open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 січня 2009 р. N 69

Київ
Про затвердження Порядку використання

у 2009 році коштів, передбачених

у державному бюджеті для надання державної підтримки

вугледобувним підприємствам

(включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля)

на часткове покриття витрат із собівартості продукції

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 835-17 ) для надання державної
підтримки вугледобувним підприємствам (включаючи підприємства з
видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із
собівартості продукції, що додається..

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 січня 2009 р. N 69
ПОРЯДОК

використання у 2009 році коштів,

передбачених у державному бюджеті ( 835-17 ) для надання

державної підтримки вугледобувним підприємствам

(включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля)

на часткове покриття витрат із собівартості продукції

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році
коштів, передбачених Мінвуглепрому в державному бюджеті ( 835-17 )
за програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств
(включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове
покриття витрат із собівартості продукції" (далі - бюджетні
кошти).
2. Мінвуглепром здійснює розподіл бюджетних коштів між
вугледобувними підприємствами державної форми власності, у тому
числі господарськими товариствами, 100 відсотків акцій яких
належать державі, незалежно від того, який суб'єкт управління
об'єктами державної власності здійснює повноваження з управління
корпоративними правами держави (далі - господарські товариства),
якщо обсяг готової товарної вугільної продукції за прогнозованими
цінами не покриває витрат з її собівартості.
3. Мінвуглепром на підставі результатів оцінки діяльності
кожного вугледобувного підприємства та господарського товариства
за економічними показниками та виробничим потенціалом затверджує
окремі показники програми діяльності вугледобувного підприємства
на поточний рік та погоджує зазначені показники господарського
товариства не пізніше ніж 15 лютого 2009 року.
Прогнозовані обсяги готової товарної вугільної продукції
визначаються Мінвуглепромом окремо для кожного вугледобувного
підприємства та господарського товариства (далі - вугледобувні
підприємства) виходячи з асортименту такої продукції з урахуванням
попиту на неї, якісних показників, прогнозованого рівня цін на
2009 рік та зазначених показників у 2008 році. До прогнозованого
обсягу готової товарної вугільної продукції кожного вугледобувного
підприємства не включаються прогнозовані обсяги вугільної
продукції очисних вибоїв, наданих іншим суб'єктам господарювання
відповідно до договорів оренди, про спільну діяльність, комісії,
доручення чи інших договорів, що регулюють зазначені відносини,
шахти, яка входить до складу вугледобувного підприємства як
відокремлений підрозділ або яка є суб'єктом господарювання.
Прогнозовані витрати із собівартості готової товарної
вугільної продукції визначаються Мінвуглепромом відповідно до
Галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво
готової вугільної продукції ( v0048644-08 ), затверджених
Мінвуглепромом та погоджених з Мінфіном, без врахування суми
амортизаційних відрахувань, здійснених на основні засоби, що
придбані за рахунок бюджетних коштів.
Прогнозовані обсяги готової товарної вугільної продукції,
рівень цін та прогнозовані витрати з її собівартості уточнюються
щокварталу на 1 число першого місяця наступного періоду одночасно
з показниками програм діяльності вугледобувних підприємств. При
уточненні показників програм діяльності вугледобувних підприємств
Мінпаливенерго та Мінпромполітики подають за місяць до початку
звітного кварталу Мінвуглепрому прогноз споживання готової
товарної вугільної продукції для потреб теплової енергетики та
коксування виходячи з її асортименту.
Під час уточнення прогнозованих виробничо-економічних
показників діяльності вугледобувного підприємства не враховуються
показники очисних вибоїв, зазначених в абзаці другому цього
пункту, щодо прогнозованих обсягів готової товарної вугільної
продукції, рівня цін та прогнозованих витрат з її собівартості.
Різниця між прогнозованими витратами із собівартості готової
товарної вугільної продукції та її прогнозованою вартістю
становить обсяг прогнозованих збитків.
4. Обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозованих збитків
вугледобувного підприємства визначається за такою формулою:
P = B : Z,
де B - обсяг передбачених бюджетних коштів;
Z - загальний обсяг прогнозованих збитків.
5. Обсяг бюджетних коштів для окремого вугледобувного
підприємства визначається за такою формулою:
R = P x Z

1,2,3 1,2,3,
де Z - обсяг прогнозованих збитків вугледобувного

1,2,3
підприємства.
підприємства.
Визначений обсяг бюджетних коштів у розрізі вугледобувних
підприємств затверджується Мінвуглепромом у встановленому порядку.
6. Мінвуглепром до 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, у рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на
наступний квартал, здійснює їх перерозподіл шляхом коригування їх
обсягів (збільшення або зменшення обсягу бюджетних коштів для
окремого вугледобувного підприємства) виходячи із суми бюджетних
коштів, визначених на 1 гривню прогнозованих збитків, і фактичного
обсягу готової товарної вугільної продукції.
7. Коригування обсягу бюджетних коштів здійснюється за такою
формулою:
R = R + R x (K - 1) х (1 - d : 100),
скор.1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
де К - коефіцієнт співвідношення фактичного і

1,2,3
прогнозованого обсягу готової товарної вугільної продукції
вугледобувного підприємства, який визначається за такою формулою:
прогнозованого обсягу готової товарної вугільної продукції
вугледобувного підприємства, який визначається за такою формулою:
K = T : T

1,2,3 ф.1,2,3 пл.1,2,3,
де T - прогнозований обсяг готової товарної вугільної

пл.1,2,3
продукції;
продукції;
T - фактичний обсяг готової товарної вугільної ф.1,2,3
продукції;
продукції;
d - частка фактичних постійних витрат у поточних 1,2,3
витратах кожного вугледобувного підприємства (відсотків), але не
більше, ніж прогнозовані постійні витрати, які застосовуються під
час визначення прогнозованих збитків, зменшених на обсяг фактичних
постійних витрат очисних вибоїв, зазначених в абзаці другому
пункту 3 цього Порядку.
витратах кожного вугледобувного підприємства (відсотків), але не
більше, ніж прогнозовані постійні витрати, які застосовуються під
час визначення прогнозованих збитків, зменшених на обсяг фактичних
постійних витрат очисних вибоїв, зазначених в абзаці другому
пункту 3 цього Порядку.
Коригування обсягу бюджетних коштів у рахунок бюджетних
асигнувань, передбачених на наступний квартал, не здійснюється,
якщо план виробництва готової товарної вугільної продукції не
виконаний з об'єктивних причин, зокрема:
зменшення обсягу видобутку рядового вугілля внаслідок
погіршення гірничо-геологічних умов (зниження потужності та
збільшення кута нахилу пластів, відпрацювання яких планується
виключно у 2009 році, збільшення обсягів газу метану, який
виділяється з вугільних пластів);
зміна кон'юнктури ринку вугілля (зниження цін на вугілля не
менш як на 20 відсотків порівняно з попереднім місяцем, а також
попиту на таку продукцію);
вимушена зупинка в роботі та аварія.
Бюджетні кошти, що залишилися нерозподіленими в результаті
коригування, спрямовуються Мінвуглепромом вугледобувним
підприємствам (понад скориговані обсяги державної підтримки), які
виконали планові завдання з виробництва готової товарної вугільної
продукції (у фізичному та вартісному вимірі) для покриття витрат,
пов'язаних з оплатою праці та спожитої електричної енергії.
Скоригований обсяг бюджетних коштів не може перевищувати
стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного
підприємства.
8. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці, сплату
обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з виплатою заробітної
плати, оплату спожитої електричної енергії. Мінвуглепром
перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам (включаючи
підприємства з видобутку бурого вугілля) на окремі рахунки,
відкриті в органах Державного казначейства, із зазначенням у
платіжних дорученнях цільового спрямування.
9. Мінвуглепром подає Мінфіну щомісяця до 25 числа наступного
звітного періоду звітність за формою, затвердженою Мінфіном, та
щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом,
інформацію за напрямами використання коштів бюджетної програми у
розрізі вугледобувних підприємств.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: