open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2008 N 396
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2008 р.

за N 1075/15766

Про затвердження Інструкції щодо заповнення

форм державних статистичних спостережень

про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря)

"Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна)

та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону

атмосферного повітря" (квартальна)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою вдосконалення державних
статистичних спостережень у сфері охорони атмосферного повітря
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм державних
статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП
(повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та
N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"
(квартальна) (далі - Інструкція), що додається.
Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2009 року.
2. Департаменту статистики сільського господарства та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) визначити необхідний
тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському
департаменту оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для
виготовлення.
3. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг
щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим
наказом.
4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою
Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управління статистики в місті Севастополі.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від
30.12.2004 N 674 ( z0097-05, z0098-05 ) "Про затвердження
інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень з охорони навколишнього природного середовища",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за
N 97/10377.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України Г.Г.Філіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

статистики України

20.10.2008 N 396
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2008 р.

за N 1075/15766

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм державних статистичних

спостережень про охорону атмосферного повітря

N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного

повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт

про охорону атмосферного повітря" (квартальна)

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення форм
державних статистичних спостережень про охорону атмосферного
повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"
(річна) (далі - форма N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря)
"Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна) (далі - форма
N 2-ТП (повітря) (квартальна)).
1.2. Форми N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря)
(квартальна) подаються респондентами, узятими на державний облік
за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та
парникових газів в атмосферу, органу державної статистики за
місцем здійснення економічної діяльності.
1.3. Структурними підрозділами підприємств, які взяті на
державний облік, подається звітність за формами N 2-ТП (повітря)
(річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) незалежно від головного
підприємства. У такому разі головним підприємством подаються звіти
без урахування даних за цими структурними підрозділами.
1.4. У формах N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря)
(квартальна) відображаються дані про викиди забруднювальних
речовин та парникових газів від стаціонарних джерел забруднення.
Дані про викиди від пересувних джерел забруднення, уключаючи
виробничу, сільськогосподарську та іншу техніку, а також
автомобільний та інші види транспорту, у цих формах не
враховуються.
1.5. У звітності за формою N 2-ТП (повітря) (квартальна)
інформація відображається за кожний квартал окремо без урахування
даних про викиди в попередньому кварталі.
1.6. Географічні координати респондентів статистичного
спостереження визначаються та заповнюються відповідно до наказу
Міністерства екології та природних ресурсів України від 22.05.2001
N 190 ДСК ( z0506-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.06.2001 за N 506/5697. Географічні координати органами
державної статистики не обробляються.
II. Порядок заповнення розділу 1

"Сумарні викиди забруднювальних речовин

та парникових газів від підприємства"
2.1. У розділі 1 форм N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП
(повітря) (квартальна) визначення викидів забруднювальних речовин
та парникових газів в атмосферне повітря проводиться для
виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування
(установок), які наведено в додатку 1 Перелік виробничих та
технологічних процесів, технологічного устаткування (установок). У
графі 1 указуються сумарні викиди забруднювальних речовин та
парникових газів відповідно до Переліку забруднювальних речовин та
парникових газів (додаток 2), уключаючи підсумкові коди.
2.2. У графах А та Б відображаються відповідно код і
найменування забруднювальної речовини та парникового газу згідно з
додатком 2.
2.3. У графі 1 відображається кількість забруднювальних
речовин та парникових газів, які викинуто в атмосферне повітря
окремо за речовинами та групами речовин. Обсяги викидів забруднювальних речовин та парникових газів
(графа 1) за підсумковими кодами повинні бути більшими або
дорівнювати сумі складових, тобто кодів, у яких перші два знаки
однакові. До підсумкових кодів належать усі коди додатка 2, які
виділені жирним шрифтом. Окремі з них, такі як 06000 (оксид
вуглецю), 08000 (озон), 09000 (фосфін) тощо, не містять складових
і відображаються лише за підсумковим кодом.
2.4. Сума даних (графа 1) за всіма підсумковими кодами
забруднювальних речовин та парникових газів (крім діоксиду
вуглецю) повинна дорівнювати показнику форми з кодом "00000" та
найменуванням "Усього по підприємству (без урахування діоксиду
вуглецю)".
2.5. Дані щодо обсягів викидів забруднювальних речовин та
парникових газів, які відображені в розділі 1 форми N 2-ТП
(повітря) (річна), уключаючи підсумкові коди, повинні дорівнювати
сумі даних відповідних забруднювальних речовин та парникових газів
від усіх виробничих, технологічних процесів, технологічного
устаткування (установок), відображених у розділі 2.
2.6. Діоксид вуглецю (код 07000) у підсумкові рядки з кодом
"00000" за розділами 1 та 2 не включається, а відображається
окремим рядком наприкінці зазначених розділів.
III. Порядок заповнення розділу 2

"Викиди забруднювальних речовин та парникових газів

від виробничих та технологічних процесів,

технологічного устаткування (установок)"
3.1. Розділ 2 форми N 2-ТП (повітря) (річна) включає в себе
декілька таблиць, кожна з яких відображає дані про окреме
виробництво, технологічний процес та устаткування (установку)
згідно з додатком 1 Перелік виробничих та технологічних процесів,
технологічного устаткування (установок), для яких проводиться
визначення викидів забруднювальних речовин та парникових газів в
атмосферне повітря.
3.2. Графи А, Б та 1 розділу 2 заповнюються аналогічно до
відповідних граф розділу 1 ( пункти 2.2, 2.3 цієї Інструкції).
3.3. Викиди обліковуються сумарно за всіма виробничими та
технологічними процесами, устаткуванням (установками) з однаковим
найменуванням.
3.4. Якщо в розділі 1 відображено обсяги викидів окремої
забруднювальної речовини чи парникового газу, проте в розділі 2 за
окремими виробничими та технологічними процесами, технологічним
устаткуванням (установками) вони не можуть бути відображені у
зв'язку з недостатньою кількістю десяткових знаків, передбачених у
формі, то в такому разі необхідно обсяги викидів цієї
забруднювальної речовини чи парникового газу показати за одним з
виробничих, технологічних процесів, технологічним устаткуванням
(установками) розділу 2, віддавши перевагу тому з них, за яким
обсяги викидів цієї забруднювальної речовини чи парникового газу
були максимальними.
3.5. Якщо в респондента є виробничі чи технологічні процеси,
які не виділяються у додатку 1 окремим рядком, зокрема виробництво
деревини, вибухові роботи в кар'єрах, пиління з поверхні
хвостосховищ тощо, то їх необхідно відносити до рядка "інше"
відповідного виробничого чи технологічного процесу.
3.6. У другому розділі звіту відображаються процеси, які у
додатку 1 надруковані звичайним (нежирним) шрифтом, а також
процеси, які виділені жирним шрифтом (підсумкові коди), проте вони
не містять складових, зокрема: 210700 Холодильні установки. 210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду. 310700 Видобуток геотермальної енергії. 510700 Спалювання сільськогосподарських відходів на
відкритому повітрі (за винятком спалювання пожнивних залишків,
соломи тощо на сільськогосподарських полях). 610300 Спалювання пожнивних залишків, соломи тощо на
сільськогосподарських полях. 610600 Використання пестицидів та вапняку. 610900 Прибирання, збереження та використання гною, а також
азотних сполук. Усі інші процеси, виділені жирним шрифтом (підсумкові коди),
у формі N 2-ТП (повітря) (річна) не відображаються.
IV. Порядок заповнення розділу 3

"Заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднювальних

речовин та парникових газів у повітря"
4.1. Розділ заповнюється на основі даних з типової форми
первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання
заходів з метою охорони атмосферного повітря" відповідно до
інструкції щодо її заповнення, затвердженої наказом Держкомстату
від 30.04.2004 N 252 ( z0682-04 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 01.06.2004 за N 682/9281.
4.2. У графі А зазначаються коди виробництв, технологічних
процесів та устаткування (установок), на яких здійснюються
природоохоронні заходи і які повинні збігатися з відповідними
кодами розділу 2 форми N 2-ТП (повітря) (річна).
4.3. У графах Б та В зазначаються відповідно найменування та
код заходу (згідно з Переліком повітроохоронних заходів
(додаток 3), виконання якого передбачено у звітному році.
4.4. У графі 1 надається оцінка виконання заходу: не виконано
- 0, виконано - 1, перенесено - 2, анульовано - 3. Захід
уважається анульованим, якщо доцільність виконання його відпала.
4.5. У графі 2 вказується загальний обсяг витрат на виконання
заходу за кошторисною вартістю.
4.6. У графі 3 відображаються кошти, фактично витрачені на
захід з початку його виконання за рахунок усіх джерел
фінансування.
4.7. У графах 4 та 5 тільки за виконаними заходами (оцінка
"1") відображається відповідно очікуване та фактичне зменшення
викидів забруднювальних речовин, парникових газів в атмосферне
повітря після впровадження заходу.
4.8. Показники розділів 1 та 2 відображаються в тоннах з
трьома десятковими знаками, розділу 3 у графах 2 та 3 - з одним
десятковим знаком; у графах 4 та 5 - з трьома десятковими знаками.
Директор департаменту
статистики сільського
господарства та навколишнього
середовища О.М.Прокопенко

Додаток 1

до Інструкції

щодо заповнення форм

державних статистичних

спостережень про охорону

атмосферного повітря N 2-ТП

(повітря) "Звіт про охорону

атмосферного повітря"

(річна) та N 2-ТП (повітря)

"Звіт про охорону

атмосферного повітря"

(квартальна)

ПЕРЕЛІК

виробничих та технологічних процесів,

технологічного устаткування (установок)

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування виробничих та технологічних процесів, | | | технологічного устаткування (установок) | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 | А | ------------------------------------------------------------------ Енергетика

Процеси спалювання в енергетиці та переробній

промисловості (стаціонарні джерела)

Електростанції загального використання
110101 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати)
110102 установки для спалювання >=50 та (котлоагрегати)
110103 установки для спалювання 110104 газові турбіни
110105 стаціонарні двигуни

Системи централізованого теплозабезпечення
110201 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати)
110202 установки для спалювання >=50 та (котлоагрегати)
110203 установки для спалювання 110204 газові турбіни
110205 стаціонарні двигуни

Нафтопереробні підприємства
110301 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати)
110302 установки для спалювання >=50 та (котлоагрегати)
110303 установки для спалювання 110304 газові турбіни
110305 стаціонарні двигуни
110306 процесові печі без контакту

Установки для перетворення твердого палива
110401 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати)
110402 установки для спалювання >=50 та (котлоагрегати)
110403 установки для спалювання 110404 газові турбіни
110405 стаціонарні двигуни
110406 коксові печі
110407 інше (газифікація вугілля, зріджування)

Видобуток вугілля, нафти/газу, компресори

трубопроводів
110501 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати)
110502 установки для спалювання >=50 та (котлоагрегати)
110503 установки для спалювання 110504 газові турбіни
110505 стаціонарні двигуни
110506 компресори трубопроводів

Непромислові установки для спалювання

Установки для спалювання на комерційних підприємствах

та в установах
120102 установки для спалювання >=50 та (котлоагрегати)
120103 установки для спалювання 120104 стаціонарні газові турбіни
120105 стаціонарні двигуни
120106 інше стаціонарне обладнання

Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі
120201 установки для спалювання >=50 МВт (котлоагрегати)
120202 установки для спалювання 120203 стаціонарні газові турбіни
120204 стаціонарні двигуни
120205 інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування

їжі)

Установки для спалювання в сільському та лісовому

господарстві і в секторі культивування водяних

організмів
120301 установки для спалювання >=50 МВт (котлоагрегати)
120302 установки для спалювання 120303 стаціонарні газові турбіни
120304 стаціонарні двигуни
120305 інше стаціонарне обладнання

Спалювання в промисловості

Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і

стаціонарних двигунах
130101 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати)
130102 установки для спалювання >=50 та (котлоагрегати)
130103 установки для спалювання 130104 газові турбіни
130105 стаціонарні двигуни
130106 інше стаціонарне обладнання

Безконтактні технологічні печі
130203 каупери доменних печей
130204 печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу
130205 інші печі

Контактні технологічні процеси
130301 агломераційні заводи
130302 печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та

сталі
130303 ливарні цехи для виробництва сірого чавуну
130304 первинне виробництво свинцю
130305 первинне виробництво цинку
130306 первинне виробництво міді
130307 вторинне виробництво свинцю
130308 вторинне виробництво цинку
130309 вторинне виробництво міді
130310 вторинне виробництво алюмінію
130311 виробництво цементу
130312 виробництво вапна
130313 виробництво асфальтобетону
130314 виробництво листового скла
130315 виробництво контейнерного скла
130316 виробництво скляної вати
130317 виробництво іншого скла (уключаючи спеціальне скло)
130318 виробництво мінеральної вати
130319 виробництво цегли та кахлю
130320 тонкі керамічні матеріали
130321 виробництво паперу (процес сушки)
130322 виробництво глинозему
130323 виробництво магнію (обробка доломіту)
130324 виробництво нікелю (термальний процес)
130325 виробництво емалі
130326 зварювання металів
130327 інше

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)

Технологічні процеси в нафтовій промисловості
210101 переробка нафтопродуктів
210102 каталітичний крекінг
210103 підприємства з відновлення сірки
210104 зберігання і транспортування нафти на нафтопереробних

заводах
210105 інше

Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній

промисловості
210201 коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні)
210202 завантаження доменної печі
210203 плавлення чавуну і відливання чушок
210204 тверде бездимне паливо
210205 мартенівська піч
210206 кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі
210207 виробництво сталі в електричній печі
210208 прокатні стани
210209 агломераційна установка (за винятком агломераційного

заводу)
210210 інше

Технологічні процеси в кольоровій металургії
210301 виробництво алюмінію (електроліз)
210302 виробництво феросплавів
210303 виробництво кремнію
210304 виробництво магнію (за винятком обробки доломіту)
210305 виробництво нікелю (за винятком термального процесу)
210306 виробництво легованих металів
210307 гальванізація
210308 електрогальванізація
210309 інше

Технологічні процеси у виробництві неорганічних

хімічних речовин
210401 виробництво сірчаної кислоти
210402 виробництво азотної кислоти
210403 виробництво аміаку
210404 виробництво сульфату амонію
210405 виробництво нітрату амонію
210406 виробництво фосфату амонію
210407 виробництво азотних, фосфорних, калійних добрив
210408 виробництво сечовини
210409 виробництво сажі (кіптяви)
210410 виробництво двоокису титану
210411 виробництво графіту
210412 виробництво карбіду кальцію
210413 виробництво хлору
210414 виробництво фосфатних добрив
210415 зберігання неорганічних хімічних продуктів
210416 інше

Технологічні процеси у виробництві органічних хімічних

речовин
210501 виробництво етилену
210502 виробництво пропілену
210503 виробництво 1,2 дихлоретану (за винятком збалансованого

процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду)
210504 виробництво вінілхлориду (за винятком збалансованого

процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду)
210505 виробництво 1,2 дихлоретану і вінілхлориду

(збалансований процес)
210506 виробництво поліетилену низької щільності
210507 виробництво поліетилену високої щільності
210508 виробництво полівінілхлориду
210509 виробництво поліпропілену
210510 виробництво стиролу
210511 виробництво полістиролу
210512 виробництво бутадієн-стиролу
210513 виробництво стирол-бутадієнового латексу
210514 виробництво стирол-бутадієнового каучуку
210515 виробництво акрилонітрил-бутадієн-стиролу
210516 виробництво окису етилену
210517 виробництво формальдегіду
210518 виробництво етилбензолу
210519 виробництво фталевого ангідриду
210520 виробництво акрилонітрилу
210521 виробництво адипінової кислоти
210522 зберігання органічних хімічних речовин
210523 виробництво гліоксилової кислоти
210524 виробництво галогенованих вуглеводнів
210525 виробництво пестицидів
210526 виробництво стійких органічних сполук
210527 інше (фітосанітарія)

Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній,

целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, в інших

секторах
210601 виробництво деревостружкової плити (ДСП)
210602 виробництво целюлози та паперу (крафт - целюлоза)
210603 виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка)
210604 виробництво целюлози (нейтральний сульфітний

поліхімічний процес)
210605 хлібопромисловість
210606 виробництво вина
210607 виробництво пива
210608 виробництво міцних спиртних напоїв
210609 інші галузі харчової промисловості
210610 виробництво бітумних покрівельних матеріалів
210611 виробництво шляхового асфальтного покриття
210612 виробництво цементу
210613 виробництво скла
210614 виробництво вапна
210615 виробництво батарей
210616 видобуток мінеральних руд
210617 інше (уключаючи виробництво волокнистого азбесту)
210618 використання вапняку і доломіту
210619 виробництво та використання соди
210620 машинобудування (механічна обробка металу)
210621 переробка сільськогосподарської продукції
210622 легка та обробна промисловість
210700 Холодильні установки
210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду

Видобуток і розподіл палива та геотермальної енергії

Видобуток та первинна обробка твердого палива
310101 відкрита розробка родовищ
310102 підземна розробка родовищ
310103 зберігання твердого палива
310104 інше

Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого

палива
310201 робота на материку
310202 робота у відкритому морі
310203 інше

Видобуток, первинна обробка та завантаження

газоподібного палива
310301 робота на материку (десульфуризація)
310302 робота на материку (за винятком десульфуризації)
310303 робота у відкритому морі
310304 інше

Розподіл рідкого палива (за винятком бензину)
310401 морські термінали (танкери, транспортування та

зберігання)
310402 інші види транспортування та зберігання (уключаючи

трубопроводи)

Розподіл бензину
310501 станції відправлення з нафтопереробних заводів
310502 транспортування та зберігання (за винятком станцій

обслуговування, уключаючи заправку автомобілів)
310503 станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів)
310504 інше

Мережі розподілу газу
310601 трубопроводи
310602 трубопровідні компресорні станції
310603 мережі розподілення
310700 Видобуток геотермальної енергії

Використання розчинників та інших продуктів

Нанесення лакофарбового покриття
410101 виробництво автомобілів
410102 ремонт автомобілів
410103 будівництво та оздоблення будівель (за винятком

деревини)
410104 побутове використання (за винятком деревини)
410105 фарбування рулонної продукції
410106 суднобудування
410107 деревина
410108 інші види промислового використання фарб (за винятком

ремонту автомобілів)
410109 інші види непромислового використання фарб

Знежирення, хімічне очищення та електронне обладнання
410201 знежирення металів
410202 хімічне очищення
410203 виробництво електронних деталей
410204 інше промислове очищення

Виробництво або обробка хімічних продуктів
410301 обробка поліестеру
410302 обробка полівінілхлориду
410303 обробка пінополіуретану
410304 обробка пінополістиролу
410305 обробка каучуку
410306 виробництво фармацевтичних продуктів
410307 виробництво фарб
410308 виробництво чорнила
410309 виробництво клеїв
410310 продування бітуму
410311 виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та

фотографій
410312 оздоблення текстилю
410313 дублення шкіри
410314 інше

Інші види використання розчинників та супутні види

діяльності
410401 виробництво скловати
410402 виробництво шлакової вати
410403 поліграфічна промисловість
410404 екстракція жирів, харчових та нехарчових масел
410405 застосування клеїв та клейких стрічок
410406 збереження деревини
410407 антикорозійна обробка та консервація транспортних

засобів
410408 побутове використання розчинників (за винятком

використання фарб)
410409 депарафінізація транспортних засобів
410410 виробництво фармацевтичної продукції
410411 інше (збереження насіння)

Використання гідрофторвуглецю, оксиду азоту, аміаку,

перфторвуглецю, гексафториду сірки
410501 використання оксиду азоту для анестезії
410502 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря

при використанні галокарбонів
410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря

при використанні інших продуктів, відмінних від

галокарбонів
410504 витікання піни (за винятком пінополістиролу)
410505 вогнегасники
410506 аерозолі
410507 електричне обладнання (за винятком електронних деталей)
410508 інше

Обробка та видалення відходів

Спалювання відходів
510201 спалювання побутових або муніципальних відходів
510202 спалювання промислових відходів (за винятком відкритого

спалювання)
510203 спалювання у факелі на нафтопереробних заводах
510204 спалювання у факелі в хімічній промисловості
510205 спалювання відстою зворотних вод
510206 спалювання у факелі при видобутку нафти та газу
510207 спалювання відходів від лікарень
510208 спалювання відпрацьованого масла

Видалення твердих відходів на землі
510401 ліквідація контрольованих відходів на землі
510402 ліквідація неконтрольованих відходів на землі
510403 інше
510700 Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому

повітрі (за винятком пожнивних залишків, соломи тощо на

сільськогосподарських полях)

Кремація
510901 спалювання трупів
510902 спалювання туш тварин

Обробка інших відходів
511001 очистка зворотних вод у промисловості
511002 очистка зворотних вод у житловому і комерційному

секторах
511003 розміщення осаду зворотних вод
511004 розміщення відходів у землі
511005 виробництво компосту від відходів
511006 виробництво біогазу
511007 виробництво м'ясо-кісткового борошна
511008 інше виробництво палива (залишки відпрацьованого

палива)

Сільське і лісове господарство, землекористування та

зміна лісової біомаси

Вирощування сільськогосподарських культур з

використанням добрив (за винятком гною)
610101 постійні (незмінні) культури
610102 сільськогосподарські культури
610103 рисові поля
610104 садівництво
610105 пасовища
610106 земля під паром

Вирощування сільськогосподарських культур без

використання добрив
610201 постійні (незмінні) культури
610202 сільськогосподарські культури
610203 рисові поля
610204 садівництво
610205 пасовища
610206 земля під паром
610300 Спалювання пожнивних залишків, соломи тощо на

сільськогосподарських полях

Ентеральна (кишкова) ферментація
610401 молочні корови
610402 інша рогата худоба
610403 вівці
610404 свині для відгодовування
610405 коні
610407 кози
610408 кури-несучки
610409 бройлери
610410 інша домашня птиця (качки, гуси тощо)
610411 хутрові звірі
610412 свиноматки
610414 буйволи
610415 інші

Прибирання, збереження та використання гною, а також

органічних сполук
610501 молочні корови
610502 інша рогата худоба
610503 свині для відгодовування
610504 свиноматки
610505 вівці
610506 коні
610507 кури-несучки
610508 бройлери
610509 інша домашня птиця (качки, гуси тощо)
610510 хутрові звірі
610511 кози
610514 буйволи
610515 інші
610600 Використання пестицидів та вапняку
610900 Прибирання, збереження та використання гною, а також

азотних сполук
Директор департаменту
статистики сільського
господарства та навколишнього
середовища О.М.Прокопенко

Додаток 2

до Інструкції

щодо заповнення форм

державних статистичних

спостережень про охорону

атмосферного повітря N 2-ТП

(повітря) "Звіт про охорону

атмосферного повітря"

(річна) та N 2-ТП (повітря)

"Звіт про охорону

атмосферного повітря"

(квартальна)

ПЕРЕЛІК

забруднювальних речовин та парникових газів

------------------------------------------------------------------ | Код Найменування | |----------------------------------------------------------------| | 1 А | ------------------------------------------------------------------ 00000 Усього забруднювальних речовин та парникових газів (крім

вуглецю діоксиду)
01000 Метали та їх сполуки
01001 Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)
01002 Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид

ванадію)
01003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
01004 Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій)
01005 Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)
01006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
01007 Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
01008 Селен та його сполуки (у перерахунку на селен)
01009 Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)
01010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)
01011 Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)
01101 Алюмінію оксид
01102 Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)
01103 Кобальт та його сполуки (у перерахунку на кобальт)
01104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
01105 Олово та його сполуки (у перерахунку на олово)
01106 Стибій та його сполуки (у перерахунку на стибій)
03000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

(мікро-частинки та волокна)
03001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше

2,5 мкм та менше 10 мкм
03002 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм

та менше
03003 Азбест
03004 Сажа
04000 Сполуки азоту
04001 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ]

2
04002 Азоту (1) оксид [N O]

2
04003 Аміак
04004 Азотна кислота
05000 Діоксид та інші сполуки сірки
05001 Сірки діоксид
05002 Сірководень (H S)

2
05003 Сірковуглець
05004 Сульфатна кислота (H SO ) [сірчана кислота]

2 4
06000 Оксид вуглецю
07000 Вуглецю діоксид
08000 Озон
09000 Фосфористий водень (фосфін)
10000 Органічні аміни
10001 Анілін
10002 Диметиламін
10003 Діетиламін
10004 (альфа)-Нафтиламін
10005 Хлоранілін
11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
11001 Акрилонітрил
11002 Ангідрид малеїновий
11003 Ангідрид фталевий
11004 Акролеїн
11005 Альдегід масляний
11006 Ацетальдегід
11007 Ацетон
11008 Бензол
11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)
11010 1,3-Бутадієн (дивініл)
11011 Вінілацетат
11012 Гідразин гідрат
11013 Диметилформамід
11014 Дихлоретан
11015 Дихлорфенол
11016 Дибенз(а,п)антрацен
11017 Діетиловий ефір
11018 Діетилбензол
11019 Етилбензол
11020 Етилцелозольв
11021 Етилацетат
11022 Етилену оксид
11023 Кислота акрилова
11025 Кислота масляна
11026 Кислота мурашина
11027 Кислота пропіонова
11028 Кислота оцтова
11029 Кислота терефталева
11030 Ксилол
11031 Метилізобутилкетон
11032 Метилетилкетон
11033 Метилацетат
11034 Нафталін
11035 Піридин
11036 Спирт метиловий
11037 Стирол
11039 Тетрагідрофуран
11040 Трикрезол
11041 Толуол
11042 Толуїлендіізоціанат
11043 Толуїдини
11044 Трихлоретилен
11045 Трихлорбензол
11046 Трихлорметан (хлороформ)
11047 Тетрахлоретилен (перхлоретилен)
11048 Фенол
11049 Формальдегід
11050 Фурфурол
11051 1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин)
11052 Хлоропрен
11053 Циклогексанон
12000 Метан
13000 Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)
13001 Гексабромдифеніл
13002 Гексахлорбензол
13003 Мірекс
13004 Нітробензол
13005 Нітротолуоли
13006 Нітрофеноли
13007 Пентахлорфенол
13008 Пентахлорбензол
13009 Поліхлоровані дибензо-n-діоксини
13010 Поліхлоровані дибензофурани
13011 Поліхлоровані дифеніли
13012 2,3,7,8 - Тетрахлордибензо-парадіоксин (ТХДД)
13013 Токсафен
13014 Хлордекон
13015 Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом
13100 Поліароматичні вуглеводні (ПАВ)
13101 Бенз(a)пірен
13102 Бенз(b)флуорантен
13103 Бенз(k)флуорантен
13104 Індено (1,2,3-cd) пірен
14000 Бром та його сполуки (у перерахунку на бром)
15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)
15001 Алліл хлористий
15002 Вініл хлористий
15003 Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)
15004 Хлорбензол
16000 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
16001 Фтористий водень
17000 Ціаніди
17001 Водню ціанід (синильна кислота)
18000 Фреони
18001 Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ)
18002 Хлорфторвуглеці (ХФВ)
18003 Трихлоретан
18004 Галони
18005 Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан)
18006 Гідрофторвуглеці
18007 Перфторвуглеці
19000 Гексафторид сірки
Директор департаменту
статистики сільського
господарства та навколишнього
середовища О.М.Прокопенко

Додаток 3

до Інструкції

щодо заповнення форм

державних статистичних

спостережень про охорону

атмосферного повітря N 2-ТП

(повітря) "Звіт про охорону

атмосферного повітря"

(річна) та N 2-ТП (повітря)

"Звіт про охорону

атмосферного повітря"

(квартальна)

ПЕРЕЛІК

повітроохоронних заходів

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування заходу | | заходу | | ------------------------------------------------------------------ 1 Удосконалення технологічних процесів (уключаючи перехід

на інші види палива, сировини і т. ін.)
2 Будівництво і введення в дію нових газоочисних

установок і споруд
3 Підвищення ефективності роботи існуючих очисних

установок (уключаючи їх модернізацію, реконструкцію і

ремонт)
4 Ліквідація джерел забруднення
5 Перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на

випуск іншої продукції
6 Інші заходи
Директор департаменту
статистики сільського
господарства та навколишнього
середовища О.М.Прокопенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: