open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зупинення дії окремих положень

розпорядження Кабінету Міністрів України

від 3 грудня 2008 року N 1517-р
{ Додатково див. Конституційне подання Президента

( n0040100-08 ) від 19.12.2008 }

Кабінетом Міністрів України 3 грудня 2008 року видано
розпорядження N 1517-р ( 1517-2008-р ) "Про затвердження переліків
господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети
акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств,
холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що
підлягають підготовці до продажу в 2009 році".
Зазначеним розпорядженням Кабінету Міністрів України
( 1517-2008-р ) передбачено, зокрема, здійснити у 2009 році продаж
відкритих акціонерних товариств "Науково-дослідний інститут
атомного та енергетичного насособудування" (код згідно з ЄДРПОУ
220477), "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики
імені Г.І. Петровського", "Турбоатом", "Феодосійська суднобудівна
компанія "Море", "Мукачівський завод "Точприлад", "Дніпроенерго",
"Донбасенерго", "Західенерго", "Державна енергогенеруюча компанія
"Центренерго", а також підготовку до продажу в 2009 році
Херсонського державного заводу "Палада" та Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (незавершене
будівництво).
Назване розпорядження Кабінету Міністрів України
( 1517-2008-р ) в зазначеній частині не відповідає Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
За Конституцією України ( 254к/96-ВР ) Кабінет Міністрів
України є вищим органом у системі органів виконавчої влади
(частина перша статті 113) ( 254к/96-ВР ), здійснює управління
об'єктами державної власності відповідно до закону (пункт 5
статті 116) ( 254к/96-ВР ).
За Основним Законом держави ( 254к/96-ВР ) правовий режим
власності визначається виключно законами України (пункт 7 частини
першої статті 92) ( 254к/96-ВР ). Зазначене конституційне
положення реалізовано, зокрема, у Законі України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), яким визначено правові засади
відчуження державного майна та об'єкти загальнодержавного
значення, які не підлягають приватизації (частина друга статті 5)
( 2163-12 ). До таких об'єктів віднесено об'єкти, контроль за
діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від
наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або
реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних
виробництв, зокрема майнові комплекси підприємств по виготовленню
та ремонту всіх видів зброї, яка є на озброєнні Збройних Сил
України, Служби безпеки України (абзаци перший і другий пункту "в"
частини другої статті 5) ( 2163-12 ).
Відкриті акціонерні товариства "Науково-виробничий комплекс
"Київський завод автоматики імені Г.І. Петровського",
"Феодосійська суднобудівна компанія "Море", "Мукачівський завод
"Точприлад" та Херсонський державний завод "Палада" забезпечують
обороноздатність держави, виготовлення і ремонт зброї, військової
техніки, а отже є підприємствами, що за Законом України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) не підлягають
приватизації.
За таких обставин включення названих відкритих акціонерних
товариств до переліків господарських товариств, державні пакети
акцій (частки) яких підлягають продажу та підготовці до продажу у
2009 році, здійснено Кабінетом Міністрів України з порушенням
вимог частини другої статті 19, частини третьої статті 113
Конституції України ( 254к/96-ВР ), які зобов'язують Кабінет
Міністрів України керуватися у своїй діяльності, зокрема,
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
До переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу у
2009 році, включено Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат
окислених руд (незавершене будівництво). У його будівництві брали
участь Румунія, Республіка Болгарія, Словацька Республіка,
Федеративна Республіка Німеччина, з якими Україна нині не має
узгодженої позиції щодо дальшого розпорядження майном цього
підприємства. Прийняття в односторонньому порядку рішення про
приватизацію Криворізького гірничо-збагачувального комбінату
окислених руд є підставою для пред'явлення названими державами
претензії щодо порушення Україною взятих зобов'язань, що, в свою
чергу, призведе до погіршення інвестиційного клімату України, що є
також загрозою економічній безпеці держави.
Включені до переліку господарських товариств і холдингових
компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу в
2009 році, відкриті акціонерні товариства "Дніпроенерго",
"Донбасенерго", "Західенерго" та "Державна енергогенеруюча
компанія "Центренерго" відповідно до пункту "г" частини другої
статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) та Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) належать до об'єктів, які забезпечують
життєдіяльність держави в цілому, зокрема, є майном, що забезпечує
цілісність об'єднаної енергетичної системи України, і за
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року
N 1734 ( 1734-2004-п ) (із наступними змінами) є такими, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави. При цьому
державні пакети акцій (частки) названих підприємств рішенням Уряду
України, прийнятим 22 червня 2004 року (постанова N 794
( 794-2004-п ) "Про утворення Національної акціонерної компанії
"Енергетична компанія України"), включено до статутного фонду
Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України".
Відтак, виключення зазначених активів зі статутного фонду
Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України",
метою діяльності якої є створення умов для надійного та
ефективного функціонування і розвитку електроенергетичного
комплексу, забезпечення економічної та енергетичної безпеки
держави, становить загрозу економічній безпеці держави, погіршує
платоспроможність цієї Компанії та унеможливлює виконання взятих
нею зобов'язань, зокрема, перед кредиторами, що може мати
наслідком порушення справи про банкрутство названої Компанії.
Відкрите акціонерне товариство "Турбоатом" є розробником та
виробником передових зразків турбін для атомних, теплових і
гідравлічних електростанцій, відкрите акціонерне товариство
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного
та енергетичного насособудування" (код згідно з ЄДРПОУ 220477)
забезпечує, зокрема, випуск науково-технічної продукції в галузі
насособудування для атомної і теплової енергетики. Продаж названих
об'єктів ускладнить реалізацію Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року ( 145-2006-р ), створить загрозу економічній
безпеці держави.
Ураховуючи викладене, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 3 грудня 2008 року N 1517-р ( 1517-2008-р ) у частині
продажу та підготовки до продажу зазначених вище об'єктів
державної власності суперечить також частині першій статті 17
Конституції України ( 254к/96-ВР ), яка визначає забезпечення
економічної безпеки однією з найважливіших функцій держави.
Ураховуючи викладене, керуючись пунктами 1 і 17 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно
до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від
3 грудня 2008 року N 1517-р ( 1517-2008-р ) "Про затвердження
переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні
пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних
підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних
товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році" в
частині визначення такими, що підлягають продажу в 2009 році,
державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного
та енергетичного насособудування" (код згідно з ЄДРПОУ 220477),
"Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики імені
Г.І. Петровського", "Турбоатом", "Феодосійська суднобудівна
компанія "Море", "Мукачівський завод "Точприлад", "Дніпроенерго",
"Донбасенерго", "Західенерго", "Державна енергогенеруюча компанія
"Центренерго" та такими, що підлягають підготовці до продажу в
2009 році, Херсонського державного заводу "Палада" та
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
(незавершене будівництво).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 грудня 2008 року

N 1178/2008

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: