open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Л И С Т
01.02.2005 N 08-01/42
Начальнику відділення

Національної служби

посередництва і примирення в

в Хмельницькій області

Бабич Т.Л.

Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП)
на Ваш запит, чи змінює рішення Деражнянської міської ради
Деражнянського району Хмельницької області від 27.01.2005 року
N 66 "Про закріплення майна на праві господарського відання за КГП
"Добробут" існуючі соціально-економічні умови праці та виробничого
побуту найманих працівників міського житлово-комунального
об'єднання міста Деражня (далі - МЖКО), що може бути підставою для
висунення ними відповідно до Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) вимог до
Деражнянської міської ради, роз'яснює наступне.
На підставі поданих відділенням НСПП в Хмельницькій області
встановлено, що 27.01.2005 року сесія Деражнянської міської ради
Деражнянського району Хмельницької області прийняла рішення N 66
"Про закріплення майна на праві господарського відання за КГП
"Добробут", відповідно до якого за комунальним госпрозрахунковим
підприємством "Добробут" закріпляється майно згідно додатку N 1, а
міському житлово-комунальному об'єднанню доручено забезпечити
безоплатну передачу на баланс КГП "Добробут" майна, зазначеного в
ч. 1 цього рішення.
Цьому рішенню передувало вивчення робочою групою, яку
очолював перший заступник голови Деражнянської районної державної
адміністрації Хмельницької області Белінський О.Г., питання
фінансово-господарської діяльності МЖКО за 2004 рік та доцільності
його приєднання до КГП "Добробут". Рішенням робочої групи
(протокол N 1 засідання робочої групи від 17.01.2005 року з
порядком денним: "Розгляд питання доцільності приєднання майна
МЖКО до КГП "Добробут") було запропоновано міській раді питання
щодо приєднання майна МЖКО до КГП "Добробут" розглянути після
здійснення передачі соціальної сфери ВАТ "Деражнянський цукровий
завод" в комунальну власність територіальної громади.
28.01.2005 року директор КГП "Добробут" Маковський М.Л.
направив листа за N 17 директору МЖКО Косевичу О.Б., в якому, з
посиланням на рішення Деражнянської міської ради від 27.01.2005
року N 66 "Про закріплення майна на праві господарського відання
за КГП "Добробут", попросив звільнити працівників МЖКО із займаних
посад згідно додатку з 01.02.2005 року у зв'язку з переведенням на
такі ж посади в в КГП "Добробут" відповідно до 5. 5 ст. 36 КЗпП
України ( 322-08 ).
При прийнятті 27.01.2005 року сесією Деражнянської міської
ради Деражнянського району Хмельницької області рішення про
закріплення майна на праві господарського відання за КГП
"Добробут" не були дотримані положення Господарського кодексу
України ( 436-15 ) та Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ), що мало наслідком порушення
соціально-економічних прав і гарантій найманих працівників МЖКО.
Зокрема, відповідно до частини першої статті 56
Господарського кодексу ( 436-15 ) України ( 322-08 ) суб'єкт
господарювання може бути утвореним за рішенням власника або
уповноваженого ним органу шляхом заснування нового, реорганізації
(злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого
(діючих) суб'єкта господарювання з дотриманням вимог
законодавства.
І МЖКО, і КГП "Добробут" були утворені рішеннями
Деражнянської міської ради як унітарні комунальні підприємства на
базі майна, що належить до власності територіальної громади міста
Деражня. Відповідно до частини другої статті 57 Господарського
кодексу України ( 436-15 ) в установчих документах (в даному
випадку - в рішеннях) повинні були бути зазначені порядок
формування майна, умови реорганізації та ліквідації підприємств.
Обидва підприємства діють на основі статутів, які повинні містити
відомості про розмір і порядок утворення статутного та інших
фондів. Оскільки Деражнянською міською радою не були дотримані
вищезазначені положення законодавства, то і рішення Деражнянської
міської ради не відповідає нормам чинного законодавства. Зокрема: 1) рішення міської ради повинно було містити внесення змін до
засновницьких документів обох підприємства в частині формування
майна (частина друга статті 57 Господарського кодексу України
( 436-15 ); 2) рішення міської ради повинно було містити внесення змін до
статутів і МЖКО, і КГП "Добробут" в частині порядку формування
майна підприємств, визначення його правового статусу, а також
правового статусу їх найманих працівників (частина четверта
статті 57 Господарського кодексу України ( 436-15 ); 3) рішення міської ради повинно було визначити, чи МЖКО
ліквідується, чи реорганізується шляхом приєднання до КГП
"Добробут" з усіма правовими наслідками як для самого
підприємства, так і для його найманих працівників (частина
четверта статті 57, частини перша і третя статті 59 Господарського
кодексу України ( 436-15 ); 4) в разі приєднання МЖКО до КГП "Добробут" в рішенні міської
ради потрібно було визначити перехід до КГП "Добробут" усіх
майнових прав та обов'язків МЖКО, в тому числі і обов'язків щодо
найманих працівників МЖКО (частина третя статті 59 Господарського
кодексу України ( 436-15 ); 5) в рішенні не був визначений правовий статус МЖКО після
реалізації рішення міського ради, оскільки майно підприємства
становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності,
вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства
(частина перша статті 66 Господарського кодексу України
( 436-15 ), що не дає можливості визначення правового статусу його
найманих працівників.
Недотримання Деражнянською міською радою вищеназваних
положень чинного законодавства України мало наслідком листа
директора КГП "Добробут" Маковського М.Л. від 28.01.2005 року N 17
директору МЖКО Косевичу О.Б., з проханням, з посиланням на рішення
Деражнянської міської ради від 27.01.2005 року N 66 "Про
закріплення майна на праві господарського відання за КГП
"Добробут", звільнити працівників МЖКО із займаних посад згідно
додатку з 01.02.2005 року у зв'язку з переведенням на такі ж
посади в в КГП "Добробут" відповідно до п.5 ст. 36 КЗпП України
( 322-08 ), що призвело до порушення трудових прав найманих
працівників МЖКО.
Зокрема, порушені права найманих працівників, визначені
частиною першою статті 32 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), якою встановлено, що "Переведення на іншу роботу на
тому ж підприємстві, а також переведення на інше підприємство, в
установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з
підприємством, установою, організацією, допускається тільки за
згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статтях 33
і 34 цього Кодексу, та в інших випадках, передбачених
законодавством".
Підстави переведення працівників МЖКО в КГП "Добробут",
визначені в листі директора КГП "Добробут" - п.5 статті 36 Кодексу
законів про працю України" ( 322-08 ), є підставами припинення
трудового договору, а не підстави для переведення працівників. В
даному випадку підставами переведення повинні бути положення
частини першої статті 32 Кодексу законів про працю України, і то
лише за згодою працівників. Якщо ж наймані працівники МЖКО надали
згоду на переведення їх на роботу в КГП "Добробут", то лише тоді
адміністрація МЖКО має право звільнити їх відповідно до пункту 5
частини першої статті 36 Кодексу законів про працю.
Оскільки, як видно із поданих відділенням НСПП в Хмельницькій
області матеріалів, наймані працівники МЖКО згоди на їх
переведення в КГП "Добробут" не давали, то адміністрація КГП
"Добробут" допускає в своїх діях порушення положень частини першої
статті 32 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
Визначати підстави переведення найманих працівників МЖКО в
КГП "Добробут" повинна була адміністрація МЖКО, з якою наймані
працівники перебувають в трудових відносинах, а не адміністрація
КГП "Добробут".
Окрім того, відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ) наймані працівники повинні
були бути повідомлені про зміну істотних умов праці (а в даному
випадку має місце зміна істотних умов праці) не пізніше ніж за два
місяці. В даному випадку не дотримані також і положення частини
першої статті 49-2 Кодексу законів про працю України, якими
визначено, що "Про наступне вивільнення працівників персонально
попереджають не пізніше ніж за два місяці".
Тому наймані працівники мають право відповідно до підпункту
а) статті 2 та частини першої статті 3 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
висувати вимоги до Деражнянської міської ради як уповноваженого
власником - територіальною громадою міста Деражня - органу про
поновлення їх існуючих соціально-економічних прав.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: