open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2008 N 203
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 січня 2009 р.

за N 34/16050

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення

санаторно-курортним лікуванням в Держспецзв'язку

Відповідно до Законів України "Про Державну службу
спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ),
"Основи законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та
з метою організації санаторно-курортного лікування в
Держспецзв'язку Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення
санаторно-курортним лікуванням в Держспецзв'язку (додається).
2. Медичному управлінню Департаменту забезпечення
Держспецзв'язку в п'ятиденний строк після підписання наказу подати
його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Держспецзв'язку.
Голова Служби Ю.Б.Чеботаренко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра охорони
здоров'я України В.Г.Бідний
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України С.Бичков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації

Державної служби

спеціального зв'язку

та захисту інформації

України

22.12.2008 N 203
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 січня 2009 р.

за N 34/16050

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок забезпечення санаторно-курортним

лікуванням в Держспецзв'язку

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція встановлює порядок забезпечення
санаторно-курортним лікуванням осіб рядового і начальницького
складу Держспецзв'язку та членів їх сімей.
1.2. Рішення про направлення на санаторно-курортне лікування
з визначенням санаторно-курортного закладу приймає
санаторно-відбіркова комісія Держспецзв'язку (далі - СВК) на
підставі результатів медичного обстеження, диспансерного огляду з
урахуванням медичних рекомендацій про потребу в
санаторно-курортному лікуванні.
1.3. До санаторно-курортних закладів Держспецзв'язку, Служби
безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України
(далі - санаторно-курортні заклади) за наявності медичних показань
і відсутності протипоказань направляються: особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку; члени сімей осіб рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку. До членів сім'ї належать: дружина (чоловік), їхні
неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які
визнані інвалідами з дитинства, I або II груп; непрацездатні
батьки; особа яка перебуває під опікою або піклуванням особи
рядового чи начальницького складу. Належність до членів сім'ї та вік підтверджуються довідкою
підрозділу кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку,
регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та
установ Держспецзв'язку (далі - органи, підрозділи
Держспецзв'язку).
1.4. Відбір осіб рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку та членів їх сімей, які потребують
санаторно-курортного лікування, здійснюється СВК. Склад СВК
призначається кожного року наказом Адміністрації Держспецзв'язку
за поданням начальника Медичного управління Держспецзв'язку (далі
- Медичне управління). До складу СВК входять не менше двох лікарів
а також представники юридичного та фінансового підрозділів
Адміністрації Держспецзв'язку. Голова СВК та його заступник
призначаються зі складу лікарів - членів СВК. СВК має печатку.
1.5. Контроль за роботою СВК покладається на першого
заступника Голови Держспецзв'язку. За роботу СВК відповідає її
голова.
1.6. СВК у своїй роботі керується цією Інструкцією, іншими
нормативно-правовими актами з питань санаторно-курортного
лікування, встановленими медичними показаннями та протипоказаннями
для направлення до санаторно-курортних закладів.
1.7. За роботою СВК ведеться така документація: книга обліку санаторно-курортних путівок (додаток 1), термін
зберігання якої 3 роки; журнал реєстрації протоколів засідань СВК (додаток 2), термін
зберігання якого 3 роки; журнал обліку осіб, які підлягають щорічному першочерговому
забезпеченню санаторно-курортним лікуванням (додаток 3), термін
зберігання якого 3 роки; справа "Документи (рапорти, довідки, заявки, вимоги,
накладні, відомості, ордери, тощо) про одержання путівок"; справа "Протоколи засідань Санаторно-відбіркової комісії
Держспецзв'язку"; справа "Листування з підрозділами Держспецзв'язку про
організацію лікувально-профілактичної допомоги і
санаторно-курортного обслуговування".
1.8. Умови роботи СВК визначаються Адміністрацією
Держспецзв'язку.
II. Планування санаторно-курортного

лікування в Держспецзв'язку
2.1. Кількість осіб рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку та членів їх сімей, які можуть бути направлені СВК
до санаторно-курортних закладів, щороку визначається в межах
коштів, передбачених на санаторно-курортне лікування в кошторисі
Держспецзв'язку.
2.2. Керівники органів, підрозділів Держспецзв'язку щороку до
15 жовтня надсилають до Медичного управління заявки на наступний
рік зі списком осіб рядового і начальницького складу та членів їх
сімей, які потребують санаторно-курортного лікування.
2.3. Медичне управління з урахуванням заявок від органів,
підрозділів Держспецзв'язку складає зведену заявку потреб у
санаторно-курортному лікуванні в Держспецзв'язку на наступний рік.
2.4. Виходячи з потреб Держспецзв'язку, Адміністрація
Держспецзв'язку укладає угоди зі Службою безпеки України,
Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ
України та Міністерством охорони здоров'я України про забезпечення
осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку
санаторно-курортним лікуванням у відповідних закладах цих
центральних органів виконавчої влади.
III. Порядок медичного відбору та направлення

на санаторно-курортне лікування
3.1. Для одержання санаторно-курортної путівки особами
рядового і начальницького складу Держспецзв'язку до СВК подаються
такі документи: рапорт на ім'я керівника органу, підрозділу Держспецзв'язку
про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати
(число, місяць), терміну (кількість діб) лікування, профілю
санаторно-курортного закладу (його назва) та складу членів сім'ї,
що потребують санаторно-курортного лікування, з відповідним
рішенням керівника органу, підрозділу Держспецзв'язку по суті
рапорту; довідка для одержання путівки за формою N 070/о
( va302282-99 ), затвердженою наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про
затвердження форм облікової статистичної документації, що
використовується в поліклініках (амбулаторіях)", або виписка з
медичної карти стаціонарного хворого за формою N 027/о
( va369282-00 ), затвердженою наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 29.12.2000 N 369 ( v0369282-00 ) "Про
затвердження форм медичної облікової документації, що
використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)".
3.2. Для направлення на санаторно-курортне лікування членів
сімей особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку
повинні надати до СВК такі документи: довідки та рапорт, зазначені у пункті 3.1 цієї Інструкції; довідку про належність до членів сім'ї з підрозділу кадрового
забезпечення органу, підрозділу Держспецзв'язку.
3.3. На підставі поданих документів СВК проводить остаточний
відбір хворих для направлення на санаторно-курортне лікування. Особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та
члени їх сімей, що потребують санаторно-курортного лікування,
направляються до санаторно-курортних закладів за такою черговістю: I черга - особи рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, учасниками бойових дій та особами, прирівняними до них; II черга - інші особи рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку; III черга - малолітні діти осіб рядового і начальницького
складу Держспецзв'язку; IV черга - інші члени сімей осіб рядового і начальницького
складу Держспецзв'язку. У разі недостатньої кількості коштів для забезпечення
санаторно-курортним лікуванням всіх осіб рядового і начальницького
складу Держспецзв'язку та членів їх сімей в межах однієї черги
визначення осіб з їх числа, які будуть направлені до
санаторно-курортних закладів, здійснюється СВК з урахуванням таких
факторів: ступінь важкості захворювання; кількість загострень захворювання протягом року, за яким
особа направляється на санаторно-курортне лікування; перебування протягом року на стаціонарному лікуванні з
приводу захворювання, за яким особа направляється на
санаторно-курортне лікування.
3.4. У разі відмови особи рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку або члена його сім'ї від санаторно-курортного
лікування після отримання відповідного направлення СВК проводить
відбір наступного хворого для направлення на санаторно-курортне
лікування в порядку, визначеному у пункті 3.3 цієї Інструкції, з
урахуванням умов направлення.
3.5. Відбір хворих на туберкульоз, які перебувають на
диспансерному обліку та потребують санаторно-курортного лікування,
здійснюється санаторно-відбірковими комісіями
лікувально-профілактичних закладів, штатним розписом в яких
передбачені протитуберкульозні відділення, фтизіатричні кабінети.
3.6. Рішення за результатом відбору СВК осіб рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку та членів їх сімей для
надання санаторно-курортної путівки оформляється в книзі
протоколів засідання СВК протоколом.
3.7. Витяги з протоколів засідання СВК Медичне управління
направляє разом із путівками, отриманими від медичних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, до відповідних органів,
підрозділів Держспецзв'язку.
3.8. Витяг з протоколу засідання СВК повинен містити у собі
такі дані: найменування органу, підрозділу Держспецзв'язку;
прізвище, ім'я, по батькові особи рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку та (або) членів його сім'ї, які за рішенням СВК
направляються до санаторно-курортного закладу за рахунок коштів
Держспецзв'язку; кількість діб лікування; назва
санаторно-курортного закладу; спосіб оплати путівки; вартість
путівки; необхідність укладання договору безпосередньо між органом
підрозділом Держспецзв'язку та санаторно-курортним закладом.
IV. Порядок придбання, оплати та компенсації

коштів за путівки
4.1. Придбання путівок органом, підрозділом Держспецзв'язку
здійснюється на підставі рішення СВК за договорами, укладеними ним
із санаторно-курортними закладами на підставі угод, зазначених у
пункті 2.4 цієї Інструкції, за рахунок коштів Держспецзв'язку в
межах бюджетних асигнувань на вказані цілі.
4.2. Путівки, оплачені органом, підрозділом Держспецзв'язку,
особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та членам
їх сімей надаються безоплатно.
4.3. Після прибуття з лікування особи рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку та члени їх сімей повинні
надати до органу, підрозділу Держспецзв'язку зворотний талон до
путівки з відміткою санаторно-курортного закладу про проведене
лікування або акт про надання послуг із санаторно-курортного
лікування.
4.4. У разі, якщо це передбачається угодою з відповідним
центральним органом виконавчої влади, після отримання від
Медичного управління санаторно-курортної путівки особи рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку та члени їх сімей прибувають
до санаторно-курортного закладу, зазначеного у путівці, та
сплачують її вартість безпосередньо у касу цього закладу.
4.5. Після прибуття з лікування особи рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку та члени їх сімей повинні
надати до органу, підрозділу Держспецзв'язку: зворотний талон до путівки з відміткою санаторно-курортного
закладу про проведене лікування або акт про надання послуг із
санаторно-курортного лікування; документи в оригіналі, що підтверджують оплату вартості
путівки (чеки, квитанції тощо).
4.6. Після отримання документів, зазначених у пункті 4.5.
цієї Інструкції, фінансовий підрозділ органу, підрозділу
Держспецзв'язку здійснює компенсацію коштів за придбані путівки на
підставі витягу з протоколу засідання СВК з рішенням про надання
путівки.
4.7. Компенсація коштів за придбані путівки особам рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку та членам їх сімей
здійснюється у розмірі 100 відсотків вартості оплачених путівок за
рахунок коштів Держспецзв'язку в межах бюджетних асигнувань на
вказані цілі.
V. Вимоги до осіб, яким надаються путівки

до санаторно-курортних закладів

за рахунок Держспецзв'язку
5.1. Санаторно-курортне лікування в санаторно-курортних
закладах здійснюється тільки за іменними путівками, засвідченими
печаткою СВК.
5.2. Особи, які прибувають до санаторно-курортного закладу,
крім путівки, повинні мати паспорт громадянина України та
санаторно-курортну карту встановленого зразка, в якій містяться
дані обстеження і лікарського спостереження. Санаторно-курортні карти для дорослих та санаторно-курортні
карти для дітей (підлітків) повинні відповідати зразкам за формою
N 072/о ( va302282-99 ) та формою 076/о відповідно, затвердженими
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)". У санаторно-курортній карті повинні міститися дані обстеження
і лікарського спостереження давністю не більше двох місяців.
5.3. Щодо дітей, які прибули до санаторію разом з батьками,
надаються такі документи: санаторно-курортна карта з даними
клініко-лабораторного обстеження давністю не більше 1 місяця
(форма 076/о) ( va302282-99 ), висновок лікаря-дерматолога про
відсутність заразних захворювань шкіри, довідка про відсутність
контакту з інфекційними хворими давністю не більше 3 днів, довідка
про проведені щеплення.
VI. Медична реабілітація
6.1. Медична реабілітація - це спеціалізований етап
відновлювального лікування. Лікувально-профілактичні заходи на
цьому етапі спрямовані на морфологічне та функціональне
відновлення значно знижених або тимчасово втрачених функцій
органів і систем хворого шляхом застосування спеціальних
лікувальних заходів з використанням курортних факторів.
6.2. Медична реабілітація осіб рядового і начальницького
складу Держспецзв'язку, які направляються до відповідних відділень
санаторно-курортних закладів безпосередньо після стаціонарного
лікування, за рішенням військово-лікарської комісії здійснюється
позачергово.
6.3. Підставою для направлення до санаторно-курортного
закладу в таких випадках є наявність прямих медичних показань та
надання їх до Медичного управління у вигляді рішення
військово-лікарської комісії.
6.4. Придбання та оплата путівок для проходження медичної
реабілітації осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку
здійснюється в порядку, визначеному розділом IV цієї Інструкції.
Начальник Медичного
управління Департаменту
забезпечення Держспецзв'язку В.С.Гловак

Додаток 1

до Інструкції про порядок

забезпечення

санаторно-курортним

лікуванням в Держспецзв'язку

КНИГА

обліку санаторно-курортних путівок

Держспецзв'язку
Розпочата "___"_____ 20__

Закінчена "___"_____ 20__

------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Номер | Назва |Прибутковий|Терміни | Рішення | Кому |Відмітка| |з/п|запису|путівки|санаторію| документ |путівки | СВК |видано| про | | | | | | |--------| (дата, | | видачу | | | | | | | з | по | номер | | | | | | | | | | |протоколу)| | | |---+------+-------+---------+-----------+---+----+----------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Інструкції про порядок

забезпечення

санаторно-курортним

лікуванням в Держспецзв'язку

ЖУРНАЛ

реєстрації протоколів засідань

Санаторно-відбіркової комісії

Держспецзв'язку
Розпочато "___"_____ 20__

Закінчено "___"_____ 20__

------------------------------------------------------------------ | N | Дата засідання | Реєстраційний номер | Примітка | | з/п | Санаторно-відбіркової | протоколу | | | | комісії | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Інструкції про порядок

забезпечення

санаторно-курортним

лікуванням в Держспецзв'язку

ЖУРНАЛ

обліку осіб, які підлягають щорічному першочерговому

забезпеченню санаторно-курортним лікуванням

в Держспецзв'язку
Розпочато "___"_____ 20__

Закінчено "___"_____ 20__

---------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Пільгова | Рекомендований | Дата | Відмітка | |з/п| ім'я, |категорія| профіль |звернення| про отримання | | | по | |санаторно-курортного| |санаторно-курортної| | |батькові | | закладу | | путівки | |---+---------+---------+--------------------+---------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: