open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.05.2009 N 89/445
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2009 р.

за N 469/16485

Про затвердження Ліцензійних умов провадження

посередницької діяльності митного брокера

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), пунктів 8.1-8.7 Стандартних
правил розділу 8 "Відносини між митною службою та третіми
сторонами" Загального додатка ( 976_007 ) до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 995_643 ) від
18.05.73, до якої Україна приєдналась згідно із Законом України
"Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур" ( 227-16 ), статей 176-181 Митного кодексу України
( 92-15 ) і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження посередницької
діяльності митного брокера, що додаються.
2. Департаменту ліцензування Держкомпідприємництва
(Іванченко О.Б.) і Департаменту організації митного контролю
Держмитслужби (Сербайло А.І.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
4. Прес-службі Держмитслужби (Судак С.Д.) забезпечити
публікацію цього наказу в установленому порядку. Регіональним митницям, митницям інформувати заінтересованих
суб'єктів господарювання щодо необхідності приведення їх
діяльності до вимог цього наказу протягом трьох місяців з дати
набрання ним чинності.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та заступника Голови Державної
митної служби України Федорова О.О.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державної митної
служби України А.В.Макаренко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань

регуляторної політики та

підприємництва,

Державної митної служби

України

13.05.2009 N 89/445
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2009 р.

за N 469/16485

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження посередницької діяльності

митного брокера

I. Загальні положення
1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) (далі - Закон), Міжнародної конвенції про спрощення та
гармонізацію митних процедур ( 995_643 ) від 18.05.73, до якої
Україна приєдналась згідно із Законом України від 05.10.2006
N 227-V ( 227-16 ) (далі - Кіотська конвенція), статей 176-181
Митного кодексу України ( 92-15 ) (далі - Кодекс).
2. Терміни в цих Ліцензійних умовах уживаються в такому
значенні: представник митного брокера - фізична особа, що перебуває в
трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в
інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов'язані з
пред'явленням митному органу товарів і транспортних засобів, а
також документів, потрібних для їх митного контролю та митного
оформлення, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у
пункті 10 розділу II цих Ліцензійних умов. Інші терміни вживаються в значеннях, визначених Кіотською
конвенцією ( 995_643 ), Кодексом ( 92-15 ) і Законом ( 1775-14 ).
3. Ліцензійні умови встановлюють організаційні та
кваліфікаційні вимоги до провадження посередницької діяльності
митного брокера.
4. Виконання цих Ліцензійних умов є обов'язковим під час
провадження суб'єктом господарювання посередницької діяльності
митного брокера.
II. Організаційні та кваліфікаційні

вимоги до провадження посередницької

діяльності митних брокерів
1. Під час здійснення декларування товарів і транспортних
засобів митним органам митний брокер і його представник мають ті
самі права щодо пред'явлення цих товарів і транспортних засобів
митним органам, що й особа, яка вповноважує їх представляти свої
інтереси у взаємовідносинах з митними органами.
2. Митний брокер і його представник мають право вимагати від
особи, яку представляє митний брокер, надання документів,
відомостей, а також іншої інформації щодо особи та/або товарів і
транспортних засобів, які ним декларуються, лише в межах,
необхідних для здійснення декларування товарів згідно з вимогами
Кодексу ( 92-15 ).
3. Митний брокер зобов'язаний мати договір страхування
власної діяльності на суму не менш як 2000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян відповідно до пункту 34 Переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ).
4. Митний брокер зобов'язаний забезпечити виконання його
представником таких вимог: на вимогу митного органу пред'явити товари, транспортні
засоби і всі необхідні документи для митного контролю і митного
оформлення та бути присутнім під час їх проведення; інформувати в письмовій формі особу, яка передала йому товари
та транспортні засоби для пред'явлення митному органу, про
виявлені пошкодження тари та упаковки, а також про невідповідність
цих товарів, транспортних засобів відомостям про них, зазначеним у
комерційних, транспортних та інших супровідних документах.
5. Митний брокер або представник митного брокера виконує
повноваження в обсязі, встановленому за дорученням особи, яку він
представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з
пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та
документів на них до митного оформлення.
6. Для здійснення декларування товарів і транспортних засобів
митний брокер повинен: укласти письмовий договір доручення про надання послуг з
декларування товарів і транспортних засобів з особою, інтереси
якої він представляє у взаємовідносинах з митним органом; мати у своєму штаті представника митного брокера або укласти
з таким представником відповідний трудовий договір.
7. Фізична особа - підприємець може бути одночасно митним
брокером і представником митного брокера та здійснювати
декларування товарів і транспортних засобів за умови укладення
письмового договору доручення про надання послуг з декларування
товарів і транспортних засобів з особою, інтереси якої вона
представляє у взаємовідносинах з митним органом.
8. Під час здійснення декларування товарів і транспортних
засобів митним органам митний брокер та його представник повинні
дотримуватись вимог Кіотської конвенції ( 995_643 ), Кодексу
( 92-15 ), Закону ( 1775-14 ), інших нормативно-правових актів з
питань митної справи.
9. Митний брокер не допускається органом ліцензування до
участі в митних процедурах у разі набрання законної сили вироком
суду щодо притягнення посадових осіб митного брокера (посадові
особи підприємств визначені пунктом 30 статті 1 Митного кодексу
України) ( 92-15 ) та/або представників митного брокера до
кримінальної відповідальності та застосування до них покарання у
виді позбавлення права займатися певною діяльністю. При виявленні митними органами адміністративного порушення
митні органи можуть завершити митні процедури з товарами та
транспортними засобами, які переміщуються через митний кордон
України, за умови, що товари не підлягають конфіскації та не
будуть потрібні надалі як речові докази. Про прийняте рішення митний брокер письмово повідомляється
органом ліцензування протягом п'яти робочих днів з дати прийняття
такого рішення.
10. Представник митного брокера повинен відповідати таким
кваліфікаційним вимогам: мати або здобувати вищу освіту або мати
неповну вищу освіту чи базову вищу освіту; володіти спеціальними
знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи. Спеціальні знання, уміння та навики в галузі митної справи
представник митного брокера може здобувати в навчальних закладах
(за денною (очною), дистанційною чи іншою формою навчання) або
шляхом самостійної підготовки. Відповідність визначеним кваліфікаційним вимогам представник
митного брокера підтверджує шляхом складання іспиту в регіональних
митницях, митницях. Надалі рівень спеціальних знань, умінь та
навиків у галузі митної справи представник митного брокера повинен
підтверджувати один раз на 5 років. Порядок прийняття іспиту визначається Державною митною
службою України за погодженням з Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва.
11. Митний брокер повинен зберігати належні йому оформлені
копії вантажних митних декларацій (аркуші комплектів бланків форм
МД-2 і МД-3 ( za140-07, 910а-2007-п ), відповідних їм доповнень і
специфікацій) протягом 3 років з дати їх оформлення.
Директор Департаменту
ліцензування О.Б.Іванченко
Директор Департаменту
організації митного контролю А.І.Сербайло

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: