open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.02.2005 N 1/27

Про організацію взаємодії між Антимонопольним комітетом

і Міністерством економіки та з питань європейської

інтеграції України у сфері контролю за цінами

З метою забезпечення взаємодії Антимонопольного комітету і
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
у сфері контролю за цінами при здійсненні у межах своєї
компетенції контролю за додержанням вимог законодавства щодо
формування, встановлення та застосування цін і тарифів, відповідно
до Законів України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ), "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) та "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Указу Президента України від
23 жовтня 2000 року N 1159/2000 "Про Міністерство економіки
України" ( 1159/2000 ), а також постанов Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2000 року N 1819 ( 1819-2000-п ) "Питання
Державної інспекції з контролю за цінами", від 22 лютого 1995 року
N 135 ( 135-95-п ) "Про Положення про державне регулювання цін
(тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари
народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень" та
від 25 грудня 1996 року N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)", з наступними змінами і
доповненнями, Н А К А З У Є М О:
1. Членам Антимонопольного комітету України, керівникам
структурних підрозділів центрального апарату, головам
територіальних відділень Антимонопольного комітету України,
керівникам структурних підрозділів центрального апарату і
територіальних органів Державної інспекції з контролю за цінами
координувати свою діяльність на всіх рівнях і взаємодіяти в межах
своєї компетенції у сфері контролю за встановленням та
застосуванням цін і тарифів на товари (роботи, послуги) у
наступних напрямах.
1.1. Надання взаємної методичної допомоги щодо контролю за
цінами.
1.2. Обмін інформацією, документами і матеріалами,
необхідними для виконання покладених на Антимонопольний комітет
України та Державну інспекцію з контролю за цінами завдань.
Зокрема, за зверненням Антимонопольного комітету
Державна інспекція з контролю за цінами надає інформацію,
необхідну для дослідження ринків, відповідно до Закону України
"Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ). Періодичний
обмін інформацією здійснюється за окремим протоколом.
1.3. Участь у підготовці і погодженні проектів
нормативно-правових актів з питань ціноутворення і надання
пропозицій щодо їх удосконалення у встановленому порядку.
1.4. Участь у здійсненні експертиз нормативних актів та
методичних матеріалів з питань ціноутворення і надання пропозицій
щодо їх удосконалення Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції України.
1.5. Проведення спільних конференцій, нарад, семінарів, інших
заходів для обговорення питань, що становлять спільний інтерес, та
навчання фахівців.
1.6. Залучення спеціалістів для розгляду та вирішення питань,
що належать до компетенції відповідного відомства (за
домовленістю).
2. Встановити, що взаємодія Антимонопольного комітету України
та Державної інспекції з контролю за цінами щодо контролю за
діяльністю суб'єктів господарювання у сфері ціноутворення
здійснюється, виходячи з наступного.
2.1. Державна інспекція з контролю за цінами відповідно до
вимог законодавства здійснює контроль за додержанням центральними
та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, підприємствами, установами та організаціями вимог
щодо формування, встановлення та застосування державних фіксованих
і регульованих цін і тарифів, а також правомірністю їх
застосування. Державна інспекція з контролю за цінами здійснює моніторинг
цін і тарифів на товари і послуги споживчого ринку за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України. Державна інспекція з контролю за цінами або її територіальні
органи повідомляють органи Антимонопольного комітету України про
виявлені ознаки порушень законодавства про захист економічної
конкуренції у сфері ціноутворення відповідно до Закону України
"Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ).
2.2. Антимонопольний комітет України в межах своєї
компетенції контролює додержання вимог законодавства про захист
економічної конкуренції суб'єктами господарювання - учасниками
узгоджених дій, що стосуються встановлення цін придбання або
реалізації товарів, або суб'єктами господарювання, які займають
монопольне (домінуюче) становище на ринку, в частині: встановлення таких цін придбання або реалізації товару, які
неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції
на ринку; застосування різних цін під час укладення рівнозначних угод
із суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без
об'єктивно виправданих на те причин. Антимонопольний комітет України та його територіальні
відділення повідомляють Державну інспекцію з контролю за цінами
або її відповідні територіальні органи про ознаки порушення вимог
щодо порядку формування, встановлення та застосування цін і
тарифів, що можуть бути порушеннями державної дисципліни цін,
виявлені під час здійснення своїх повноважень.
3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Антимонопольного
комітету і Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 8 квітня 2002 року N 2/103 ( v_103226-02 )
"Про організацію взаємодії між Антимонопольним комітетом
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України у сфері контролю за цінами".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на: першого заступника Голови Антимонопольного комітету України
Черненка С.О., начальника Державної інспекції з контролю за цінами
Козленка А.М.
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
Міністр економіки та з питань
європейської європейської
інтеграції України М.Деркач

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: