open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 жовтня 2009 р. N 1126

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 895 ( 895-2018-п ) від 31.10.2018 }
Про затвердження критеріїв,

за якими оцінюється ступінь ризику

від провадження господарської діяльності

в галузі рибного господарства та визначається

періодичність здійснення планових заходів

державного нагляду (контролю) у сфері безпеки

мореплавства суден флоту рибної промисловості

Державним агентством рибного господарства
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013

N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014

N 461 ( 461-2017-п ) від 04.07.2017

N 1103 ( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства
та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден
флоту рибної промисловості Державним агентством рибного
господарства, що додаються. Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 жовтня 2009 р. N 1126
КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику

від провадження господарської діяльності

в галузі рибного господарства та визначається

періодичність здійснення планових заходів

державного нагляду (контролю) у сфері безпеки

мореплавства суден флоту рибної промисловості

Держрибагентством
{ Назва Критеріїв із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 402 ( 402-2014-п ) від
03.09.2014 }

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності в галузі рибного
господарства, у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної
промисловості Держрибагентством, належать: { Абзац перший пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 276 ( 276-2013-п )
від 17.04.2013, N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
1) наявність загрози виникнення аварійних морських подій із
суднами у місцях зберігання та на маршрутах перевезення
небезпечних вантажів та в районах промислу; Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
2) кількість надзвичайних ситуацій та нещасних випадків, що
сталися протягом року на суднах і рибогосподарських підприємствах;
3) вчинення неправомірних дій чи бездіяльності персоналом
суден або рибогосподарських підприємств;
4) рівень складності робіт з ліквідації наслідків аварійних
морських подій із суднами і на рибогосподарських підприємствах та
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з аварійними морськими подіями
із суднами, у морських рибних портах та місцях базування суден;
5) кількість працівників, зайнятих особливо небезпечними
видами робіт на суднах, та рівень загрози для життя або здоров'я
людини і загрози забруднення навколишнього природного середовища;
6) наявність фактів порушення суб'єктами господарювання
законодавства, якщо це створює загрозу життю або здоров'ю людини
та навколишньому природному середовищу;
7) наявність потенційної загрози виникнення професійних
захворювань та отруєнь. Підпункт 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання належать до високого, середнього та незначного
ступеня ризику.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать:
морські рибні порти, які забезпечують безпечний рух у
портових водах, безпечну стоянку та обробку суден;
суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують
судна рибної промисловості у водах Світового океану; { Абзац
третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 402 ( 402-2014-п ) від
03.09.2014 }

{ Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
{ Абзац п’ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 402 ( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать ті, які експлуатують судна рибної промисловості, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства у морях. Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 402 ( 402-2014-п ) від
03.09.2014 }
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать:
суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують
судна рибної промисловості у водосховищах та судноплавних річках;
суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють
підготовку екіпажів суден флоту рибної промисловості та фахівців
підприємств, що беруть участь у забезпеченні безпеки мореплавства
в рибному господарстві;
суб’єкти господарювання всіх форм власності, які провадять
діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки мореплавства на
суднах флоту рибної промисловості;
суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують
судна рибної промисловості у закритих внутрішніх водоймах (ставки,
озера) та несудноплавних річках. Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 402 ( 402-2014-п ) від
03.09.2014 }
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два
роки; { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 461
( 461-2017-п ) від 04.07.2017 }
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3
роки; { Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5
роки. { Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 276 ( 276-2013-п ) від 17.04.2013, N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
7. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений
одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт
відноситься до більш високого ступеня ризику. Критерії доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014 }
8. У разі коли за результатами планових та позапланових
заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом
останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені
до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років
для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня
ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог
законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної
промисловості, наступний плановий захід державного нагляду
(контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не
раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного
ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.
Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами
позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання
вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід
державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання
здійснюється у наступному плановому періоді. Критерії доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 402
( 402-2014-п ) від 03.09.2014; в редакції Постанови КМ N 1103
( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: