open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу

N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,

N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до деяких законів України

з метою поліпшення стану платіжного балансу України

у зв'язку із світовою фінансовою кризою
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 27, ст. 349 )
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 15-рп/2009 ( v015p710-09 ) від 23.06.2009 }

Зважаючи на критичний стан платіжного балансу України,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377;
Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 93; 1999 р.,
N 7, ст. 49; 2003 р., N 7, ст. 62; 2005 р., N 3, ст. 78; 2007 р.,
N 3, ст. 29):
1) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита - надбавка
до ввізного мита, яка запроваджується виключно з метою відновлення
рівноваги платіжного балансу, стан якого визначено критичним
відповідно до діючих правил, та прирівнюється до ввізного мита у
розумінні Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 );
2) частину другу статті 9 після абзацу сьомого доповнити
новим абзацом восьмим такого змісту:
"відповідно до своєї компетенції має право зменшувати та
скасовувати тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита на
деякі товари згідно з процедурою, визначеною міжнародними угодами
України".
У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим і десятим;
3) у статті 19:
а) частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"у разі досягнення платіжним балансом України критичного
стану запровадження тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного
мита на деякі товари";
б) доповнити частиною восьмою такого змісту:
"У разі досягнення платіжним балансом України критичного
стану застосовується, як виняток, процедура запровадження, змін та
скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на
деякі товари, яка спирається на норми відповідних статей
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року ( 981_003 )
(ГАТТ 1994)".
2. Статтю 3 "Прикінцеві положення" Закону України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2007 р., NN 36-43, ст. 508) доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. У випадку досягнення платіжним балансом України
критичного стану застосовується, як виняток, процедура
запровадження, змін та скасування тимчасової надбавки до діючих
ставок ввізного мита на деякі товари (далі - тимчасова процедура).
3.1. Тимчасова процедура спирається на норми відповідних
статей XII - XIII, XV, XVIII ГАТТ 1994 ( 981_003 ), а також на
"Тлумачення заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів і
торгівлі 1994 року ( 981_003 ) (ГАТТ 1994) щодо платіжного
балансу".
3.2. Для визначення стану критичності платіжного балансу
України застосовується міжнародна методологія щодо оцінки стану і
перспектив платіжного балансу та альтернативних заходів для
відновлення рівноваги, а також значного зменшення валютних
резервів чи досягнення їх критичного рівня.
3.3. Перелік товарів, на які запроваджується тимчасова
надбавка до діючих ставок ввізного мита, розмір цієї надбавки,
зміни до зазначеного переліку та розміру тимчасової надбавки
встановлюються та вносяться Верховною Радою України за поданням
Кабінету Міністрів України. Законопроекти про запровадження, зміну
та скасування тимчасової процедури, внесені Кабінетом Міністрів
України, розглядаються Верховною Радою України як невідкладні.
Законопроекти про запровадження, зміну та скасування тимчасової
процедури, подані іншими суб'єктами законодавчої ініціативи,
розглядаються Верховною Радою України за наявності висновку
Кабінету Міністрів України.
Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита
запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного
балансу та не може застосовуватись як протекціоністський захід для
окремої галузі або товару (групи товарів).
Тимчасова надбавка до діючої ставки ввізного мита вважається
ввізним митом у розумінні Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ).
3.4. Протягом 30 днів після набрання чинності законом про
запровадження тимчасової процедури, або на його підставі -
постановою про продовження строку дії такої тимчасової процедури,
Кабінет Міністрів України нотифікує Комітет з питань обмежень
платіжного балансу СОТ за процедурою, встановленою розділами 5-13
"Тлумачення заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів і
торгівлі 1994 року ( 981_003 ) (ГАТТ 1994) щодо платіжного
балансу".
3.5. Якщо внаслідок консультацій, проведених за встановленими
правилами у межах Комітету з питань обмеження платіжного балансу
СОТ, виникає потреба у зменшенні розміру тимчасової надбавки до
діючих ставок ввізного мита або її скасування, Кабінет Міністрів
України має право здійснити таке зменшення (скасування) шляхом
видання відповідної постанови, яка набирає чинності на десятий
календарний день після офіційного оприлюднення та втрачає чинність
у день закінчення дії тимчасової процедури.
3.6. Тимчасова процедура запроваджується строком до шести
календарних місяців, наступних за місяцем, в якому вона набирає
чинності. Якщо оцінка стану і перспектив платіжного балансу
свідчить про подальшу наявність підстав для продовження тимчасової
процедури (стан платіжного балансу України надалі залишається
критичним), то Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про
таке продовження, але не більш як на наступні шість місяців. Таке
рішення оформлюється відповідною постановою, яка має бути офіційно
оприлюдненою не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня
закінчення першого шестимісячного періоду. У цьому випадку
відновлюється порядок нотифікації Комітету з питань обмеження
платіжного балансу СОТ та консультацій у його межах, якщо інше
рішення не було прийняте під час попередніх консультацій з цим
Комітетом.
3.7. Незалежно від положень підпункту 3.6 цього пункту
Верховна Рада України має право у будь-який час прийняти рішення
про зупинку дії тимчасової процедури шляхом скасування закону про
її запровадження з урахуванням того, що таке рішення набирає
чинності через 30 днів після офіційного оприлюднення відповідного
закону".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його
опублікування.
2. Як виняток з процедури розробки та подання законопроекту,
визначеної у першому реченні підпункту 3.3 пункту 3 "Прикінцевих
положень" Закону України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (у
редакції цього Закону), частині другій статті 2, а також статті 3
цього Закону, з дня набрання чинності цим Законом та на строк,
встановлений підпунктом 3.6 пункту 3 "Прикінцевих положень" Закону
України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ), але не менше шести
місяців, запроваджується тимчасова цільова надбавка до ставок
ввізного мита, діючих напередодні набрання чинності цим Законом, у
розмірі 13 відсотків митної вартості товарів, що ввозяться на
митну територію України в режимі імпорту, крім товарів критичного
імпорту.
До товарів критичного імпорту відносяться будь-які товари, за
винятком таких (за групами чи кодами УКТЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ): 0202, 0203, 0206-0210, 0504-0506, 0509,
0511 (крім товарної позиції 0511 10 00 00), 0808, 1601-1605, 1701,
1702 (крім патоки крохмальної у товарній позиції 1702 30 99 00),
2204-2208, 2701, 4203, 4303, 57, 60-65, 6806, 6901, 7201, 7301,
7321, 8401, 8414, 8418, 8501, 8516, 8702, 8703, 8704".
3. Доходи, отримані внаслідок запровадження тимчасової
надбавки згідно з цим Законом, зараховуються до складу доходів
Стабілізаційного фонду, створеного згідно із статтею 1 Закону
України від 31 жовтня 2008 року N 639-VI ( 639-17 ) "Про
першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України".
4. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 лютого 2009 року

N 923-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: