open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до

Закону України "Про електроенергетику"

щодо врегулювання питань експорту електроенергії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.457 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1,
ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:
1. Абзац шостий статті 1 доповнити словами "або з метою її
експорту".
2. Частину першу статті 12 після абзацу сьомого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"розроблення та затвердження порядку проведення аукціону щодо
доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж
України".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим - одинадцятим.
3. Розділ V доповнити статтею 30 такого змісту:
"Стаття 30. Особливості експорту електроенергії
Для здійснення експорту електричної енергії
енергопостачальники закуповують необхідний її обсяг на оптовому
ринку електричної енергії України за оптовою ринковою ціною.
Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних
мереж України для експорту електричної енергії надається на умовах
аукціону. Аукціон щодо доступу до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж України на строк не більше одного
року проводиться суб'єктом електроенергетики, який здійснює
передачу електричної енергії міждержавними електричними мережами
України. Участь в аукціоні беруть суб'єкти електроенергетики, які
мають ліцензію на здійснення діяльності з постачання електричної
енергії, є членами оптового ринку електричної енергії України та
не мають простроченої заборгованості за електричну енергію,
закуплену на оптовому ринку електричної енергії України. Аукціон
проводиться не рідше одного разу на місяць за умови наявності
вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж
України.
Переможцем аукціону визначається суб'єкт електроенергетики,
який запропонував найвищу ціну. У разі якщо переможець аукціону
протягом двох календарних місяців поспіль використовує отриману в
результаті аукціону пропускну спроможність міждержавних
електричних мереж України менше, ніж на сімдесят відсотків в
середньому за місяць, така пропускна спроможність міждержавних
електричних мереж України знову виставляється на аукціон.
Порядок проведення аукціону затверджується Національною
комісією регулювання електроенергетики України та визначає:
фінансові гарантії оплати доступу до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж України;
величину пропускної спроможності міждержавних електричних
мереж України за окремими лотами;
початкову ціну доступу до міждержавних електричних мереж
України;
умови відмови в наданні доступу до міждержавних електричних
мереж України;
умови дострокового припинення доступу до міждержавних
електричних мереж України в разі невиконання енергопостачальником
умов договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України або вимог законодавства;
інші умови.
Кошти, отримані в результаті проведення аукціону щодо доступу
до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України,
розподіляються в порядку, затвердженому Національною комісією
регулювання електроенергетики України.
Напрями використання зазначених коштів:
погашення реструктуризованої заборгованості оптового
постачальника електричної енергії енергогенеруючим компаніям та
суб'єкту електроенергетики, який здійснює передачу електричної
енергії міждержавними електричними мережами України, пропорційно
до рівня такої заборгованості;
фінансування інвестиційної програми суб'єкта
електроенергетики, який здійснює передачу електричної енергії
міждержавними електричними мережами України.
При реалізації проектів будівництва (нового будівництва,
розширення, реконструкції) магістральних, міждержавних електричних
мереж України, включаючи об'єкти мережевої інфраструктури, що
дають змогу збільшити пропускну спроможність міждержавних
електричних мереж України, кошти, отримані в результаті проведення
аукціону щодо доступу до додатково створеної пропускної
спроможності, використовуються на забезпечення окупності
відповідних проектів будівництва.
Передача електричної енергії, призначеної для експорту,
здійснюється на підставі договору з суб'єктом електроенергетики,
який здійснює передачу електричної енергії міждержавними
електричними мережами України. Зазначений суб'єкт
електроенергетики укладає з переможцем аукціону договір про доступ
до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України,
включаючи технічні умови забезпечення експорту електричної
енергії. Примірна форма договору про доступ до пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж України затверджується
Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Суб'єкт електроенергетики, який здійснює передачу електричної
енергії міждержавними електричними мережами України, зобов'язаний
щомісяця оприлюднювати інформацію щодо пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж України, їх поточного завантаження,
а також вільної пропускної спроможності міждержавних електричних
мереж України у порядку, встановленому Національною комісією
регулювання електроенергетики України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом чотирьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом забезпечити проведення аукціону щодо
доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж
України на весь її роботоспроможний фізичний обсяг, який може бути
забезпечений електричною енергією для експорту.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року

N 1164-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: