open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.09.2009 N 1039

Про внесення змін

до Інструкції з діловодства

у Міністерстві економіки України

З метою приведення Інструкції з діловодства у Міністерстві
економіки України, затвердженої наказом Міністерства економіки
України від 27.03.1998 N 36 ( v0036200-98 ) (зі змінами), у
відповідність із вимогами Правил роботи архівних підрозділів
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету
архівів України від 16.03.2001 N 16 ( z0407-01 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за N 407/5598 (зі
змінами), Н А К А З У Ю:
Унести до Інструкції з діловодства у Міністерстві економіки
України, затвердженої наказом Міністерства економіки України від
27.03.1998 N 36 ( v0036200-98 ) (зі змінами), такі зміни:
у тексті Інструкції ( v0036200-98 ) слова "департамент
адміністративно-господарської діяльності та інформатизації"" у
всіх відмінках замінити словами "служба діловодства" у
відповідному відмінку, крім абзацу тридцятого підпункту 2.3.8 та
абзацу сьомого підпункту 2.3.9 пункту 2.3;
пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Відповідальність за стан діловодства в структурних
підрозділах Міністерства, додержання вимог цієї Інструкції, а
також за збереження документів покладається на керівництво
підрозділів. Ведення діловодства в структурному підрозділі покладається на
спеціально виділену для цього особу - діловода (секретаря)
підрозділу.";
пункт 1.4 викласти в такій редакції: "1.4. Вимоги служби діловодства* з питань ведення діловодства
і роботи з документами обов'язкові для всіх працівників
Міністерства.
_______________

* Служба діловодства - відділи у складі департаменту
адміністративно-господарської діяльності та інформатизації, які
забезпечують відповідно до положень про відділи діловодний процес
центрального апарату Міністерства.
Контроль за правильністю застосування вимог Інструкції в
апараті Міністерства здійснює служба діловодства.";
абзац двадцять сьомий підпункту 2.3.8 пункту 2.3 викласти в
такій редакції: "Гербовою печаткою засвідчуються підписи Міністра економіки
України, його перших заступників та заступників, керівників
структурних підрозділів та їх заступників у межах визначеної
компетенції. Накази про надання конкретній особі права підпису
відповідних документів дозвільного характеру повинні бути видані
відповідно до розподілу обов'язків.";
у підпункті 3.2.6 пункту 3.2 слово та цифри "після 15-00"
замінити словом та цифрами "після 16-30";
у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 третє речення викласти в такій
редакції: "Вхідні документи, які одержані до 16-30, реєструються в день
їх одержання, а одержані після 16-30 - на другий день, вихідні і
внутрішні - у день підписання (затвердження).";
додатки 9 до підпункту 6.1.1, 10 до підпункту 6.1.11, 14 до
підпункту 7.4.5, 15 до підпункту 7.4.5 викласти в редакції, що
додається.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток

до наказу

Міністерства економіки

України

21.09.2009 N 1039

Додаток 9

до п. 6.1.1

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ _________ N _____
на _______ рік
Найменування структурного підрозділу
------------------------------------------------------------------ |Індекс | Заголовок |Кількість справ| Строк |Примітка| |справи | справи |(томів, частин)| зберігання | | | |(тому, частини)| | справи | | | | | |(тому, частини)| | | | | | і номери | | | | | | статей за | | | | | | переліком | | |-------+---------------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Посада керівника Підпис Розшифрування підпису
структурного підрозділу
Дата
СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕК Посада керівника архіву
підрозділу Міністерства
від ______ N ________ Дата

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених
у _________ році в структурному підрозділі
------------------------------------------------------------------ |За строками |Усього |У тому числі | |зберігання | |------------------------------------| | | |таких, що |з позначкою "ЕК"| | | |переходять | | |-------------------+-------+-------------------+----------------| |Постійного | | | | |-------------------+-------+-------------------+----------------| |Тривалого (понад 10| | | | |років) | | | | |-------------------+-------+-------------------+----------------| |Тимчасового (до 10 | | | | |років включно) | | | | |-------------------+-------+-------------------+----------------| |Разом | | | | ------------------------------------------------------------------
Посада особи, відповідальної Підпис Розшифрування підпису
за діловодство в структурному
підрозділі
Дата
Підсумкові відомості передано до діловодної служби
Посада особи, відповідальної Підпис Розшифрування підпису
за передавання відомостей
Дата

Додаток 10

до п. 6.1.11

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖУЮ
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ Міністр економіки України _____N____________ Підпис Розшифрування підпису
на_________рік Дата
------------------------------------------------------------------ |Індекс | Заголовок |Кількість справ| Строк |Примітка| |справи | справи |(томів, частин)| зберігання | | | |(тому, частини)| | справи | | | | | |(тому, частини)| | | | | | і номери | | | | | | статей за | | | | | | переліком | | |-------+---------------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Посада керівника служби Підпис Розшифрування підпису
діловодства Міністерства
Дата
Віза керівника архіву Міністерства
СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання Протокол засідання
ЕК Міністерства ЕПК ЦДАВО України
від______N_____ від_______ N ____

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених
у ________ році в Міністерстві
------------------------------------------------------------------ |За строками |Усього | У тому числі | |зберігання | |------------------------------------| | | | таких, що |з позначкою "ЕПК"| | | | переходять | | |-------------------+-------+------------------+-----------------| |Постійного | | | | |-------------------+-------+------------------+-----------------| |Тривалого (понад 10| | | | |років) | | | | |-------------------+-------+------------------+-----------------| |Тимчасового (до 10 | | | | |років включно) | | | | |-------------------+-------+------------------+-----------------| |Разом | | | | ------------------------------------------------------------------
Посада керівника служби Підпис Розшифрування підпису
діловодства Міністерства
Дата
Підсумкові відомості передано до архіву Міністерства
Посада особи, відповідальної Підпис Розшифрування підпису
за передавання відомостей
Дата

Додаток 14

до п. 7.4.5

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада керівника

структурного підрозділу

Підпис Розшифрування підпису

Дата

ОПИС N __

справ постійного зберігання

за ________ рік

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Індекс | Заголовок |Крайні дати| Кількість |Примітка| | | справи | справи | справи | аркушів у | | | | (тому, | (тому, | (тому, | справі | | | | частини) | частини) | частини) | (томі, | | | | | | | частині) | | |------+------------+-----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
У цей опис включено (цифрами і літерами) справ з N______ по
N _______,
у тому числі:
літерні номери ________________________
пропущені номери ______________________
Посада укладача опису Підпис Розшифрування підпису
Дата
ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Посада керівника служби Протокол засідання ЕК
діловодства Міністерства структурного підрозділу

від ______ N _________
Дата
Передав (цифрами і літерами) справ
Посада працівника Підпис Розшифрування підпису
структурного підрозділу
Дата
Прийняв (цифрами і літерами) справ
Посада керівника
архіву Міністерства Підпис Розшифрування підпису
Дата

Додаток 15

до п. 7.4.5

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада керівника

структурного підрозділу

Підпис Розшифрування підпису

Дата

ОПИС N _

справ тимчасового зберігання

за _________ рік

------------------------------------------------------------------ | N | Індекс | Заголовок | Крайні дати | Строк |Примітка| |з/п | справи | справи |справи (тому,| зберігання | | | | (тому, | (тому, | частини) |справи (тому,| | | |частини)| частини) | | частини), | | | | | | | стаття за | | | | | | | переліком | | |----+--------+-------------+-------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------ У цей опис включено (цифрами і літерами) справ з N______ по
N _______,
у тому числі:
літерні номери ________________________
пропущені номери ______________________
Посада укладача опису Підпис Розшифрування підпису
Дата
ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Посада керівника служби Протокол засідання ЕК
діловодства Міністерства структурного підрозділу

від ______ N _________
Дата
Передав (цифрами і літерами) справ
Посада працівника Підпис Розшифрування підпису
структурного підрозділу
Дата
Прийняв (цифрами і літерами) справ
Посада керівника
архіву Міністерства Підпис Розшифрування підпису
Дата

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: