open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 3 жовтня 2007 р. N 1198

Київ
Про затвердження Правил користування

тепловою енергією

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила користування тепловою енергією, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 жовтня 2007 р. N 1198
ПРАВИЛА

користування тепловою енергією

Загальні положення
1. Правила користування тепловою енергією (далі - Правила)
визначають взаємовідносини між теплопостачальними організаціями та
споживачами теплової енергії.
2. Правила є обов'язкові для виконання усіма
теплопостачальними організаціями незалежно від форми власності,
споживачами, організаціями, що виконують проектування, пуск,
налагодження та експлуатацію обладнання для виробництва,
транспортування, постачання та використання теплової енергії.
3. У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, що
занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, на
основі показів яких визначається обсяг спожитої теплової енергії,
здійснюється контроль за параметрами теплоносія і налагодження
режиму роботи теплового обладнання;
журнал обліку споживання теплової енергії - документ з
пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою
сторінками;
межа балансової належності (відповідальності) - межа
розподілу теплової мережі між теплопостачальною організацією і
споживачем;
межа експлуатаційної відповідальності - межа розподілу
теплової мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації
та утримання тих чи інших її ділянок або елементів, яка
встановлюється за згодою сторін між теплопостачальною організацією
та споживачем;
межа продажу теплової енергії - сукупність точок теплової
мережі, обладнаних вузлом обліку, на основі показів якого
проводяться розрахунки за спожиту теплову енергію, або точка
розподілу, визначена в договорі у разі відсутності такого вузла;
самовільне втручання в діючі системи теплопостачання і
теплоспоживання - будь-яка зміна проектного рішення
теплопостачання об'єкта, виконана споживачем або будь-якою іншою
організацією без погодження з теплопостачальною організацією;
система теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії,
магістральних та/або місцевих (розподільних) теплових мереж,
засобів розподілення теплової енергії, які об'єднані спільним
режимом виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії;
система теплоспоживання - комплекс теплоспоживчих установок,
з'єднаний із системою теплопостачання, призначений для задоволення
потреб споживача відповідно до договору;
споживач теплової енергії - фізична особа, яка є власником
будівлі або суб'єктом підприємницької діяльності, чи юридична
особа, яка використовує теплову енергію відповідно до договору;
температурний графік теплової мережі - розрахункові значення
температури теплоносія, які залежать від кліматичних умов
(стосовно розрахункової зовнішньої температури повітря для системи
опалення), після джерела теплопостачання на вході в теплову мережу
споживачів теплової енергії і після його повернення від
споживачів;
тепловикористальне обладнання - комплекс пристроїв, які
використовують теплову енергію для опалення, вентиляції, гарячого
водопостачання і технологічних потреб;
якість теплопостачання - сукупність термодинамічних,
гідравлічних показників та кількісних параметрів теплоносія для
задоволення потреб споживача згідно з умовами укладеного договору.
4. Користування тепловою енергією допускається лише на
підставі договору купівлі - продажу теплової енергії між
споживачем і теплопостачальною організацією (далі - договір), крім
підприємств, що виробляють та використовують теплову енергію для
цілей власного виробництва. Договори укладаються відповідно до
типових договорів. Форми типових договорів затверджуються
центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.
5. За наявності технічної можливості споживач має право після
погодження з теплопостачальною організацією приєднувати до своїх
теплових мереж інших споживачів, які укладають договори
безпосередньо з теплопостачальною організацією.
У разі викупу частини приміщень в окремо розташованому
будинку теплопостачальна організація укладає договір з кожним
власником.
Якщо відбулася зміна власника окремо розташованого будинку,
то теплопостачальна організація укладає договір з новим власником.
У разі реорганізації юридичної особи шляхом поділу кожна нова
юридична особа повинна укласти договір з теплопостачальною
організацією.
Теплопостачальна організація укладає договори з власниками
(балансоутримувачами) теплових мереж на транспортування теплової
енергії за тарифами, встановленими відповідно до законодавства.
6. Збільшення споживачем обсягу споживання теплової енергії
допускається лише за погодженням з теплопостачальною організацією.
7. Усі системи теплопостачання і теплоспоживання повинні бути
забезпечені вузлами обліку відповідно до затверджених технічних
умов і проектів.
Технічні умови приєднання

споживачів теплової енергії
8. Для приєднання споживача до системи теплопостачання,
реконструкції або розширення системи теплоспоживання чи збільшення
обсягів споживання теплової енергії на діючих об'єктах споживач
повинен подати заявку теплопостачальній організації про видачу
технічних умов.
9. Під час розроблення технічних умов повинні бути визначені:
джерело теплової енергії та місце приєднання до теплових
мереж;
теплові навантаження об'єкта теплоспоживання (максимальне
проектне з опалення, вентиляції, кондиціювання, інших
технологічних потреб і середньогодинне, середньодобове та
максимальне з гарячого водопостачання);
параметри теплоносія, гідравлічний режим у місці приєднання
до теплової мережі з урахуванням зростання теплових навантажень в
системі теплоспоживання;
обґрунтовані вимоги щодо збільшення пропускної здатності
діючих теплових мереж, а також розширення або реконструкції
установок для хімічного очищення води та конденсату джерела
теплової енергії;
кількість, якість, режим відкачування поверненого конденсату,
вимоги до його очищення споживачем;
доцільність використання вторинних енергоресурсів;
необхідність будівництва резервного джерела теплової енергії
або резервної магістральної теплової мережі з урахуванням
підвищення надійності постачання теплової енергії споживачеві;
вимоги щодо:
- обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних та
автоматичних регулювальних приладів;
- захисту систем теплоспоживання від раптового підвищення
тиску і температури теплоносія та теплових мереж від корозії;
- впровадження нових технологій прокладання теплових мереж,
зокрема використання попередньо ізольованих труб;
- розміщення та монтажу приладів комерційного обліку теплової
енергії на окремі будинки, будівлі (споруди).
10. Виконання технічних умов, виданих теплопостачальною
організацією, є обов'язкове. Строк дії технічних умов приєднання
споживачів теплової енергії два роки. У разі коли будівництво
об'єкта не може бути завершено у визначений строк, споживач
повинен продовжити дію технічних умов, звернувшись до
теплопостачальної організації до закінчення їх дії. Якщо споживач
не звернувся до теплопостачальної організації з вмотивованим
проханням щодо їх продовження, ці умови втрачають чинність
(анулюються). У разі коли під час проектування об'єктів виникає
потреба в обґрунтованому відхиленні від технічних умов, таке
відхилення має бути погоджене споживачем з теплопостачальною
організацією, яка видала технічні умови.
11. Самовільне втручання в діючі системи теплопостачання і
теплоспоживання забороняється.
12. У разі підключення нового споживача до системи
теплопостачання, а також реконструкції системи теплоспоживання або
їх ремонті відновлення об'єму теплоносія в системах здійснюється
за рахунок коштів споживача.
Допуск до експлуатації системи теплоспоживання
13. Введення в експлуатацію нової, реконструйованої системи
теплоспоживання об'єкта без приладів комерційного обліку
забороняється.
14. Споживач зобов'язаний укласти з теплопостачальною
організацією договір до початку подачі теплоносія до системи
теплоспоживання.
15. Нова, реконструйована система теплоспоживання приймається
в експлуатацію рішенням відповідної комісії в установленому
порядку.
16. Після оформлення допуску система теплоспоживання
вводиться в експлуатацію.
Установка та експлуатація приладів комерційного обліку
17. Для обліку відпуску та споживання теплової енергії
застосовуються прилади комерційного обліку, занесені до Державного
реєстру засобів вимірювальної техніки, або ті, що пройшли державну
метрологічну атестацію.
18. Прилади комерційного обліку теплової енергії в діючій
системі теплопостачання, які використовуються для розрахунків за
теплову енергію між теплопостачальною організацією та споживачем,
повинна придбати і встановити теплопостачальна організація за
умови, що такі витрати передбачені в договорі. Якщо
використовуються інші джерела фінансування придбання та
встановлення приладів комерційного обліку, то відносини між
теплопостачальною організацією та споживачем визначаються окремою
угодою відповідно до законодавства.
19. Після технічного огляду вузла обліку теплопостачальна
організація видає акт про його прийняття в експлуатацію. Споживач
за показами вузла обліку визначає обсяг спожитої теплової енергії
та параметри теплоносія і заносить ці дані до журналу обліку
споживання теплової енергії.
20. Облік обсягу споживання теплової енергії і параметрів
теплоносія ведеться на межі балансової належності теплових мереж
теплопостачальної організації та споживача або за домовленістю
сторін в іншому місці.
У разі відсутності, пошкодження та/або неправильної роботи
приладів комерційного обліку оплата здійснюється відповідно до
визначених у договорі навантажень з урахуванням середньомісячної
фактичної температури теплоносія в теплових мережах
теплопостачальної організації, середньомісячної температури
зовнішнього повітря та кількості годин (діб) роботи
тепловикористального обладнання в розрахунковому періоді.
21. Непланова повірка приладів комерційного обліку
виконується за рахунок ініціатора такої повірки.
Державний нагляд за системами

теплопостачання і теплоспоживання
22. Державний нагляд за системами теплопостачання і
теплоспоживання здійснюється відповідною інспекцією згідно з
Положенням про державний енергетичний нагляд за режимами
споживання електричної і теплової енергії, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 ( 929-96-п )
(ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 440; Офіційний вісник України,
2006 р., N 7, ст. 353).
Проведення розрахунків за спожиту теплову енергію
23. Розрахунки за спожиту теплову енергію здійснюються
на межі продажу, яка є межею балансової належності
(відповідальності), відповідно до договору на підставі показів
вузла обліку згідно з діючими тарифами (цінами), затвердженими в
установленому порядку.
У споживачів, що не мають приладів комерційного обліку, обсяг
фактично спожитої теплової енергії розраховується відповідно до
теплового навантаження, визначеного у договорі, з урахуванням
середньомісячної фактичної температури теплоносія в теплових
мережах теплопостачальної організації, середньомісячної
температури зовнішнього повітря та кількості годин (діб) роботи
тепловикористального обладнання в розрахунковому періоді.
24. У разі коли обсяг постачання теплової енергії менший, ніж
зазначений в договорі, теплопостачальна організація повинна
зменшити плату шляхом проведення перерахунку за фактично спожиту
теплову енергію відповідно до договору.
У разі відхилення параметрів теплоносія в бік зменшення від
затвердженого температурного графіка, передбаченого договором,
споживачеві проводиться відповідний перерахунок.
25. У договорі зазначається максимальне теплове годинне
навантаження за кожним видом і параметром теплоносія на опалення,
вентиляцію, кондиціювання, максимальне, середньогодинне і
середньодобове теплове навантаження на гаряче водопостачання, а
також місячний, квартальний та річний обсяг постачання теплової
енергії.
26. Споживач сплачує теплопостачальній організації вартість
теплової енергії, спожитої понад обсяг, передбачений на
відповідний (розрахунковий) період, згідно з умовами договору.
27. Якщо фактична середньомісячна температура зовнішнього
повітря нижче зазначеної в нормативних документах, то збільшення
споживання теплової енергії понад обсяг, визначений для
теплопостачання об'єкта, не вважається порушенням договору.
Якщо фактична середньомісячна температура зовнішнього повітря
вище зазначеної в нормативних документах, то проводиться
перерахунок плати за теплоносій у бік зменшення.
28. У разі несплати за спожиту теплову енергію
теплопостачальна організація має право обмежити або припинити
постачання теплової енергії споживачеві та нарахувати штрафні
санкції.
У разі виникнення у споживача заборгованості за спожиту
теплову енергію сторони за взаємною згодою та у порядку,
передбаченому законодавством, можуть укладати угоду про
реструктуризацію заборгованості.
Припинення і обмеження постачання теплової енергії
29. Теплова енергія постачається безперервно, якщо договором
не передбачено інше.
30. Теплопостачальна організація відповідно до договору має
право частково або повністю припиняти постачання теплової енергії
споживачеві у разі:
несплати за спожиту теплову енергію протягом строку,
визначеного в договорі, крім споживачів, відключення яких
заборонено законодавством;
невиконання регламентних робіт з підготовки та випробування
теплових мереж споживача (з оформленням відповідного акта і
попередженням за три доби до припинення постачання);
самовільного підключення споживачів до системи
теплопостачання;
введення в експлуатацію системи теплоспоживання без
відповідного допуску;
експлуатації системи теплоспоживання з пошкодженими пломбами,
що встановлені теплопостачальною організацією на вузлі обліку
споживача;
обмеження вільного доступу представників теплопостачальної
організації до системи теплоспоживання або до вузла обліку
теплової енергії;
утримання в антисанітарному стані приміщень вузлів управління
та технічних підвалів, де проходять теплові мережі
теплопостачальних організацій, розміщення в них складів,
організацій, магазинів, офісів, контор тощо; псування обладнання
системи теплоспоживання в межах будівель;
пошкодження власних теплових мереж;
неготовності споживача до опалювального періоду - відсутності
відповідного акта про готовність об'єкта до опалювального періоду
або рішення (листа) щодо гарантії забезпечення безпечної
експлуатації системи теплоспоживання балансоутримувачами.
31. Забороняється діяльність або бездіяльність
теплопостачальної організації, що призводить до часткового або
повного припинення постачання теплової енергії мешканцям
багатоквартирних будинків, які не мають заборгованості за спожиту
теплову енергію.
32. Строк планового відключення споживача від системи
теплопостачання для проведення планових робіт з ремонту обладнання
і підключення нових споживачів обумовлюється в договорі.
33. Плановий ремонт обладнання системи опалення споживача
виконувати під час опалювального періоду забороняється.
34. Якщо теплопостачання об'єкта було припинено з вини
споживача, то теплопостачальна організація поновлює постачання
теплової енергії лише після усунення причин, що викликали це
припинення, та за умов відшкодування споживачем усіх спричинених
теплопостачальній організації збитків.
Права та обов'язки теплопостачальної організації
35. Теплопостачальна організація має право:
знімати та перевіряти покази вузла обліку відповідно до умов
договору та проводити обстеження системи теплоспоживання споживача
щодо виявлення споживання теплової енергії поза вузла обліку;
встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання
теплової енергії споживачеві до обсягу, визначеного у договорі;
вимагати від споживача відшкодування збитків, завданих
порушеннями, допущеними ним під час споживання теплової енергії;
відповідно до договору частково або повністю припиняти
постачання теплової енергії споживачеві у випадках, передбачених
пунктом 28 цих Правил.
36. Теплопостачальна організація зобов'язується:
забезпечувати протягом обумовленого в договорі часу
безперервне постачання теплової енергії (за винятком нормативно
встановлених перерв), підтримувати параметри теплоносія, що
подається з колекторів джерела теплової енергії, на вході в
теплову мережу споживача теплової енергії відповідно до
температурного графіка теплової мережі, не допускаючи відхилення
параметрів, визначених договором;
надавати споживачеві інформацію про обсяги та якість
постачання теплової енергії, тарифи (ціни), порядок оплати,
методики і нормативи розрахунку, режими споживання на умовах,
визначених договором;
у разі постачання теплової енергії з використанням власних
теплових мереж забезпечити рівноправний доступ до таких мереж усіх
споживачів відповідно до укладених договорів;
після закінчення опалювального періоду надавати споживачеві
дані про обов'язкові обсяги робіт з підготовки власного теплового
господарства до наступного опалювального періоду.
37. Якщо споживач та теплопостачальна організація не досягли
згоди, то питання щодо розбіжностей вирішуються у встановленому
законодавством порядку.
38. Відповідальність теплопостачальної організації
У разі зниження з вини теплопостачальної організації
параметрів теплоносія остання сплачує штраф згідно із
законодавством.
У разі порушення безперервного постачання теплової енергії
під час виконання споживачем своїх договірних зобов'язань, крім
випадків, передбачених пунктом 28 цих Правил, теплопостачальна
організація сплачує штраф згідно із законодавством.
Теплопостачальна організація несе відповідальність за
недотримання затверджених договірних значень обсягів постачання
теплової енергії.
Теплопостачальна організація не несе матеріальної
відповідальності перед споживачем за відпуск теплової енергії із
зниженими значеннями параметрів за ту добу, протягом якої споживач
допускав перевищення лімітів споживання або не дотримувався
визначених договором режимів споживання теплової енергії.
Теплопостачальна організація несе відповідальність за
достовірність наданої інформації.
Теплопостачальна організація несе відповідальність за
ненадання на вимогу споживача розрахунку обсягів поставленої
теплової енергії.
Права і обов'язки споживача теплової енергії
39. Споживач має право:
вибирати теплопостачальну організацію, а також відмовитися
від послуг теплопостачальної організації, про що попереджає
письмово теплопостачальну організацію в строк, передбачений
договором;
отримувати інформацію від теплопостачальної організації щодо
обсягу та якості постачання теплової енергії, тарифів (цін),
порядку оплати, режимів споживання на умовах, визначених
договором;
вимагати від теплопостачальної організації надання
достовірної інформації про тарифи на теплову енергію та
відшкодування, умови оплати, методики і нормативи розрахунку та
нарахування, режими теплоспоживання тощо;
перевіряти достовірність розрахунку та нарахування плати за
теплову енергію, згідно з умовами договору;
отримувати згідно із законодавством та укладеним договором
відшкодування завданих йому збитків;
у разі порушення теплопостачальною організацією умов договору
викликати її представника для складення та підписання акта, у
якому зазначаються строки, види порушень тощо;
вимагати проведення по будинках, не обладнаних приладами
комерційного обліку теплової енергії, нарахування реально спожитої
кількості тепла на потреби опалення відповідно до визначених
договором теплових навантажень будинків, реальних температур
теплоносія в теплових мережах, температур зовнішнього повітря та
тривалості розрахункового періоду;
вимагати поновлення теплопостачання будинку після усунення
технологічних порушень, якщо теплопостачання було припинено без
розірвання договору;
звертатися до суду в установленому законодавством порядку для
вирішення питань, що стосуються предмета договору.
40. Споживач теплової енергії зобов'язаний:
дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та
договору;
забезпечувати належний стан обслуговування та безпечну
експлуатацію власної системи теплоспоживання;
зберігати вузол обліку та пломби на ньому в належному стані;
повідомляти теплопостачальну організацію про недоліки в
роботі вузла обліку;
вчасно проводити розрахунки за спожиту теплову енергію та
здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та цих
Правил;
погоджувати з теплопостачальною організацією нові підключення
і відключення та переобладнання системи теплоспоживання, які є
причиною збільшення або зменшення обсягу споживання теплової
енергії;
надавати необхідні розрахункові документи на вимогу
представників теплопостачальної організації для перевірки
правильності оплати та відповідності записів у них показам вузла
обліку;
повідомити теплопостачальну організацію про своє бажання щодо
припинення споживання теплової енергії відповідно до договору;
не допускати переобладнання системи теплоспоживання, яке
призводить до порушення теплового балансу будинку, будівлі
(споруди);
у міжопалювальний період виконувати обов'язкові обсяги робіт
з підготовки до опалювального періоду та оформити акт про
готовність об'єкта до опалювального періоду або надати рішення
(лист) щодо гарантії забезпечення безпечної експлуатації системи
теплоспоживання;
не займати підвали будинків, будівель (споруд), що мають
небезпеку затоплення, в яких прокладені теплові мережі або
обладнані теплові вводи, під майстерні, склади, магазини, офіси
тощо.
41. Споживач несе відповідальність за:
вихід з ладу обладнання та приладів комерційного обліку
теплової енергії, що входить до складу вузлів обліку, які
перебувають на його балансі. За прилади комерційного обліку інших
власників несе відповідальність згідно з умовами договору;
технічний стан, обслуговування та експлуатацію системи
теплоспоживання, що перебуває у межах його балансової належності
(експлуатаційної відповідальності);
недотримання затверджених договірних значень обсягу
споживання теплової енергії та режиму теплоспоживання;
самовільне переобладнання системи теплоспоживання;
витікання теплоносія через несвоєчасне усунення пошкоджень на
власних теплових мережах та системі теплоспоживання;
утримання в антисанітарному стані приміщень вузлів
управління, технічних підвалів, горищ, де прокладені теплові
мережі теплопостачальної організації;
достовірність наданої інформації.
42. За споживання теплової енергії без погодження з
теплопостачальною організацією понад максимальне теплове
навантаження, визначене договором, споживач сплачує штраф згідно
із законодавством.
43. У разі виявлення у споживача водорозбору із системи
опалення через крани або інші пристрої останній повинен
ліквідувати місце несанкціонованого водорозбору та сплатити штраф
згідно із законодавством.
44. За самовільне підключення системи теплоспоживання без
укладення договору споживач сплачує штраф згідно із
законодавством.
45. Відмова споживача від підписання акта про порушення умов
договору не звільняє його від плати та вирішується в установленому
порядку.
46. За несвоєчасне повідомлення про вихід з ладу приладів
комерційного обліку та несвоєчасне надання звітності за цими
приладами споживач сплачує штраф згідно із законодавством.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: