open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2006 р. № 1593
Київ


{Гриф обмеження доступу "Для службового
користування" знято Розпорядженням КМ
№ 605-р від 23.08.2016}

Про внесення змін до Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 р. № 377 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1994 р. № 550, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. № 1593

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників

1. Друге речення пункту 1 після слів “Управління державної охорони” доповнити словами “Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту”.

2. У пункті 3:

в абзаці першому слово “загальний” виключити, а після слів “місцем їх проживання” доповнити словом “(перебування)”;

абзац четвертий доповнити словами “для планомірного переведення національної економіки, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій на функціонування в умовах особливого періоду”.

3. Пункти 4 і 5 викласти у такій редакції:

“4. Громадяни, які перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах, у разі прийняття на військову службу в Управління державної охорони, Службу безпеки, Державну спеціальну службу транспорту, Внутрішні війська МВС, Державну прикордонну службу чи на службу начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, МВС, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби знімаються з військового обліку у військових комісаріатах і передаються на облік відповідно Управління державної охорони, Служби безпеки, Державної спеціальної служби транспорту, Внутрішніх військ МВС, Державної прикордонної служби, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та на облік у кадрах МВС, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби.

5. Загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку військовозобов’язаних і призовників, контроль за станом зазначеної роботи в місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форми власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил”.

4. У пункті 6 слова “міністерства і відомства” замінити словами “центральні органи виконавчої влади”, а слова “Уряд Криму” - словами “Раду міністрів Автономної Республіки Крим”.

5. Пункт 7 викласти у такій редакції:

“7. Інструкції, бланки обліку і звітності, інша документація з питань організації та порядку ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників розробляються Міноборони, яке надсилає їх центральним органам виконавчої влади (крім Служби безпеки, Управління державної охорони і МВС), Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, які в свою чергу забезпечують зазначеною документацією підприємства, установи та організації, навчальні заклади і органи місцевого самоврядування”.

6. У пункті 8 слова “Держзнаком Мінфіну” виключити.

7. Абзац перший пункту 10 замінити абзацами такого змісту:

“10. Місцеві державні адміністрації забезпечують разом з військовими комісаріатами функціонування системи військового обліку громадян, організовують бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час, а також подання звітності із зазначених питань.

Органи місцевого самоврядування забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час, а також подання звітності із зазначених питань.

У населених пунктах, де немає військових комісаріатів, виконкоми сільських, селищних, міських рад, керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування забезпечують".

У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим.

8. У тексті Положення слова “Ради народних депутатів” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “ради” у відповідному відмінку і числі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: