open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 січня 2009 р. N 12

Київ
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 12 травня 1994 р. N 302

та визнання такими, що втратили чинність,

деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
12 травня 1994 р. N 302 ( 302-94-п ) "Про порядок видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України,
1994 р., N 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2003 р., N 23,
ст. 1073; 2004 р., N 2, ст. 46; 2005 р., N 13, ст. 666; 2006 р.,
N 22, ст. 1609, N 30, ст. 2147; 2007 р., N 30, ст. 1216) зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня
2006 р. N 1026 ( 1026-2006-п ) "Питання виготовлення бланків
посвідчень ветеранів війни і бланків листів талонів на право
одержання проїзних квитків" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 30, ст. 2145);
постанову Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р.
N 1720 ( 1720-2006-п ) "Про внесення зміни до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1026" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3334).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2009 р. N 12
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 1994 р. N 302 ( 302-94-п )

1. У постанові ( 302-94-п ):
1) доповнити постанову пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Затвердити бланк-вкладку до посвідчення члена сім'ї
загиблого (додаток N 4).";
2) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Установити, що виготовлення бланків посвідчень ветеранів
війни і бланків листів талонів на право одержання проїзних
документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх
вартості та нагрудних знаків здійснюється Міністерством фінансів:
для інвалідів війни, учасників війни та осіб, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), - за замовленням
Міністерства праці та соціальної політики;
для учасників бойових дій - за замовленням Міністерства
оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства транспорту та
зв'язку, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Служби
безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державного департаменту з
питань виконання покарань, Управління державної охорони, Державної
податкової адміністрації, Адміністрації Державної прикордонної
служби, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації.
Виготовлення зазначених бланків та нагрудних знаків
здійснюється за рахунок і в межах асигнувань, передбачених для
відповідних органів у державному бюджеті.".
2. У Положенні про порядок видачі посвідчень і нагрудних
знаків ветеранів війни, затвердженому зазначеною постановою
( 302-94-п ):
1) доповнити пункт 2 абзацом такого змісту:
"Листи талонів на право одержання ветеранами війни і особами,
на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), проїзних
документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх
вартості є документом, на підставі якого надається право на
пільговий проїзд зазначеним особам.";
2) доповнити пункт 4 після абзацу першого новим абзацом
такого змісту:
"Дітям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), до досягнення ними 16-річного віку
передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки,
що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблої
особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини. Після досягнення
такими особами 16-річного віку в посвідчення (на правій внутрішній
стороні) вклеюється новий бланк, який продовжує дію посвідчення на
наступний рік за умови їх належності до категорій осіб, зазначених
у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ).".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
3) пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. "Посвідчення учасника бойових дій" і нагрудний знак
видаються органами Міноборони, МВС, Мінтрансзв'язку, МНС, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки, Державного департаменту з питань
виконання покарань, Управління державної охорони, ДПА,
Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку за
місцем реєстрації ветерана.
"Посвідчення інваліда війни", "Посвідчення учасника війни" і
відповідні нагрудні знаки, "Посвідчення члена сім'ї загиблого"
видаються органами праці та соціального захисту населення за
місцем реєстрації громадянина.
Громадянам інших держав, що перебували у складі колишнього
СРСР, видаються посвідчення ветерана війни та відповідні нагрудні
знаки у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну.
Особам з їх числа, яким призначена пенсія, зазначені посвідчення
видаються органами праці та соціального захисту населення у разі
отримання виплат в органах Пенсійного фонду України. Зазначеним
особам, які не досягли пенсійного віку, посвідчення ветерана війни
та особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
видається у порядку, визначеному цим пунктом";
4) доповнити Положення пунктом 7-1 такого змісту:
"7-1. Листи талонів на право одержання ветеранами війни і
особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою
знижкою їх вартості видають:
учасникам бойових дій - органи Міноборони, МВС,
Мінтрансзв'язку, МНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державного
департаменту з питань виконання покарань, Управління державної
охорони, ДПА, Адміністрації Державної прикордонної служби,
Держспецзв'язку за місцем реєстрації ветерана;
інвалідам війни, учасникам війни та особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), - органи праці та
соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.";
5) доповнити пункт 10 новим абзацом першим такого змісту:
"Посвідчення інваліда війни" видається на підставі довідки
медико-соціальної експертної комісії про групу та причину
інвалідності.".
У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;
6) пункт 11 після слів "нове посвідчення" доповнити словами
"у порядку, визначеному пунктом 7 цього Положення";
7) пункт 12 виключити;
8) доповнити пункт 12-1 абзацом такого змісту:
"Ветеранам війни, яким одночасно встановлено правовий статус
згідно із статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), видається одне
посвідчення за їх вибором, в якому робиться відмітка про
встановлення іншого правового статусу.";
9) у пункті 13-1 слова "органом, який його видав" замінити
словами "уповноваженим на видачу посвідчень органом, з
повідомленням органу, який видав таке посвідчення";
10) доповнити постанову ( 302-94-п ) додатком 4 такого
змісту:
"Додаток N 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 12 травня 1994 р. N 302

----------------------------------------------- | БЛАНК-ВКЛАДКА | | до посвідчення члена сім'ї загиблого | | | | Пред'явник цього посвідчення має право | | на пільги, встановлені законодавством | | України для сімей загиблих (померлих) | | ветеранів війни | | | | ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ ДО ___ ________ 20__ р. | | | | НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ | | | | Дата видачі ___ ____________ 20__ р. | | | | М.П. __________________________________ | | (підпис керівника органу) | -----------------------------------------------".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: