open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
21.11.2006 N 1344
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 січня 2007 р.

за N 50/13317
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

№ 752 ( z0946-12 ) від 29.05.2012 }
№ 752 ( z0946-12 ) від 29.05.2012 }
Про визначення інформації,

яка належить до інсайдерської

Відповідно до пункту 4 статті 44 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити, що до інсайдерської інформації належить
інформація, передбачена пунктами 1.1-1.3 цього рішення, до моменту
її офіційного оприлюднення шляхом, передбаченим законодавством.
1.1. Такі відомості, що містяться в річній інформації про
емітента: господарська та фінансова діяльність емітента; річна фінансова звітність.
1.2. Такі відомості, що містяться в квартальній інформації
про емітента: господарська та фінансова діяльність емітента; квартальна фінансова звітність.
1.3. Відомості про особливу інформацію про емітента: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу; прийняття рішення про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента; зміна складу посадових осіб емітента; зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій; рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв; рішення вищого органу емітента про зменшення статутного
капіталу; рішення вищого органу емітента про припинення або банкрутство
емітента.
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Непрану М.І. забезпечити: подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції
України; публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
3. Це рішення набирає чинності з 1 жовтня 2007 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії Бірюка С.О.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії

21.11.2006 N 51
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ
України В.Цушко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: