглядними дітьми,| молодьспорт, | I квартал | дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими| Рада | 2009 року | батьківського піклування | міністрів | | | Автономної | | | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 21. Вжиття заходів до відбору обдарованих| МОН, | IV квартал | дітей з числа дітей-сиріт та дітей,| Мінсім'я- | 2008 р.- | позбавлених батьківського піклування, з| молодьспорт | 2011 рік | метою подальшого влаштування їх в| | | спеціалізовані школи (школи-інтернати) з| | | поглибленим вивченням окремих предметів | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 22. Підготовка до видання навчальної| МОН | 2009 рік | літератури серії "Шкільна бібліотека" та| | | словників для загальноосвітніх| | | навчальних закладів, зокрема з навчанням| | | мовами національних меншин | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 23. Організація забезпечення українців, які| МЗС, МОН | IV квартал | проживають за межами України,| | 2008 р.- | навчально-методичними посібниками,| | 2011 рік | виданими українською мовою | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 24. Розроблення змін до деяких законодавчих| МОН, | грудень | актів щодо удосконалення управління| Академія | 2008 року | системою професійно-технічної освіти.| педагогічних | | Розроблення і затвердження положення про| наук | | сприяння працевлаштуванню випускників| | | професійно-технічних навчальних закладів| | | --------------------------------------------+--------------+------------| 25. Удосконалення управління| МОН, | IV квартал | професійно-технічними навчальними| Міністерство | 2008 р.- | закладами | освіти і | 2011 рік | | науки | | | Автономної | | | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 26. Утворення на базі державних| МОН, | IV квартал | професійно-технічних навчальних закладів| Мінекономіки,| 2008 р.- | центрів професійно-технічної освіти для| Міністерство | 2011 рік | впровадження інноваційних технологій з| освіти і | | підготовки, перепідготовки та підвищення| науки | | кваліфікації робітничих кадрів | Автономної | | | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 27. Удосконалення системи| МОН, | - " - | професійно-технічної освіти шляхом| Академія | | розроблення і впровадження державних| педагогічних | | стандартів робітничих професій, видання| наук | | сучасних підручників, впровадження у| | | навчально-виробничий процес новітніх| | | досягнень і технологій комп'ютерної| | | техніки та наочних посібників із| | | спеціальних предметів | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 28. Забезпечення адаптації системи вищої| МОН | грудень | освіти до норм, стандартів та основних| | 2009 року | принципів держав - членів ЄС | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 29. Забезпечення безоплатного здобуття| - " - | IV квартал | педагогічними працівниками| | 2008 року | загальноосвітніх навчальних закладів з| | | навчанням мовами національних меншин| | | другої вищої освіти за спеціальністю| | | "українська мова і література" | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 30. Розроблення навчально-методичної| - " - | - " - | літератури для вищих навчальних| | | закладів, адаптованої до вимог| | | Болонського процесу | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 31. Підготовка пропозицій щодо приведення| - " - | грудень | Державного класифікатора професій| | 2008 року | ( vb375609-05, vc375609-05 ) у| | | відповідність з потребами внутрішнього| | | та зовнішнього ринку праці з урахуванням| | | нових напрямів підготовки фахівців з| | | вищою освітою | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 32. Вирішення питань щодо поетапної передачі| МОН, інші | 2009 рік | до сфери управління МОН вищих навчальних| центральні | | закладів, що належать до сфери| органи | | управління інших центральних органів| виконавчої | | виконавчої влади | влади | | --------------------------------------------+--------------+------------| 33. Забезпечення укладення тристоронніх| МОН, вищі | 2009-2011 | договорів "студент - вищий навчальний| навчальні | роки | заклад - роботодавець" для осіб, які| заклади | | навчаються за державним замовленням за| (за згодою), | | напрямами і спеціальностями| Рада | | педагогічного профілю | міністрів | | | Автономної | | | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 34. Забезпечення навчання у вищих навчальних| МОН, МЗС | щороку | закладах держави закордонних українців | |до 1 жовтня | --------------------------------------------+--------------+------------| 35. Вжиття заходів до оптимізації мережі| МОН | 2009 рік | вищих навчальних закладів I-II рівня| | | акредитації | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 36. Забезпечення видання спеціальних| - " - | IV квартал | підручників і наочно-дидактичних| | 2008 р.- | посібників для дітей-інвалідів та дітей,| | 2011 рік | які потребують корекції фізичного та| | | (або) розумового розвитку | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 37. Створення умов для безперешкодного| Рада | - " - | доступу осіб з обмеженими фізичними| міністрів | | можливостями до навчання у| Автономної | | загальноосвітніх, професійно-технічних і| Республіки | | вищих навчальних закладах та| Крим, | | забезпечення їх гуртожитками | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 38. Започаткування інтегрованого та| МОН, МОЗ, | IV квартал | інклюзивного навчання дітей | Мінфін | 2008 року | --------------------------------------------+--------------+------------| 39. Розроблення механізму і проведення| МОН, | - " - | апробації інноваційної моделі нового| Рада | | навчального закладу -| міністрів | | навчально-реабілітаційного центру для| Автономної | | дітей з тяжкими порушеннями розвитку | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 40. Запровадження у вищих навчальних| МОН | IV квартал | закладах за участю організацій| | 2008 року | студентського самоврядування та| | | студентських волонтерських організацій| | | практики соціального супроводження і| | | психолого-педагогічної підтримки| | | студентів-інвалідів та студентів з| | | числа дітей-сиріт | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 41. Запровадження у вищих педагогічних| - " - | - " - | навчальних закладах курсу "Основи| | | корекційної педагогіки" | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 42. Проведення медичних оглядів учнів| МОЗ, | 2008- | загальноосвітніх навчальних закладів на| МОН, | 2011 роки | початку кожного навчального року (в| Рада | | поточному навчальному році завершити| міністрів | | проведення медичного огляду до 25 грудня| Автономної | | 2008 року) | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 43. Вивчення питання щодо введення в| Рада | 2009 рік | Міністерстві освіти і науки Автономної| міністрів | | Республіки Крим, управліннях освіти і| Автономної | | науки обласних, Київської та| Республіки | | Севастопольської міських| Крим, | | держадміністрацій посади інженера з| обласні, | | питань безпеки, а також у кожному| Київська та | | загальноосвітньому навчальному закладі| Севасто- | | ставок медичного працівника, практичного| польська | | психолога та соціального педагога | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 44. Поліпшення виховної роботи з дітьми,| МОН, | 2009- | учнівською і студентською молоддю,| Рада | 2011 роки | зменшення негативних впливів на них| міністрів | | соціального середовища, розроблення| Автономної | | відповідної державної цільової програми| Республіки | | для розв'язання цих проблем | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 45. Розроблення навчальних програм для учнів| МОН, | вересень | 5-10 класів загальноосвітніх навчальних| Академія | 2009 року | закладів для дітей, які потребують| педагогічних | | корекції фізичного та (або) розумового| наук | | розвитку, з урахуванням їх| | | індивідуальних особливостей | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 46. Забезпечення системного кваліфікованого| - " - | травень | психолого-педагогічного супроводження| | 2009 року | вихованців та учнів навчальних закладів| | | з числа дітей, які потребують корекції| | | фізичного та (або) розумового розвитку | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 47. Забезпечення підготовки методичних| МОН | вересень | рекомендацій щодо проведення| | 2009 року | корекційно-розвиткової роботи у| | | спеціальних навчальних закладах | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 48. Забезпечення проведення| МОН, | IV квартал | науково-педагогічного експерименту з| Львівська | 2008 р.- | впровадження науково-методичних засад| облдерж- | 2011 рік | комплексної психолого-педагогічної,| адміністрація| | медичної, соціальної реабілітації дітей| | | з полісенсорними порушеннями та| | | глибокими порушеннями зору в контексті| | | раннього втручання на базі Львівського| | | навчально-реабілітаційного центру для| | | дітей з вадами зору "Левеня" | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 49. Підготовка пропозицій щодо внесення до| МОН, | IV квартал | деяких законодавчих актів змін стосовно| Український | 2008 року | унормування процедури проведення| центр | | зовнішнього незалежного оцінювання| оцінювання | | випускників навчальних закладів системи| якості | | загальної середньої освіти, які виявили| освіти | | бажання вступити до вищих навчальних| | | закладів, та встановлення| | | відповідальності за порушення процедури| | | проведення зовнішнього незалежного| | | оцінювання та розголошення змісту| | | тестових завдань | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 50. Проведення серед громадськості| - " - | | інформаційно-роз'яснювальної роботи з| | | питань зовнішнього незалежного| | | оцінювання | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 51. Запровадження зовнішнього незалежного| - " - | 2009 рік | оцінювання з англійської, німецької та| | | французької мови для осіб, які виявили| | | бажання вступити до вищих навчальних| | | закладів з відповідним профілем навчання| | | --------------------------------------------+--------------+------------| 52. Забезпечення випускників навчальних| - " - | IV квартал | закладів системи загальної середньої| | 2008 р.- | освіти з навчанням мовами національних| | 2009 рік | меншин за їх бажанням перекладом| | | тестових завдань (за винятком тесту з| | | української мови та літератури) на| | | відповідні мови національних меншин | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 53. Вжиття заходів до забезпечення належної| - " - | IV квартал | якості сертифікованих тестових завдань,| | 2008 р.- | постійне поповнення їх банку та| | 2011 рік | здійснення моніторингу прийняття| | | сертифікатів до вищих навчальних| | | закладів | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 54. Опрацювання питання створення| МОН, | IV квартал | національної системи моніторингу якості| Академія | 2008 р.- | освіти | педагогічних | 2009 рік | | наук | | --------------------------------------------+--------------+------------| 55. Проведення моніторингу стану дошкільної| МОН | IV квартал | освіти | | 2008 р.- | | | 2011 рік | --------------------------------------------+--------------+------------| 56. Проведення щорічного моніторингу якості| МОН, | 2009-2011 | нової навчальної літератури для| Академія | роки | загальноосвітніх навчальних закладів | педагогічних | | | наук | | --------------------------------------------+--------------+------------| 57. Проведення моніторингу стану роботи з| - " - | жовтень | формування здорового способу життя| | 2009 року | школярів | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 58. Участь у міжнародних порівняльних| МОН, | 2011 рік | дослідженнях якості освіти | Академія | | | педагогічних | | | наук, | | | Міністерство | | | освіти і | | | науки | | | Автономної | | | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | --------------------------------------------+--------------+------------| 59. Запровадження у вищих педагогічних| - " - | - " - | навчальних закладах дисципліни "Основи| | | педагогічних вимірювань" | | | --------------------------------------------+--------------+------------| 60. Утворення інформаційних центрів| Рада | 2009-2011 | (відділів) моніторингу і оцінки| міністрів | роки | превентивної освіти дітей та молоді | Автономної | | | Республіки | | | Крим, | | | обласні, | | | Київська та | | | Севасто- | | | польська | | | міські | | | держадмі- | | | ністрації | | -------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: