open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
11.07.2007 N 1039

Про заяву ТОВ ТРК "ЮВК", м. Хорол

Полтавської обл., щодо переоформлення

ліцензії (НР N 2066 від 01.02.2005)

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
телерадіокомпанії "ЮВК", м. Хорол Полтавської обл. (юридична та
фактична адреси: вул. К. Маркса, 29, кв. 3, м. Хорол,
Полтавська обл., 37800; директор Матвієнко Ю.І.), про
переоформлення ліцензії НР N 2066 від 01.02.2005 у зв'язку зі
збільшенням ресурсу телемережі з 23 до 30, збільшенням кількості
програм до 32 з використанням 30 каналів конвертування, в тому
числі збільшення іноземних програм до 11 з використанням 11
каналів конвертування, збільшенням кількості домогосподарств з
1310 до 4310, зміною власників, адреси головної станції та
вилученням власного каналу з загальної концепції, зміною загальної
концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24,
27, 28, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити ліцензію НР N 2066 від 01.02.2005 Товариства
з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанії "ЮВК", м. Хорол
Полтавської обл., у зв'язку зі збільшенням ресурсу телемережі з
23 до 30, збільшенням кількості програм до 32 з використанням
30 каналів конвертування, в тому числі збільшення іноземних
програм до 11 з використанням 11 каналів конвертування,
збільшенням кількості домогосподарств з 1310 до 4310, зміною
власників, адреси головної станції та вилученням власного каналу з
загальної концепції, зміною загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), згідно з додатком, зазначивши в ліцензії: - ресурс багатоканальної телемережі - 30 каналів; - територія розташування (прийому) багатоканальної
телемережі: м. Хорол Полтавської обл.; - місцезнаходження головної станції - вул. Шевченка, 34,
м. Хорол, Полтавська обл.; - кількість домогосподарств на території розповсюдження
програм - 4310.
2. Затвердити ТОВ ТРК "ЮВК", м. Хорол Полтавської обл., пакет
(перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з
додатком.
3. Затвердити ТОВ ТРК "ЮВК", м. Хорол Полтавської обл.,
загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком
(підписаним начальником управління науково-технічного і частотного
розвитку, начальником управління контролю та моніторингу,
начальником ліцензійно-реєстраційного управління).
4. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їхнього змісту до вимог законодавства України.
5. Зобов'язати ТОВ ТРК "ЮВК", м. Хорол Полтавської обл.,
протягом 3-х місяців надати Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення документальні підтвердження дотримання
вимог п. 4 цього рішення.
6. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні
ліцензійного збору за переоформлення ліцензії врахувати:
6.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
власників, адреси головної станції та вилучення власного каналу з
загальної концепції - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
6.2. раніше сплачений ліцензійний збір, збільшення кількості
домогосподарств з 1310 до 4310, збільшення ресурсу багатоканальної
телемережі з 23 до 30 каналів, збільшення кількості програм до 32
з використанням 30 каналів конвертування, в тому числі збільшення
іноземних програм до 11 з використанням 11 каналів конвертування
(коефіцієнт за ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій
К = 10, програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5).
7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ ТРК "ЮВК", м. Хорол Полтавської обл., ліцензію
провайдера програмної послуги, термін дії до 16.04.2013 відповідно
до першої ліцензії НР N 0799 від 16.04.2003.
8. При видачі переоформленої ліцензії провайдера програмної
послуги ліцензія НР N 2066 від 01.02.2005 вилучається та
вважається недійсною.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління: юридичне, контролю та
моніторингу.
Голова Національної ради В.Шевченко
Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток

до рішення Національної ради

11.07.2007 N 1039

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

(принципи, підстави добору та перелік)

програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),

які передбачено надавати ТОВ ТРК "ЮВК", м. Хорол

Полтавської обл., у складі програмної послуги

у м. Хоролі Полтавської обл., у межах території

розташування (прийому) багатоканальної телемережі

Пакет

(перелік) програм універсальної програмної послуги
------------------------------------------------------------------ N | Канал | Канал | Програма | Умови | з/п | (ТВК) |конверту- | |розповсюдження | |прийому|вання | | (доступ) - | | | | | відкритий або | | | | | кодований | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 1. | 28 | 1 |АТЗТ "УНТК" | відкритий | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 2. | 54 | 2 |ВАТ "Телеканал "ТОНІС" | відкритий | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 3. | 27 | 3 |ЗАТ "ММЦ-СТБ" | відкритий | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 4. | 12 | 4 |ЗАТ "Новий канал" | відкритий | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 5. | 25 | 5 |ЗАТ "Телеодин" | відкритий | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 6. | 6 | 6 |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ"| відкритий | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 7. | 6 | 6 |ТОВ "МКТ "Лубни" | відкритий | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 1. | 38 | СК1 |ЗАТ "ТРК "Україна" | відкритий | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 2. | 35 | СК3 |ПІІ у формі ТОВ "ТРК | відкритий | | | |"НБМ" | | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 3. | 31 | СК4 |ТОВ "МКТ "ICTV" | відкритий | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 4. | 47 | СК6 |ТОВ "ТС "Служба | відкритий | | | |інформації" | | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 5. | 8 | 8 |ТРК "Студія "1 + 1" у | відкритий | | | |формі ТОВ | | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 6. | 10 | 10 |Національна | відкритий | | | |телекомпанія України | | ----+-------+-----------+-----------------------+---------------| 7. | 10 | 10 |ТОВ "ТРК "Ера" | відкритий | -----------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК

телерадіопрограм та передач, які провайдер

зобов'язується надавати абоненту

у складі програмної послуги
------------------------------------------------------------------ N | Канал | Канал | Програма | Умови |Номер та дата | з/п| прийому |конверту- | |розповсюд- | дозволу | | |вання | |ження | | | | | |(доступ) - | | | | | | відкритий | | | | | | або | | | | | | кодований | | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 1. |супутнико-| 11 |Парламент- | відкритий |Договір N 142 | |вий | |ський | |від 22.03.2007| | | |телеканал | | | | | |"РАДА" | | | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 2. |супутнико-| 12 |Наше кино | відкритий |Договір | |вий | | | |N 51/03 від | | | | | |18.03.2003 | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 3. |супутнико-| CК11 |НТВ-Мир | відкритий |Договір N 91 | |вий | | | |від 01.01.2007| ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 4. |супутнико-| СК12 |Discovery | відкритий |Договір б/н | |вий | |channel | |від 01.03.2005| ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 5. |супутнико-| СК14 |Eurosport | відкритий |Договір | |вий | | | |N VII/32/05. | | | | | |013535 від | | | | | |01.03.2005 | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 6. |супутнико-| СК16 |РТР-Планета| відкритий |Договір | |вий | | | |N 325-Р-Ф-М | | | | | |від | | | | | |01.09.2003 | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 7. |супутнико-| СК20 |Первый | відкритий |Договір | |вий | |канал. | |N 325-пк від | | | |Всемирная | |01.02.2005 | | | |сеть | | | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 8. |супутнико-| СК22 |Детский мир| відкритий |Договір | |вий | | | |N 51/03 від | | | | | |18.03.2003 | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 9. |супутнико-| СК24 |Кино | відкритий |Договір | |вий | | | |N К-210 від | | | | | |04.07.2007 | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 10.|супутнико-| СК26 |К-1 | відкритий |Договір | |вий | | | |N 160106-КР/К1| | | | | |від 01.01.2006| ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 11.|супутнико-| СК28 |TVCi | відкритий |Договір | |вий | | | |N 35-твц від | | | | | |01.01.2006 | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 12.|супутнико-| СК30 |Animal | відкритий |Договір | |вий | |planet | |N 0030/02/ | | | | | |06/22 від | | | | | |01.01.2006 | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 13.|супутнико-| СК32 |Мегаспорт | відкритий |Договір | |вий | | | |N 46/12/05-КО | | | | | |від 01.12.2005| ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 14.|супутнико-| СК34 |Enter-фільм| відкритий |Договір | |вий | | | |N 325-Р-Ф-М | | | | | |від | | | | | |01.09.2003 | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 15.|супутнико-| СК36 |REN-TV | відкритий |Договір | |вий | | | |N РН-203/04к | | | | | |від | | | | | |18.11.2004 | ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 16.|супутнико-| СК38 |O-TV | відкритий |Договір N 171 | |вий | | | |від 12.03.2002| ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 17.|супутнико-| СК40 |КРТ | відкритий |Договір N 24/к| |вий | | | |від 03.04.2005| ---+----------+----------+-----------+-----------+--------------| 18.|супутнико-| 21 |TV-XXI | відкритий |Договір | |вий | | | |N U138/12 від | | | | | |09.12.2004 | -----------------------------------------------------------------
Провайдер програмної послуги ТОВ ТРК "ЮВК", м. Хорол
Полтавської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги та
включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів
програм. Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку В.Лазоренко
Начальник управління
контролю та моніторингу Ю.Лелюх
Начальник
ліцензійно-реєстраційного
управління Л.Запорожець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: