open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2009 N 1107/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 червня 2009 р.

за N 565/16581

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва

про право на зайняття нотаріальною діяльністю
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

юстиції

N 1334/5 ( z0699-09 ) від 24.07.2009

N 1412/5 ( z0632-11 ) від 24.05.2011 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) та з метою удосконалення процесу видачі свідоцтв про
право на зайняття нотаріальною діяльністю Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 20.01.94 N 3/5 ( z0027-94 ) "Про затвердження
Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 18.02.94 за N 27/236 (зі змінами).
3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Ященко Н.В.):
3.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
3.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
3.3. Забезпечити належне виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.
Міністр М.Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

22.06.2009 N 1107/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 червня 2009 р.

за N 565/16581

ПОРЯДОК

видачі свідоцтва про право

на зайняття нотаріальною діяльністю

1. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю
(далі - свідоцтво) може бути видане громадянину України, який має
повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж
роботи у сфері права не менше трьох років, пройшов стажування
протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у
приватного нотаріуса та склав кваліфікаційний іспит.
2. Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного
нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.
3. Свідоцтво видається Міністерством юстиції України на
підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції),
а у випадку успішного складання особою іспиту Вищій
кваліфікаційній комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України
(далі - Вища кваліфікаційна комісія нотаріату) - на підставі її
рішення.
4. Для одержання свідоцтва до Міністерства юстиції України
подаються такі документи: подання управління юстиції про видачу свідоцтва (у разі
складання іспиту кваліфікаційній комісії нотаріату при управлінні
юстиції); заява про видачу свідоцтва з відміткою уповноваженої особи
управління юстиції або Міністерства юстиції України щодо
встановлення особи заявника; витяг з протоколу засідання кваліфікаційної комісії нотаріату
при управлінні юстиції або рішення Вищої кваліфікаційної комісії
нотаріату (долучається до документів Управлінням нотаріату та
фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу
(далі - Управління); { Абзац четвертий пункту 4 в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1412/5 ( z0632-11 ) від 24.05.2011 } документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція,
видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку); копія довідки про відсутність судимості; { Абзац шостий
пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1334/5
( z0699-09 ) від 24.07.2009 } копія диплома про повну вищу юридичну освіту; копія трудової книжки; фотокопія відповідних сторінок паспорта, які містять
відомості про прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання.
{ Абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1412/5 ( z0632-11 ) від 24.05.2011 }
5. Копії документів повинні бути засвідчені уповноваженою
особою управління юстиції або Міністерства юстиції України або в
іншому порядку, встановленому чинним законодавством України. Пункт 5 в редакції Наказів Міністерства юстиції N 1334/5
( z0699-09 ) від 24.07.2009, N 1412/5 ( z0632-11 ) від
24.05.2011 }
6. Документи, зазначені у пункті 4, подаються управлінням
юстиції до Міністерства юстиції України в дводенний строк з
моменту їх надходження до управління юстиції. У разі складання особою іспиту Вищій кваліфікаційній комісії
нотаріату документи подаються особисто або надсилаються до
Міністерства юстиції України. { Абзац другий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1412/5
( z0632-11 ) від 24.05.2011 } Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1334/5
( z0699-09 ) від 24.07.2009 }
7. Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються протягом
п'ятнадцяти днів з дня їх надходження. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1334/5 ( z0699-09 ) від 24.07.2009 }
8. За результатами розгляду документів приймається рішення: про видачу свідоцтва; про залишення документів без розгляду; про відмову у видачі свідоцтва. Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1334/5 ( z0699-09 ) від 24.07.2009 }
9. Подання управління юстиції або заява (у разі складання
іспиту Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату) про видачу
свідоцтва залишаються без розгляду, якщо вони подані без
документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, про що Мін'юст
повідомляє відповідне управління юстиції або заявника.
10. У разі надання повного комплекта документів, передбачених
пунктом 4 цього Порядку, та відповідності їх законодавству
готується висновок про видачу свідоцтва, який є підставою для
підготовки проекту наказу про видачу такого свідоцтва. Висновок підписується виконавцем, начальником відповідного
відділу або особою, яка виконує його обов'язки, погоджується
заступником директора департаменту - начальником Управління і
затверджується директором Департаменту нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального засвідчувального органу (далі -
Департамент). { Абзац другий пункту 10 в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1412/5 ( z0632-11 ) від 24.05.2011 } Наказ підписується Міністром юстиції України. На підставі наказу видається свідоцтво, яке підписується
Міністром юстиції України за встановленою формою (додаток 1).
11. Свідоцтво реєструється в Журналі реєстрації виданих
свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю (додаток 2)
(далі - Журнал). У випадках видачі свідоцтва на підставі подання управління
юстиції свідоцтво надсилається до відповідного управління юстиції
рекомендованим листом в дводенний строк з дня прийняття рішення
про видачу свідоцтва. У разі видачі свідоцтва на підставі рішення
Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату свідоцтво видається
особисто заявнику або його представнику за довіреністю або
надсилається заявнику рекомендованим листом в дводенний строк з
дня прийняття рішення про видачу свідоцтва. Про надіслання або
видачу свідоцтва у графу 7 Журналу заноситься відповідний запис.
{ Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1334/5 ( z0699-09 ) від 24.07.2009; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1412/5 ( z0632-11 ) від 24.05.2011 }
12. У разі втрати або пошкодження свідоцтва, а також у разі
необхідності внесення до нього виправлень видається повторне
свідоцтво.
13. Повторне свідоцтво видається на підставі реєстраційного
запису в Журналі за заявами осіб, щодо яких складено такий запис.
14. На свідоцтвах, що видаються повторно, проставляється
відмітка "Повторне".
15. Для одержання повторного свідоцтва до Міністерства
юстиції України подаються такі документи: заява з відміткою уповноваженої особи Міністерства юстиції
щодо встановлення особи заявника; документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва
(квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою
банку); фотокопія відповідних сторінок паспорта, які містять
відомості про прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання;
{ Абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1412/5 ( z0632-11 ) від 24.05.2011 } повідомлення в засобах масової інформації про втрату
свідоцтва, довідка органів внутрішніх справ або оригінал
свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення.
16. У разі надання повного комплекта документів, передбачених
пунктом 15 цього Порядку, та відповідності їх законодавству
приймається рішення про видачу повторного свідоцтва в порядку,
передбаченому пунктом 10 цього Порядку.
17. У графі 9 "Примітка" реєстраційного запису Журналу, на
підставі якого було видано свідоцтво, проставляється відмітка про
видачу повторного свідоцтва та дата і номер наказу Міністерства
юстиції України, на підставі якого видано повторне свідоцтво.
18. Рішення про відмову у видачі свідоцтва приймається у разі
невідповідності поданих документів законодавству та у випадку,
коли на момент звернення особи до Міністерства юстиції України
виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтва: { Абзац
перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1412/5 ( z0632-11 ) від 24.05.2011 } втрата особою громадянства України; набрання законної сили обвинувальним вироком суду; набрання законної сили рішенням суду про визнання особи
недієздатною, обмежено дієздатною або винесення ухвали про
застосування до неї примусових заходів медичного характеру.
19. У випадках, передбачених пунктом 18 цього Порядку,
готується висновок про відмову у видачі свідоцтва, який є
підставою для підготовки проекту наказу про відмову у видачі
такого свідоцтва. Висновок підписується виконавцем, начальником відповідного
відділу або особою, яка виконує його обов'язки, погоджується
заступником директора департаменту - начальником Управління і
затверджується директором Департаменту. Наказ про відмову у видачі свідоцтва підписується Міністром
юстиції України. Копія наказу про відмову у видачі свідоцтва надсилається до
відповідного управління юстиції або заявникові із супровідним
листом за підписом директора Департаменту в дводенний строк після
прийняття рішення про відмову у видачі свідоцтва. Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржене в
суді у порядку адміністративного судочинства. Пункт 19 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1412/5
( z0632-11 ) від 24.05.2011 }
20. Свідоцтво може бути анульоване Міністерством юстиції
України у випадках, передбачених статтею 12 Закону України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ). У разі анулювання свідоцтва у графі 8 "Дата та номер
протоколу (наказу) про анулювання свідоцтва" реєстраційного
запису, що міститься в Журналі, проставляється відмітка про
анулювання свідоцтва та дата і номер наказу Міністерства юстиції
України про його анулювання.
21. Анульоване свідоцтво підлягає поверненню до Міністерства
юстиції України.
22. Особі, свідоцтво якої анульовано, за її заявою може
видаватися виписка з Журналу.
Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань Н.В.Ященко

Додаток 1

до Порядку видачі свідоцтва

про право на зайняття

нотаріальною діяльністю

Лицьовий бік
Державний герб України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про право на зайняття нотаріальною діяльністю
Зворотний бік
Державний герб України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про право на зайняття нотаріальною діяльністю
N
Видане Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного
нотаріуса або реєстрації приватної нотаріальної діяльності.
________________
Міністр юстиції

Додаток 2

до Порядку видачі свідоцтва

про право на зайняття

нотаріальною діяльністю

ЖУРНАЛ

реєстрації виданих свідоцтв про право

на зайняття нотаріальною діяльністю

--------------------------------------------------------------------------------------------- N | Номера |Прізвище, | Назва | Дата та | Дата | Прізвище,| Дата та |Примітка| з/п|свідоцтва| ім'я та |кваліфікаційної| номер | видачі | ім'я та | номер | | | | по | комісії | наказу |свідоцтва| по | наказу | | | | батькові |нотаріату, дата|Мін'юсту | |батькові і| Мін'юсту | | | | особи, | та номер | про | | підпис | про | | | | якій | протоколу | видачу | | особи, |анулювання| | | | видано | |свідоцтва| | яка |свідоцтва | | | |свідоцтво | | | | одержала | | | | | | | | |свідоцтво | | | ---+---------+----------+---------------+---------+---------+----------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: