open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2008 N 1547
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 лютого 2009 р.

за N 104/16120

Про затвердження Інструкції про порядок

виплати грошового забезпечення

військовослужбовцям Державної

спеціальної служби транспорту

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури
та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового
і начальницького складу" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового
забезпечення військовослужбовцям Державної спеціальної служби
транспорту, що додається.
2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
(Мальков М.І.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати такими, що втрачають чинність, накази Міністерства
транспорту та зв'язку України від 06.09.2005 N 526 ( z1067-05 )
"Про затвердження Інструкції про порядок і умови виплати
щомісячної надбавки за безперервну службу військовослужбовцям
Державної спеціальної служби транспорту", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 19.09.2005 за N 1067/11347, та від
30.10.2006 N 1034 ( z1318-06 ) "Про поширення на
військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту
порядку і умов виплати грошового забезпечення, визначеного для
військовослужбовців Збройних Сил України", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 18.12.2006 за N 1318/13192.
4. Установити, що цей наказ застосовується з 1 січня
2008 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Шевченка В.В.
Міністр Йосип Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики
України В.М.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

23.12.2008 N 1547
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 лютого 2009 р.

за N 104/16120

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок виплати грошового

забезпечення військовослужбовцям

Державної спеціальної служби транспорту

I. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення
військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту
(далі - Інструкція) визначає порядок виплати грошового
забезпечення військовослужбовцям Державної спеціальної служби
транспорту (далі-Держспецтрансслужба), а також порядок виплати їм
одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні: структурні підрозділи - підрозділи Держспецтрансслужби,
зазначені в статті 4 Закону України "Про Державну спеціальну
службу транспорту" ( 1449-15 ); призначення на посаду - призначення на штатну посаду до
структурного підрозділу Держспецтрансслужби; звільнення з посади - звільнення зі штатної посади
структурного підрозділу Держспецтрансслужби. Інші терміни вживаються у значеннях, що визначені
законодавством.
1.3. Грошове забезпечення військовослужбовців
Держспецтрансслужби визначається залежно від посади, військового
звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби,
кваліфікації, наукового ступеня та вченого звання і складається з: посадового окладу, окладу за військовим званням; щомісячних додаткових видів грошового забезпечення
(підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які
мають постійний характер, премії); одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
1.4. Розміри посадових окладів за основними (типовими)
посадами, окладів за військовими званнями, щомісячних та
одноразових додаткових видів грошового забезпечення встановлюються
відповідно до вимог чинного законодавства.
1.5. Грошове забезпечення згідно з цією Інструкцією
виплачується військовослужбовцям, які: призначені на штатні посади до структурних підрозділів
Держспецтрансслужби; зараховані в розпорядження Голови Адміністрації
Держспецтрансслужби.
1.6. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується за
місцем служби виключно в межах асигнувань, затверджених
кошторисами доходів і видатків на грошове забезпечення
військовослужбовців Держспецтрансслужби.
1.7. За службу понад установлений службовий час, у дні
відпочинку та святкові дні грошове забезпечення
військовослужбовцям додатково не виплачується. Відповідно до статті 10 Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ) військовослужбовцям Держспецтрансслужби, які
виконували службові обов'язки у вихідні, святкові та неробочі дні,
відповідний час для відпочинку надається командирами
(начальниками) структурних підрозділів, яким Головою Адміністрації
Держспецтрансслужби надано відповідні права, як правило, протягом
наступного тижня.
1.8. Розмір грошового забезпечення, що належить
військовослужбовцю не за повний місяць, а за кілька днів,
визначається виходячи з кількості календарних днів у цьому місяці. У разі виникнення у військовослужбовця права на отримання
(підвищення розміру) одного із видів грошового забезпечення
зазначені виплати провадяться з урахуванням вказаних змін з дня
набуття особою такого права.
1.9. Грошове забезпечення, виплачене в порядку і за нормами,
які діяли в момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на
нього повністю або частково військовослужбовцем надалі втрачене.
1.10. Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і
своєчасно не виплачене йому або виплачене в меншому, ніж належало,
розмірі, виплачується за весь період, протягом якого
військовослужбовець мав право на нього. Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення
здійснюється з дня виникнення права на їх отримання. У випадках, коли періоди служби, які не були внесені до
особових справ, будуть документально підтверджені, грошове
забезпечення в нових установлених розмірах виплачується з дня
надходження відповідних документів до кадрового підрозділу чи
надання військовослужбовцями документів, що підтверджують не
враховані раніше періоди служби (роботи).
1.11. Індексація грошового забезпечення військовослужбовців
Держспецтрансслужби здійснюється в порядку та розмірах,
установлених законодавством.
1.12. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям
здійснюється один раз за поточний місяць у період з 13 до
25 числа. У той же строк виплачується грошове забезпечення за
перерахунками у зв'язку з присвоєнням чергового військового
звання, призначенням на іншу посаду, зміною розміру надбавки за
вислугу років тощо.
1.13. Військовослужбовцям, які вибувають у відрядження чи
відпустку, якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку
виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату
грошового забезпечення раніше встановленого строку, в тому числі
за наступні місяці. Належне грошове забезпечення у разі вибуття у
відрядження чи відпустку може бути виплачене не раніше ніж за
7 днів до дня вибуття у відрядження чи відпустку, не враховуючи
вихідних та святкових днів, але не пізніше дня вибуття у
відрядження (відпустку).
II. Оклади за військовими званнями
2.1. Оклад за військовим званням виплачується
військовослужбовцю з дня підписання наказу про присвоєння йому
відповідного військового звання. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які
проходять військову службу за контрактом, і військовослужбовцям
строкової військової служби, звільненим з військової служби з
присвоєнням офіцерських звань, оклади за військовими званнями
офіцерського складу не виплачуються.
2.2. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу до
структурних підрозділів Держспецтрансслужби, оклади за військовими
званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового
складу.
2.3. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову
службу із запасу, особам офіцерського складу, призваним на
військову службу після здобуття вищої освіти та які проходили
військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу у
військових навчальних закладах, особам рядового, сержантського і
старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом
(крім військовослужбовців строкової військової служби, які
прийняті на військову службу за контрактом), оклади за військовими
званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового
складу структурного підрозділу. У цьому випадку виплата окладів за
військовими званнями здійснюється за званнями, які вони мали до
прийняття (призову) на військову службу за контрактом.
2.4. Військовослужбовцям, які в період проходження строкової
військової служби прийняті на військову службу за контрактом,
оклади за військовими званнями виплачуються з дня підписання
контракту, але не раніше дня призначення на відповідні посади.
2.5. У разі присвоєння чергового військового звання під час
проходження служби оклад за військовим званням військовослужбовцю
виплачується з дня видання наказу про присвоєння цього звання.
III. Посадові оклади

осіб офіцерського складу, осіб рядового,

сержантського і старшинського складу,

які проходять службу за контрактом,

військовослужбовців строкової служби
3.1. Посадові оклади осіб офіцерського складу 3.1.1. Посадові оклади особам офіцерського складу
виплачуються за займаними посадами в розмірах, передбачених у
штаті (штатному розписі) структурного підрозділу. 3.1.2. Особам офіцерського складу, призначеним на військові
посади, оклади за цими посадами виплачуються з дня видання наказу
про призначення на посаду або дня призначення на посаду,
зазначеного в наказі, до дня звільнення з посади включно
(з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції). 3.1.3. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову
службу до Держспецтрансслужби, з дня зарахування до списків
особового складу до дня призначення на посаду виплачується
посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською
посадою "командир взводу" (з урахуванням пункту 6.2 цієї
Інструкції). 3.1.4. За особами офіцерського складу з числа осіб,
віднесених до першої або другої категорії осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - і осіб,
віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на
посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються
посадові оклади за попередньою посадою відповідно до законодавства
України.
3.2. Посадові оклади осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом 3.2.1. Особам рядового, сержантського і старшинського складу,
призначеним на посади, що підлягають комплектуванню відповідною
категорією військовослужбовців, посадові оклади виплачуються
залежно від займаних посад і тарифних розрядів. 3.2.2. Тарифні розряди за посадами військовослужбовців
передбачаються в штаті (штатному розписі) структурного підрозділу,
конкретні розміри посадових окладів особам рядового, сержантського
і старшинського складу від мінімуму до максимуму встановлюються
або змінюються (підвищуються або знижуються) наказом командира
структурного підрозділу залежно від складності, обсягу завдань і
ставлення до виконання службових обов'язків. 3.2.3. Особам рядового, сержантського і старшинського складу,
призначеним на відповідні посади, посадові оклади за цими посадами
виплачуються з дня видання наказу про призначення або дня
призначення на посаду, зазначеного в наказі, до дня звільнення з
посади включно (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції). 3.2.4. Особам рядового, сержантського і старшинського складу,
прийнятим на військову службу до Держспецтрансслужби, з дня
зарахування до списків особового складу до дня призначення на
посаду виплачується мінімальний посадовий оклад за I тарифним
розрядом. 3.2.5. Особам рядового, сержантського і старшинського складу,
які перебувають на посадах осіб офіцерського складу, з дня видання
наказу про призначення або дня призначення на посаду, зазначеного
в наказі, виплачуються оклади за посадами, які передбачені для
осіб офіцерського складу. 3.2.6. За особами рядового, сержантського і старшинського
складу з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з
числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС - і осіб, віднесених до третьої категорії,
призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на
новій посаді зберігаються посадові оклади за попередньою посадою
відповідно до законодавства України.
3.3. Посадові оклади військовослужбовців строкової служби 3.3.1. Військовослужбовцям строкової військової служби
посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних
розрядів, передбачених у штатах (штатних розписах) структурного
підрозділу. 3.3.2. Особам, призваним на строкову військову службу, з дня
прибуття до військового комісаріату для відправлення до військової
частини і до набуття права на одержання посадових окладів
відповідно до підпункту 3.3.3 цього пункту виплачуються оклади за
І тарифним розрядом. 3.3.3. У разі призначення військовослужбовців строкової
служби з одних посад на інші посадові оклади за новими посадами
виплачуються з дня підписання наказу про призначення.
3.4. Посадові оклади військовослужбовців, які перебувають на
навчанні 3.4.1. Слухачам з числа осіб офіцерського складу, які перед
зарахуванням на навчання перебували на військовій службі в
Держспецтрансслужбі, виплачуються оклади за останніми посадами,
які вони займали у Держспецтрансслужбі до зарахування на навчання. 3.4.2. Особам офіцерського складу, які закінчили військовий
навчальний заклад або були з нього відраховані, з дня, наступного
за днем закінчення чи відрахування, до дня призначення на посади
виплачуються посадові оклади, які вони одержували на день
закінчення чи відрахування з військового навчального закладу
(з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції). 3.4.3. Особам офіцерського складу, прийнятим (призваним) на
військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання
до військових навчальних закладів або на курси підвищення
кваліфікації, виплачуються мінімальні посадові оклади, передбачені
за первинною основною (типовою) офіцерською посадою "командир
взводу". 3.4.4. Особам офіцерського складу, зарахованим до ад'юнктури
чи докторантури, виплачуються посадові оклади за останніми
посадами, які вони займали у Держспецтрансслужбі до зарахування на
навчання. 3.4.5. Особам рядового, сержантського і старшинського складу,
прийнятим на військову службу із запасу з одночасним направленням
на навчання до військових навчальних закладів або на курси
підвищення кваліфікації, виплачуються мінімальні посадові оклади
за I тарифним розрядом і оклади за військовими званнями. 3.4.6. Курсантам військових навчальних закладів із числа
осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на
навчання, посадові оклади встановлюються залежно від
освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання. 3.4.7. Курсантам із числа військовослужбовців строкової
служби посадові оклади виплачуються за останніми штатними
посадами, які вони займали у структурних підрозділах до
зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів,
передбачених для курсантів з числа осіб, які не перебували перед
зарахуванням на навчання на військовій службі. Курсантам із числа осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять службу за контрактом,
виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які
вони займали у структурних підрозділах до зарахування на навчання,
та оклади за військовими званнями.
3.5. Правила виплати посадових окладів у зв'язку з переходом
структурного підрозділу на новий штат 3.5.1. У разі переходу структурного підрозділу на новий штат
особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом
і будуть призначатися на посади за новим штатом, допущеним наказом
командира (начальника) структурного підрозділу до виконання
обов'язків за посадами за новим штатом (а командири структурних
підрозділів - наказом Голови Адміністрації Держспецтрансслужби),
оклади за цими посадами виплачуються із дня, з якого вони стали до
виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня оголошення в
наказі командира (начальника) структурного підрозділу про перехід
на новий штат і дня отримання структурним підрозділом нового
штату. Якщо найменування посад не змінилися, а змінились оклади за
ними, то встановлені нові оклади виплачуються з дня оголошення в
наказі командира (начальника) структурного підрозділу військової
частини про перехід на новий штат, але не раніше дня отримання
структурним підрозділом нового штату. 3.5.2. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом структурного
підрозділу на новий штат до виконання обов'язків за новими
посадами в період, коли вони перебувають у відпустці, на лікуванні
(у тому числі у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою), у
службовому відрядженні чи на навчанні із збереженням посад за
місцем служби, до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків
за цими посадами, виплачуються оклади за основними посадами, які
вони займали раніше, із застосуванням до тих, хто перебуває на
лікуванні в лікувальних закладах і у відпустці для лікування у
зв'язку з хворобою, строків, передбачених підпунктом 6.4.1 пункту
6.4 цієї Інструкції. Щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення
посадового окладу, надбавки, доплати, премії) за цей період
виплачуються за основними посадами, які вони займали раніше. 3.5.3. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом структурного
підрозділу на новий штат до виконання обов'язків за новими
посадами, які після того, як стали до їх виконання, вибули у
відпустку (із збереженням грошового забезпечення), на лікування, у
службове відрядження або на навчання із збереженням посад за
місцем служби, виплачуються оклади за цими посадами. 3.5.4. Військовослужбовцям строкової військової служби,
призначеним у зв'язку з переходом структурного підрозділу на новий
штат на посади рядового, сержантського і старшинського складу,
оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про
призначення, а допущеним до виконання обов'язків за посадами осіб
старшинського складу з числа прапорщиків, осіб офіцерського
складу - з того дня, з якого вони стали до тимчасового виконання
обов'язків за посадою (з урахуванням підпункту 6.1.2 пункту 6.1
цієї Інструкції), але в усіх випадках не раніше дня оголошення в
наказі командира структурного підрозділу про перехід на новий штат
і дня одержання структурним підрозділом нового штату. 3.5.5. Викладені у підпунктах 3.5.2-3.5.4 цього пункту
правила виплати посадових окладів застосовуються також у разі
внесення змін до штату.
IV. Щомісячні додаткові види грошового забезпечення
4.1. Надбавка за вислугу років 4.1.1. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, за вислугу років на військовій службі
виплачується надбавка у відсотках посадового окладу (за основною
чи тимчасово займаною посадою) з урахуванням окладу за військовим
званням у таких розмірах на місяць: від 1 до 2 років - 5 відсотків; від 2 до 5 років - 10 відсотків; від 5 до 10 років - 20 відсотків; від 10 до 15 років - 25 відсотків; від 15 до 20 років - 30 відсотків; від 20 до 25 років - 35 відсотків; від 25 і більше років - 40 відсотків. 4.1.2. До вислуги років військовослужбовців для виплати їм
відсоткової надбавки зараховуються в календарному обчисленні
періоди: військової служби осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів), військовослужбовців надстрокової військової служби,
військовослужбовців-жінок, осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять службу за контрактом, на
посадах у Збройних Силах України, Службі безпеки України,
Держспецтрансслужбі, Службі зовнішньої розвідки, військах
Цивільної оборони, інших військових формуваннях, правоохоронних
органах, правоохоронних органах спеціального призначення,
Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав
(далі - СНД), військах та інших військових формуваннях
СНД та СРСР; служби на посадах осіб рядового та начальницького складу
органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і
підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої
системи України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, податкової міліції, інших правоохоронних
органів, у тому числі СНД та СРСР; роботи (служби) осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів), військовослужбовців надстрокової служби,
військовослужбовців-жінок, осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять службу за контрактом, осіб
рядового і начальницького складу в державних органах, установах,
організаціях та органах місцевого самоврядування, якщо вони
направлені до цих органів у встановленому порядку із залишенням на
військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній
пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту,
органах кримінально-виконавчої системи, податковій міліції; виконання депутатських повноважень із залишенням на
військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній
пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту,
органах кримінально-виконавчої системи, податковій міліції; роботи (служби) військовослужбовців та осіб рядового та
начальницького складу в судових органах та органах прокуратури на
посадах суддів, прокурорів, слідчих; перебування в розпорядженні Голови Адміністрації
Держспецтрансслужби та час, коли військовослужбовці не перебували
на посадах внаслідок звільнення з посад; перебування на навчанні у військових навчальних закладах на
посадах курсантів та слухачів. При цьому період навчання
курсантів, відрахованих з військових навчальних закладів, а потім
поновлених на навчанні, зараховується до вислуги років для виплати
надбавки, але не більше встановленого терміну навчання у
військовому навчальному закладі, який вони закінчили; коли військовослужбовці не перебували на військовій службі
внаслідок незаконного звільнення та потім були поновлені на
військовій службі; строкової військової служби; час проходження військової служби за межами України в порядку
військового співробітництва або в складі Миротворчих Сил ООН
відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України. Періоди служби (роботи), які відповідно до законодавства
зараховуються особам до вислуги років для призначення пенсій
згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
на пільгових умовах, на таких же умовах зараховуються
військовослужбовцям до вислуги років для виплати їм надбавки за
вислугу років. Періоди служби, обчислені на пільгових умовах до введення в
дію цієї Інструкції, перерахунку в бік зменшення не підлягають. 4.1.3. Під час обчислення вислуги років для виплати
військовослужбовцям надбавки за вислугу років днем початку служби
вважається: для військовослужбовців строкової військової служби: день
прибуття до військового комісаріату для відправлення до військової
частини - до 21.05.2006; день відправлення до військової частини з
районного (міського) військового комісаріату - з 21.05.2006; для військовозобов'язаних і жінок: день від'їзду до місця
служби, зазначений у розпорядженні, виданому військовим
комісаріатом, - до 09.08.99 (після цієї дати - у порядку,
зазначеному в абзаці п'ятому цього підпункту); для осіб офіцерського складу, призваних із запасу: день
прибуття до військового комісаріату для відправлення до військової
частини - до 21.05.2006 (після цієї дати - у порядку, зазначеному
в абзаці п'ятому цього підпункту); для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, -
день зарахування до списків особового складу військової частини
(військового закладу, установи тощо); для курсантів військових навчальних закладів з числа
громадян, які не проходили військову службу, та
військовозобов'язаних - день призначення на посаду курсанта
військового навчального закладу. Днем закінчення проходження військової служби вважається
день, з якого військовослужбовець виключений наказом по
структурному підрозділу зі списків особового складу. 4.1.4. Виплата надбавки за вислугу років військовослужбовцям
здійснюється на підставі розрахунків вислуги років, що складаються
кадровими підрозділами (за матеріалами особових справ
військовослужбовців) і щорічно, станом на 1 січня, оголошуються
наказом командира (начальника) структурного підрозділу.
4.2. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час
проходження служби 4.2.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби) за виконання особливо важливих завдань під час
проходження служби виплачується надбавка за виконання особливо
важливих завдань у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу
років. 4.2.2. Військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 4.2.1
цього пункту, які проходять військову службу на посадах в
Адміністрації Держспецтрансслужби та безпосередньо розробляють і
проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, що
передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи,
виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань у
розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за
військовим званням та надбавки за вислугу років. Розробкою нормативно-правового акта, яка дає право на виплату
надбавки за виконання особливо важливих завдань у розмірах,
визначених цим пунктом, уважається як самостійна, так і спільна з
іншими визначеними виконавцями підготовка, опрацювання проекту
акта, здійснення фінансово-економічного та правового
обґрунтування, супроводження та здійснення інших заходів,
спрямованих на прийняття та введення в дію нормативно-правового
акта. 4.2.3. Надбавки встановлюються наказом командира (начальника)
органу управління (структурного підрозділу). Конкретний розмір
надбавки особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, визначається залежно від якості, складності,
обсягу та важливості виконуваних завдань з урахуванням обсягу
асигнувань на грошове забезпечення на поточний рік. Надбавку може бути скасовано або її розмір зменшено в разі
несвоєчасного, неякісного виконання завдань, що оформляється
відповідними наказами керівника органу управління (структурного
підрозділу) із зазначенням причини зменшення або скасування
надбавки. 4.2.4. Військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 4.2.2
цього пункту, надбавка за виконання особливо важливих завдань під
час проходження служби виплачується за сукупності таких умов: проходження служби у відповідному структурному підрозділі, на
який положенням про цей структурний підрозділ покладено завдання
щодо розроблення проектів нормативно-правових актів та здійснення
їх експертизи; передбачення функціональними обов'язками за посадою завдань
щодо розроблення проектів нормативно-правових актів та здійснення
їх експертизи; фактичного виконання завдань щодо розроблення проектів
нормативно-правових актів та здійснення їх експертизи. 4.2.5. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під
час проходження служби виплачується з дня видання наказу або дати,
вказаної у наказі. 4.2.6. Надбавка за виконання особливо важливих завдань не
виплачується в місяці, у якому наказом відповідного командира
(начальника) на військовослужбовця накладене таке дисциплінарне
стягнення: попередження про неповну службову відповідність; пониження в посаді; пониження військового звання на один ступінь; позбавлення військового звання; звільнення з військової служби у зв'язку зі службовою
невідповідністю. У разі набрання законної сили винесеною судом постановою про
притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення
корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з
корупцією, надбавка не виплачується в місяці винесення такої
постанови. Військовослужбовцям, засудженим за вчинення злочину, у місяці
набрання законної сили обвинувальним вироком суду надбавка не
виплачується.
4.3. Надбавка за знання та використання іноземної мови 4.3.1. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського та старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, які займають посади, що потребують знання та
використання іноземної мови, виплачується надбавка за знання та
використання іноземної мови у відсотках посадового окладу в таких
розмірах на місяць: однієї європейської мови - 10 відсотків; однієї східної, угро-фінської або африканської мови -
15 відсотків; двох і більше мов - 25 відсотків. Виплата надбавки здійснюється за умови призначення
військовослужбовця на посаду, що віднесена до переліків посад,
пов'язаних з необхідністю знання та використання іноземної мови і
володіння іноземною мовою. Порядок складання переліків посад, пов'язаних з необхідністю
знання та використання іноземної мови, їх затвердження та
уточнення визначаються Міністром транспорту та зв'язку України. 4.3.2. Надбавка за знання та використання іноземної мови
виплачується військовослужбовцям: які призначені на посади, що визначені в переліку посад, та
володіють іноземними мовами, - із дня, з якого вони стали до
виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу
командира (начальника) про призначення; які отримали документи про рівень знання іноземної мови під
час служби на посадах, віднесених до переліку посад, та тим, які
володіють іноземною мовою, у разі віднесення посад, які вони
займають, до переліку посад, пов'язаних з необхідністю знання та
використання іноземної мови, - із дня видання наказу командира
(начальника) про виплату надбавки. 4.3.3. Військовослужбовцям, які отримують надбавку та
допущені до тимчасового виконання вакантних посад, за якими
виплата надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання
посади надбавка не виплачується. 4.3.4. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з
структурного підрозділу зі збереженням посад за місцем служби у
відпустку, на лікування, виплата зазначеної надбавки зберігається. 4.3.5. Виплата військовослужбовцям надбавки за знання та
використання іноземної мови припиняється із дня, наступного за
днем звільнення від посади.
4.4. Надбавка за кваліфікацію 4.4.1. Військовослужбовцям, які мають кваліфікацію
(класність), присвоєну в установленому порядку, займають посади,
за якими може присвоюватися клас кваліфікації, забезпечують
безаварійну і безвідмовну роботу озброєння та військової техніки і
досягли високої професійної майстерності за спеціальністю,
виплачується грошова винагорода в таких розмірах на місяць: особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять службу за контрактом, що
мають: 2-й клас - 5 відсотків, 1-й клас - 8 відсотків, клас
майстра - 11 відсотків посадового окладу; військовослужбовцям строкової служби, які мають: 2-й клас -
5 відсотків, 1-й клас - 10 відсотків посадового окладу. 4.4.2. Порядок присвоєння, переліки спеціальностей і посад
військовослужбовців, за якими може присвоюватися
(підтверджуватися) клас кваліфікації, визначаються наказами
Міністра транспорту та зв'язку України. 4.4.3. Надбавка за кваліфікацію військовослужбовцям, які
мають відповідний клас кваліфікації, виплачується: особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і
старшинського складу - починаючи з дня, з якого вони приступили до
виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата
надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці
посади; особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і
старшинського складу, які займають посади, за якими встановлена
виплата надбавки, й отримали клас кваліфікації в період виконання
обов'язків за цими посадами, - з дня видання наказу про присвоєння
кваліфікації. У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в
нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння
наступного класу або пониження кваліфікації. 4.4.4. Надбавка за кваліфікацію за дотримання умов,
зазначених у підпункті 4.4.1 цього пункту, виплачується також
особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і
старшинського складу, які мають клас кваліфікації та займають
посади з подвійними або потрійними найменуваннями (суміжні
посади), якщо хоча б за одним із цих найменувань передбачене
присвоєння класу кваліфікації. 4.4.5. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які мають клас кваліфікації
за двома і більше спеціальностями, надбавка виплачується за тією
спеціальністю, за якою вони працюють на займаних посадах чи
навчають підлеглих. 4.4.6. Виплата особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу надбавки за кваліфікацію
зберігається (за умови підтвердження чи підвищення в установленому
порядку присвоєного їм класу кваліфікації) на періоди: навчання в навчальних частинах, підрозділах, школах, на
курсах, у навчальних загонах та навчальних центрах з підготовки
сержантів, старшин і спеціалістів, якщо навчання пов'язане з
підвищенням кваліфікації за спеціальністю, за якою присвоєно клас
кваліфікації; перебування в установленій відпустці, на лікуванні, а також у
службовому відрядженні - у разі збереження за місцем служби посад,
за якими встановлено виплату надбавки за кваліфікацію; тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними
посадами, за якими встановлено виплату надбавки, якщо в цей час
особи рядового і начальницького складу працюють чи навчають
підлеглих за спеціальністю, за якою присвоєно клас кваліфікації. 4.4.7. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, у тому числі зазначеним у
підпункті 4.4.6 цього пункту, які не пройшли в установлені строки
випробувань на підтвердження класу кваліфікації з незалежних від
них причин, надбавка за кваліфікацію виплачується на підставі
наказу командира (підрозділу) до проведення наступних випробувань. Особам офіцерського складу, які мали перед зарахуванням на
навчання до вищих навчальних закладів України клас кваліфікації і,
прибувши до місця служби після закінчення навчання, здали
випробування на підтвердження (присвоєння) класу кваліфікації в
установленому порядку, виплата надбавки за клас кваліфікації за
підтвердженим (присвоєним) класом здійснюється з дотриманням
правил, передбачених підпунктами 4.4.1 і 4.4.2 цього пункту. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і
старшинського складу, які мають відповідний клас кваліфікації, але
не мають права на одержання надбавки за кваліфікацію за займаними
посадами і допущені до тимчасового виконання обов'язків за
вакантними посадами, за якими встановлено виплату надбавки за
кваліфікацію, надбавка виплачується, якщо вони виконували службові
обов'язки чи навчали підлеглих за спеціальністю, за якою їм
присвоєно клас кваліфікації. Період тимчасового виконання
обов'язків за посадою, за якою виплачується надбавка, визначається
в порядку, установленому пунктом 6.1 цієї Інструкції. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і
старшинського складу, зазначеним у цьому пункті, допущеним до
тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами,
надбавка за кваліфікацію не виплачується. 4.4.8. Виплата особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу надбавки за кваліфікацію
припиняється з дня, наступного за днем: звільнення з посад, за якими встановлено виплату надбавки; направлення до навчального закладу на навчання; видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи
пониження кваліфікації до 3-го класу; вступу до тимчасового виконання обов'язків за вакантними і
невакантними посадами, за якими виплату надбавки не встановлено,
чи посадами, не пов'язаними з роботою за спеціальністю, за якою
присвоєно кваліфікацію; закінчення встановленого для підтвердження присвоєної
кваліфікації строку, якщо його пропущено не з поважних причин.
4.5. Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям
медичного та фармацевтичного складу 4.5.1. Особам офіцерського складу, які займають посади
лікарів (крім лікарів-хірургів, що оперують хворих у
підрозділах-стаціонарах), провізорів, що мають кваліфікаційну
категорію, присвоєну в установленому порядку, виплачується
надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць: вища
категорія - 15 відсотків, перша - 10 відсотків, друга -
5 відсотків посадового окладу. 4.5.2. Надбавка виплачується військовослужбовцям, які мають
відповідну кваліфікаційну категорію, з дня призначення на посади,
за якими може бути присвоєно кваліфікаційну категорію, і до дня
звільнення з цих посад (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції)
чи підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії. Військовослужбовцям, які отримали кваліфікаційну категорію в
період перебування на посадах, за якими може бути присвоєно
кваліфікаційну категорію, надбавка виплачується з дня підписання
наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії. У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії
надбавка у нових розмірах виплачується з дня підписання
відповідного наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної
категорії. 4.5.3. У разі покладення на військовослужбовця тимчасового
виконання обов'язків за іншою посадою з виплатою посадового окладу
за такою посадою надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується
з урахуванням вимог підпунктів 4.5.1 та 4.5.2 цього пункту.
4.6. Доплата за науковий ступінь 4.6.1. Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук
з відповідної спеціальності виплачується, якщо діяльність за
профілем відповідає науковому ступеню: особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та
старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом
та проходять службу на посадах в Адміністрації
Держспецтрансслужби, - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків
посадового окладу; іншим особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського та старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків
посадового окладу; військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), які до дня призначення на посади мають
науковий ступінь, - з того дня, з якого вони приступили до
виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу
про призначення; військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), які здобули науковий ступінь у період
виконання обов'язків за посадами, у тому числі вперше: у разі присудження наукового ступеня кандидата наук - з дня
прийняття рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття
рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома
кандидата наук; у разі присудження наукового ступеня доктора наук - з дня
прийняття рішення спеціалізованої вченої ради після затвердження
його Вищою атестаційною комісією України; військовослужбовцям-докторантам (крім військовослужбовців
строкової військової служби), які мають науковий ступінь та які
одержували доплату за науковий ступінь за останньою штатною
посадою до зарахування на навчання, - з дня прибуття до
докторантури військового навчального закладу науково-дослідної
(випробувальної) установи, але не раніше початку навчального року,
та до дня видання відповідним керівником наказу про закінчення
докторантури (відрахування з докторантури). За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за
одним (вищим) науковим ступенем. 4.6.2. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової військової служби), які мають науковий ступінь,
допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання
обов'язків за посадами, доплата за науковий ступінь виплачується
за період тимчасового виконання обов'язків за посадами за умови,
якщо обов'язки за посадами, що тимчасово виконуються, за профілем
відповідають науковому ступеню. 4.6.3. Доплата за науковий ступінь виплачується в разі
тимчасового вибуття військовослужбовців із структурного підрозділу
Держспецтрансслужби зі збереженням посад за місцем служби у
щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та
додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ) із збереженням грошового забезпечення, на лікування,
стажування, у службове відрядження. 4.6.4. Військовослужбовцям, які вибувають із структурного
підрозділу Держспецтрансслужби раніше дня, установленого для
виплати грошового забезпечення, належна сума доплати за науковий
ступінь виплачується при вибутті. 4.6.5. Виплата доплати за науковий ступінь
військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється
з дня, що настає за днем звільнення з посади, а у разі звільнення
з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу
структурного підрозділу Держспецтрансслужби.
4.7. Доплата за вчене звання 4.7.1. Доплата за вчене звання виплачується особам
офіцерського складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною
або науковою діяльністю і мають: вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) - у
розмірі 25 відсотків посадового окладу; вчене звання професора - у розмірі 33 відсотки посадового
окладу. За наявності у зазначених осіб двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням. 4.7.2. Особам офіцерського складу, які мають вчене звання та
які одержували доплату за вчене звання за останніми штатними
посадами до зарахування на навчання в докторантуру військових
навчальних закладів, виплата цієї доплати зберігається на весь
період навчання в докторантурі. 4.7.3. Доплата за вчене звання виплачується: особам офіцерського складу, які до дня призначення на посади,
пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, мають вчене
звання, - з того дня, з якого вони приступили до виконання
обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про
призначення; особам офіцерського складу, які одержали вчене звання в
період виконання обов'язків за посадами, пов'язаними з
педагогічною або науковою діяльністю, у тому числі вперше: у разі присвоєння вченого звання професора - з дня прийняття
рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти і
науки України; у разі присвоєння вченого звання доцента, старшого наукового
співробітника - з дня прийняття рішення вченої ради після
прийняття рішення про видачу атестата Міністерством освіти і науки
України або Вищою атестаційною комісією України; особам офіцерського складу - докторантам, які мають вчене
звання та які одержували доплату за вчене звання за останньою
штатною посадою до зарахування на навчання, - з дня прибуття до
докторантури військового навчального закладу науково-дослідної
(випробувальної) установи, але не раніше початку навчального року,
та до дня видання відповідним керівником наказу про закінчення
докторантури (відрахування з докторантури). 4.7.4. Особам офіцерського складу, які мають вчене звання,
допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання
обов'язків за посадами, пов'язаними з педагогічною або науковою
діяльністю, доплата за вчене звання виплачується за весь період
тимчасового виконання обов'язків за цими посадами. 4.7.5. Доплата за вчене звання виплачується в разі
тимчасового вибуття військовослужбовців із структурного підрозділу
Держспецтрансслужби зі збереженням посад за місцем служби в
щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та
додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ) із збереженням грошового забезпечення, на лікування,
стажування, у службове відрядження. 4.7.6. Військовослужбовцям, які вибувають із структурного
підрозділу Держспецтрансслужби раніше дня, установленого для
виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується
при вибутті. 4.7.7. Виплата доплати за вчене звання військовослужбовцям,
які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за
днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової
служби - з дня виключення зі списків особового складу структурного
підрозділу Держспецтрансслужби.
4.8. Надбавка за спортивні звання 4.8.1. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського та старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, які мають спортивні звання, виплачується
надбавка у відсотках посадового окладу в таких розмірах на місяць: за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер
спорту" - 20 відсотків; за спортивне звання "майстер спорту міжнародного класу" -
15 відсотків; за спортивне звання "майстер спорту" - 10 відсотків. 4.8.2. Надбавка за спортивне звання виплачується, якщо
військовослужбовці є чи були членами національної збірної команди
України або були членами національної збірної команди СРСР, не
менше ніж один рік, а їх діяльність відповідає за профілем
спортивним званням. 4.8.3. За наявності двох або більше звань надбавка до
посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням. 4.8.4. Надбавка за спортивне звання виплачується на підставі
наказу командира (начальника) структурного підрозділу про виплату
зазначеної надбавки із дня, з якого військовослужбовці стали до
виконання обов'язків за посадами, які за профілем збігаються з
наявним спортивним званням, але не раніше дня видання наказу про
призначення, і припиняється із дня, наступного за днем звільнення
від посади чи вступу до тимчасового виконання обов'язків за
посадою, яка за профілем не збігається з наявним спортивним
званням. Підставами для видання наказу є: довідка Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
спорту про термін перебування військовослужбовця членом
національної збірної команди України, СРСР; засвідчена копія посвідчення про наявність спортивного
звання. Надбавка виплачується з дня надання вищезгаданих документів
на підставі наказу командира структурного підрозділу про виплату
зазначеної надбавки.
4.9. Надбавка за почесні звання 4.9.1. Надбавка за почесні звання виплачується в таких
розмірах на місяць: особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та
старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом
на посадах в Адміністрації Держспецтрансслужби та мають почесне
звання "заслужений", - у розмірі 5 відсотків посадового окладу; іншим особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського та старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, за почесне звання "заслужений" -
20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків
посадового окладу. 4.9.2. Надбавка за почесні звання "народний" і "заслужений"
виплачується військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 4.9.1
цього пункту, якщо виконання ними службових обов'язків за посадами
(у тому числі посадами, які виконуються тимчасово) збігається за
профілем з наявним почесним званням. 4.9.3. Надбавка за почесне звання особам офіцерського складу,
особам рядового, сержантського та старшинського складу, які
проходять військову службу за контрактом, виплачується на підставі
наказу командира структурного підрозділу (командирам структурних
підрозділів - на підставі наказу Голови Адміністрації
Держспецтрансслужби) про її виплату: військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
служби), які до призначення на посади мали почесні звання, із дня,
з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не
раніше дня видання наказу про призначення; військовослужбовцям, яким присвоєно почесне звання вперше, -
із дня набрання чинності Указу Президента України про присвоєння
почесного звання. Підставою для видання наказу про виплату надбавки за почесне
звання є засвідчена копія посвідчення про наявність почесного
звання. 4.9.4. У разі покладення на військовослужбовця тимчасового
виконання обов'язків за іншою посадою з виплатою посадового окладу
за такою посадою виплата вказаної надбавки проводиться з
дотриманням вимог підпунктів 4.9.1-4.9.3 цього пункту.
4.10. Преміювання військовослужбовців 4.10.1. Преміювання військовослужбовців здійснюється щомісяця
в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як
10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового
забезпечення. Річні фонди преміювання у Держспецтрансслужбі затверджуються
Головою Адміністрації Держспецтрансслужби в межах асигнувань,
затверджених кошторисами доходів і видатків на грошове
забезпечення військовослужбовців. Щомісячний фонд преміювання військовослужбовців визначається
для кожного підрозділу окремо виходячи з річного фонду преміювання
та фактичної чисельності військовослужбовців, яким виплачується
грошове забезпечення (з урахуванням підпункту 4.10.2 цього
пункту). Командир структурного підрозділу має право позбавляти
військовослужбовців премії повністю або частково. Конкретні
показники позбавлення військовослужбовців премії повністю або
частково встановлюються в межах випадків, передбачених підпунктом
4.10.4 цього пункту. Преміювання здійснюється згідно з інструкцією про преміювання
військовослужбовців, яка розробляється у структурних підрозділах
виходячи зі специфіки та особливостей виконання завдань
конкретного структурного підрозділу і затверджується вищим
командуванням. 4.10.2. Розміри премії, але не менше ніж 10 відсотків
посадових окладів, установлюються за рішенням Голови Адміністрації
Держспецтрансслужби виходячи з наявного фонду грошового
забезпечення, передбаченого в кошторисі Держспецтрансслужби, та
особливостей проходження служби. 4.10.3. Критеріями преміювання (підставами для нарахування
премії) військовослужбовців є: ефективне виконання ними службових завдань; виконання особливо важливих завдань або значного обсягу
робіт. 4.10.4. Командир (начальник) структурного підрозділу має
право позбавляти військовослужбовців премії повністю або частково
за: невихід на службу без поважних причин; вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий
час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного
сп'яніння); порушення статутних правил несення служби у варті, добовому
наряді, під час патрулювання; особисті незадовільні показники командирської, бойової та
мобілізаційної підготовки, невиконання індивідуальних планів
роботи науковим, науково-педагогічним (педагогічним) складом,
ад'юнктами; порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів
щодо збереження державної таємниці; порушення вимог нормативно-правових актів, які призвели до
псування спеціальної техніки й озброєння, пошкодження майна, інших
матеріальних збитків, а також завдання шкоди здоров'ю
військовослужбовців або інших осіб. Військовослужбовці не преміюються за той розрахунковий
місяць, у якому вони допустили порушення. Рішення про виплату
премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі
оформлюється наказом командира військової частини на підставі
поданих за командою в кінці кожного місяця клопотань безпосередніх
командирів (начальників) про виплату (позбавлення повністю або
частково) премії підлеглим військовослужбовцям. У рапортах з
клопотанням про позбавлення премії (повністю або частково)
зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього. За
одне допущене порушення не допускається позбавляти премії
військовослужбовців протягом кількох місяців. Суми, що утворилися в результаті зменшення або позбавлення
премії військовослужбовців підрозділу за рішенням Голови
Адміністрації Держспецтрансслужби чи керівників структурних
підрозділів, яким Головою Адміністрації Держспецтрансслужби надано
відповідні права, за мотивованим рапортом керівника відповідного
підрозділу розподіляються між іншими військовослужбовцями
підрозділу. Мотивовані рапорти про зменшення розміру чи позбавлення
премії, а також про розподіл суми, що утворилася в результаті
зменшення або позбавлення премії військовослужбовців підрозділу, з
резолюціями Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, його
заступників або керівників, яким Головою Адміністрації
Держспецтрансслужби надано відповідні права, передаються до
фінансового підрозділу. 4.10.5. Виплата премій військовослужбовцям здійснюється
щомісяця, за минулий місяць під час виплати грошового забезпечення
за поточний місяць, а в разі переведення або звільнення
військовослужбовців з військової служби - у місяці виключення зі
списків особового складу в розмірі, що визначається пропорційно
часу їх служби в поточному місяці до дня виключення зі списків
особового складу включно. Премія виплачується військовослужбовцям за всі періоди
служби, за які їм виплачується грошове забезпечення, у тому числі
під час перебування на лікуванні, у відпустці (крім відпусток, під
час перебування в яких грошове забезпечення не виплачується згідно
із законодавством), у відрядженні, у розпорядженні чи на навчанні. 4.10.6. Військовослужбовцям, які звільняються з військової
служби через службову невідповідність, у зв'язку з позбавленням
військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з
систематичним невиконанням умов контракту та у зв'язку з набранням
законної сили обвинувальним вироком суду, за місяць, у якому вони
звільняються, премія не виплачується. 4.10.7. До державних і професійних свят, ювілейних дат та в
інших випадках, визначених Головою Адміністрації
Держспецтрансслужби, преміювання військовослужбовців здійснюється
з урахуванням вимог, визначених у підпункті 4.10.1 цього пункту. Розмір такої премії на підставі затверджених Головою
Адміністрації Держспецтрансслужби фондів преміювання до
відповідної події чи на відповідний період розраховується
фінансовими підрозділами для кожного структурного підрозділу
окремо і доводиться до відома у формі списків. Керівники структурних підрозділів розподіляють суми премії,
доведені до їх відома списками, між військовослужбовцями
підрозділу, погоджують списки з Головою Адміністрації
Держспецтрансслужби, його заступниками згідно з розподілом
функціональних обов'язків чи керівниками, яким Головою
Адміністрації Держспецтрансслужби надано відповідні права, та
направляють їх до фінансових підрозділів. 4.10.8. У випадках, передбачених у підпунктах 4.10.4 та
4.10.7 цього пункту, виплата премії здійснюється за наказами
Голови Адміністрації Держспецтрансслужби чи керівників структурних
підрозділів, яким Головою Адміністрації Держспецтрансслужби надано
відповідні права.
4.11. Надбавка за роботу з особовим складом 4.11.1. Особам рядового, сержантського і старшинського
складу, військовослужбовцям, які проходять військову службу за
контрактом і займають штатні посади старшини об'єднаного загону,
загону, окремого загону, роти, команди, взводу, а також
відповідного їм військового підрозділу із штатною чисельністю
військовослужбовців строкової служби 20 та більше осіб,
виплачується надбавка за роботу з особовим складом у розмірі
15 відсотків посадового окладу. 4.11.2. Надбавка за роботу з особовим складом виплачується
військовослужбовцям з дня, з якого вони стали до виконання
обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про
призначення. Виплата військовослужбовцям зазначеної надбавки припиняється
з дня, наступного за днем звільнення з посади. 4.11.3. Військовослужбовцям, які одержують надбавку за роботу
з особовим складом, допущеним до тимчасового виконання обов'язків
за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за
період виконання цих посад надбавка не виплачується. 4.11.4. У разі тимчасового вибуття військовослужбовців з
військової частини зі збереженням посад за місцем служби надбавка
виплачується в порядку, передбаченому підпунктом 4.13.2 пункту
4.13 цієї Інструкції.
4.12. Курсантська посадова надбавка 4.12.1. Курсантам (крім курсантів з числа осіб рядового,
сержантського та старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом) кафедри військової підготовки Державної
спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
(далі - навчальний заклад), призначеним наказом начальника
навчального закладу за стройовим розподілом на посади чи допущеним
до виконання обов'язків за вакантними посадами, з дня видання
наказу про призначення (вступу до тимчасового виконання обов'язків
за вакантними посадами) виплачується курсантська посадова надбавка
від посадового окладу в таких розмірах на місяць: виконуючим обов'язки командира відділення - 10 відсотків; виконуючим обов'язки заступника командира взводу (командира
групи) - 15 відсотків; виконуючим обов'язки старшини роти (батареї) і командира
навчального взводу - 20 відсотків. 4.12.2. Виплата зазначеної надбавки припиняється із дня
видання наказу: про звільнення курсантів від виконання обов'язків за
посадами, визначеними підпунктом 4.12.1 цього пункту; про присвоєння курсантам першого офіцерського звання. 4.12.3. Курсантська посадова надбавка виплачується за минулий
місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний
місяць.
4.13. Особливі умови виплати щомісячних додаткових видів
грошового забезпечення 4.13.1. Розміри щомісячних додаткових видів грошового
забезпечення керівникам структурних підрозділів установлюються
Головою Адміністрації Держспецтрансслужби. 4.13.2. Виплата щомісячних додаткових видів грошового
забезпечення, визначених пунктами 4.1-4.12 цієї Інструкції, які
встановлені військовослужбовцям за основними посадами,
зберігається на періоди перебування таких військовослужбовців у
відпустці (крім відпусток, під час перебування в яких грошове
забезпечення не виплачується згідно із законодавством), на
лікуванні, у відрядженні, а також на навчанні без відриву від
служби (з урахуванням пунктів 6.2-6.4 цієї Інструкції). 4.13.3. Щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім
премії) виплачуються за поточний місяць одночасно з виплатою
грошового забезпечення за поточний місяць. 4.13.4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду
щомісячні додаткові види грошового забезпечення, передбачені
пунктами 4.2-4.12 цієї Інструкції, переглядаються. 4.13.5. Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення,
розмір та порядок виплати яких не визначено цією Інструкцією, але
визначено законодавством, виплачуються відповідно до чинного
законодавства.
V. Одноразові додаткові види грошового забезпечення
5.1. Допомога для оздоровлення 5.1.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби) у разі вибуття в щорічну основну відпустку
(частину щорічної основної відпустки) один раз на рік виплачується
допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового
забезпечення. Допомога для оздоровлення підлягає виплаті
військовослужбовцям, які мають право на щорічну основну відпустку,
незалежно від її тривалості. 5.1.2. Військовослужбовцям, яким щорічна основна відпустка
надається частинами, допомога для оздоровлення виплачується за їх
бажанням при вибутті в першу чи другу частину відпустки. 5.1.3. Виплата допомоги проводиться згідно з рапортом
військовослужбовця за місцем штатної служби на підставі наказу
командира структурного підрозділу, а командиру - на підставі
наказу Голови Адміністрації Держспецтрансслужби із зазначенням у
ньому розміру допомоги. 5.1.4. Розмір допомоги обчислюється з посадового окладу,
окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів
грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право
згідно із законодавством на день вибуття у щорічну основну
відпустку (відповідну її частину). При цьому премія визначається з
урахуванням підпункту 4.10.2 пункту 4.10 цієї Інструкції. 5.1.5. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого
проходження військової служби до Держспецтрансслужби з інших
військових формувань, державних органів, де вони проходили службу
на посадах осіб рядового чи начальницького складу, допомога для
оздоровлення в році їх прибуття виплачується в разі підтвердження
факту невиплати їм у цьому році допомоги за попереднім місцем
служби. 5.1.6. Військовослужбовцям, яким у випадках, визначених
законодавством, щорічна основна відпустка за попередній рік
надається разом із щорічною основною відпусткою за поточний рік,
виплачуються дві допомоги для оздоровлення згідно з підпунктом
5.1.4 цього пункту. Військовослужбовцям, яким щорічна основна відпустка за
минулий рік надається в першому кварталі поточного року, допомога
для оздоровлення виплачується при наданні відпустки згідно з
підпунктом 5.1.4 цього пункту. 5.1.7. Допомога для оздоровлення не виплачується: якщо при звільненні з військової служби військовослужбовцю
виплачується грошова компенсація за невикористану відпустку; у разі смерті військовослужбовця. 5.1.8. Допомога для оздоровлення, надана при вибутті в
щорічну основну відпустку відповідно до законодавства, у разі
звільнення військовослужбовця з військової служби в поточному році
не утримується.
5.2. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань 5.2.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби) один раз на рік виплачується матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не
перевищує їх місячного грошового забезпечення. 5.2.2. Матеріальна допомога надається згідно з рапортом
військовослужбовця за місцем штатної служби на підставі наказу
командира структурного підрозділу, а командиру - на підставі
наказу Голови Адміністрації Держспецтрансслужби із зазначенням у
ньому розміру допомоги. 5.2.3. Розмір матеріальної допомоги обчислюється з посадового
окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових
видів грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право
згідно із законодавством на день подання рапорту. При цьому премія
враховується згідно з підпунктом 4.10.2 пункту 4.10 цієї
Інструкції. 5.2.4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби), прийнятим на військову службу із запасу,
матеріальна допомога перший раз надається в календарному році, у
якому їх прийнято на військову службу. 5.2.5. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби), що отримали основну відпустку та матеріальну
допомогу в кінці календарного року і були звільнені по закінченню
такої, матеріальна допомога в новому році не надається. 5.2.6. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби), які перебувають у відпустці для догляду за
дитиною, що надається згідно із законодавством, матеріальна
допомога може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в
році, у якому вони приступили до виконання обов'язків за посадою. 5.2.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого
проходження військової служби до Держспецтрансслужби з інших
військових формувань, державних органів, де вони проходили службу
на посадах осіб рядового чи начальницького складу, матеріальна
допомога в році їх прибуття виплачується в разі підтвердження
факту невиплати їм у цьому році матеріальної допомоги за
попереднім місцем служби. 5.2.8. У разі смерті військовослужбовця сума матеріальної
допомоги (якщо матеріальна допомога не надавалася
військовослужбовцеві в рік його смерті) виплачується членам його
сім'ї, а в разі їх відсутності - спадкоємцям.
5.3. Винагорода за тривалість безперервної військової служби 5.3.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби) залежно від тривалості безперервної календарної
військової служби за місцем служби виплачується винагорода за
тривалість безперервної військової служби в таких розмірах: за 15 років - 1 посадовий оклад і оклад за військовим
званням; за 20 років - 1,5 посадового окладу та окладу за військовим
званням; за 25 років - 2 посадових оклади та оклади за військовим
званням; за 30 років - 2,5 посадового окладу та окладу за військовим
званням; за 35 років і кожні наступні 5 років - 3 посадових оклади та
оклади за військовим званням. 5.3.2. Винагорода за тривалість безперервної військової
служби військовослужбовцям нараховується від окладу за основною
посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права
на винагороду, та окладу за військовим званням. У разі виплати винагороди військовослужбовцям, які
перебувають у розпорядженні, до розрахунку беруться посадові
оклади за останніми посадами, що вони займали. 5.3.3. Право на отримання винагороди за тривалу безперервну
військову службу настає з дня досягнення військовослужбовцем
установленого підпунктом 5.3.1 цього пункту строку безперервної
календарної військової служби. Військовослужбовцям, які на день набуття права на отримання
винагороди за тривалість безперервної військової служби
перебувають у відпустці для догляду за дитиною, що надається
згідно із законодавством, винагорода виплачується після виходу із
зазначеної відпустки. 5.3.4. Виплата винагороди за тривалу безперервну військову
службу військовослужбовцям здійснюється на підставі розрахунків
вислуги років, що складаються кадровими підрозділами (за
матеріалами особових справ військовослужбовців). 5.3.5. До строку безперервної календарної служби
військовослужбовців для виплати цієї винагороди зараховуються в
календарному порядку періоди безперервної служби, визначені в
підпункті 4.1.2 пункту 4.1 цієї Інструкції.
5.4. Одноразова допомога на початкове обзаведення 5.4.1. Військовослужбовцям, які прослужили не менше шести
місяців на строковій військовій службі та прийняті на військову
службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і
старшинського складу, а також військовослужбовцям, які прийняті
безпосередньо після закінчення строкової військової служби на
військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і
старшинського складу, після вступу до виконання обов'язків за
посадою, на яку вони призначені, виплачується одноразова допомога
на початкове обзаведення в таких розмірах: прийнятим на строк до трьох років включно - посадовий оклад
та оклад за військовим званням; прийнятим на строк понад три роки - два посадових оклади та
два оклади за військовим званням. 5.4.2. Одноразова допомога на початкове обзаведення не
виплачується військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 5.4.1
цього пункту, у разі продовження військової служби за контрактом,
а також тим, які були прийняті на військову службу як особи
рядового, сержантського і старшинського складу за контрактом із
запасу. 5.4.3. Одноразова допомога на початкове обзаведення
військовослужбовцям нараховується від окладу за основною посадою,
яку займає військовослужбовець на день виникнення права на
допомогу, та окладу за військовим званням. 5.4.4. Одноразова допомога на початкове обзаведення підлягає
стягненню з військовослужбовців, зазначених у підпункті 5.4.1
цього пункту, у сумі, обчисленій пропорційно часу в повних
календарних місяцях, який залишився до закінчення строку дії
контракту, у разі звільнення з військової служби до закінчення
строку служби за першим контрактом у зв'язку: зі службовою невідповідністю; з набранням законної сили обвинувального вироку суду, яким
призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі,
позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні
посади; з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку; із систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем.
5.5. Порядок виплати винагороди за розшук, піднімання,
розмінування та знешкодження вибухових предметів 5.5.1. Військовослужбовцям, які займають штатні посади в
структурних підрозділах (відділи, служби загородження та
розмінування, інженерні служби, інженерно-саперні взводи,
положеннями яких передбачено виконання робіт з розмінування),
допущені в установленому порядку до виконання робіт з розмінування
та безпосередньо виконують роботи з розшуку, розмінування,
знешкодження, підйому, перенесення, транспортування, а також
знищення (далі - піротехнічні роботи) боєприпасів різного калібру,
інших вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території
України після війн, сучасних боєприпасів, підривних засобів,
вибухових речовин, крім вибухових пристроїв, що використовуються з
терористичною метою (далі - вибухонебезпечні предмети),
виплачується винагорода за розшук, піднімання, розмінування та
знешкодження вибухових предметів (далі - винагорода) в таких
розмірах: за виконання піротехнічних робіт щодо знешкодження
вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України
після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім
вибухових пристроїв, що використовуються з терористичною метою) на
об'єктах транспортної системи, - згідно з розділами
I та II додатка до цієї Інструкції залежно від характеру
зазначених робіт; за виконання піротехнічних робіт при ліквідації надзвичайних
ситуацій на територіях, які надані для розміщення і постійної
діяльності військових частин, установ, військових навчальних
закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших
військових формувань (за умови рішення відповідного органу
державного управління) - згідно з розділом III додатка до цієї
Інструкції. 5.5.2. Розмір винагороди військовослужбовцю групи
розмінування визначається шляхом множення мінімального посадового
окладу командира взводу на відсоток винагороди, передбачений у
підпункті 5.5.1 пункту 5.1 цієї Інструкції за відповідні
піротехнічні роботи за найбільшим калібром вибухонебезпечного
предмета, який вказаний в акті про виконання робіт з очищення
місцевості від вибухонебезпечних предметів (далі - акт виконання
робіт з очищення) в одному населеному пункті. За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення в
межах одного населеного пункту в один день розмір винагороди особі
рядового і начальницького складу групи розмінування визначається
за актом про виконання робіт з очищення місцевості від
вибухонебезпечних предметів, у якому зазначено вибуховий предмет,
що передбачає більший розмір винагороди. За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення
за один день у межах різних населених пунктів розмір винагороди
особі рядового і начальницького складу групи розмінування
визначається окремо за кожним з актів виконання робіт з очищення у
порядку, зазначеному в абзаці першому (з урахуванням абзацу
другого) цього підпункту. Розмір винагороди військовослужбовцю складу групи
розмінування за один день виконання піротехнічних робіт не повинен
перевищувати 40 відсотків мінімального посадового окладу командира
взводу. 5.5.3. Винагорода виплачується за місцем служби
військовослужбовців, де вони обіймають штатні посади в складі
відділів, служб загородження та розмінування, інженерних служб,
інженерно-саперних взводів, за минулий місяць одночасно з виплатою
грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу
командира військової частини. Підставою для видання наказу командира військової частини є: оформлені в установленому порядку заявки на проведення
розмінування (з обов'язковим зазначенням місця знешкодження і виду
вибухового предмета), які надійшли від територіальних органів
управління МНС; наказ командира військової частини на виконання завдання з
розмінування, у якому визначений поіменно особовий склад, що
залучається до складу групи розмінування; затверджений командиром військової частини та погоджений з
відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування примірник акта виконання робіт з
очищення. 5.5.4. У разі залучення військовослужбовців до виконання
робіт з розмінування при ліквідації надзвичайних ситуацій на
військових та господарчих об'єктах залежно від специфіки наказом
Міністра може бути визначено інші підстави для виплати винагороди. 5.5.5. Фахівці Адміністрації Держспецтрансслужби, управлінь
об'єднаних загонів, окремих загонів навчальних закладів можуть
бути залучені до піротехнічних робіт у разі виникнення ситуацій з
великими обсягами робіт (склади боєприпасів), знищення авіаційних
бомб калібру понад 250 кг, знищення морських мін та при проведенні
піротехнічних робіт безпосередньо в межах насаленого пункту. 5.5.6. Військовослужбовцям, які відбувають з військової
частини раніше від дня, установленого для виплати грошового
забезпечення, належні суми грошової винагороди виплачуються при
вибутті.
5.6. Одноразова грошова допомога військовослужбовцям у разі
звільнення з військової служби 5.6.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби) у разі звільнення з військової служби за віком,
за станом здоров'я, після закінчення строку дії контракту, у
зв'язку із скороченням штатів або з проведенням організаційних
заходів, у зв'язку із систематичним невиконанням командуванням
умов контракту виплачується одноразова грошова допомога в розмірі
50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний
календарний рік служби відповідно до законодавства. 5.6.2. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби), звільненим з військової служби за власним
бажанням, за сімейними обставинами або з інших поважних причин,
визначених Переліком сімейних обставин та інших поважних причин,
що можуть бути підставою для звільнення військовослужбовців, які
проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського
і старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів з
військової служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 04.03.94 N 150 ( 150-94-п ), виплачується одноразова
грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового
забезпечення за кожний повний календарний рік служби відповідно до
законодавства. 5.6.3. У вислугу строків служби особам офіцерського складу,
особам рядового, сержантського і старшинського складу, які
проходять військову службу за контрактом, для виплати грошової
допомоги в разі звільнення зараховуються періоди, визначені
пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393
( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та
виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (із
змінами). 5.6.4. Сума одноразової грошової допомоги обчислюється з
посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних
додаткових видів грошового забезпечення, на які
військовослужбовець має право згідно із законодавством на день
звільнення. При цьому премія враховується згідно із підпунктом
4.10.2 пункту 4.10 цієї Інструкції. 5.6.5. Особам офіцерського складу, особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, звільненим з військової служби за службовою
невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов
контракту, у зв'язку з набранням законної сили обвинувального
вироку суду, а також з підстав, не зазначених у підпунктах 5.6.1
та 5.6.2 цього пункту, одноразова грошова допомога не
виплачується. 5.6.6. У разі повторного звільнення військовослужбовців з
військової служби одноразова грошова допомога виплачується за
період їх календарної служби з дня останнього зарахування на
службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих
осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання
одноразової грошової допомоги, установленої Законом України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ). 5.6.7. Курсантам військових навчальних закладів з числа
цивільної молоді та військовослужбовцям строкової військової
служби, звільненим з військової служби, грошова допомога
виплачується в розмірі 8 посадових окладів. Зазначеним особам з
числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
виплачується 12 посадових окладів. У такому самому розмірі виплачується грошова допомога
військовослужбовцям, звільненим з присвоєнням офіцерського звання,
у тому числі безпосередньо після закінчення військових навчальних
закладів. 5.6.8. Військовослужбовцям, які мають право на отримання
посадових окладів у підвищених розмірах, грошова допомога в разі
звільнення виплачується з урахуванням підвищених окладів. 5.6.9. Грошова допомога не виплачується військовослужбовцям
строкової служби, прийнятим на військову службу за контрактом
безпосередньо після закінчення строкової військової служби,
курсантам військових навчальних закладів, відрахованим із цих
закладів до досягнення призовного віку. 5.6.10. Військовослужбовцям, звільненим з військової
строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форми власності та
господарювання, виплачується одноразова матеріальна допомога в
розмірі середньомісячної заробітної плати, яка виплачувалася до
призову, але не менше від мінімального розміру заробітної плати.
VI. Правила виплати грошового забезпечення
6.1. Порядок виплати грошового забезпечення
військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за
посадою 6.1.1. Особам офіцерського складу (крім зазначених у
підпунктах 6.1.10 і 6.1.11 цього пункту), особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, допущеним в установленому порядку наказом
командира (начальника) до тимчасового виконання обов'язків за
вакантною посадою строком до шести місяців, до тимчасового
виконання обов'язків за невакантною посадою строком до чотирьох
місяців або тимчасового виконання обов'язків за невакантною
посадою, яку займає військовослужбовець, що перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у тій
самій військовій частині, за час виконання обов'язків за цими
посадами виплачуються оклади за посадами, обов'язки за якими
тимчасово виконуються (з урахуванням підпункту 6.1.3 цього
пункту). 6.1.2. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою
обчислюється з дня, з якого військовослужбовець став до виконання
обов'язків за посадою, але не раніше дня видання командиром
(начальником) структурного підрозділу наказу про його допуск до
тимчасового виконання обов'язків за посадою, і до дня звільнення з
посади включно. 6.1.3. Посадові оклади військовослужбовцям (крім
військовослужбовців строкової військової служби) за час
тимчасового виконання обов'язків за посадами виплачуються з
дотриманням таких умов: військовослужбовцю, допущеному до тимчасового виконання
обов'язків за невакантною посадою оклад за цією посадою
виплачується - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця,
який її займає, або усунення військовослужбовця, який її займає
від виконання службових обов'язків; військовослужбовцям, які обіймають посади начальників штабів
військових частин і підрозділів, заступникам і помічникам
командирів і начальників усіх найменувань незалежно від їх
функціональних обов'язків у разі тимчасового виконання обов'язків
за невакантними посадами безпосередніх командирів і начальників
виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового
виконання зазначеними військовослужбовцями обов'язків за
вакантними посадами безпосередніх командирів і начальників
виплачуються оклади за посадами, обов'язки за якими тимчасово
виконуються, на загальних підставах; у разі тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків
за посадою, за якою встановлено оклад у розмірі від мінімуму до
максимуму, оклад за цією посадою виплачується в розмірі,
установленому наказом командира (начальника) структурного
підрозділу залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче
розміру раніше встановленого окладу за займаною штатною посадою; особам старшинського складу з числа прапорщиків (мічманів),
які проходять військову службу за контрактом, допущеним в
установленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за
посадами офіцерського складу, виплачуються мінімальні посадові
оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу на цих
посадах, але не нижче розмірів посадових окладів, установлених для
них за займаною штатною посадою; особам рядового, сержантського і старшинського складу, які
проходять військову службу за контрактом, допущеним в
установленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за
іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і
старшинського складу, виплачуються посадові оклади за посадами,
обов'язки за якими тимчасово виконуються. 6.1.4. Військовослужбовцям строкової військової служби,
допущеним в установленому порядку наказом командира (начальника)
структурного підрозділу до тимчасового виконання обов'язків за
іншими посадами в тій самій військовій частині, оклади з
дотриманням правил, передбачених підпунктами 6.1.2 і 6.1.3 цього
пункту, виплачуються у разі: тимчасового виконання обов'язків за посадами рядового,
сержантського і старшинського складу - у розмірах, установлених
для військовослужбовців строкової військової служби; тимчасового виконання обов'язків за посадами офіцерського
складу, старшинського складу з числа прапорщиків - мінімальні
посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для осіб
рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом. 6.1.5. За періоди перебування військовослужбовців, допущених
до тимчасового виконання обов'язків за посадами, у відпустці зі
збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні (якщо
воно не пов'язано зі службовою діяльністю), на навчанні, лікуванні
або у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою виплачуються
оклади за основними посадами. 6.1.6. Різниця в окладах за основною посадою і посадою,
обов'язки за якою тимчасово виконуються, виплачується за минулий
місяць (місяці) одночасно з виплатою грошового забезпечення за
поточний місяць, а військовослужбовцям, направленим до нового
місця служби (навчання) або звільненим з військової служби, - під
час вибуття з військової частини. 6.1.7. Військовослужбовцям, крім зазначених у підпунктах
6.1.8 і 6.1.10 цього пункту, допущеним до тимчасового виконання
обов'язків за посадами в іншій військовій частині, оклади за
посадами, обов'язки за якими тимчасово виконуються, не
виплачуються. 6.1.8. Особам офіцерського складу, які займають посади
лікарів, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами
лікарів в іншій військовій частині, оклади за посадами, обов'язки
за якими тимчасово виконуються, виплачуються в порядку,
установленому підпунктами 6.1.2, 6.1.3 і 6.1.6 цього пункту. 6.1.9. Військовослужбовцям, призначеним на вакантні посади,
обов'язки за якими вони тимчасово виконували, з більшими окладами,
оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони
стали до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не
раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання
обов'язків за посадою. 6.1.10. Особам офіцерського складу, які перебувають у
розпорядженні, допущеним наказом відповідного командира
(начальника), у розпорядженні якого вони перебувають, до
тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами за їх
спеціальністю, за час фактичного виконання обов'язків за цими
посадами виплачуються оклади за посадами, обов'язки за якими
тимчасово виконуються (з урахуванням підпункту 6.1.3 цього
пункту). 6.1.11. Особам офіцерського складу, допущеним у період
перебування в розпорядженні до тимчасового виконання обов'язків за
невакантними посадами, посадові оклади за невакантними посадами,
обов'язки за якими тимчасово виконуються, не виплачуються.
6.2. Порядок виплати грошового забезпечення
військовослужбовцям у період перебування в розпорядженні 6.2.1. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження
Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, грошове забезпечення
виплачується в розмірах, які були їм установлені відповідно до
займаної посади на день зарахування в розпорядження, але не більше
ніж протягом двох місяців з дня зарахування в розпорядження, а в
разі продовження Головою Адміністрації Держспецтрансслужби строку
перебування військовослужбовця в розпорядженні - не більше
чотирьох місяців. При цьому час перебування військовослужбовця на
лікуванні, в основній та встановлених законодавством додаткових
відпустках із загальної тривалості періоду перебування в
розпорядженні відповідних керівників виключається. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження Голови
Адміністрації Держспецтрансслужби, після повернення з державних
органів, установ і організацій, до яких вони були відряджені для
виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із
залишенням на військовій службі, грошове забезпечення виплачується
за посадами, які вони займали до відрядження. 6.2.2. Військовослужбовцям, які зараховані в розпорядження
Голови Адміністрації Держспецтрансслужби і на яких відповідним
наказом покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими
посадами, грошове забезпечення виплачується в розмірі та на
умовах, визначених цією Інструкцією.
6.3. Виплата грошового забезпечення за час відпусток 6.3.1. За час відпусток, які згідно із законодавством
надаються військовослужбовцям із збереженням грошового
забезпечення, військовослужбовцям виплачується грошове
забезпечення в розмірі, установленому на день вибуття у відпустку,
з урахуванням підпункту 6.3.3 цього пункту. 6.3.2. Військовослужбовцям, у яких у період перебування у
відпустці виникло право на отримання в збільшених розмірах
додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення
перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним із видів
грошового забезпечення з дня, з якого в них виникло право на нові
розміри. 6.3.3. Військовослужбовцю за час перебування у відпустці у
зв'язку з вагітністю та пологами виплачується грошове забезпечення
в розмірі, установленому на день вибуття у відпустку. При цьому
премія враховується згідно з підпунктом 4.12.2 пункту 4.12 цієї
Інструкції. Грошове забезпечення військовослужбовцям за час перебування
їх у відпустці для догляду за дитиною, що надається згідно із
законодавством, не виплачується. У разі народження наступної дитини під час перебування
військовослужбовця у відпустці для догляду за дитиною, що
надається згідно із законодавством, грошове забезпечення
виплачується за час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами в
розмірі, установленому на день початку відпустки для догляду за
дитиною.
6.4. Порядок виплати грошового забезпечення
військовослужбовцям за час хвороби 6.4.1. Військовослужбовцям, у тому числі тим, які перебувають
у розпорядженні, за весь період безперервного перебування на
лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, але
не більше чотирьох місяців з дня вибуття з підрозділу, закладу
Держспецтрансслужби, виплачується грошове забезпечення в розмірі,
установленому на день вибуття з структурного підрозділу, закладу
Держспецтрансслужби. При цьому премія враховується згідно з
підпунктом 4.12.2 пункту 4.12 цієї Інструкції. У разі продовження Головою Адміністрації Держспецтрансслужби
в порядку, визначеному законодавством, строку відпустки у зв'язку
з хворобою грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується
також протягом строку, на який було продовжено таку відпустку. 6.4.2. Військовослужбовцям за час догляду за хворими членами
сім'ї і карантину, протягом якого вони звільняються від служби на
підставі листків непрацездатності, виданих закладами охорони
здоров'я, згідно із законодавством виплачується грошове
забезпечення в порядку, визначеному абзацом першим підпункту 6.4.1
цього пункту.
6.5. Порядок виплати грошового забезпечення
військовослужбовцям, які усунені від виконання службових
обов'язків, відсторонені від посади, утримуються під вартою 6.5.1. Військовослужбовцям, усуненим від виконання службових
обов'язків відповідно до Закону України "Про Дисциплінарний статут
Збройних Сил України" ( 551-14 ) чи відстороненим від посади за
рішенням слідчих або судових органів, з наступного після усунення
від виконання службових обов'язків чи відсторонення від посади дня
грошове забезпечення виплачується в порядку, визначеному пунктом
6.2 цієї Інструкції. 6.5.2. Військовослужбовцям, стосовно яких слідчими чи
судовими органами було обрано запобіжний захід у вигляді взяття
під варту, виплата грошового забезпечення припиняється з дня
арешту. У разі винесення виправдувального вироку суду, закриття
кримінальної справи за відсутністю складу злочину або
недоведеністю участі обвинуваченого в учиненні злочину грошове
забезпечення виплачується військовослужбовцям за весь час
відсутності військовослужбовця в Держспецтрансслужбі. 6.5.3. Військовослужбовцям, які за вироком суду, що набрав
законної сили, визнані винними у скоєнні злочину, грошове
забезпечення за час утримання під вартою не виплачується незалежно
від характеру призначеного судом покарання, у тому числі в разі
винесення вироку про умовне засудження або відстрочки виконання
вироку. Військовослужбовцям, засудженим до позбавлення волі, які
перебувають до моменту набрання вироком законної сили на волі,
грошове забезпечення виплачується до дня виключення зі списків
особового складу, але не більше ніж до дня отримання
Держспецтрансслужбою повідомлення суду про набрання вироком
законної сили.
6.6. Порядок виплати військовослужбовцям грошового
забезпечення в разі звільнення з військової служби 6.6.1. У разі звільнення військовослужбовців з військової
служби грошове забезпечення виплачується їм до дня виключення
наказом зі списків особового складу (з урахуванням пункту 6.2 цієї
Інструкції). 6.6.2. У разі звільнення зі служби військовослужбовця, який
не використав щорічну основну або додаткову відпустку, йому
виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної
основної відпустки, а також дні додаткової відпустки в розмірі
його грошового забезпечення за такі дні. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби (крім
звільнених за віком, станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням
штатів або проведенням організаційних заходів), невикористані дні
щорічної основної відпустки для виплати грошової компенсації
розраховуються пропорційно часу служби на рік звільнення, за
кожний повний місяць служби з такого розрахунку: тим, які мають вислугу до 10 календарних років, - 2,5 дня; тим, які мають вислугу від 10 до 15 календарних
років, - 2,9 дня; тим, які мають вислугу від 15 до 20 календарних
років, - 3,3 дня; тим, які мають вислугу 20 і більше календарних
років, - 3,8 дня; інвалідам, а також учасникам бойових дій та прирівняним до
них особам - 3,8 дня. Одержана в результаті розрахунку тривалість відпустки
округлюється в бік збільшення до повного дня. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за віком,
станом здоров'я та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів, невикористані дні щорічної основної
відпустки для виплати грошової компенсації розраховуються виходячи
з тривалості щорічної основної відпустки: тим, які мають вислугу до 10 календарних років, - за 30 діб; тим, які мають вислугу від 10 до 15 календарних років, - за
35 діб; тим, які мають вислугу від 15 до 20 календарних років, - за
40 діб; тим, які мають вислугу 20 і більше календарних років, - за
45 діб; інвалідам, а також учасникам бойових дій та прирівняним до
них особам - за 45 діб. Під час визначення тривалості відпустки враховується період
служби на рік звільнення без включення до цього періоду часу
перебування у відпустках. Виплата грошової компенсації за невикористані дні щорічної
основної відпустки, а також дні додаткової відпустки здійснюється
на підставі наказу. 6.6.3. У разі звільнення військовослужбовця до закінчення
календарного року, за який він уже використав щорічну основну та
щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі
служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням
штатів чи проведенням організаційних заходів, на підставі наказу
Голови Адміністрації Держспецтрансслужби або керівників
структурних підрозділів, яким Головою Адміністрації
Держспецтрансслужби надано відповідні права, провадиться
відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були
використані в рахунок тієї частини календарного року, яка
залишилася після звільнення військовослужбовця. Кількість днів для проведення відрахування визначається як
різниця між кількістю використаних військовослужбовцем днів
відпустки в поточному році та кількістю днів, розрахованих
відповідно до підпункту 6.6.2 цього пункту. Середньоденна сума грошового забезпечення для відрахування
визначається пропорційно шляхом ділення суми грошового
забезпечення за місяць, у якому військовослужбовець перебував у
відпустці, на кількість календарних днів у цьому місяці. Якщо
кількість днів, за які належить відрахування, припадає на декілька
місяців, середньоденна сума грошового забезпечення для
відрахування визначається пропорційно для кожного місяця окремо. 6.6.4. Особам, звільненим з військової служби у
Держспецтрансслужбі за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без
права на пенсію, фінансовим підрозділом за останнім місцем служби
протягом року з дня звільнення виплачується щомісячна грошова
допомога в розмірі окладу за військовим званням.
6.7. Порядок виплати грошового забезпечення в разі смерті
(загибелі) військовослужбовців, якщо вони визнані безвісно
відсутніми або оголошені померлими 6.7.1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця грошове
забезпечення нараховується повністю за той місяць, у якому
військовослужбовець помер (загинув), та виплачується членам його
сім'ї, а в разі їх відсутності - спадкоємцям. 6.7.2. Грошове забезпечення військовослужбовця, який визнаний
судом безвісно відсутнім або оголошений померлим, виплачується
членам його сім'ї після надходження до Держспецтрансслужби
відповідного рішення суду, у якому встановлено день, коли
військовослужбовця визнано безвісно відсутнім або оголошено
померлим, до цього дня включно. Особам, зазначеним у підпунктах 6.7.1 і 6.7.2 цього пункту,
також виплачуються одноразові додаткові види грошового
забезпечення, право на отримання яких виникло до дня смерті
(загибелі) чи до дня, з якого військовослужбовця визнано судом
безвісно відсутнім або оголошено померлим. 6.7.3. Грошове забезпечення членам сім'ї військовослужбовця,
який помер (загинув) або визнаний судом безвісно відсутнім чи
оголошений померлим, а також особам, які перебували з причини
непрацездатності на його утриманні, виплачується, з дня, з якого
його визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим.
VII. Порядок використання грошових атестатів
7.1. Грошові атестати видаються військовослужбовцям у разі
переведення для подальшого проходження служби з одних структурних
підрозділів Держспецтрансслужби до інших, відкомандирування для
подальшого проходження служби до інших військових формувань
(державних органів), а також у разі відрядження до державних
органів із залишенням на військовій службі. У тих випадках, коли грошовий атестат з будь-яких причин не
було видано військовослужбовцю при вибутті, фінансовий підрозділ
зобов'язаний у 10-денний строк надіслати цей документ до нового
місця служби (місця відкомандирування) військовослужбовця, що
вибув.
7.2. Грошовий атестат є бланком суворої звітності, видається
під розписку в особистій картці про грошове забезпечення, і про
його видачу робиться запис у журналі реєстрації, в якому
вказується: порядковий номер; номер і дата видачі грошового атестата; прізвище, ім'я, по батькові, займана посада та військове
звання; куди вибув військовослужбовець; відмітка про отримання підтвердження до грошового атестата. У грошовому атестаті повинен бути підпис власника атестата,
який підтверджує правильність записів щодо здійснених з ним
розрахунків. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби з правом
на пенсію, грошовий атестат на руки не видається, а після
оформлення надсилається разом з іншими документами до відповідних
пенсійних органів для призначення пенсії. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби без права
на пенсію, грошовий атестат на руки не видається, а після
оформлення надсилається до кадрового підрозділу для залучення до
особової справи військовослужбовця.
7.3. Грошові атестати заповнюються розбірливо, підписуються
начальником фінансового підрозділу та скріплюються печаткою. Не
допускається заповнення грошових атестатів олівцем. Виправлення,
зроблені в грошовому атестаті, повинні бути завірені підписом
особи, яка підписала атестат. Грошові атестати без підпису або печатки, з незавіреними
виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними
і як підстава для зарахування на грошове забезпечення не
приймаються.
7.4. Після зарахування військовослужбовця на грошове
забезпечення фінансовий підрозділ повинен надіслати до підрозділу,
який видав грошовий атестат, контрольний талон-підтвердження до
грошового атестата. Начальник фінансового підрозділу, який видав грошовий
атестат, після отримання контрольного талона робить відмітку про
його отримання в журналі реєстрації та в особистій картці на
грошове забезпечення.
Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант М.Мальков

Додаток

до Інструкції про порядок

виплати грошового

забезпечення

військовослужбовцям

Державної спеціальної служби

транспорту

РОЗМІРИ

винагороди за розшук, піднімання, розмінування

та знешкодження вибухових предметів

------------------------------------------------------------------ | Типи вибухонебезпечних |Розмір винагороди у відсотках | | предметів (речовин, засобів) |від мінімального посадового | | |окладу командира взводу | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | I. Роботи зі знешкодження вибухових предметів на місці | | знаходження (поза межами населених пунктів) | |----------------------------------------------------------------| |Різноманітні підривники, | 3 | |вибухові речовини та інші | | |вибухонебезпечні предмети (крім| | |боєприпасів стрілецької зброї) | | |-------------------------------+--------------------------------| |Гранати (ручні, пістолетні, | 5 | |протитанкові), інженерні | | |боєприпаси, артилерійські | | |боєприпаси калібром до 50 мм | | |-------------------------------+--------------------------------| |Артилерійські снаряди, | 10 | |мінометні міни калібром від | | |50 до 150 мм; боєприпаси | | |реактивної артилерії калібром | | |від 158,5 до 320 мм; авіаційні | | |бомби калібром від 2 до 50 кг | | |-------------------------------+--------------------------------| |Артилерійські боєприпаси | 15 | |калібром від 150 мм та більше, | | |мінометні міни калібром від | | |150 мм та більше; авіаційні | | |бомби калібром від | | |50 до 500 кг | | |-------------------------------+--------------------------------| |Авіаційні бомби калібром від | 20 | |500 кг та більше, скупчення | | |боєприпасів (крім боєприпасів | | |стрілецької зброї) від | | |25 одиниць та більше | | |----------------------------------------------------------------| | II. Роботи з розшуку, підйому, знешкодження, перенесення, | |транспортування, знищення вибухонебезпечних предметів (речовин, | |засобів) та роботи зі знешкодження вибухових предметів на місці | | знаходження в межах населених пунктів | |----------------------------------------------------------------| |Різноманітні підривники, | 5 | |вибухові речовини та інші | | |вибухонебезпечні предмети (крім| | |боєприпасів стрілецької зброї) | | |-------------------------------+--------------------------------| |Гранати (ручні, пістолетні, | 10 | |протитанкові), інженерні | | |боєприпаси, артилерійські | | |боєприпаси калібром до 50 мм | | |-------------------------------+--------------------------------| |Артилерійські снаряди, | 20 | |мінометні міни калібром від | | |50 до 150 мм; боєприпаси | | |реактивної артилерії калібром | | |від 158,5 до 320 мм; авіаційні | | |бомби калібром від 2 до 50 кг | | |-------------------------------+--------------------------------| |Артилерійські боєприпаси | 30 | |калібром від 150 мм та більше, | | |мінометні міни калібром від | | |150 мм та більше; авіаційні | | |бомби калібром від | | |50 до 500 кг | | |-------------------------------+--------------------------------| |Авіаційні бомби калібром від | 40 | |500 кг та більше, скупчення | | |боєприпасів (крім боєприпасів | | |стрілецької зброї) від | | |25 одиниць та більше | | |----------------------------------------------------------------| | III. Роботи з розшуку, розмінування, підйому, знешкодження, | | перенесення, транспортування вибухонебезпечних предметів при | | ліквідації надзвичайних ситуацій на військових арсеналах та | | інших об'єктах | |----------------------------------------------------------------| |Вибухові речовини, засоби | 20 | |підриву та інші | | |вибухонебезпечні предмети (крім| | |боєприпасів стрілецької зброї),| | |різні підривники, ручні | | |гранати, постріли гранатометів,| | |інженерні боєприпаси, | | |артилерійські боєприпаси | | |калібром до 50 мм | | |-------------------------------+--------------------------------| |Артилерійські снаряди, | 30 | |мінометні міни калібром від | | |50 до 150 мм; боєприпаси | | |реактивної артилерії, авіаційні| | |бомби кількістю до 100 одиниць | | |-------------------------------+--------------------------------| |Артилерійські боєприпаси | 40 | |калібром від 150 мм та більше, | | |мінометні міни калібром від | | |150 мм та більше; боєприпаси | | |реактивної артилерії, авіаційні| | |бомби кількістю 100 одиниць і | | |більше | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: